Evaluare Națională 2020. Noutăți despre probele de aptitudini


Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, va fi publicat în Monitorul Oficial.
În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.
Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).
În data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afișează oferta de școlarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.
Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.
Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal de stat este disponibil AICI.
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel:
 • La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie - liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
 • La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura astfel:
 • Pentru profilul Artistic - arte vizuale: specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Muzică - Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă se va desfășura pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică-Secția Teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc. Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor.
 • Pentru profilul pedagogic - toate specializările - evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.
Fișa de aptitudini va conține următoarele:
a) tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
c) media generală a claselor V-VIII la purtare;
d) calificativul - Admis/Respins la profilul pedagogic;
 • Pentru profilul teologic,  se vor susține următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă;
 • Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.
 • La învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte).
 • Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.
Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă AICI.
În același timp, prin ordinul de ministru nr. 4.325/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 4.325/22.05.2020, a fost adoptat și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de înscriere va începe pe 29 iunie. Prima etapă a admiterii în învățământul profesional de stat (înscriere - afișare rezultate) este programată în perioada 29 iunie - 10 iulie, iar a doua etapă (înscriere - afișare rezultate) între 22 și 28 iulie. Detalii suplimentare găsiți AICI.
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Când vor avea loc examenele de Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2024. Datele oficiale ale probelor scrise

06 Sep 2023 646

Agenția Națională Antidrog, activitate de prevenrie a substanțelor interzise la Caravana de Taekwondo de la Eforie Sud!

31 Jul 2023 495

Sondaj de opinie Credeţi că rezultatele slabe la Evaluarea Națională reflectă nivelul scăzut de pregătire al elevilor?Iată ce au ales respondenții

09 Jul 2023 864

Editorial Evaluarea și Bac-ul - Copilul-elev cu notă mică sau picat are de dus pe umeri și eșecul resimțit de părinți, în afară de cel propriu

05 Jul 2023 1464

Rezultatele finale la Evaluarea Națională. Câți elevi din Constanța au obținut media 10.00

04 Jul 2023 903

Rezultatele finale la Evaluarea Naţională, după soluţionarea contestaţiilor. Au fost publicate toate notele elevilor!

04 Jul 2023 736

Sondaj de opinie Credeţi că rezultatele slabe la Evaluarea Națională reflectă nivelul scăzut de pregătire al elevilor?

03 Jul 2023 1024

Ministrul Educației despre rezultatele la Evaluarea Națională „S-a dublat numărul candidaţilor cu media 10. Din păcate a crescut procentul candidaţilor care au medii sub 5“

29 Jun 2023 669

Situația la Constanța UPDATE. Rezultatele la Evaluare Națională 2023, clasa a VIII-a, au fost publicate! Care este rata de participare

28 Jun 2023 1482

Evaluarea Naţională 2023. Elevii care aparţin minorităţilor susţin proba la Limba maternă

22 Jun 2023 762

Evaluarea Națională 2023 Rata de prezență la a doua probă scrisă a examenului a fost 95,4%

21 Jun 2023 747

Evaluarea Națională 2023 Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la proba scrisă de Matematică (DOCUMENT)

21 Jun 2023 1142

Barem Evaluarea Națională 2023 Care era rezolvarea subiectelor primite de elevi la proba de Limba și Literatura Română (DOCUMENTE)

19 Jun 2023 1458

Constanța Aproximativ 6000 de elevi au participat la prima probă a Evaluării Naționale 2023

19 Jun 2023 927

Polițiștii vor acționa în zona unităților de învățământ din județul Constanța în perioada examenelor naționale

19 Jun 2023 766