Invitati

29 August Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

În istoria pământenilor s-au petrecut fapte înspăimântătoare, începând cu fratrigidul lui Cain. Din lumea atinsă de  sindromul păcatelor strigătoare la cer, au ieşit la iveală ca la drumul mare tot felul de tâlhari, care au lăsat în urma lor sânge şi lacrimi.
 
Satan înverşunat, şi-a năpustit cohorta asupra oamenilor providenţiali, ce aveau misiunea să aşeze lumea din nou cu faţa spre Dumnezeu.
 
Oamenii drepţi, prorocii şi sfinţii au vorbit în numele Domnului şi mai toţi au plătit cu viaţa pentru Adevăr.
 
Sf. Scripturi  păstrează în scurte biografii ,,repere sacre”, cu oameni Sfinţi, care nu au contenit să arate lumii, că deasupra tuturor este Dumnezeu.
 
Luna august din calendarul bisericesc, poartă în cele 3 sărbători înscrise cu roşu, un timp liturgic al mântuirii noastre, având semnificaţia eshatologică.
 
Pe Tabor ni se aminteşte că în a 6-a zi a fost creat omul, iar trăirea acelui moment de Apostoli la Schimbarea la Faţă a Domnului, anticipează Raiul.
 
În 15 august este Adormirea Maicii Domnului care merge în Împărăţie: ,,Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii.”
 
Ortodoxia prezintă chipul îngeresc al unui ascet numit Sf. Ioan Botezătorul, care mustră pe cei ce fac ticăloşii şi fapte înspăimântătoare.
 
Iohanan, adică ,,Dumnezeu s-a milostivit spre neam”, nu este un mister, pentru că viaţa şi activitatea lui sunt publice şi misiunea începe la sihăstria Iordanului, unde Îl Botează pe Domnul nostru Iisus Hristos.
 
Şi de atunci lumea credincioasă vine la Bobotează pentru a lua Aghiasmă Mare, convinşi că apa sfinţită este darul Sf. Treimi. ,,Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.
 
Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină”. (Ioan 1,6)
 
Comportamentul şi înfăţişarea lui sunt în contrast cu lumea şi apucăturile ei. Ţinuta şi discursul sobru, sunt icoana de monah între cele două Testamente, ca toţi să ne întâlnim  la Înviere.
 
,,Iată trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu care va găti calea Ta, înaintea Ta". (Maleahi III,1)
 
Cruce Mică în august este această Sărbătoare, la sfârşit de an bisericesc.
,,Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare ca Ioan...  şi de care lumea nu era vrednică". (Matei XI,11)
 
Dacă citiţi Evangheliile veţi înţelege de ce unii s-au încârdăşit cu irozii  şi nelegiuiţii vremurilor,  uneltind împotriva  lui Ioan.
 
Sângele lui Abel  vărsat pe nedrept din începuturi, precum şi sângele drepţilor şi mucenicilor, strigă şi azi: Doamne, cât vei mai  răbda!
 
Imoralitatea a cuprins din vechime pe bogaţi, pe săraci, pe slugi şi pe împăraţi, şi numai Dumnezeu ştie câţi s-au păstrat pentru nunta Fiului de Împărat.
 
Vorbele lui Ioan nu dădeau linişte cuplului spurcat şi se aştepta momentul adecvat.
 
,,Căci Irod trimiţând, prinsese pe Ioan şi-l legase în temniţă, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soţie. Însă Ioan îi zicea lui Irod: nu-ţi este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. De aceea Irodiada îl pizmuia şi voia să-l omoare.” (Marcu VI.17-19)
 
Poporul îl iubea pe profet şi nu avea ,,Provincia” nevoie de răsmeriţă. În fiecare an la iudei era obiceiul ca regele lor impus de stăpânirea romană, să-şi sărbătorească aniversarea. Şi totul se întâmplă în istoria noastră cu personaje reale, anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar.
 
Evenimentul a avut loc în timpul tetrarhului Irod Antipa, care conducea Galileea şi Pereea. El era fiul regelui Irod cel Mare.
 
Era o zi relaxată cu jocuri şi întâlniri în vechea Cetate. Personalităţile regatului se adunau la palat şi cu dansuri specifice, orgii şi dezmăţ mare ,,petreceau”. O zi macabră, tumultoasă, între extaz şi turbare.
 
Prin zaiafet şi desfrâu urzeşte satana planul de a ascăpa de marele Ioan.
 
Ierusalimul arăta ca un bastion roman, căruia Iulius Caesar îi lăsase doar religia tradiţională şi familia regală să fie ereditară. Degeaba erau urmaşi ai fraţilor Macabei,  fiindcă poporul era nemulţumit şi partidele ,,tradiţionale” făceau jocul  cuceritorilor.
 
