Invitati

Pr. Iulian Zisu Credinţă şi cunoaştere

,,Şi de este cineva din voi lipsit de înţelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire şi fără înfruntare; şi i se va da.
Să ceară însă cu credinţă, fără să aibă nici o îndoială”( Iacob I,5-6)

 
Atât religia cât şi ştiinţa au un scop comun: restaurarea omului. Dar pentru a produce această stare au folosit căi diferite. Majoritatea a aderat la fenomenul religios folosindu-se de argumentul credinţei, iar o mică parte a folosit doar strict izvorul ştiinţelor pozitiviste din cultura laică.

 
De aceea, începând cu secolul luminilor a persistat obsesiv întrebarea: mai avem nevoie de Dumnezeu? Retoric, s-a dat un răspuns scurt, întrebând: copiii pot trăi fără părinţi? Desigur, dar sunt orfani...!
 
Pe zi ce trece negarea divinităţii este ilogică şi imorală, absurdă şi ridicolă, adică: dacă tot nu există, de ce - L înjuri? Cultura fără suflet produce idolatrie şi duce la dictatură. Atunci când locul lui Dumnezeu este luat de ..zei", te poţi aştepta la orice.
 
Singuratic şi călător în această lume, omul s-a văzut nevoit să strige mereu după ajutor, iar chemarea a fost aceeaşi: "Doamne, ajută-mă!"
 
S-a dovedit că singurătatea a dus la primitivism, iar comuniunea a păstrat viaţa. Religia a ţinut loc de ştiinţă şi a venit timpul când cultura ştiinţei trebuie să pregătească omul pentru Cer. Religia dă scop şi ideal vieţii, dacă acceptăm răspunsul dat la întrebări existenţiale:cine suntem şi unde plecăm? 
 
Se descifrează enigmele în ,,pasul” de furnică printre miliardele de galaxii, dar aşteptarea o întregeşte doar răspunsul credinţei. Aşa se explică  şi argumentul ,,mulţumirii de sine”, chiar dacă îţi lipsesc multe în această viaţă.
 
Sfintele Taine şi Liturghia le asigură  celor credincioşi liniştea sufletească. Cultul religios ne ajută şi ne învaţă cum să-L adorăm, să-L rugăm si să-I mulţumim. Educaţia celor ,,şapte ani de acasă” a rămas religioasă, pleacă din familie şi se continuă în societate.
 
,,Doamne, învaţă-ne să ne rugăm! Şi le-a zis: Când vă rugaţi, ziceţi:
 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, Vie împăraţia Ta,  Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastra cea de toate zilele, Dă-ne-o nouă astăzi.

Şi ne iartă nouă greşealele noaste, Precum si noi iertăm greşiţilor noştri.

Şi nu ne duce pre noi în ispită, Ci ne izbăveşte de cel rău“.(Luca XI,1-4 )

 
Datorită religiei familia este sacră şi nu amor liber, concubinaj sau adulter. Fără Dumnezeu rişti să nu ai nici glie strămoşească şi nici patrie. Cultura religioasă dă societăţii caracter, solidaritate, respect, responsabilitate: nu de teama legii, ci din conştiinţă.
 
Atunci când religia a fost scoasă din instituţiile statului urmările au fost dezastruoase, riscând ca totul să se denatureze. Chiar înţelepţi ai lumii au constatat că mai uşor este a zidi un oraş în aer, decât a construi un stat fără religie.
 
Cei care s-au împotrivit lui Dumnezeu încercând să distrugă religia poporului, au devenit duşmani ai societăţii. 
 
Montesquieu spunea: ,,Prinţul care nu are religie, este un animal îngrozitor, care nu se simte liber decât atunci când sfâşie şi devorează".

 
Creştinismul a dat lumii o morală superioară care a întrecut etica filosofiei, arta devenind fiica religiei şi trăind din inspiraţia ei. Filosofia fără religie ar fi un Babilon,dar filosoful îl poate asculta iarăşi pe omul care prin credinţă înţelege universul.
 
Urmele lăsate de civilizaţie prin istorie se datorează religiei. Ştiinţa fără conştiinţă, degeaba deţine premiul Nobel, fiindcă ar dinamita viaţa. A progresa înseamnă a învinge răul prin bine şi binele prin mai bine.
 
