Invatamant

Școala trebuie reparată, băncile sunt vechi? Adresați-vă alesului local care face parte din CA-ul unității de învăţământ din Constanța (document)

Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Constanţa în consiliile de administraţie în unităţile de învăţământ preunivesitar din municipiul Constanţa se află pe ordinea de zi a Consiliului Local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară, pr data de 31 octombrie 2019. Astfel, dacă la grădiniţa, şcoala, liceul sau colegiul în care învaţă copilul dumneavoastră nu este suficient de cald, băncile sunt vechi, terenul de sport e plin de gropi, sala de sport lipseşte sau dacă identificaţi alte probleme, vă puteţi adresa consilierului local care face parte din consiliul de administraţie (CA) al instituţiei de învăţământ.
 
„Văzând prevederile art. 61 alin. (3) si alin. (4), art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educației națională, modificată, ale art. 11 alin. 4 din Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, precum și ale Ordinului Ministrului nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 4619/2014, HCL 176/2019 privind modificarea anexei nr. 1 si anexei nr. 2 Ia HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanta In conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. 3 lit. a, alin. 8 lit. b și art. 123 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost întocmit prezentul raport referitor Ia proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 390/2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, în vederea supunerii dezbaterii consiliului local și adoptării acestuia“, se spune în raportul proiectului de hotârâre. Astfel, aleşii locali vor aproba desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Constanţa în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Constanţa.
 
Cristian Marius Andreias - Şcoala Gimnazială nr. 33 „Anghel Saligny“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 40, Colegiul Comercial „Carol I“, Clubul Sportiv nr.1, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 51, Grădiniţa cu Program Normal „Roboţel“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 27, Grădiniţa cu Program Normal nr. 59, Şcoala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu“, Şcoala Gimnazială nr. 19, Grădiniţa cu Program Normal nr. 34, Grădiniţa „Tom şi Jerry Junior“.
 
Mihaela Andrei - Grădiniţa cu Program Normal „Zubeyde Hanim“, Grădiniţa cu Program Normal „Tom Degeţel“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Azur“, Şcoala Gimnazială nr.12 „B.P. Hasdeu“, Şcoala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu“, Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza“, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Definul“, Grădiniţa „Kindergarden“, Şcoala Gimnazială „Spectrum“.
 
Adriana Arghirescu - Grădiniţa cu Program Prelungit „Gulliver“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa de turtă dulce“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Norocel“, Şcoala Gimnazială nr. 33 „Anghel Saligny“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 40, Liceul Teoretic „George Călinescu“, Colegiul Comercial „Carol I“, Liceul Tehnologic „Concord“, Şcoala Primară „Champions For Life“, Grădiniţa „La Nouvelle generation“.
 
Mărioara Cojoc - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 53, Grădiniţa cu Program Normal nr. 38, Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“, Şcoala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu“, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian“, Liceul Tehnologic Constanţa, Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza“.
 
Costin Valeriu Avătavului - Grădiniţa cu Program Normal „Zubeyde Hanim“, Grădiniţa cu Program Normal „Tom Degeţel“, Liceul Teoretic Educaţional Center, Şcoala Gimnazială nr. 12 „B.P. Hasdeu“, Şcoala Gimnazială nr.11 „Dr. Constantin Angelescu“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 23, Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“, Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan“.
 
Adriana Câmpeanu - Grădiniţa „Căsuţa din Pădure“, Şcoala Postliceală „Dr. I. Cantacuzino“, Şcoala Gimnazială nr.11 „Dr. Constantin Angelescu“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 23, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu“, Grădiniţa cu Program Normal de Aplicaţie, Liceul Teoretic „George Călinescu“, Liceul Teoretic „Ovidius“, Şcoala Postliceală FEG, Şcoala Postliceală „Hipocrate“.
 
Victor Constantin - Liceul Teoretic „Traian“, Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian“, Şcoala Gimnazială nr. 37, Şcoala Gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu“, Liceul Tehnologic „Tomis“, Şcoala Postliceală „Gaudeamus“, Şcoala Postliceală „St. Theodor“.
 
Secil Givan Cantaragiu - Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Poveştilor“, Grădiniţa cu Program nr. 10, Şcoala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir“, Şcoala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 30, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 16, Grădiniţa „Gamex“, Şcoala Primară „Noua generaţie“.
 
