Invitati

Callatis şi callatienii în izvoarele istorice scrise (III) - galerie foto

În acest articol voi prezenta următoarele izvoare antice scrise: „Istoria Naturală“, „O istorie a cetăţii Heracleia din Pont“, „Îndreptar Geografic“ - „Aşezarea Moesiei Inferioare (Harta a IX-a a Europei)“, „Istoria romană“ - „Iliria“, „Expediţia lui Alexandru cel Mare“ şi „Descrierea călătoriei în jurul Pontului Euxin“.

„Istoria Naturală“ 

În „Istoria Naturală“, scrisă de Pliniu cel Bătrân, este menţionată, printre altele, şi cetatea Callatis: „Căci, de cealaltă parte, Tracia începe de la malul Pontului, unde se varsă fluviul Istru, şi are în acea parte cetăţile cele mai frumoase, ca Histropolis, colonie a milesienilor, Tomis, Callatis, numită înainte Cerbatis, şi Heraclea. A avut şi cetatea Bizone, înghiţită de un cutremur de pământ; acum are cetatea Dionysopolis, numită mai-nainte Crunin; pe lângă ea curge râul Zyras. Tot ţinutul acela l-au stăpânit sciţii porecliţi plugari“.
 
Heraclea nu a fost identificată până în prezent. Este posibil ca ea să fi fost o colonie a Heracleei Pontice. Pliniu cel Bătrân s-a născut în anul 23 p.Chr., în zona Italiei de Nord, dar s-a mutat la Roma încă din anii tinereţii. A murit în anul 79, când a erupt Vezuviul, pe când se afla la comanda flotei de la Misenum. A scris numeroase lucrări literare şi ştiinţifice, dintre care s-a păstrat în întregime doar „Istoria Naturală“, alcătuită din 37 de cărţi, dedicată împăratului Titus.
 
Pliniu cel Bătrân continuă în cartea „Istoria Naturală“: „M. Varro măsoară în felul următor: de la intrarea în port până la Apollonia, o sută optzeci şi şapte de mii cinci sute de paşi; tot atâta până la Callatis; până la gura Istrului o sută douăzeci şi cinci de mii; până la Boristene două sute cincizeci de mii; până la Chersones, oraşul heracleoţilor, trei sute şaptezeci şi cinci de mii de paşi; până la Panticapaeum, pe care unii îl numesc Bospor, oraşul cel mai îndepărtat pe coasta Europei, două sute douăsprezece mii cinci sute; la un loc face un milion trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute“.
 
Şi ultimele informaţii despre cetatea Callatis, păstrate din lucrarea lui Pliniu cel Bătrân, sunt următoarele: „Numeroase sunt segmentele pe care romanii le numesc cercuri, iar grecii paralele... Paralela a şaptea începe de la celălalt ţărm al Mării Caspice, cuprinde Callatis, Bosporul, Boristene, Tomis, Tracia posterioară, pe tribali, restul Iliriei, Marea Adriatică, Aquileia...“.

O istorie a cetăţii Heracleia din Pont 

Memnon a trăit în prima jumătate a secolului al II-lea p.Chr. şi a scris o istorie a cetăţii Heracleia din Pont, alcătuită din 14 cărţi, din care s-au păstrat doar câteva fragmente. În primele opt cărţi a descris evenimentele de până în anul 364 a.Chr., iar în următoarele şase cărţi a prezentat istoria oraşului până în secolul I a.Chr. Referitor la perioada în care cetatea Callatis se afla sub stăpânirea macedoneană, Memnon îl aminteşte pe Clearh, conducătorul cetăţii Heracleia, care a participat la campania lui Lisimah împotriva geţilor, ambii fiind luaţi prizonieri. Din fericire pentru amândoi, după eliberarea lui Lisimah a fost eliberat şi Clearh.
 
„Nu mult după aceea, a izbucnit un război, pe care-l porniseră bizantinii împotriva callatienilor - aceştia erau colonişti ai heracleoţilor - şi (totodată) împotriva istrienilor, pentru emporiul de la Tomis, care se afla în vecinătatea callatienilor. Aceştia se gândeau să facă acolo un monopol al lor. Şi unii, şi alţii trimiseseră soli heracleoţilor, ca să le vină în ajutor, dar aceştia nu acordară sprijin militar nici unora, nici altora, ci trimiseseră în ambele părţi soli care să-i împace, fără ca strădania lor să fi ajuns la un rezultat. Locuitorii din Callatis suferiră multe pierderi din pricina duşmanilor şi mai târziu începură tratative de pace, dar n-au mai putut să le refacă din această nenorocire“.