Mulţi care se se împotriveau stăpânirii s-au retras în munţi şi crăpăturile pământului, ducând cu ei papiruşi şi pergamente din Tora,  care păstrau  năzuinţele înaintaşilor începând de la Avraam.
 
Îşi doreau şi voiau înapoi  dreptatea şi sfinţenia de odinioară. Poporul era dezbinat, terorizat şi asuprit, iar cărturarii şi farisei instigau.
 
Irod profită şi simte că acum e momentul să scape de incomodul Proroc, deşi: ,,se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi sfânt...” (Marcu VI,20)
 
Era o aşteptare întunecată şi o încleştare înverşunată. Complotul era urzit şi Irod fiind  pătimaş cade în cursă.
 
,,Promite” în faţa oaspeţilor cu jurământ în schimbul unui dans al Salomei, fiica Irodiadei:
,,Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la jumătate din regatul meu. Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Botezătorul. Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul”. (Marcu VI,23-25)
 
Când Necuratul te aduce pe buza prăpastie, cazi singur.
Degeaba i-a părut rău, că s-a ,,conformat”. Patimile luxul, plăcerile întreţin  slăbiciunile firii.
 
În istoria lumii păcatele se rostogolesc, facând prăpăd cu ajutorul lui Sarsailă şi cuprinde toate epocile cu exemple înfiorătoare.
 
Minciuna şi destrăbălarea trebuiau să înceteze.
Toţi care stăteau în jurul acestei ,,vulpi viclene” (Irod), dacă nu-i acceptau mârşăviile parşiveniile, intriga, complotul şi dezmăţul plăteau cu moartea.
 
Senzualitatea şi pornogafia erau ca la Sodoma şi Gomora. Un context păcătos în mrejele căruia cad cei fără de Dumnezeu. Păcatele şi nedreptăţile  fac ravagii şi astăzi, iar din ,,miriştea” cuprinsă de ,,vâlvătaie” mirosul se simte până la noi.
 
Crimele ordonate de Irod au ajuns la urechea Romei. Nici Senatul nu l-a înţeles, şi în loc să-i reînoiască mandatul, îl exilează în Spania. Irodiada ajunsă în mizerie şi lipsuri, ascunde o vreme Capul Sf. Ioan, care de pe tipsia de aur o mustra strigând: ,,Nu ţi se cuvine"!
 
,,Blestemul” cade peste ei şi se alege praful. Dezmăţata Salomia este răpită de piraţi şi făcută sclavă. Se îneacă într-un râu, gheaţa retezându-i capul.
 
Pentru moment doar Michiduţă a triumfat.

Ucenicii i-au înmormântat trupul Sf. Ioan în Samaria.
 
Ioan nu tace când are de spus Adevărul, şi strânge toate virtuţile drepţilor şi profeţilor care rostesc: Dumnezeu!
 
Este zugrăvit în Icoana Deisis cu aripi îngereşti, Maica Domnului stând în partea dreaptă a Mântuitorului Iisus Hristos,  iar Ioan în partea stângă.
 
Zi de Post aproape cât Vinerea Mare. Evenimentul petrecut este o piesă dramatică care încă se joacă pe scena lumii, însă are alte personaje.
 
Amintiţi-vă, de cei întemniţaţi pentru credinţă, care au primit sentinţe nedrepte de la prigonitori..! Cât timp ne mai este frică de cei vicleni? De ce facem mereu compromisuri? Glasul conştiinţei nu trezeşte dracii, ci doar oamenii care mai au în ei Suflet. Este păcatul mai tare decât înclinaţia spre bine?
 
Degeaba i-a părut lui Irod rău, căci Necuratul îşi făcuse jocul.

Mândria, ruşinea, promisiunea deşartă, fac tovărăşie şi clică cu răul.
 
Dacă Irod, laolaltă cu dregătorii din culise şi ,,oaspeţii” conspiratori ar fi coborât la Iordan cu mulţimile, azi creştinătatea nu era  în doliu.
 
Toate nenorocirile din istorie se puteau evita, dacă lumea ar fi crezut cu adevărat în Dumnezeu. Postim aspru azi ca să nu mai greşim mâine şi poimâine. Cumpătarea este o mare virtute care lipseşte multora.
 
Despre Ioan Botezătorul vorbesc nu doar sf. evanghelişti, ci şi  istoricul iudeu din sec. I, Iosif Flavius (Antichităţi iudaice 18, 5, 1-3).
 
