ZIUA LIVE. Buget de investiții de 140 de milioane de lei din fonduri proprii pentru CNAPMC în 2021 (video)

 • Directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Florin Goidea a fost invitat la ZIUA LIVE
 • Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a reușit, în plină criză, cel mai mare profit din istorie
 • Goidea a vorbit și despre situația traficului de mărfuri în porturile maritime pe anul în curs
 • Și tot la ZIUA LIVE, managerul general al CNAPMC a prezentat detalii despre aplicația mobilă de plată, aflată în testare
 • Buget de investiții de 140 de milioane de lei din fonduri proprii
 • Prin Programul Operațional Infrastructura Mare, proiecte cu o valoare totală de 90 milioane euro (fără TVA) sunt pregătite pentru a fi lansate


Directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Florin Goidea a fost invitat la ZIUA LIVE.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a reușit, în plină criză, cel mai mare profit din istorie.

Profitul net raportat pentru anul 2020 a fost de 130.390.270 lei, ceea ce înseamnă un profit de 356.959 lei în medie pe zi.
 
Față de 2016, profitul este de aproape 4 ori mai mare. În 2020, traficul de mărfuri a fost de 60.375.000 tone, față de 66.603.000 tone în 2019, ceea ce înseamnă o scădere cu 9,35%.
 
Florin Goidea a vorbit și despre situația traficului de mărfuri în porturile maritime pe anul în curs.

Astfel, traficul de mărfuri înregistrat de la începutul anului în porturile maritime românești se menține în creștere, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Traficul total de mărfuri este de 32,11 milioane tone în primul semestru al anului 2021, față de 29,73 milioane tone în aceeași perioadă a anului trecut, cu o creștere de 8%.

Traficul total este structurat astfel: 10,43 milioane tone import, 9,35 milioane tone export, 9,96 milioane tone tranzit și 2,35 milioane tone cabotaj. Din traficul total, 24,24 milioane tone reprezintă trafic maritim și 7,87 milioane tone reprezintă traficului fluvial.
Atât traficul maritim, cât și cel fluvial au înregistrat creșteri de 8%, cel maritim până la 24,24 milioane tone (față de 22,43 milioane tone în primele șase luni din 2020), iar cel fluvial a înregistrat o creștere de 7,9 %, până la 7,87 milioane tone, față de 7,29 milioane tone, cantitate înregistrată în ianuarie-iunie 2020.

Traficul de cereale se menține la aproximativ același nivel ca în anii anteriori, atingând aproape 11 milioane tone în primul semestru.
Creșteri semnificative de trafic se regăsesc în cazul următoarelor grupe de mărfuri: petrol brut, combustibili minerali solizi,  minereuri de fier, produse metalice, minereuri, deșeuri neferoase.

Scăderi de trafic au fost înregistrate pentru: produse petroliere, îngrășăminte, semințe uleioase și fructe oleaginoase.

Traficul de containere se menține la nivelul celui de la sfârșitul lunii iunie 2020, de 3,1 milioane tone, diferența făcând-o numărul de TEU, respectiv 312.169 TEU în primele șase luni ale anului 2021, comparativ cu 310.503 TEU în aceeași perioadă 2020.

Și tot la ZIUA LIVE, managerul general al CNAPMC a prezentat detalii despre aplicația mobilă de plată, aflată în testare.

“Obiectivul implementării acestei aplicații mobile de plată este de a simplifica procedurile aferente accesului auto în incinta portului Constanța atât pentru agenții economici ce își desfășoară activitatea în acest perimetru cât și pentru societățile de transport ce executa activități ocazionale. 
Plata online a taxei de acces în port va elimina timpii consumați de transportatori pentru achiziționarea biletelor la porțile de intrare în port. Conectarea sistemului de plăți online cu sistemul de control acces auto de la porți, respectiv detectarea de către acesta, prezența la barieră a unui autovehicul cu taxa de intrare plătită  va reduce timpul de trecere și eventualele blocaje de la porți.
Având în vedere că este necesară gestionarea unor informații în timp real despre vehiculele care intră în perimetrul portului Constanța, pentru aplicarea unor taxe corecte s-au făcut demersuri pentru integrarea cu sistemul informatic  al Direcției Regim Permise de Conducere  și Înmatriculare Vehicule (D.P.R.C.I.V.), încheindu-se un protocol de colaborare în acest sens.
Este în curs de finalizare realizarea conexiunii fizice, aplicația mobilă este dezvoltată, mai sunt necesare teste după realizarea conexiuni cu DPRCIV”, a explicat Goidea.
 


Florin Goidea, director general CNAPMC

Buget de investiții de 140 de milioane de lei din fonduri proprii
 
 Directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Florin Goidea a prezentat și investițiile din fonduri europene, precum și investițiile din surse proprii programate în 2021, dar și proiectele aflate în implementare din fonduri europene, prin POIM și CEF.