„Îndreptar Geografic“ - „Aşezarea Moesiei Inferioare (Harta a IX-a a Europei)“ 

În lucrarea „Îndreptar Geografic“, scrisă de Ptolemeu, în cartea „Aşezarea Moesiei Inferioare (Harta a IX-a a Europei)“, autorul prezintă latitudinea şi longitudinea localităţilor din Moesia Inferior. Dintre acestea le-am selectat doar pe cele de pe marginea Pontului Euxin, printre care se află şi cetatea Callatis: „Coasta de miazănoapte a Moesiei se mărgineşte cu Ţărmul Pontului ce vine după acele guri, până la punctul terminal pomenit de lângă Tracia, (aceasta din urmă) având gradele 55° şi 44°40¢.
 
Aşezarea acestei coaste se prezintă astfel: după Gura Sacră (Braţul Sf. Gheorghe) a fluviului Istru: Promontoriul Pteron, Cetatea Istros, Tomi, Callatis (54°40¢ - 45°30¢), Dionysopolis, Promontoriul Tiristis, Odessos, Gurile fluviului Panysos, Mesembria“.
 
Ptolemeu a trăit în Egipt, în oraşul Alexandria, pe la mijlocul secolului al II-lea p.Chr. Este originar din Ptolemais, a scris mai multe lucrări, a pus bazele geografiei matematice şi a calculat longitudinea şi latitudinea a 8.000 de localităţi, printre care şi oraşele din Dacia, Moesia Superioară, Moesia Inferioară şi Tracia.

„Istoria romană“ - „Iliria“ 

În cartea „Iliria“, din „Istoria romană“, scrisă de Apian, autorul aminteşte de ţinutul din vestul Pontului Euxin, din timpul expediţiei din anii 72 - 71 a.Chr., când a fost luată şi dusă la Roma statuia lui Apollo: „Făcând o expediţie împotriva moesilor, Marcus Lucullus, fratele lui Licinius Lucullus - care s-a războit cu Mitridate -, ajunse până la fluviul unde sunt cele şase oraşe vecine cu moesii: Istros, (Callatis), Dionysopolis, Odessos, Mesembria (şi Apolonia) - de unde (din Callatis) a dus la Roma statuia uriaşă a lui Apollo, depusă pe muntele Palatin“.
 
În realitate, statuia a fost luată din Mesembria şi a fost dusă la Capitoliu, iar despre acest fapt menţionează Pliniu cel Bătrân (IV, 13 (27), 92; XXXIV, 7 (18), 39) şi Strabon (VII, 6, 1). Apian s-a născut în jurul anului 100 p.Chr., la Alexandria, şi s-a stabilit la Roma. A făcut parte din ordinul cavalerilor şi a deţinut funcţia de procurator Augusti. „Istoria romană“ este alcătuită din 24 de cărţi, autorul organizând povestirile sale după criteriul etnic.

„Expediţia lui Alexandru cel Mare“ 

În „Expediţia lui Alexandru cel Mare“, Arian descrie campaniile regelui macedonean şi, cu acest prilej, îl menţionează şi pe Cretheus din Callatis: „(În regiunea ihtiofagilor), Alexandru trimite pe Cretheus din Callatis, ca să aducă aceste (provizii)“. Arian este originar din Nicomedia (Bitinia) şi a trăit, cu aproximaţie, între anii 95 - 175 p.Chr. A deţinut importante funcţii militare şi civile, printre care şi cea de guvernator al Capadociei. A scris numeroase lucrări istorice, militare şi filosofice, mai cunoscută fiind „Expediţia lui Alexandru cel Mare“, o amplă lucrare alcătuită din şapte cărţi. 

„Descrierea călătoriei în jurul Pontului Euxin“ 

Arian a scris şi o altă lucrare, „Descrierea călătoriei în jurul Pontului Euxin“, unde a făcut următoarele precizări: „De la gura Istrului, numită Psilon, şi până la cea de-a doua gură sunt şaizeci de stadii. De aici şi până la gura ce se numeşte Calon sunt 40 de stadii. Iar de la Calon la a patra gură a Istrului cu numele de Naracon sunt alte 60 de stadii. De aici la a cincea gură sunt o sută douăzeci de stadii. Din acest punct şi până la cetatea Istria sunt cinci sute de stadii, iar de la Istria până la cetatea Tomis trei sute de stadii. De la Tomis până la cetatea Callatis sunt alte trei sute de stadii. Aici se află un loc de ancorat. De aici până la Portul Carienilor sunt o sută optzeci de stadii. Teritoriul din jurul portului se numeşte Caria. De la Portul Carienilor până la Tetrisias sunt o sută douăzeci de stadii. De aici şi până la Bizone se întinde un ţinut, fără porturi, de şaizeci de stadii. De la Bizone până la Dionysopolis sunt optzeci de stadii. De aici până la Odessos avem două sute de stadii. Aici este loc de ancorat. De la Odessos până la poalele muntelui Haemus, care se întinde până la Pontul Euxin, sunt trei sute şaizeci de stadii. Şi aici iarăşi se află un loc de ancorat. De la muntele Haemus până la cetatea Mesembria sunt nouăzeci de stadii. Găsim şi aici un loc de ancorat. De la Mesembria până la cetatea Anchialos sunt şaptezeci de stadii şi de la Anchhialos până la Apollonia sunt o sută optzeci de stadii. Acestea sunt cetăţile greceşti colonizate în Sciţia, pe stânga celui ce pluteşte (intrând) în Pontul Euxin“.
 
