Imobiliare

PUZ-ul inițiat de Apti Orhan, pe masa Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanța (document)

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanța, care se va întruni azi, 10 august, va analiza și documentația privind „elaborare Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan și construire complex birouri și funcțiuni conexe“, depusă de investitorul Apti Orhan.
 
Zona ce face obiectul documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan și construire complex birouri și funcțiuni conexe, Aviz de oportunitate nr. 44985/ 10.01.2017“, în suprafață de 175.182,16 mp, se afla în intravilanul, respectiv extravilanul municipiului Constanța, stabilit prin Avizul MLPAT nr. 76/1991, Decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.
 
În teritoriul ce face obiectul PUZ-ului se află terenuri aparținând domeniului public și privat al Primăriei Municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată este parte dintr-o zonă cu caracter industrial, comercial, de servicii. Amplasamentul este situat in imediata vecinătate a bulevardului Aurel Vlaicu, a hipermarketurilor Real, Leroy Merlin. De asemenea, în proximitate se regăsesc și hipermarketurile Metro, Carrefour, în cadrul incintei Mall Vivo (fost Maritimo).
 
Vecinătățile sunt reprezentate de zone cu caracter industrial, comercial și de servicii, situate în lungul bulevardului Aurel Vlaicu.
Terenurile ce au inițiat prezenta documentație sunt situate în extravilanul municipiului Constanța, cu deschidere la stradă - DN 3C - a două dintre terenuri (parcela A 604 / 4 lot 2, suprafață teren - 37.500 mp, parcela A 604 / 3/1/1 - A 604/3/2/2/1 lot 1, suprafață teren - 28.845 mp), cel de-al treilea teren fiind identificat prin parcela A 604 / 3/1/2 - A 604/3/2/2/2, lot 2, suprafață teren - 1.669 mp, și situat la limita de proprietate cu parcela A 604 / 3/1/1 - A 604/3/2/2/1 lot 1, suprafață teren = 28 845 mp; în suprafață totală de 68.014 mp (conform măsurătorilor cadastrale), fiind în proprietatea privată a lui Apti Orhan, conform actelor de proprietate (contract vânzare-cumpărare/act lotizare), autentificat prin nr. 396/4.03.2004 la BNP Borună Chirața, respectiv nr. 2196/14.08.2007 și nr. 2197/14.08.2007, la BNP Mariana Iosif.
 
Prezenta documentație nu are ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire. Apti Orhan, inițiatorul documentației de urbanism, nu solicită intrarea în legalitate pentru terenurile aferente situate în extravilanul municipiului Constanța, în proximitatea bulevardului Aurel Vlaicu, a hipermarketurilor Real și Leroy Merlin, cu deschidere la DN 3C, situate pe parcelele: parcela A 604 / 4 lot 2, parcela A 604 / 3/1/1 - A 604/3/2/2/1 lot 1, parcela A 604 / 3/1/2 - A 604/3/2/2/2 lot 2.
 
Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism a fost împărțit, în baza considerentelor anterior menționate, în următoarele zone de reglementare: ZM1 - zonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de D+P+10-11, niveluri cu accente înalte, ZA1 - zonă de depozitare, servicii și comerț.
 
În zona ZM1, clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de șase metri, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală; amplasarea clădirilor pe parcelă se realizează conform Codului Civil actualizat, excepție făcând cazurile când alipirea se realizează la un calcan existent, și nu este necesar acordul vecinilor, conform planului de situație.
 
În zona ZA1 - zona de depozitare, servicii și comerț, pe fiecare parcelă se poate construi fie o clădire principală, fie mai multe clădiri, în funcție de suprafață și dimensiunile parcelei; clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu media înălțimii fronturilor opuse; amplasarea clădirilor pe parcelă se realizează conform Cod Civil actualizat, excepție făcând cazurile când alipirea se realizează la un calcan existent, și nu este necesar acordul vecinilor, conform planului de situație.
 
În secțiunea „Documente“ puteți consulta proiectul PUZ-ului inițiat de Apti Orhan.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Planul Urbanistic Zonal pentru primul complex de birouri din Constanța, la mâna consilierilor locali (document)

31 Oct 2017 1655