Invatamant

ISJ Constanţa a stabilit numărul gradaţiilor de merit pentru 2019. Câţi profesori vor să primească în plus la salariu


Gradaţia de merit se acordă pentru o perioadă de cinci ani şi reprezentă 25% din salariul de bază. Gradaţiile se vor acorda în limita locurilor aprobate pentru fiecare disciplină/funcţie, în ordinea descrescătoare a punctajelor, punctajul minim de acordare fiind de 70 de puncte.
 
Vă prezentăm calendarul concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2019. În perioada 13 - 24 mai, candidaţii vor depune dosarele la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică şi realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral. Ulterior, în perioada 27 - 31 mai, vor fi depuse dosarele care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar. Dosarele depuse vor fi analizate de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate în perioada 3 - 10 iunie.
 
Potrivit calendarului aprobat, între 11 şi 28 iunie au loc verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va fi aprobată între 1 şi 5 iulie.
 
Pe data de 5 iulie, la avizierul inspectoratului şcolar va fi afişată lista care cuprinde punctajele acordate în urma evaluării. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite este programată între 8 şi 12 iulie. Contestaţiile depuse vor fi soluţionate de către comisia de contestaţii în perioada 15 - 19 iulie. Rezultatele finale ale concursului vor fi validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişate la inspectoratele şcolare între 22 şi 24 iulie.
 
Pe data de 29 iulie 2019, vor fi înaintate la Ministerul Educaţiei Naţionale listele cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listele cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit. Ordinul ministrului Educaţiei naţionale va fi emis pe data de 30 august 2019.
 

242 de gradaţii de merit, aprobate de ISJ Constanţa

 
Consiliul de Administraţie al ISJ Constanţa, întrunit în data de 10 mai 2019, a aprobat numărul gradaţiilor de merit pe funcţii/discipline, stabilite de Comisia paritară din cadrul inspectoratului. Astfel, pentru personalul didactic de predare au fost aprobate următoarele gradaţii de merit: educatoare/institutor pentru învăţământ preşcolar/profesor învăţământ preşcolar - 31 de gradaţii de merit, învăţător/institutor pentru învăţământ primar/profesor învăţământ primar - 50 gradaţii de merit, limba şi literatura română - 17 gradaţii de merit, limba latină - o gradaţie de merit, limba engleză - 10 gradaţii de merit, limba germană - o gradaţie de merit, limba franceză - 5 gradaţii de merit, limba turcă maternă - o gradaţie de merit, istorie - 7 gradaţii de merit, ştiinţe socio-umaniste - 4 gradaţii de merit, religie - 7 gradaţii de merit, geografie - 4 gradaţii de merit, matematică - 13 de gradaţii de merit, informatică/TIC - 4 gradaţii de merit, fizică - 6 gradaţii de merit, chimie - 5 gradaţii de merit, biologie - 4 gradaţii de merit, arte - 8 gradaţii de merit, educaţie fizică - 9 gradaţii de merit, cluburi sportive şcolare - 3 gradaţii de merit, palatul copiilor - o gradaţie de merit, învăţământ special - 6 gradaţii de merit, discipline tehnice - profesori - 16 gradaţii de merit, discipline tehnice - maiştri instructori - 2 gradaţii de merit, consiliere psihopedagogică - 2 gradaţii de merit.
 
Pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control, au fost aprobate 7 gradaţii de merit. Pentru personal didactic auxiliar au fost aprobate următoarele gradaţii de merit: secretar - 4 gradaţii de merit, bibliotecar/documentarist - 3 gradaţii de merit, informatician - 2 gradaţii de merit, administrator financiar (contabil) - 4 gradaţii de merit, laborant - 1 gradaţie de merit, administrator patrimoniu - 4 gradaţii de merit.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ei sunt profesorii din Constanţa care vor primi gradaţii de merit! ISJ a aprobat punctajele. Cu cât cresc salariile (document)

02 Aug 2018 7484

Profesorii din Constanţa, aşteptaţi la concurs. Câte gradaţii de merit a aprobat ISJ Constanţa pentru sesiunea 2018

22 May 2018 4111

Ministrul Liviu Pop a promis, la Constanţa, gradaţii de merit (document)

22 Jan 2018 4857

Cadre didactice din Constanţa care vor gradaţii de merit. Tabelul nominal cu punctajele obţinute (document)

30 Jun 2017 4785

Emoţii mari pentru profesori Câte gradaţii de merit vor fi acordate în acest an în învăţământul constănţean, pe discipline (document)

07 Apr 2017 1881

Cum pot obţine profesorii din Constanţa 25 la sută la salariu şi în 2017. Cum se acordă gradaţiile de merit

27 Mar 2017 2241

Cadrele universitare care primesc gradaţie de merit la Universitatea „Ovidius“ timp de cinci ani! Lista completă

15 Mar 2017 5141

Premiu financiar de 25 la sută din salariu Cinci directori din Constanţa vor primi gradaţii de merit

30 May 2016 9421

Aproape 400 de cadre didactice Profesori din Constanţa care vor să primească gradaţie de merit în următorii cinci ani (document)

23 May 2016 2973

Care sunt condiţiile Directori, profesori, secretari, bibliotecari şi informaticieni din Constanţa vor primi gradaţii de merit

27 Feb 2016 2575

25 la sută din salariul lunar, timp de cinci ani Cine primeşte gradaţii de merit în învăţământul constănţean (document)

28 Sep 2015 3760

Liderul de OpinieŞi indisciplina se premiază!

19 May 2011 1435