Despre Sorin Marcel Colesniuc           

Dr. Sorin Marcel COLESNIUC, cercetător ştiinţific, a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi a primit titlul de DOCTOR în istorie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. De asemenea, a absolvit un master în ştiinţe politice la SNSPA Bucureşti, specializarea „Securitate şi Diplomaţie”. A fost directorul Muzeului de Arheologie „Callatis” Mangalia în perioada 2009 - 2013, apoi şeful Muzeului „Callatis” (din cadrul Complexului Cultural Mangalia) în perioada 2013 - 2017. A iniţiat şi coordonat sute de proiecte culturale şi a participat la numeroase conferinţe, colocvii şi sesiuni ştiinţifice, naţionale şi internaţionale. Pentru activitatea ştiinţifică şi culturală a primit numeroase premii, diplome şi distincţii. A publicat opt cărţi ca autor sau coautor şi coordonator ştiinţific, peste 70 de studii în reviste ştiinţifice de specialitate şi peste 400 de articole în reviste de cultură şi ziare, prin care a popularizat istoria locală şi naţională. Cea mai importantă realizare a sa, în plan profesional, o reprezintă recuperarea de la Moscova, în anul 2011, a singurului papirus antic descoperit pe teritoriul României. Papirusul fusese trimis la Moscova pentru conservare şi, timp de jumătate de secol, toţi oamenii de ştiinţă din România l-au considerat ca fiind pierdut.

Citeşte şi:

Colaborare ZIUA de Constanţa
Sorin Marcel Colesniuc propune o nouă serie de articole pentru pasionaţii de istorie


Interviu online cu cercetătorul ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc. Tema este - „Ce a însemnat Primul Război Mondial pentru Dobrogea“
 
Callatis şi callatienii în izvoarele istorice scrise (I)

Callatis şi callatienii în izvoarele istorice scrise (II)


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Adrian Rădulescu şi situl arheologic Albeşti-Cetate - un nou punct pe harta cercetării sistematice dobrogene

12 Sep 2018 787

Deblocare de uşă pe strada Callatis din Mangalia

05 Sep 2018 240

Revista presei locale

18 Aug 2018 488

Decizia nu este definitivă S-a decis în instanţă. Cât ar putea plăti Consiliul Local Mangalia societăţii Callatis Therm

03 Aug 2018 385

Pericol de moarte aseară, în Centrul Vechi al Constanței! (galerie foto)

05 Jul 2018 1415

Braconaj arheologic pe filieră româno-germană Artefacte de tezaur și mii de monede din Tomis, Callatis sau Histria, sustrase! Află care este valoarea prejudiciului

15 Jun 2018 561

Serviciile de salvare acvatică, salvamar şi posturi de prim ajutor pe plajele din sudul litoralului, asigurate de Callatis Club Nautic SRL (document)

31 May 2018 732

#citeşteDobrogea #memoriateatruluiconstantean De la jocurile cu umbre la „Peştişorul de aur“, spectacolul inaugural al Teatrului de Păpuşi constănţean

24 May 2018 1145

Două capiteluri de excepție din Muzeul Callatis

21 Mar 2018 673

Callatis şi callatienii în izvoarele istorice scrise (VII)

14 Mar 2018 1560

Callatis şi callatienii în izvoarele istorice scrise (VI) - galerie foto

07 Mar 2018 1521

Callatis şi callatienii în izvoarele istorice scrise (V) - galerie foto

28 Feb 2018 1183

Callatis şi callatienii în izvoarele istorice scrise (IV) (galerie foto)

21 Feb 2018 1409

Callatis şi callatienii în izvoarele istorice scrise (II)

07 Feb 2018 1581

#citeşteDobrogea 122 de ani de la naşterea lui Vasile Canarache, ctitor a numeroase edificii dobrogene

06 Feb 2018 1126

Callatis şi callatienii în izvoarele istorice scrise (I)

31 Jan 2018 1493

Imagini de la eveniment Boxeri din trei județe s-au înfruntat la Constanța, la Memorialul Aurel Simionescu (galerie foto+video)

