Istoria Dobrogei - Instituții Municipium roman (galerie foto)

Municipium era al doilea rang în ierarhia administrativă a orașelor romane după colonia. În Dobrogea romană au existat patru municipii: Durostorum, Troesmis, Noviodunum și Tropaeum Traiani. Termenul latin municipium provine din cuvintele mumera/datorie sau privilegiu și capere/ a lua.
 
Primul oraș care a primit acest titlu care stabilea raporturile cu Roma a fost localitatea italică Tusculum în 381 î. H. Locuitorii din teritoriul rural al unui muncipium aveau statut de incolae, adică se bucurau parțial de drepturile celor cu statut de municeps.
Cele patru orașe romane din Dobrogea care au primit rangul de municipium în sec. II au fost: Durostorum/Silistra (Cadrilater/Bulgaria), Troesmis/Turcoaia Noviodunum/Isaccea și Tropaeum Traiani/Adamclisi.
 

 
Această dezvoltare urbană a Dobrogei în cadrul provinciei Moesia Inferior a fost posibilă datorită pax romana, epoca de apogeu a Imperiului Roman în timpul dinastiei Antoninilor (96-180). Cele două așezări civile dezvoltate lângă castrul Legio V Macedonica de la Troesmis se unesc după anul 167 și orașul primește rangul de municipium de la împăratul Marcus Aurelius (161-180). Un ordo municipii Troemsmensium/senat alegea magistrații: duumviri quiquinales, duumviri, questores, aediles. Aici sunt menționați și demnitari religioși: flamen pontifici, augures, augustales și un sacerdos provinciae/preot al provinciei, care oficiau în primul rând cultul imperial. Importanța localității era subliniată de existența unui concilium provinciae/consiliu provincial.
 
Durostorum, dezvoltat în jurul castrului Legio XI Claudia, a primit mai întâi titlul Canabae Aeliae de la împăratul Hadrianus (117-138). Rangul municipal l-a primit tot în timpul lui Marcus Aurelius: municipium Aurelius Durostorum.
O inscripție din Tropaeum Traiani prezintă organizarea administrativă a orașului: „ordo splendidissima municipii Tropaei per duumveros, aediles, quaestores”/ „prea strălucitul senat al municipiului Tropaeum prin duumviri, edili, cvestori”.
 
Ion Barnea (1913-2004/ Institutul de Arheologie „V. Pârvan” București) era de părere  o comunitate de cives romani/cetățeni romani apăruse în timpul împăratului Traianus (98-117) în apropierea monumentului ridicat pe locul victoriei din primul război dacic (101-102) și avea probabil statut de vicus/sat.
Apoi, Adrian Rădulescu (1932-2000/Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța/Universitatea „Ovidius” Constanța) a susținut (1998) că același Marcus Aurelius a acordat anterior anului 170 statutul municipal așezării de la Tropaeum Traiani, care nu era reședința unei legiuni.
 
Ulterior, pe baza expresiei „Traianenses Tropaenses” dintr-o inscripție, arheologul Alexandru Barnea (1944-/I. A. „V. Pârvan” B./Universitatea București), participant la săpăturile de la Adamclisi din 1968, și teologul filologul Emilian Popescu (1929-/) au considerat, în 2006 și, respectiv, 2013, că localitatea avea rang municipal încă din timpul lui Traian: municipium Traianum Tropaeum sau municipium Ulpium Traianum Tropaeum.

 
O inscripție latină descoperită în 1985 la Dinogeția/Garvăn, în apropiere de Noviodunum,  și aflată la I. A. „V. P.” B. menționează existența unui quaestor al municipiului Noviodunum. Izvorul epigrafic a fost datat la sfârșitul sec. II sau începutul sec. III., în timpul împăraților Septimius Severus (193-211) sau Caracalla (211-217). Noviodunum era baza principală a Classis Flavia Moesica/Flota Dunării de Jos.