Ştiinţa a fost o preocupare naturală a şcolilor creştinismului răsăritean şi apusean medieval. Baza celor şapte arte: gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, muzica, geometria, sunt şapte coloane care se ridică către cer şi se încununează cu teologia.
 
Chiar dacă s-ar declara autonomă ştiinţa modernă s-a născut sub aripile Bisericii şi numeroşii oameni de ştiinţă crescuţi în şcolile ei au purtat straie preoţeşti.
 
Sfântul Ambrozie a stabilit principiile cântării bisericeşti, călugării Guido d' Arezzo a creat solfegiul şi portativul, iar Hucbald muzica polifonică, preotul Weber fiind creatorul operei moderne, Sf. Eligius întemeiază cea dintâi şcoală artistică. Fer.
 
Augustin pune bazele filozofiei istoriei, Casiodor salvează comorile lumii antice şi călugărul Alcuin organizează învăţământul Franţei, iar patriarhul Mesrop alfabetul armean, georgian, caucazian şi Sf. Chiril alfabetul chirilic.
 
,,Iată începutul înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai, capătă priceperea.

Preţuieşte-o mult şi ea te va înălţa; ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrăţişa.

Ea va pune cunună de daruri pe capul tău şi te va împodobi cu diademă de mare cinste.”( Proverbele lui Solomon IV,7-9)
 

 
Călugărul Bernhard introduce în Europa matematica arabă, abatele Suger construieşte cea dintâi maşină cu aburi. Călugărul savant Bacon este părintele opticii moderne, dând prima explicaţie ştiinţifică a curcubeului şi a analizat propagarea lumini. Albert cel Mare descoperă scripetele, zincul, arsenicul, canonicul Ioan Meister inventează observatorul astronomic, călugărul Joffre pune bazele primului spital neurologic şi psihiatric din Valencia, pe când preotul Bonilau vorbea despre termometrul cu lichid.

 
,,Eu te voi învăţa calea înţelepciunii şi te voi purta pe căile dreptăţii.

Când vei merge, paşii tăi nu vor şovăi şi, chiar de vei alerga, nu te vei poticni.

Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi, păzeşte-o căci ea este viaţa ta.”( P.Solomon IV.11-13)
 
Tot oameni ai Bisericii au fondat prima şcoală superioară, normală, de meserii, au scris primele tratate de botanică, biologie, zoologie. Iezuitul Frank întemeiază Academia de ştiinţe orientale din Viena.

Călugărul Divisch descoperă paratrăsnetul, diaconul Giova magnetismul şi compasul, preotul Montanus şi canonicul Copernicus au stabilit sistemul solar.

Diaconul Roller a descoperit electricitatea din nori, iezuitul Lanta a învăţat pe orbi metoda citirii, iar călugărul Pontius instrucţia semenilor noştri surdo-muţi. Maşinile de ţesut prin cădere de apă, primele aşezăminte sociale, organizarea sindicatelor şi proiectul de lege pentru pensiile muncitorilor sunt contribuţia oamenilor Biserici.

Părintele cristalografiei, mineralogiei moderne este clericul Haui. Creatorul geneticii şi descoperitorul legilor eredităţii e tot un fiu al Biserici, călugărul Mendel. Abatele Rousselor este creatorul fonetici, iar călugărul Gelbert al pendulei. Am adus doar o parte din numele celor care slujind în Bisericii şi Altare au demonstrat că religia creştină e religie culturală şi progresistă.


Istoria creştinismului este istoria culturii europene. Întemeietorul primelor spitale, azile, orfelinate, infirmerii  bolniţe, este sfântul Vasile cel Mare.Creştinismul îşi pune pecetea sa de creator al valorilor sacre asupra celor mai de seamă opere, deschide drumurile şi lărgeşte orizonturile, Biserica binecuvântând aceste eforturi.
 
Ştiinţa fără religie poate dăuna omenirii, dar împreună sunt cheia progresului şi nădejdea viitorului. Religia noastră ne dă un Nume, libertate, sărbători, Scriptură şi Tradiţie. Religia fără de cultură devine o floare pe care toţi o calcă în picioare.Cine nu are simţul religios, într-o bună zi va regreta!
 