27 Jan 2018 1621

Antrenorul Mugurel Cornăţeanu a preluat o echipă de Liga a 3-a

12 Jan 2018 1717

Armenii prăznuiesc, azi, Crăciunul şi Boboteaza

06 Jan 2018 854

Cartierul romano-bizantin din sud-estul Cetăţii Callatis (galerie foto)

20 Dec 2017 1433

Mormântul hipogeu din Mangalia a fost pictat cu Psalmii lui David

13 Dec 2017 2015

#citeșteDobrogea CALLATIS - „a treia mare cetate grecească de pe țărmul dobrogean“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

12 Dec 2017 1174

Portul antic al Cetății Callatis (galerie foto)

06 Dec 2017 3140

#sărbătoreşteDobrogea 14 noiembrie - ZIUA Dobrogei. Mesajul dr. Sorin Marcel Colesniuc, cercetător ştiinţific la Muzeul de Arheologie „Callatis“ (galerie foto)

14 Nov 2017 1941

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul cercetătorului ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc - Muzeul Callatis

12 Nov 2017 1567

Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea Valeriu Cheluţă-Georgescu (galerie foto)

06 Nov 2017 2260

Dezbatere privind Legea Educaţiei Naţionale, la Liceul Teoretic Callatis din Mangalia

20 Oct 2017 1505

Fotbalistul Enis Bolat s-a căsătorit cu Mirela Staicu „Aţi fost meniţi unul altuia. Casă de piatră!“(galerie foto)

12 Oct 2017 4498

Bazilica de tip sirian de la Mangalia - un monument istoric unic în Dobrogea (galerie foto)

27 Sep 2017 2323

Zidurile Cetăţii Callatis au rezistat unui asediu care a durat mai mult de trei ani (galerie foto)

20 Sep 2017 2908

Statuetele de tip Tanagra de la Callatis

13 Sep 2017 2963

Echipa de mini-rugby juniori U12 şi ansamblul „Româncuţa“, premiate de Primăria şi Consiliul Local Cumpăna (galerie foto)

06 Sep 2017 972

O friză deosebită, cu reprezentarea a patru divinităţi, a fost descoperită la Mangalia (galerie foto)

06 Sep 2017 2134

Echipa de fotbal Victoria Cumpăna, primul loc la turneul „Challenge Cup Callatis“ (galerie foto)

05 Sep 2017 1412

Papirusul antic descoperit la Mangalia, un artefact unic în România (galerie foto)

30 Aug 2017 2324

Colaborare ZIUA de Constanţa Sorin Marcel Colesniuc propune o nouă serie de articole pentru pasionaţii de istorie

29 Aug 2017 2085

Ionuţ Măgureanu. Poliţist, iar în timpul liber fotbalist. SSC Farul i-a rămas în suflet „Cea mai mare mulţumire e că am fost apreciat de fani“ (galerie foto)

25 Aug 2017 4070

Alertă la Mangalia. Locatarii unui bloc sunt în panică. Un echipaj al pompierilor este la eveniment

09 Aug 2017 4340

La mulți ani, Sorin Marcel Colesniuc!

01 Aug 2017 1859

Academia Farul Constanţa, victorii în amicalele cu Academia iProSkills din Chicago (galerie foto)

15 Jul 2017 1573

Cum a câştigat Callatis Club Nautic SRL contractul privind servicii de salvare acvatică pe plajele din Mangalia şi plajele din sudul litoralului (document)

06 Jul 2017 1565

„Mircea cel Bătrân“, „Ovidius“, „Callatis“ şi „Traian“, în top! Cu ce medii s-a intrat anul trecut la cele mai bune licee din Constanţa (document)

03 Jul 2017 8069

Cleopatra Mamaia, pe locul cinci Rugbyştii de la CSS Bârlad au cucerit, la Constanţa, titlul de campioni ai României

12 Jun 2017 1658

Turneul final al Naționalelor de rugby Under-16 debutează, mâine, la Constanța

03 Jun 2017 1276

Firme câștigătoare în cadrul proiectului „Callatis - istorie la malul Mării Negre“ (documente)

23 May 2017 1002

Drumul exilului lui Ovidius, refăcut printr-o expoziție-eveniment itinerată în patru țări

13 May 2017 2053

Şase firme s-au „duelat“ pentru un contract în cadrul proiectului „Clubul Nautic Callatis“ (documente)

09 May 2017 1399

La Mangalia, vor avea loc Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Kung-Fu şi un stagiu de pregătire

26 Apr 2017 3325

Ovidiu Pilat, uriaşul polisportiv Poliţist din Mangalia campion la rugby, dar şi cu medalii la Jiu Jitsu Brazilian (galerie foto)

14 Apr 2017 13440

Rezultate Candidaţii la funcţia de inspector şcolar general adjunct al ISJ Constanţa au picat examenul

05 Apr 2017 1872