Invatamant

Mai multe şcoli din judeţ, în atenţia ISJ Constanţa. Încep inspecţiile şcolare generale. Ce verifică inspectorii şcolari

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a anunţat graficul de monitorizare şi control al unităţilor şcolare din judeţ pentru semestrul I al anului şcolar 2018 - 2019. Acest grafic a fost aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 8.10.2018.
 
Astfel, vor fi efectuate mai multe feluri de inspecţii: inspecţii şcolare generale, inspecţii tematice; inspecţii de specialitate, inspecţii de validare externă a procesului de autoevaluare în unităţile de învăţământ profesional şi tehnice; inspecţii de evaluare externă în vederea acreditării/autorizării, conform Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - ARACIP, privind activităţile de evaluare externă pentru anul şcolar în curs.
 
ISJ Constanţa a anunţat inspecţiile cu revenire la unităţile de învăţământ care au beneficiat de inspecţie generală în anul şcolar 2016-2017. Acestea sunt: Şcoala Gimnazială „Spiru Haret“ din Medgidia, Şcoala Gimazială „Mihai Eminescu“ din Costineşti, Grădiniţa cu Program Prelungit „Lucian Grigorescu“ din Medgidia, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Constanţa. În cadrul acestor inspecţii, se va urmări îndeplinirea măsurilor remediate cuprinse în planul de îmbunătăţiri întocmit la finalul inspecţiei generale din anul şcolar 2017-2018 şi revenirea la unitatea de învăţământ, dacă se constată nerespectarea prevederilor din planul de învăţământ. De asemenea, sunt propuse pentru inspecţie generală în semestrul I, anul şcolar 2018-2019: Şcoala Gimnazială nr. 1 Cernavodă, Şcoala Gimnazială nr. 31 Cernavodă.

Inspecţii tematice în toate unităţile de învăţământ din judeţ

În ceea ce priveşte inspecţiile tematice, acestea se vor efectua în toate unităţile de învăţământ din judeţ.  Se vor verifica activitatea zilnică a unităţii de învăţământ, spaţiile şcolare, evaluarea personalului didactic (completarea fişelor de autoevaluare/evaluare, respectarea etapelor şi procedurilor legale), constituirea Consiliului de Administraţie cu respectarea prevederilor legale, tematica şedinţelor, atribuirea responsabilităţilor membrilor Consiliului de Administraţie, constituirea comisiilor cu caracter permanent şi existenţa documentaţiei specifice, a deciziilor şi a cadrului legal invocat în cuprinsul acestora, a contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale, a fişelor de post pentru toate categoriile de personal; verificarea autorizaţiilor de funcţionare (ISU, ISCIR, ASF), verificarea finalizării completării registrelor matricole pentru anul şcolar anterior, a documentelor manageriale de diagnoză şi de prognoză, schema orară a unităţii de învăţământ, verificarea procedurii de acces în unitatea de învăţământ, pază şi siguranţa elevilor, existenţa graficului de asistenţe la ore a directorului şi a directorului adjunct şi a fişelor de asistenţe efectuate la data inspecţiei tematice, verificarea formaţiunilor de lucru: evective elevi/număr clase/an de studiu şi încadrarea cu personal didactic. La acestea se adaugă verificarea parcurgerii ritmice a materiei şi a modului de comunicare învăţător/profesor - diriginte-părinţi, precum şi a încheierii situaţiei şcolare semestriale; verificarea existenţei planificării concediilor personalului angajat al unităţii de învăţământ; realizarea raportului de activitate pentru semestrul I şi prezentarea acestuia în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral; verificarea modului de stabilire şi de implementare a curriculumului la decizia şcolii, la nivelul unităţii de învăţământ; existenţa graficului de asistenţe la ore a directorului şi a directorului adjunct şi a fişelor de asistenţă efectuate la data inspecţiei tematice.
 
Printre obiectivele inspecţiei şcolare se numără: sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activităţii de predare, învăţare, evaluare şi a procesului managerial; sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului didactic, a atingerii standardelor de performanţă de către elevi; evaluarea calităţii aplicării curriculumului naţional şi a curriculumului local, a activităţilor extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale - a ofertei educaţionale, a managementului şcolar, a activităţii personalului din unităţile de învăţământ; creşterea calităţii serviciilor educaţionale, a calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de către cadrele didactice şi elevi; identificarea semestrială a factorilor care influenţează performanţa activităţii unităţilor de învăţământ; identificarea semestrială a exemplelor de bună practică privind inovarea în procesul de predare - învăţare, în conducerea şcolii, în abordarea parteneriatelor, în special cu părinţii, comunitatea şcolara, ONG-uri; determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ, comisii/catedre metodice), evaluarea externă şi situaţia reală din unitatea şcolară; monitorizarea pregătirii examenelor finale (Evaluare Naţională la finalul clasei a VIII-a, Bacalaureat, evaluări naţionale la clasa a II-a, clasa a IV-a şi clasa a VI-a); evaluarea conlucrării unităţii şcolare cu părinţii/reprezentanţii comunităţii locale, a modului în care aceştia sunt implicaţi în eficientizarea actului educaţional; identificarea şi reglarea disfuncţiilor din sistem, o mai bună circulaţie a informaţiei.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Concurs organizat de ISJ Constanţa KMG International susţine Olimpiada Naţională de Chimie

22 Mar 2019 480

ISJ Constanţa 59 de centre de organizare şi desfăşurare a simulării examenului de Bacalaureat

12 Mar 2019 889

Au fost publicate rezultatele Olimpiadei de Limba şi literatura română. Cine sunt elevii constănţeni calificaţi la faza naţională a concursului

11 Mar 2019 2728

În ajutorul absolvenţilor de gimnaziu din Constanţa Târgul ofertelor educaţionale din învăţământul profesional „Ştiu să-mi aleg meseria“

08 Mar 2019 916

Înscrierea în învăţământul primar 2019-2020. ISJ Constanţa a publicat lista centrelor pentru evaluarea preşcolarilor

07 Mar 2019 1197

ISJ Constanţa, precizări privind transferul personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate

26 Feb 2019 1424

Titularizare 2019. ISJ Constanţa, despre concursul naţional pentru ocuparea catedrelor declarate vacante

12 Feb 2019 1656

ISJ Constanța, anunț importat pentru personalul didactic pensionat care solicită reîncadrarea în funcţie

10 Feb 2019 2698

Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu“ va rămâne fără director? Ce au decis magistraţii constănţeni? ISJ Constanţa aşteaptă decizia oficială

30 Jan 2019 4019

15 directori în 100 de ani Cine a condus Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ din Constanţa. Directorul cu cel mai lung mandat (galerie foto)

19 Jan 2019 2453

Inspectoratul Școlar Județean Constanţa face angajări. Sunt mai multe posturi vacante. Când este programat concursul

30 Dec 2018 3251

Posturi vacante la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

05 Dec 2018 1542

S-au constituit comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din Constanţa. Consilierii locali şi şcolile de care răspund

03 Dec 2018 1160

Centenarul Marii Uniri sărbătorit de ISJ Constanța printr-un amplu spectacol - „România Centenară” (galerie foto)

01 Dec 2018 798

Flash mob pentru România în toate unitățile de învățământ din județul Constanța Suită de activități, dedicate Zilei Naționale (galerie foto)

01 Dec 2018 1017