"Ai voit, zice, şi toate au stătut înaintea ta" (Iov 23, 13).
 
Despre preotul Iulian ZISU

 
Iulian ZISU este preot slujitor la Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Constanța, Cartierul Km 5.
 
Pe pagina oficială de internet a parohiei scrie:

”De mic copil am urmat calea Bisericii in localitatea Agigea, mergand la slujbele bisericutei din Eforie Nord.
Pomenesc pe dascalul Baciu Gheorghe şi Pr. Stanei Dumitru, indrumatorul meu.

Nici bunicii şi nici parintii nici socrii nu au fost membrii P. C. R., Dimpotriva, bunicul din partea mamei Gheorghe, socotit cheabur cu 40 ha de pamant, primar la vremea aceea, a avut mult de suferit.

Bunicul din partea tatalui Vasile, era din Kato Ydrusa Florina-Grecia, de la care am început să învăţ limba greacă Am iubit Biserica si pe Dumnezeu,.Mi-a placut foarte mult sahul, tenisul de masa si voleiul. Inca din clasa a-VI-a generala eram campion judetean la sah reprezentand judetul Constanta in tabara nationala Pauleasa-Arges.

Am urmat Seminarul Teologic de la Buzau, numiti fiind si Promotia Cutremurului ’77, apoi stagiul militar de 9 luni de la Piatra-Neamt.

Si aici am castigat concursul de sah pe jud. Neamt, pe care l-am reprezentat in Concursul National „Daciada” la Alexandria in anul 1978.
 
Am absolvit Institutul Teologic la Bucuresti si datorita rezultatelor am fost repartizat ca preot in Constanta, Parohia „Sf. Imparati II” – la 1 februarie 1983, dupa o asteptare de aproape un an.

Cu ajutorul lui Dumnezeu am zidit o Biserica Catedrala, o casa parohiala, 1 asezamant pentru copii orfani, 1 cladire P+1 administrativa, 1 studio tv parohial, am repictart Bisericii Capela am pardosit-o cu marmura, clopotnita noua si alte dependinte…. Am adus cu aprobarea consiliului parohial într-una din case o familie care acum are 12 copii.

Am fost preot misionar al Arhiepiscopiei Tomisului si timp de 4 ani inspector scolar in cadrul Inspectoratului Scolar Constanta.(3 ani munca gratuita)
Am prezentat emisiuni religioase pe cele trei posturi de Televiziune locale timp de 9 ani fara sa fiu renumerat cu ceva.

Clipă de neuitat ramâne pelerinajul la Ierusalim si Muntele Athos, la Locurile Sfinte si primirea la reşedinta din Elveţia de către Majestatea Sa Regele Mihai.

Am avut onoarea sa fiu duhovnicul parintilor presedintelui Romaniei, Traian Basescu.timp de aprox. 29 de ani

Slujesc lui Dumnezeu şi oamenilor, sunt un patriot şi nu am făcut compromisuri colaboraţioniste.

Pentru binele Bisericii am cedat parohiatul,……dar pastrez in suflet această CTITORIE
Dincolo, dacă o voi primi înapoi înseamnă că am avut dreptate!

Rog pe Bunul Dumnezeu sa mă învrednicească să slujesc Biserica Ortodoxa si ţara.

Acesta sunt şi Îi mulţumesc că încă exist!

Pr. Zisu Iulian
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Duca Traian

24 Jul, 2018 21:08

Cine suntem și unde plecăm? Ajută-ne Doamne ca să aflăm ! Amin!

