Invatamant

Titularizare 2019. ISJ Constanţa, despre concursul naţional pentru ocuparea catedrelor declarate vacante

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a publicat calendarul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar (titularizare).
 
Până la 14 mai 2019 sunt programate înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare. Ulterior, pe data de 15 mai, se vor desfăşura verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs.
 
În perioada 16-24 mai, va avea loc înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2019, la inspectoratele şcolare. Vor urma, între 17-27 mai 2019, verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar.
 
Ulterior, între 28-29 mai, va urma validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 
Perioada 10-12 iulie este rezervată absolvenţilor promoţiei 2019/absolvenţilor 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
 
În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenţă/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2019.
 
Absolvenţii promoţiei 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de
pregătire psihopedagogică. Lista candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă va fi afişată pe data de 30 mai.
 
Probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura între 31 mai-28 iunie. În perioada 31 mai - 28 iunie pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-iunie. Proba scrisă se va desfăşura pe data de 17 iulie. Rezultatele vor fi comunicate pe data de 23 iulie.
 
Contestaţiile vor fi înregistrate la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare va avea loc între 23 şi 24 iulie. Contestaţiile vor fi rezolvate în perioada 24-29 iulie. Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 30 iulie. Pe 31 iulie are loc repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte) pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.
 
Pe ordinea de zi a şedinţei de repartizare din data de 1 august se va discuta repartizarea cadrelor didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată prin completarea normei didactice pe perioadă determinată sau prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată; situaţia candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), a cadrelor didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2019, pe posturi didactice/catedre
vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.
Lista posturilor didactice/catedrelor va fi actualizată pe data de 1 august. În perioada 2-20 august 2019 vor fi emise şi comunicate deciziile de repartizare pe post/catedră.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ISJ Constanța organizează conferința județeană a proiectului privind învățământul secundar

17 Oct 2019 584

Interviu online cu inspectorul şcolar general al ISJ Constanţa, Petrică Miu „Digitalizarea este o provocare căreia învăţământul constănţean îi poate face faţă cu succes“

12 Oct 2019 1502

O nouă ediţie a Târgului de toamnă al ofertelor educaţionale din învăţământul profesional „Ştiu să-mi aleg meseria“, organizată de ISJ Constanţa

12 Oct 2019 591

„Mâncători de suflete“, „needucaţi“ Educatoarea unei grădiniţe, sancţionată disciplinar de ISJ Constanţa. Povestea mai puţin ştiută a cazului

09 Oct 2019 2684

Doi inspectori şcolari au dat în judecată ISJ Constanţa. Ce declară părţile

08 Oct 2019 2465

25% din salariul de bază, timp de cinci ani 117 profesori din Constanţa vor primi gradaţii de merit. Cine sunt aceştia (document)

28 Sep 2019 11001

Constanţa, gazda întalnirii de lucru „Educația timpurie incluzivă de calitate"

27 Sep 2019 399

ISJ Constanţa a aprobat cea de-a doua clasă pregătitoare la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu“ din Hârşova (galerie foto)

20 Sep 2019 626

Festivitatea de premiere a performanței în învățământ Părinți cu ochii în lacrimi și emoții ca la examene pentru elevii de 10 ai Constanței (galerie foto)

19 Sep 2019 1116

Ministerul Educaţiei a alocat 69.000 de lei pentru Constanţa Festivitate de premiere a elevilor constănţeni cu media 10 la examenele naţionale din 2019

18 Sep 2019 1078

Numiri de noi directori în unităţile de învăţământ constănţene, la început de an şcolar 2019-2020

07 Sep 2019 5128

Schimbări în organigrama ISJ Constanţa. Echipa mandatului nr. 5 al lui Petrică Miu

07 Sep 2019 5730

Peste 100 de microbuze vor deservi transportul elevilor în judeţul Constanţa. Ce se întâmplă cu toaletele din curtea şcolii?

04 Sep 2019 1077

Petrică Miu, noul inspector școlar general al ISJ Constanța. Mandatul Gabrielei Bucovală a expirat

19 Aug 2019 4352

La cârma şcolilor Lista cadrelor didactice din Constanţa menţinute în funcţia de director şi director adjunct în anul şcolar 2019-2020

15 Aug 2019 4660