Irinela Nicolae - Şcoala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu“, Grădiniţa cu Program Normal „Mica Sirenă“, Grădiniţa cu Program Normal „Delfinii jucăuşi“, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Liceul Tehnologic „Pontica“, Şcoala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir“, Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazu“, Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“, Şcoala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 24, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 16.
 
Marius Tulică  - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2, Grădiniţa cu Program Normal nr. 29, Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica“, Grădiniţa cu Program Normal „Hensel şi Gretel“, Şcoala Gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu“, Şcoala Postliceală „Fortuna“, Şcoala Gimnazială nr. 17 „Ion Minulescu“, Grădiniţa cu Program Normal „Abracadabra“, Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 37.
 
Dede Perodin - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 42, Grădiniţa cu Program Normal nr. 22, Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazu“, Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“, Şcoala Gimnazială nr. 10 „Mihail Koiciu“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 35, Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman“.
 
Aurelian Marius Marin - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 44, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 45, Şcoala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 24, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 16, Liceul Tehnologic „Gheorghe Duc“, Şcoala Gimnazială „Marin Sorescu“, Liceul Teoretic „Lucian Blaga“.
 
Liviu Merdinian - Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea copiilor“, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 57, Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţieca“, Grădiniţa cu Program Normal „Hensel şi Gretel“, Şcoala Gimnazială nr. 37 „Ion Minulescu“, Grădiniţa cu Program Normal „Abracadabra“.
 
Cătălin Florin Papuc - Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman“, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6, Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 37, Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti“, Grădiniţa „Rosetti“, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin“, Liceul Teoretic „Lucian Baga“, Şcoala Postliceală „Pro Scientia“.
 
Cristina Andreea Vasii - Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti“, Grădiniţa „Rosetti“, Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca“, Şcoala Gimnazială „Marin Sorescu“, Şcoala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu“, Şcoala Postliceală „Henri Coandă“, Şcoala Gimnazială nr. 12 „B.P. Hasdeu“, Liceul Teoretic „Ovidius“, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8, Grădiniţa cu Program Normal nr. 26, Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţieca“, Grădiniţa cu Program Normal „Hensel şi Gretel“.
 
Teodor Patrichi - Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“, Liceul Omnia, Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea poveştilor“, Şcoala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 23, Grădiniţa cu Program Prelungit „Mugurel“, Liceul Teoretic „George Emil Palade“, Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza“.
 
Gabriel Valentin Pârvulescu - Şcoala Gimnazială nr. 10 „Mihai Koiciu“, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 35, Şcoala Gimnazială nr. 37, Liceul Internaţional de Informatică Constanţa, Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul“, Liceul Tehnologic „Tomis“.
 
Raluca Andreea Trandafir - Şcoala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu“, Şcoala Gimnazială nr.19, Grădiniţa cu Program Normal nr. 34, Şcoala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 30, Grădiniţa cu Program Normal nr. 14, Grădiniţa cu Program Normal nr. 39, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“, Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza“, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8, Grădiniţa cu Program Normal nr. 26.
 
Florin Tudor Gavrilă - Şcoala Gimnazială nr. 37, Şcoala Gimnazială nr. 14, Grădiniţa cu Program normal nr. 39, Grădiniţa „Mini London“, Şcoala Primară „Colibri“, Grădiniţa „Colibri“, Liceul Teoretic „George Emil Palade“, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu“, Grădiniţa cu Program Normal de Aplicaţie, Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii.
 
Răzvan Florea - Clubul Sportiv Şcolar nr. 1, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“, Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“, Şcoala Gimnazială nr.9, Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată“, Şcoala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea“, Grădiniţa cu Program Normal nr. 24, Palatul Copiilor Constanţa.
 
George Andrei Popescu - Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“, Şcoala Gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu“, Grădiniţa cu Program Normal „Năsturel“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Kiţi Biţy“, Liceul Teoretic „Traian“, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu“, Grădiniţa cu Program Normal de Aplicaţie, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“.
 
Ioan Solomon - Liceul Teoretic „Traian“, Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“, Şcoala Gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu“, Grădiniţa cu Program Normal „Năsturel“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Green Land“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Perluţele mării“, Şcoala Gimnazială nr. 7 „Remsu Opreanu“, Liceul Teoretic „George Călinescu“, Liceul Teoretic „Decebal“, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ştiubei“, Grădiniţa cu Program Normal „Fliper“.
 