Articole asemanatoare

Viaţa Sfântului Apostol și Evanghelist Matei

17 Nov 2018 393

14 noiembrie – Sfântul Apostol Filip, unul din cei 12 Apostoli. Sfântul Ierarh Grigorie de Palama, arhiepiscopul Tesalonicului (Începutul Postului Naşterii Domnului)

14 Nov 2018 796

9 noiembrie - Sfântul Nectarie de la Eghina

09 Nov 2018 887

8 noiembrie - Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

08 Nov 2018 749

26 octombrie-Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir

26 Oct 2018 801

14 octombrie-Sfânta Cuvioasă Parascheva

14 Oct 2018 1585

1 octombrie - Acoperământul Maicii Domnului

01 Oct 2018 1232

Predica de pe munte - Iubirea vrăjmaşilor

30 Sep 2018 1126

Ateismul

20 Sep 2018 876

14 septembrie - Înălţarea Sfintei Cruci

14 Sep 2018 1199

13 septembrie -Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim (Sfinţirea)

13 Sep 2018 902

Convorbirea lui Iisus cu Nicodim

09 Sep 2018 1461

8 septembrie-Naşterea Maicii Domnului

08 Sep 2018 1824

Pilda nunţii fiului de împărat

02 Sep 2018 1428

1 septembrie Începutul anului bisericesc

01 Sep 2018 1569

29 August Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

29 Aug 2018 1320

27 august Sfântul Mucenic Fanurie

27 Aug 2018 893

Pilda lucrătorilor răi

26 Aug 2018 1218

Tânărul bogat

19 Aug 2018 1346

15 August-Adormirea Maicii Domnului

15 Aug 2018 1254

Pilda datornicului nemilostiv Este prea aproape Cerul ca Dumnezeu să fie departe!

12 Aug 2018 1480

6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului

06 Aug 2018 1736

Vindecarea lunaticului

05 Aug 2018 1343

1 August. Pomul Vieţii. Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului. Scoaterea Sfintei Cruci

01 Aug 2018 1084

Potolirea furtunii

29 Jul 2018 1462

Pr. Iulian Zisu 27 iulie-Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon

27 Jul 2018 917

Pr. Iulian Zisu 20 iulie-Sfântul şi slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul

20 Jul 2018 1338

Pr. Iulian Zisu „Părinţii mei m-au numit Emilian, iar Hristos, adevăratul Dumnezeu, m-a învrednicit a mă numi şi a fi creştin”

18 Jul 2018 1073

Pr. Iulian Zisu „Scio Deum esse” - Ştiu că Dumnezeu există

15 Jul 2018 1299

Pr. Iulian Zisu. 12 iulie. Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromiţa de la Muntele Athos

12 Jul 2018 1925

Pr Iulian Zisu ,,Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre?”. Vindecarea slăbănogului din Capernaum

08 Jul 2018 1081

Preot Iulian Zisu Despre Timp şi Veşnicie

01 Jul 2018 1417

Pr. Iulian Zisu. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Sărbătorim doi apostoli şi învăţători ai lumii desprinşi sau aleşi din lumi diferite

29 Jun 2018 1975

Ghiaur blestemat, tu ne înveţi pe noi? Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

25 Jun 2018 1044

,,Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor” Sărbătoarea de astăzi este închinată Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul

24 Jun 2018 851

Despre grijile vieţii

17 Jun 2018 872

,,Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”

09 Jun 2018 795

Duminica Tuturor Sfinţilor

03 Jun 2018 1568

Sfânta Treime

28 May 2018 1165

Pogorârea Sfântului Duh (Cinzecimea sau Rusaliile)

26 May 2018 2539

O nouă etapă în dezvoltarea oraşului Techirghiol Primarul Iulian Soceanu şi consilierii locali au depus jurământul

27 Jun 2016 2799

Se împlinesc 19 ani de la sfinţirea Catedralei Marinarilor din Constanţa

22 Aug 2012 1226

Vine şi Emil Boc ÎPS Teodosie va oficia slujba religioasă de înhumare a mamei preşedintelui României

06 Oct 2010 963

Corpul neînsufleţit al mamei preşedintelui va fi dus la Catedrala Marinarilor

05 Oct 2010 884

Uups! Restaurantul Il Padrino Siciliano gazduieste ziua pomeni, noaptea orgii

25 Mar 2010 1194

Preotii de la Catedrala Navigatorilor au ingropat securea razboiului

31 Jan 2006 2376

Preotul Zisu trebuia sa fie smerit dupa ce a fost batut

16 Nov 2005 4718

Revolta enoriasilor

14 Nov 2005 743

Preotul bataus va fi aruncat in strada

08 Nov 2005 727

COMPLOT PREOTESC

07 Nov 2005 1912