Imobiliare

CNSC Contestația depusă de Transguard Security SRL, admisă, cu privire la licitația organizată de Autoritatea Navală Română

  • Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis contestația depusă de Transguard Security SRL
  • One Star Security SRL a intervenit cu o solicitare de anulare a contestației depusă pe motiv că este nefondată
  • CNSC a dispus reluarea procedurii de atribuire
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a adoptat decizia cu numărul 1230/C7/1156 din data de 17.07.2020 privind o contestație depusă de societatea Transguard Security SRL, cu privire la o licitație organizată de Autoritatea Navală Română.
Prin contestația nr. 1008/16.06.2020, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 23547/16.06.2020, formulată de către S.C. Transguard Security S.R.L., cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia, împotriva rezultatului procedurii de achiziției publice simplificată organizată de către Autoritatea Navală Română, cu sediul în Constanța, str. Incintă Port nr.1, județul Constanța, în calitate de autoritate contractantă, în vederea atribuirii acordului-cadru de achiziție publică de servicii, având ca obiect „Servicii de pază”, s-a solicitat anularea comunicării rezultatului proceduri, a raportului procedurii și a tuturor actelor subsecvente, precum și obligarea autorității contractante la aplicarea corectă a factorilor de evaluare.
Prin adresa înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 55365/26.06.2020, S.C. One Star Security S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Brest, având în vedere contestația depusă de S.C. Transguard Security S.R.L., a formulat cerere de intervenție voluntară în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, prin care solicită respingerea acesteia ca nefondată.
Contestațiile și cererile de intervenție vor fi soluționate împreună, având în vedere dispozițiile art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (1) și art. 123 alin. (1) C. pr. civ. Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris. Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, CNSC a decis:
 „Admite contestația formulată de către S.C. Transguard Security S.R.L., cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia, în contradictoriu cu Autoritatea Navală Română, cu sediul în Constanța, str. Incintă Port nr.1, județul Constanța.
Anulează, în parte, procesul verbal pentru stabilirea rezultatului fazei de evaluare a propunerilor financiare inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice, înregistrat cu nr. ANR 38998/25.05.2020, raportul procedurii nr. ANR 44818/09.06.2020 și actele subsecvente acestuia, respectiv mențiunile referitoare la stabilirea punctajului acordat ofertantului S.C. One Star Security S.R.L. pentru subfactorul de evaluare nr. 1 – „Numărul agenților de securitate unici întreținători de familie, implicați în îndeplinirea contractului”.
Obligă Autoritatea Navală Română ca, în termen de cel mult 10 zile de la primirea prezentei, să procedeze la reluarea procedurii de atribuire prin clarificarea de către comisia de evaluare a numărului de agenți de securitate unici întreținători de familie implicați în îndeplinirea contractului nominalizați de S.C. One Star Security S.R.L. și aplicarea factorilor de evaluare, cu luarea în considerare a celor precizate în motivare.
Respinge, ca nefondată, cererea de intervenție înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 55365/17.02.2020, formulată de S.C. One Star Security S.R.L.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate”.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Județean Constanța, înfrânt la CNSC. Contractul de dirigenție de șantier pentru DJ 226A Cetatea HistriaDN22- Tariverde, anulat

26 Sep 2020 274

Licitație organizată de Spitalul Județean Constanța, contestată. Ce a decis Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

25 Sep 2020 379

GB Indco SRL a câștigat în fața SN Nuclearelectrica. Contestația a fost admisă

14 Sep 2020 354

Licitația pentru autobuzele electrice din Mangalia, contestată. Ce a decis Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor?

12 Sep 2020 604

Licitație organizată de Autoritatea Navală Română, contestată. Ce a decis Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

22 Aug 2020 686

Decizie CNSC Se reanalizează ofertele pentru paza obiectivelor Direcției de Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea

19 Aug 2020 343

Licitație organizată de Muzeul Județean Ialomița contestată de o firmă care derulează contracte și la Constanța

19 Aug 2020 606

CNSC a menținut decizia de anulare a unei proceduri de atribuire în cadrul unei licitații organizate de primăria Constanța

14 Aug 2020 550

Licitația pentru retehnologizarea ecluzei de la Năvodari, atacată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Ce s-a decis?

14 Aug 2020 655

Licitație organizată de Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, contestată. Ce s-a întâmplat

13 Aug 2020 473

Licitație organizată de Inspectoratul de Stat Pentru Controlul în Transportul Rutier, contestată. Cum s-a soluționat

10 Aug 2020 215

Verdict! Firmă abonată la bugetele instituțiilor publice din Constanța nu a achitat cauțiunea la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

10 Aug 2020 583

Contestația depusă pentru anularea licitației organizată de Primăria Mangalia pentru dotarea ambulatoriului, respinsă

06 Aug 2020 620

O licitație organizată de Autoritatea Navală Română, contestată! Iată ce s-a decis

06 Aug 2020 761

Licitație organizată de Primăria Castelu, anulată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

03 Aug 2020 464