 
 CN APM SA Constanța a programat pentru anul 2021 o serie de investiții și reparații din surse proprii, dintre care cele mai importante se regăsesc mai jos. Unele dintre aceste investiții se vor întinde pe o perioadă de mai mulți ani:
 
- Rețele electrice de iluminat - lucrări noi și modernizări, 3.488 mii lei;
- Rețele alimentare cu apă- lucrări noi și modernizări, 8.166 mii lei;
- Rețele de canalizare - lucrări noi și modernizări, 735 mii lei;
- Treceri la nivel cu liniile CF - reparații capitale, 2.618 mii lei;
- Proiect tehnic și execuție hală parc auto, 1.468 mii lei;
- Acces rutier pe latura de vest a Incintei nr.3 din Portul Constanța Sud, 2.460 mii lei;
- Elaborarea specificațiilor pentru proiectarea și implementarea unui Port  Community System în porturile martime Constanța Mangalia, 1.175 mii lei;
- Execuție lucrări - drum Poarta 7 – Poarta 9 îmbrăcăminte cu asfalt și organizare de șantier, 7.165 mii lei;
- Execuție lucrări de instalare sistem de supraveghere video Puncte Vamale Port Constanța Nord și Sud și integrare în Sistemul de Securitate Perimetrală Port Constanța (SSP – PC) proiectare și execuție, 331 mii lei;
- Extindere și reconfigurare sistem de supraveghere și pază a Portului Constanța – Zona Midia, 1.100 mii lei;
- Proiectare și execuție lucrări de reparații lapitale la prelungire pasaj superior la Curba mare, 1.814 mii lei;
- Proiect tehnic și execuție modernizare gospodărie apă poarta 6, 2.124 mii lei;
- Proiect tehnic și execuție modernizare stație de tratare ape uzate - Realizarea treptei de denitrificare, 2.380 mii lei;
- Taxă de racordare pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța, 14.640 mii lei;
- Lucrări de reparații capitale pasaj superior la Poarta 4 și organizarea execuției lucrărilor, 2.042 mii lei;
- Lucrări de modernizare Dig de larg-Dana 0, 2.163 mii lei;
- Lucrări de reparații capitale pasaj superior la Poarta 4 (servicii de proiectare), 118 mii lei;
- Lucrări de reparații Cheu Danele 40 și 41 Port Constanța, inclusiv organizare de șantier – proiectare, 367 mii lei;
- Lucrări de reparații Cheu Dana 38 Port Constanța, inclusiv organizare de șantier – proiectare, 271 mii lei;
- Lucrări de reparații Cheu Dana 114 Port Constanța, zona Sud, 230 mii lei;
- Lucrări de reparații diguri Constanța  și Midia - 5 ani, 2.0220 mii lei;
- Reparații  Dig de Nord Port Constanța și organizarea execuției lucrărilor - 5 ani, 6.510 mii lei;
- Proiectare și construcție a două nave tehnice multifuncționale, 6.196 mii lei.
 
Proiecte cu fonduri europene
 
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța este implicată, în prezent, în atragerea de fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare, următoarele proiecte, cu o valoare totală de 90 milioane euro (fără TVA) fiind pregătite pentru a fi lansate:

 
 1. Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul “Pod rutier CDMN” cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanța . Valoarea estimată a proiectului: 24 milioane euro (fără TVA)
 2. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare– etapa 1 .Valoarea estimată: 20.000.000 euro (fără TVA)  
 3. Extinderea cheurilor danelor 10 și 12 din Zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor. Valoarea estimată a proiectului: 36 milioane lei (fără TVA), echivalentul a aproximativ 8 milioane euro (fără TVA).
 
 
Pentru următorul Program Operațional Transport 2021-2027 sunt în pregătire proiecte de dezvoltare care totalizează peste 200 milioane euro:

 
 1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere (drumuri, pasaje, inclusiv pod rutier peste canalul de legătură) și de acces în Porturile Constanța și zona Midia. Valoarea estimată a lucrărilor aferente proiectului 100 milioane euro (inclusiv TVA).
 2. Dragaje de investiții in Porturile Constanta, Mangalia si zona Midia (inclusiv lărgire gura de acces) Valoare estimată a lucrărilor aferente proiectului 120 milioane euro (inclusiv TVA).
 3. Revizuirea Master Planului Portului Constanta
Stadiu actual: în curs de finalizare documentația de licitație și lansarea procedurii. Finanțarea de 2,5 milioane lei este asigurată din surse proprii ale CN APM SA Constanța pentru actualizarea strategiei de dezvoltare a companiei în conformitate cu necesitățile actuale și cu oportunitățile de finanțare din fonduri nerambursabile (POT 2021-2027, PNRR, CEF, alte programe).
 
 
Proiecte în implementare din fonduri europene, prin POIM și CEF:
 
 1. Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța (dragaj de investiții) – finanțare POIM 2014-2020. Valoare contract: 141.704.011,39 lei (fără TVA)
 2. Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 10 bis – Poarta 10. Valoarea proiectului conform hotărârii de Guvern: 60 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a 10,6 milioane euro fără TVA.  
 3. Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța .Valoarea estimată a proiectului conform proiectului de hotărârii de Guvern: 113,3 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a 21 milioane euro (fără TVA).
 4. Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80) – finanțare POIM 2014-2020. Valoare contract: 14.421.650,85 lei (fără TVA)
 5. 5.PROTECT CEF Transport - Infrastructura pentru operațiuni sigure și pentru protecția mediului în Portul Constanța – PROTECT, cu termen finalizare (estimat): 2021.