Bibliografie cronologică
 
ERNST SCHONBAUER, Municipium. Worterklarung und rechtliche Bedeutung, Anzeiger Wien, 1924, p. 541-563.
FRANK ABBOT & ALLAN JOHNSON, Municipal administration in the Roman Empire, London, 1926.
ERNST SCHONBAUER, Municipiae und coloniae in der Prinzipatzeit, Anzeiger Wien, 1954, p. 13-49.
EMILIAN POPESCU, Epigraphische Beitrage zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani, „Studii Clasice”, VI, 1964, p. 192-196.
FRANCESCO DE MARTINO, Storia della constituzione romana, vol. IV/2, Napoli, 1965.
RADU VULPE & ION BARNEA, Din istoria Dobrogei (II). Romanii la Dunărea de Jos, Ed. Academiei RSR, București, 1968, p. 166-174.
MIHAIL MACREA, Viața în Dacia romană, Ed. științifică, București, 1969, p. 121-149.
DIONISIE PIPPIDI (coord.), Dicționar de istorie veche a României. Paleolitic – sec. X., Ed. științifică și enciclopedică, București, 1976, p. 416-417 (municipiu/Emilia DORUȚIU-BOILĂ)
ALEXANDRU BARNEA, Muncipium Noviodunum, „Peuce”, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, serie veche, X, 1991, p. 81-84.
ADRIAN RĂDULESCU & ION BITOLEANU, Istoria Dobrogei, ed. II rev., ed. Ex Ponto, Constanța, 1998, p. 93, 100, 108. (cap. VII. Dobrogea sub dominație romană/A. R.)
ADRIANA PANAITE, Tropaeum Traiani from civitas the municipium, a hypothesis,  A. PANAITE & ROMEO CÎRJAN & CAROL CĂPIȚĂ, „Moesica et Christiana: studies in honor of professor Alexandru Barnea”, Ed. Istros, Muzeul Brăila, 2016, p. 163-172.
 
Despre Marius Teja
 
Marius Virgil Teja s-a născut în judeţul Constanţa, în anul 1969. A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi are un master în Relaţii Internaţionale, absolvit la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. A fost profesor de Istorie şi Cultură Civică, muzeograf, voluntar after school, iar în prezent, lucrează la Radio Armănamea.
 
Citeşte şi:

Colaborare ZIUA de Constanţa Călătorie prin istoria dobrogeană cu Marius Teja

Istoria Dobrogei - Instituții Classis Flavia Moesica / Flota romană de la Dunăre (galerie foto)

 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#DobrogeaDigitală „Atâtea neamuri și atâtea stăpâniri...pierdute în nesfârșita urzeală a timpului”

12 Apr 2021 1543

#DobrogeaDigitală „Şcolile noastre sunt încă închise, iar copiii noştri se află iarăşi pe străzi”

16 Mar 2021 1420

#DobrogeaDigitală „Politica să fie scoasă de acolo unde nu are ce căuta”

19 Feb 2021 2650

#DobrogeaDigitală „Note de călătorie asupra vechei Callatis”

11 Feb 2021 1962

#DobrogeaDigitală „Cu alcătuirea de astăzi, Ţara nu poate merge mai departe...”

02 Feb 2021 1450

#DobrogeaDigitală „E penibil ca, în veacul în care trăim, să se afle fiinţe care nu sunt în stare să se înţeleagă din viu grai cu semenii lor”

27 Jan 2021 636

#Dobrogea Digitală Ana Popișteanu – „Prin această omagiere îi este recunoscută strădania de a îmbogăți cultura și istoria Dobrogei”

27 Jan 2021 1764

#DobrogeaDigitală „Cartea didactică actuală devine inutilizabilă, căci mai mult rătăceşte mintea copilului”

19 Jan 2021 1638

#DobrogeaDigitală Chipul de bronz al lui Eminescu, martor mut al istoriei orașului Constanța

15 Jan 2021 1227

Ziua Dobrogei – 2020. Celebrăm mereu Dobrogea, fie și online În sfârșit, ISJ Constanța publică astăzi rezultatele concursului „Tinerii Dobrogei”

22 Dec 2020 982

#DobrogeaDigitală Firma „La Curcubeu” a familiei Kümbetlian

22 Dec 2020 1637

#DobrogeaDigitală „Există în ţara asta două feluri de dreptăţi - una pentru cei mici şi alta pentru cei mari”

21 Dec 2020 1475

#DobrogeaDigitală Simona Halep, mesaj de Ziua Dobrogei (video)

24 Nov 2020 3176

#DobrogeaDigitală Cătălina Ponor, multiplă campioană la gimnastică, mesaj de Ziua Dobrogei

23 Nov 2020 1658

#DobrogeaDigitală Peste vremi și vremuri. Constanța, 23 noiembrie 1878 - sărbătoarea de acum 142 de ani

23 Nov 2020 1643