Este  o zi de rugăciune şi pomenire pentru cei care cred în trimisul Cerului ca Înaintemergător, dar poate fi  şi un ,,memento”, dacă nu trăieşti după Legea lui Dumnezeu.
 
Ioan face început tuturor martirilor care vor suferi pentru Evanghelia Crucii lui Hristos.
 
Curajul, demnitatea şi mărturisirea sunt virtuţi nobile  care păstrează nealterat Chipul primordial.
 
Din tradiţie aflăm că a  fost înmormântat în Samaria. Moaştele sale (mâna neputrezită) sunt duse din Antiohia la Constantinopol de  către diaconul Iov.
 
Istoricii Rufinus şi Teodoret ne spun că la 27 mai 362 împăratul Iulian Apostatul i-a profanat mormântul, iar o parte din sf. Moaşte ajung în Alexandria, şi Ierusalim, iar capul sfântului la Emesa şi Roma. Datorită prigoanelor de trei ori s-a pierdut şi s-a aflat capul sf. Ioan, iar Biserica în sinaxar vorbeşte cu date precise despre cele întâmplate atunci. (Proloage sau Vieţile Sfinţilor 24 februarie şi 25 mai).
 
Îl cinstesc nu doar creştinii ci şi gnosticii mandeeni, nazoreni  şi Islamul.
 
În Coran, Ioan şi Zaharia tatăl său, sunt profeţii pe care însuşi Mahomed i-a întâlnit în drumul spre cele 7 ceruri. Chiar susţin că în Moscheea Imrahor Camii din Istanbul (fosta Mânăstire Studion) şi Moscheea Umayaad sau Marea Moschee din Damasc, ridicată la anul 634 pe locul unei Biserici închinate sf. Ioan, păstrează fragmente din capul Botezătorului.
 
Se spune că au vrut să-l scoată din Biserică pe sf. Ioan şi au lovit în mormânt, dar sânge a început să ţâşnească şi n-a contenit decât după rugăciunile partriarhului, chemat să se roage pentru a fi iertaţi.
 
În temniţa fortăreţei Maherus se curmă glasul Prorocului, dar deasupra se aude zgomotul şi tropăitul de incest care voia să acopere strigătul dreptăţii.
 
Aveţi grijă  cei care chibzuiţi şi socotiţi lucrurile şi ,,destinele” oamenilor, pentru că în creştinism şi ortodoxie, ziua are sensul ei şi este diferită, deoarece avem Liturghie Sfântă!
 
,,Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat mai cinstit şi decât proorocii. Că te-ai învrednicit a boteza în repejunile Iordanului pe Cel Propovăduit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în trup: pe Cel
 
Ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă..” (cântare numită troparul zilei)
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Arhiepiscopia Tomisului Moaștele Sf. Ioan Botezătorul vor fi întâmpinate la Catedrala arhiepiscopală din Constanța

09 Jul 2018 926

„Nu te vom uita niciodată!“ Pompierul Vasile Dinu va fi înmormântat azi

27 Jun 2018 1817

,,Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor” Sărbătoarea de astăzi este închinată Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul

24 Jun 2018 850

​Sânzienele sau Drăgaica, în tradiția populară. De ce se tăvăleau fetele în roua diminteții

23 Jun 2018 843

Doi sfinți importanți, cinstiți duminică de credincioşii ortodocşi

22 Jun 2018 562

Ctitoria primei biserici a Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul“ din Constanţa (galerie foto)

08 Jan 2018 2724

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Unde avem, în județ, biserici cu hramul sfântului și cine sunt preoții slujitori

07 Jan 2018 1845

Tradiţii de Sfântul Ioan Botezătorul. De ce trebuie să ne stropim azi cu agheasmă nouă?

07 Jan 2018 1769

Își serbează onomastica de Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul. Constănțeni celebri cărora le spunem „La mulți ani!“

07 Jan 2018 1318

Tradiţii şi credinţe Boboteaza, o sărbătoare importantă pentru creştinii ortodocşi şi catolici

05 Jan 2018 1615

Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul. Programul de slujire al ierarhilor din sud-estul României. Hram la Mănăstirea Lipnița-județul Constanța

29 Aug 2017 1752

Se ţine post negru Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuită azi de creştini

29 Aug 2017 3402

Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Zi de vineri, cu dezlegare la ouă, lapte şi peşte

24 Feb 2017 1444

La mulţi ani cu împliniri! Constănţeni care îşi serbează onomastica de Sfântul Proroc Ioan Botezătorul

07 Jan 2017 2933

Azi nu se bea vin roşu şi nu se mănâncă fructe rotunde Credincioşii prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

29 Aug 2016 4142

Cine nu se veseleşte în această zi va fi trist tot anul Creştinii prăznuiesc Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

