Ministerul Educației Modificări la proiectul de Lege a învățământului superior. Finanțare suplimentară pentru universitățile de stat

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației. Sursa foto: Facebook.com - Ministerul Educației

Instituțiile de învățământ superior de stat ar urma să beneficieze de o finanțare suplimentară de minimum 45% raportat la finanțarea de bază, se arată în modificările propuse pentru proiectul de Lege a învățământului superior asupra cărora au căzut  de acord reprezentanții Ministerului Educației și cei ai Consorțiului Universitaria.

Astăzi, 1 august 2022, cele două instituții au trimis un comunicat comun cu privire la rezultatul discuțiilor începute vineri, 29 iulie, și continuate astăzi.

Iată comunicatul remis de Ministerul Educației:


În urma discuțiilor purtate între reprezentanții Consorțiului Universitaria (CU) și reprezentanții Ministerului Educației, începute vineri, 29 iulie și continuate astăzi, 1 august, Ministerul Educației și Consorțiul Universitaria transmit următorul comunicat de presă comun:

I. Următoarele propuneri ale Consorțiului Universitaria (CU) pentru îmbunătățirea proiectului de Lege a învățământului superior au fost agreate cu Ministerul Educației:

1. Pentru o reprezentare echitabilă în comisiile consultative ale Ministerului Educației a tuturor consorțiilor universitare, a tuturor centrelor universitare și a tuturor domeniilor de studii fundamentale și ramurilor de știință (matematică și științe ale naturii; științe inginerești; științe biologice și biomedicale; științe sociale; științe umaniste și arte; știința sportului și a educației fizice) CU solicită introducerea la art 142 a unui alineat nou, cu următoarea formă:

„Componența comisiilor naționale prevăzute la alin. (2) va asigura reprezentarea proporțională conform numărului de cadre didactice titulare în universități acreditate și tuturor domeniilor de studii fundamentale și ramurilor de știință - matematică și științe ale naturii; științe inginerești; științe biologice și biomedicale; științe sociale; științe umaniste și arte; știința sportului și a educației fizice.”

2. Pentru încurajarea performanței la nivel național și internațional și pentru o justă finanțare a tuturor domeniilor și tipurilor de universități:

2.1 Art. 114  va avea următorul conținut: ,,Instituțiilor de învățământ superior de stat li se alocă o finanţare suplimentară de minimum 45% raportat la finanțarea de bază, pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate stabilite de Comisia Naţională a Finanţării Învăţământului Superior şi aprobate de Ministerul Educației.”;

2.2 Art. 172 (6) va avea următorul conținut: ,„Ministerul Educației asigură finanţarea de bază pentru instituțiile de învățământ superior de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent pe cicluri, domenii de studii și pe limbă de predare, inclusiv pentru învățământul superior dual. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigură dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăţii. ”;

2.3 Art. 143 lit a) va avea următorul conținut: ,,CNFIS propune metodologia de finanţare a instituțiilor de învățământ superior şi stabileşte anual costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii, inclusiv pentru învățământul superior dual.”;

2.4 Se va introduce un articol nou: Pentru a reduce deficitul de cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în specializările din domenii STEM se va crește finanțarea per student echivalent la acele specializări publicate anual de Ministerul Educației prin aplicarea unui coeficient suplimentar de 1.2 la coeficienții de finanțare calculați de CNFIS.

3. Se va introduce un articol nou: Ministerul Educației poate finanța cercetarea științifică universitară, în limita fondurilor alocate cu această destinație, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.

II. De asemenea, reprezentanții Ministerului Educației au luat act de propunerea Consorțiului Universitaria de modificare a proiectului de Lege a învățământului superior în ceea ce privește procedura pentru prelungirea statutului de titular al cadrelor didactice peste vârsta de pensionare:

S-a propus aplicarea principiului autonomiei universitare în procesul de aprobare a prelungirii statutului de titular pentru personalul din învățământul superior după vârsta legală de pensionare. Astfel, universitățile, la propunerea departamentelor și facultăților, cu avizul conform al consiliilor de administrație, prin senatele universitare vor decide privind criteriile de performanță pentru prelungirea statutului de titular al cadrelor didactice peste vârsta de pensionare, adică peste vârsta de 65 de ani. (Art 218, alineatul 3).

Reformularea art. 218 alin. (3) în spiritul prevederilor actuale ale Legii 1/2011:

„Art. 218 ....(3) Senatul universitar din instituțiile de învățământ superior de stat, particulare şi confesionale, la propunerea departamentelor și facultăților, cu avizul conform al CA, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare. În această situație, instituția de învățământ superior încheie, anual, cu personalul căruia i s–a aprobat menținerea calității de titular peste vârsta de 65 de ani, un contract individual de muncă pe durată determinată. Cadrele didactice pensionate, care nu au calitatea de titular, pot fi plătite și în regim de plată cu ora.

(4) Cadrele didactice deja pensionate se pot reîncadra în învățământul universitar în poziții de cercetare prin concurs.”

În afara propunerilor deja agreate la punctul I, Ministerul Educației va lua în calcul și propunerile punctuale transmise în procesul de consultare publică de fiecare dintre universitățile membre ale Consorțiului Universitaria.

 

Sorin Mihai CÎMPEANU,                                                             Marian PREDA,

Ministrul Educației                                         Președinte Consorțiu UNIVERSITARIA


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ministrul Educației „A fost agreeată creșterea de 4 ori a sumei acordate pentru transportul elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu“

23 Sep 2022 472

Oficial Ministerul Educației a emis ordinul pentru autorizarea provizorie a unei grădinițe particulare din Constanța! Se aplică din acest an școlar (DOCUMENT)

20 Sep 2022 526

Ministerul Educației a inițiat proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale

15 Sep 2022 688

Oficial Iată școlile și liceele din Constanța unde se introduce Catalogul electronic, din acest an școlar! (DOCUMENT)

12 Sep 2022 5576

Ministrul Educației „Asigurarea gratuității transportului elevilor și bursele sociale sunt de maximă importanță pentru Guvernul României“

10 Sep 2022 865

Tichete sociale în valoare de 500 lei. Anunțul lui Sorin Cîmpeanu

06 Sep 2022 1123

Fost inspector școlar general al Constanței, la judecată cu Ministerul Educației. Despre ce este vorba

06 Sep 2022 900

ZIUA LIVE Sorin Mihai, inspector școlar general ISJ Constanța, despre reformele și controversele noilor Legi ale Educației Naționale (VIDEO)

04 Aug 2022 945

Se desființează Centrele de Asistență Educațională? Ce spune șeful CJRAE Constanța

03 Aug 2022 2956

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu „În primele 10 zile de la lansarea proiectelor în consultare, am primit aproape 500 de propuneri“

22 Jul 2022 767

Primăria Constanța a pierdut procesul pentru transportul gratuit al elevilor! Dosarul, trimis la Curtea Supremă

20 Jul 2022 866

Ministrul Educației Palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare nu se desființează!

18 Jul 2022 933

Absolvenții claselor a VIII-a află astăzi la ce liceu vor studia din toamnă. Vor fi afișate rezultatele repartiției computerizate

14 Jul 2022 1002

Ministerul Educației lansează în consultare publică proiectele legilor educației!

13 Jul 2022 713

Ministerul Educației anunță schimbări majore în învățământ. Inspectoratele şcolare devin direcţii de învăţământ

12 Jul 2022 976