 
“CN APM SA mai are în vedere și alte proiecte, absolut necesare, pentru care nu s-au identificat surse de finanțare din fonduri europene, fiind proiecte de reabilitare aflate într-un stadiu avansat de pregătire.
 
Sunt lucrări de reparații capitale la digul de nord (tronsonul cuprins între poarta P1 de acces în port și Farul Alb, cu o lungime de cca. 3540 m), cu o valoare estimată de circa 100 milioane lei și lucrări de reparații capitale la digul de larg din Portul Constanța (tronsonul de dig cuprins între Farul Alb și extindere Dig de Larg, cu o lungime de cca. 4850 m), valoarea fiind de 113,5 milioane lei.
  
CN APM SA este parte a proiectului EALING, proiect care se referă la posibilitatea alimentării navelor prin surse de energie electrică de la țărm pe timpul staționării în porturi, eliminându-se astfel consumul de carburanți. Prin această metodă, se reduc emisiile de gaze în atmosfera din porturi și zgomotul produs de generatoarele de curent ale navelor.
 
Recent, portul Constanța, prin CN APM SA, a fost inclus într-un consorțiu internațional format din 46 de parteneri care vor derula proiectul PIONEERS, recent aprobat prin programul european Horizon 2020.
 
Pe 1 iulie 2020, a demarat proiectul DIONYSUS, finanțat din fonduri europene (FEDR, IPA și ENI) în cadrul Programului Transnațional Dunărea.
Proiectul are un buget total de 3.603.511,25 euro, cu o durată de implementare de 30 de luni, punctul final fiind 31 decembrie 2022.
 
CN APM SA Constanta va participa la realizarea unor studii în domeniul transportului de containere, digitalizării. Totodată, va coordona și realizarea unui Master Plan de infrastructură pentru industria de croaziere fluviale cu scopul creșterii durabile a acestui sector ”, a mai explicat Goidea.
 
Mai sunt multe alte proiecte în diferite stadii de pregătire, de exemplu în dana 99 se va face bunkerarea navelor cu LNG. A fost aprobată, deja, realizarea studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv de investiții, care va fi realizat curând.
 

 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 

Citește și:

ZIUA LIVE. Ce sume sunt investite în dezvoltarea Portului Constanța?

ZIUA LIVE Directorul general al CNAPM Constanța, Florin Goidea, despre situația traficului de mărfuri în porturile maritime pe anul în cursInterviul video, integral poate fi urmărit aici: link: 
 

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ZIUA-n amiaza mare. Directorul Complexului Muzeal, Adrian Bîlbă Acvariul din Constanța va avea și pinguini

21 Jan 2022 559

Primăria Constanța angajează! Ce post este scos la concurs (DOCUMENT)

21 Jan 2022 707

Directorul Delfinariului din Constanța, Adrian Bîlbă, la „ZIUA-n amiaza mare”

20 Jan 2022 536

Interviu Online Avocata Laura Andrei – de ce Zona Peninsulară și nu alt cartier al Constanței?

15 Jan 2022 2779

De unde și-a achiziționat Simona Halep rochiile de nuntă. „Îmi place să mă bucur de lucrurile frumoase“ (GALERIE FOTO)

15 Jan 2022 2219

ZIUA-n amiaza mare” Președintele SNPPC, Vasile Zelca, despre lupta polițiștilor în prima linie a stării continue de alertă și activitățile de verificare a carantinaților și izolaților

14 Jan 2022 768

#DobrogeaDigitală „Rămân un supus loial şi nu voi fi niciodată o pedică pentru patria mea”

14 Jan 2022 1768

Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, la „ZIUA-n amiaza mare”

13 Jan 2022 894

Magistrat de la Curtea de Apel Constanța, admis la interviul pentru Curtea Supremă! Al treilea în ultimii trei ani (DOCUMENT)

13 Jan 2022 365

ZIUA LIVE Cum ne poate proteja poliția în cazul violenței în familie sau în școli

12 Jan 2022 616

ZIUA LIVE. „Am mers la Spitalul de Boli Infecțioase unde am găsit o stare de spirit debusolantă, o apatie din perspectiva lucrărilor care se întreprind”

12 Jan 2022 1194

ZIUA LIVE Liderii USR Constanța, despre vizita ministrului sănătății la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța

11 Jan 2022 839

ZIUA LIVE. Totul despre contractul încheiat de Primăria Constanța cu Garden Shop Services, fosta Pomacost SA

10 Jan 2022 918

ZIUA-n amiaza mare Armenii și rușii lipoveni în sărbătoare. Crăciunul în pandemie

08 Jan 2022 1110

Crăciunul pe stil vechi. Liviu Merdinian și Nicolae Artion, liderii armenilor și rușilor lipoveni, la „ZIUA-n amiaza mare”

06 Jan 2022 839