24 Jun 2016 1342

„Din suflet pentru suflet”, copiii din Techirghiol derulează în perioada Postului Mare un miniproiect (galerie foto)

20 Mar 2016 1660

Sinaxar 27 ianuarie 2016 Orotodocșii prăznuiesc unul din marile evenimente ale bisericii

27 Jan 2016 1497

Pregătiri la Constanța pentru slujba ce îl cinsteşte pe Sfântul Cuvios Teodosie

08 Jan 2016 886

Să le spunem „La mulţi ani“! Constănţeni care îşi serbează onomastica de Sfântul Proroc Ioan Botezătorul

07 Jan 2016 3997

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ioan Ce trebuie să facă toţi creştinii astăzi

07 Jan 2016 2534

Tradiții de Bobotează Cine strigă azi CHIRALESA va căpăta putere, relele fug, iar anul va fi curat până la Sfântul Andrei

06 Jan 2016 2678

IPS Teodosie va oficia sfințirea bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Constanța

04 Nov 2015 1612

Sinaxar 23 septembrie 2015 Ortodocşii îi închină, azi, lui Ioan una din cele şase sărbători. Iată despre ce este vorba

23 Sep 2015 1220

Fără vin roşu, varză şi fructe rotunde Credincioşii sărbătoresc, astăzi, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

29 Aug 2015 1419

Sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este marcată la Lipnița

27 Aug 2015 1015

Hram la mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Lipnița

24 Aug 2015 1378

Ce trebuie să facă fetele în această zi Sânzienele împart rod holdelor, înmulţesc animalele, umplu de leac florile

24 Jun 2015 1997

Sute de credincioși din Constanța s-au rugat la moaștele sfinților Ioan Botezătorul, Nectarie și Haralambie

09 Apr 2015 1251

Despre Bobotează toți am auzit. Puțini știu despre ce este vorba. Iată aici întreaga poveste

06 Jan 2015 1837

Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Proroc Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul

05 Sep 2014 1065

Astăzi, creştinii ţin post negru Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultima sărbătoare mare din anul bisericesc

29 Aug 2014 5031

Sinaxar 28 august Ce sfinţi sunt serbaţi, astăzi, de credincioşii ortodocşi

28 Aug 2014 1487

Sinaxar 21 august Ce sfinţi pomensc, astăzi, creştinii ortodocşi

21 Aug 2014 1590

Mănăstirea din Lipniţa va fi sfinţită duminică O icoană de la Muntele Athos, dăruită lăcaşului de cult

21 Aug 2014 2446

Litoral TV Ioan Botezătorul prăznuit în șantier (galerie foto)

24 Jun 2014 943

Fetele îşi pun flori sub căpătâi, ca să-şi viseze ursitul Astăzi sunt Sânzienele, care împart rod holdelor şi tămăduiesc bolile şi suferinţele oamenilor

24 Jun 2014 3057

Unde va sluji IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

20 Jun 2014 977

Vor fi scoase în procesiune Sfintele moaște Se apropie hramul Bisericii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

18 Jun 2014 2164

Slujba de sfințire a Aghiazmei celei Mari pe faleza lacului Techirghiol

07 Jan 2014 891

Azi este Sfântul Ion Botezătorul Cărei personalităţi îi spunem „La mulţi ani” de ziua numelui

07 Jan 2014 5682

Sinaxar- 6 ianuarie Boboteaza-Botezul Domnului. „Dupa botezul lui Hristos cerurile s-au deschis”

06 Jan 2014 2198

Peste 11.500 de poliţişti la datorie de Botezul Domnului, de Sfântul Ioan Botezătorul și de Crăciunul pe rit vechi.

05 Jan 2014 979

Sinaxar 23 septembrie Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul

23 Sep 2013 1740

Azi nu se foloseşte cuţitul şi nu se mănâncă fructe rotunde Creştinii prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

29 Aug 2013 1564

Căutaţi de poliţişti Dispăruţi din faţa bisericii Sf. Ioan Botezătorul

14 Aug 2013 1113

Dispăruţi din faţa bisericii Sf. Ioan Botezătorul O fată de 19 ani şi un băiat de 4 ani, de negăsit

13 Aug 2013 1840

Biserica de la Piaţa Brotăcei îşi serbează al treilea hram

08 Jul 2013 1908

Sânzienele şi fertilitatea femeii Reprezentări fantastice ale zânelor bune şi ale forţelor dăunătoare care îi lovesc pe păcătoşi

23 Jun 2013 2276

Astăzi şi mâine Hramul Bisericii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Constanţa

23 Jun 2013 2445