Invatamant

Profesorii din Constanţa, aşteptaţi la concurs. Câte gradaţii de merit a aprobat ISJ Constanţa pentru sesiunea 2018

Potrivit Calendarului concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018, profesorii trebuie să-şi depună dosarele în perioada 21 mai - 12 iunie, iar pe 27 iulie inspectoratele afişează rezultatele.
 
Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018 şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut. Profesorii care vor să obţină gradaţia sunt punctaţi şi dacă se implică în implementarea programului „Şcoala după şcoală”.
 
Gradaţia de merit se acordă prin concurs pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani, potrivit Legii Educaţiei.
 
Între 21 mai şi 12 iunie 2018, este programată depunerea, de către candidaţi, a dosarelor la secretariatul şcolii, şi realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral. Între 12 şi 15 iunie va avea loc depunerea dosarelor care conţin documentele justificative la secretariatul inspectoratului şcolar. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate este programată între 18 şi 29 iunie. Ulterior, între 2 şi 13 iulie va avea loc verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, se va face între 16 şi 17 iulie. Pe data de 18 iulie urmează să fie afişată lista cu punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar. Contestaţiile pot fi depuse între 19 şi 23 iulie. Acestea vor fi soluţionate între 24 şi 26 iulie. Rezultatele finale vor fi afişate la inspectoratele şcolare pe data de 27 iulie. Pe 30 iulie, inspectoratele şcolare vor înainta la Ministerul Educaţiei listele cu personalul didactic validat în vederea acordării gradaţiei de merit. Ordinul de ministru al Educaţiei va fi emis pe 30 august.
 

Cine poate să participe la concurs

 
La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot să participe profesorii cu vechime de cel puţin 5 ani, evaluaţi cu calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar, fără sancţiuni disciplinare sau penale „în perioada pentru care se realizează evaluarea“ şi care au performanţe în: inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei etapa judeţeană, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor cu risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune. La concurs poate să ia parte şi personalul didactic auxiliar cu vechime de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată, fără sancţiuni disciplinare sau penale. Profesorii care, în perioada 1 septembrie 2012 - 31 august 2017, au îndeplinit şi funcţii de conducere pot să participe la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Profesorii care iau gradaţie de merit până la 31 august 2018 pot participa la un nou concurs.
 
 
Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa a aprobat 233 gradaţii de merit pentru sesiunea 2018, după cum urmează: educatoare / institutor învăţământ preşcolar / profesor învăţământ preşcolar - 33, învăţător / institutor învăţământ primar / profesor învăţământ primar - 44, limba română - 18, limba engleză - 10, limba germană - 1, limba franceză - 5, limba turcă maternă - 1, istorie - 6, ştiinţe socio-umane - 4, religie - 6, geografie - 4, matematică - 13, informatică - 4, fizică - 7, chimie - 5, biologie - 6, arte - 8, educaţie fizică şi sport - 5, cluburi sportive şcolare - 1, palatul copiilor - 1, învăţământ special - 6, învăţământ profesional şi tehnic profesori - 17, învăţământ profesional şi tehnic - maiştri - 2, consiliere psihopedagogică - 2, directori / directori adjuncţi - 5, personal didactic auxiliar secretar / secretar şef - 6, bibliotecar / documentarist - 2, informatician - 3, administrator financiar - 4, laborant - 1, administrator patrimoniu - 3.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ISJ Constanţa a stabilit numărul gradaţiilor de merit pentru 2019. Câţi profesori vor să primească în plus la salariu

13 May 2019 1502

Ei sunt profesorii din Constanţa care vor primi gradaţii de merit! ISJ a aprobat punctajele. Cu cât cresc salariile (document)

02 Aug 2018 7229

Ministrul Liviu Pop a promis, la Constanţa, gradaţii de merit (document)

22 Jan 2018 4816

Cadre didactice din Constanţa care vor gradaţii de merit. Tabelul nominal cu punctajele obţinute (document)

30 Jun 2017 4667

Emoţii mari pentru profesori Câte gradaţii de merit vor fi acordate în acest an în învăţământul constănţean, pe discipline (document)

07 Apr 2017 1862

Cum pot obţine profesorii din Constanţa 25 la sută la salariu şi în 2017. Cum se acordă gradaţiile de merit

27 Mar 2017 2212

Cadrele universitare care primesc gradaţie de merit la Universitatea „Ovidius“ timp de cinci ani! Lista completă

15 Mar 2017 5082

Premiu financiar de 25 la sută din salariu Cinci directori din Constanţa vor primi gradaţii de merit

30 May 2016 9229

Aproape 400 de cadre didactice Profesori din Constanţa care vor să primească gradaţie de merit în următorii cinci ani (document)

23 May 2016 2932

Care sunt condiţiile Directori, profesori, secretari, bibliotecari şi informaticieni din Constanţa vor primi gradaţii de merit

27 Feb 2016 2546

25 la sută din salariul lunar, timp de cinci ani Cine primeşte gradaţii de merit în învăţământul constănţean (document)

28 Sep 2015 3708

Liderul de OpinieŞi indisciplina se premiază!

19 May 2011 1426