Cristian Mihăilescu - Şcoala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga“, Şcoala Gimnazială nr.6 „Nicolae Titulescu“, Grădiniţa cu Program Normal „Căsuţa poveştilor“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Cip şi Dale“, Şcoala Gimnazială nr. 8, Grădiniţa „Hello Teddy“, Liceul Teoretic „Ovidius“, Liceul Teoretic „Decebal“, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ştiubei“, Grădiniţa cu Program Normal „Fliper“.
 
Cristian Tincu - Şcoala Gimnazială nr. 31, Grădiniţa cu Program Normal nr. 31, Şcoala Gimnazială „Petre Ispirescu“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Perluţele mării“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Little Kids“, Liceul Teoretic „Decebal“, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ştiubei“, Grădiniţa cu Program Normal „Fliper“, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“.
 
Alexandru Zabara - Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“, Grădiniţa „Sfânta Maria“, Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Comenius“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Piticot“, Şcoala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga“, Şcoala Gimnazială nr. 6 „Nicolae Tituilescu“, Grădiniţa cu Program Normal „Căsuţa poveştilor“, Grădiniţa cu Program Prelungit „Cip şi Dale“, Liceul Teoretic „Lucian Blaga“.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta proiectul de hotărâre la care facem referire.
 
 
Citește și:
 
Consilierii locali din conducerea grădiniţelor, a şcolilor şi a liceelor din Constanţa. Cui să vă adresaţi la nevoie (document)
 
Rectificare bugetară Unitățile de învăţământ din Constanţa încep anul şcolar cu ZERO lei pentru renovări. Părinţii, din nou buni de plată! (document)
 
Camere de luat vederi sau paznici în şcoli? Cum vede primarul Făgădău rezolvată problema siguranţei elevilor?
 
S-au constituit comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din Constanţa. Consilierii locali şi şcolile de care răspund
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Asociaţia „Clubul Sportiv Metalul“, recurs în procesul cu Primăria şi Consiliul Local Municipal. A atacat procedura de expropriere

07 Nov 2019 500

Vot în Consiliul Local Municipal. Bursele de ajutor social, performanță și studiu au crescut!

01 Nov 2019 780

LIVE TEXT La Consiliul Local Municipal Constanța, ședință ordinară. Cresc bursele pentru elevi la Constanta. Ce a propus primarul (galerie foto)

31 Oct 2019 1353

Steda Beach a solicitat municipalității cumpărarea terenului din zona Hotel Mamaia. CLM va aproba vânzarea prin licitație publică (documente)

31 Oct 2019 1101

Ordine suplimentară de zi, la şedinţa Consiliului local al municipiului Constanţa Un proiect ce vizează schimbarea numelui parcului situat în zona Casei de Cultură a Sindicatelor

28 Oct 2019 709

Sistemul SAFE CITY 20 de supraveghere video a municipiului Constanța intră la vot în Consiliul Local (documente)

28 Oct 2019 593

Bani de la Consiliul Local pentru cluburi sportive din Constanța. Premieri și suplimentare de fonduri (documente)

28 Oct 2019 935

„Ei completează categoria de ambasadori ai oraşului“ Cinci elevi şi opt profesori din Constanţa, premiaţi de consiliul local (galerie foto+document)

28 Oct 2019 863

Se modifică HCL prin care se finanțează de la bugetul municipiului Constanța activitățile sportive (documente)

26 Oct 2019 288

Aventura politică a durat mai puțin de două luni. Un renumit medic a demisionat din USR Constanța!

25 Oct 2019 2710

Taxa specială pentru turismul din Mangalia, anulată în parte. Ultimul anunţ al judecătorilor

23 Oct 2019 422

Dobrogea Grup şi o serie de afacerişti locali, supraimpozitaţi de Consiliul Local Constanţa

19 Oct 2019 776

Stelian Ion nu va deschide şi lista candidaţilor USR pentru Consiliul Local Municipal Constanţa. Cum explică deputatul alegerea?

07 Oct 2019 1101

Consiliul local a aprobat planul de restructurare a obligațiilor fiscale al SC Confort Urban (galerie foto)

23 Sep 2019 710

Consiliul local al municipiului Constanța, convocat în ședință extraordinară. Ce proiect se află pe ordinea de zi

20 Sep 2019 565