Apreciată la peste 2,5 milioane de euro Colecţia Dinu şi Sevasta Vintilă, trecută în evidenţa contabilă cu valoarea de 88,10 lei


Apreciate ca având o valoare de peste 2,5 milioane de euro şi revendicate în instanţă, operele de artă din Colecţia Dinu şi Sevasta Vintilă din Topalu figurau în inventarul comunei cu o valoare contabilă fixă de ... 88,10 lei!
Aspectul mai degrabă ilar a ieşit la iveală pe parcursul auditului desfăşurat de Curtea de Conturi cu privire la comuna Topalu, iar autorităţile locale au atacat în instanţă raportul cu pricina. Judecătorii constănţeni au decis recent să respingă definitiv contestaţia făcută de reprezentanţii comunei.


Contactat telefonic, primarul Valentin Stanciu a explicat că, în prezent, comuna se află în căutarea unui expert pentru evaluarea corectă a colecţiei de artă. Potrivit documentelor oficiale, cazul s-a aflat atât în atenţia judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa, cât şi a celor din Curtea de Apel, cei din urmă fiind cei care au decis recent respingerea definitivă a acţiunii.


După cum se arată în hotărârile judecătoreşti încărcate pe site-ul www.rolii.ro, raportul contestat vizează anul 2015, pentru care echipa de audit a Curţii de Conturi a constatat următoarele: „în contabilitatea entităţii (n.r. - UAT Comuna Topalu) este înregistrată suma de 88,10 lei, care reprezintă contravaloarea a 242 lucrări, aflate în custodia Muzeului de Artă Constanţa, din care: 229 lucrări de artă, aparţinând Muzeului «Dinu şi Sevasta Vintilă» din Topalu şi 13 lucrări aflate spre conservare la Constanţa“.


Spus pe scurt, lucrările de artă figurau în contabilitatea comunei Topalu ca obiecte de inventar, cu valoarea de 88,10 lei.
Aici este de menţionat faptul că valoarea colecţiei respective a fost apreciată, de-a lungul timpului, de către criticii de artă, la circa 2,5 milioane de euro.


Ca o paranteză, după cum arătam în ediţiile anterioare ale cotidianului ZIUA de Constanţa, pe rolul instanţelor constănţene, dar şi din ţară se desfăşoară de ani buni procesul prin care Mario Vintilă solicită revocarea donaţiei operelor de artă către muzeul din Topalu.

În cadrul acestui proces, s-a decis recent la Galaţi efectuarea unor noi expertize, pentru a determina starea în care se află fiecare operă de artă în parte şi gradul său de conservare.
 

Evaluarea operelor, un efort financiar şi o încărcătură asupra bugetuluiPentru a reveni însă la raportul Curţii de Conturi pentru Comuna Topalu, mai este de spus că auditorii au consemnat legat de valoarea de 88,10 lei menţionată în contabilitate faptul că „respectivele opere de artă au fost inventariate ca obiecte de inventar şi nu au fost reevaluate şi înregistrate în contabilitatea UAT Comuna Topalu de proprietar, la valoarea reevaluată, conform cerinţelor actelor normative în vigoare“.
Mai mult chiar, în ce priveşte clădirea efectivă în care se află Muzeul Dinu şi Sevasta Vintilă, s-a constatat în urma auditului faptul că imobilul nu figurează în actele Comunei Topalu ca aparţinând acesteia, ci judeţului Constanţa.


Trebuie spus faptul că procesul intentat de UAT Comuna Topalu şi Primarul Comunei Topalu a vizat contestarea mai multor aspecte din raportul Curţii de Conturi.


În ce priveşte valoarea de circa 90 de lei atribuită în contabilitate tablourilor, iată ce au susţinut reprezentanţii comunei Topalu, potrivit hotărârii publicate pe www.rolii.ro, legat de punctul 1.5 din Decizia 48/09.12.2016:
„Deţinerea în proprietate a colecţiei impresionante de lucrări de pictură, sculptură şi grafică ce aparţin, deopotrivă, patrimoniului cultural naţional reprezintă, alături de o mare mândrie naţională, şi o responsabilitate deosebită“.


Mai departe, reprezentanţii autorităţilor locale arată că operele de artă au fost inventariate, potrivit legii, ca obiecte de inventar în patrimoniul comunei Topalu. „Valoarea contabilă înregistrată este de 88,10 lei şi nu corespunde valorii reale a acestora“, explică reprezentanţii comunei, argumentând faptul că „valoarea reală a acestora nu se cunoaşte şi nu poate fi cunoscută decât în urma unei evaluări persoane profesioniste şi acreditate, conform legii“.


În apărarea lor, aceştia mai arată: „Nu trebuie uitat faptul că serviciile de evaluare a obiectelor de artă reprezintă servicii extrem specializate, iar achiziţionarea acestora presupune un efort financiar şi o încărcătura asupra bugetului comunei“, conform sursei citate.


În final, legat de acest aspect, aceştia au mai argumentat că menţionarea acelei valori nu ar reprezenta în esenţă o abatere de la legalitate, dat fiind că operele sunt evidenţiate în inventarul patrimonial şi că vor fi evaluate, în funcţie de disponibilităţile bugetare.
 

Muzeul nu poate aparţine în acelaşi timp şi Constanţei, şi comunei TopaluTotodată, legat de clădirea în care funcţionează Muzeul Dinu Şi Sevasta Vintilă, aceştia spun că imobilul nu aparţine domeniului public al comunei Topalu, „iar menţinerea măsurii reglementarii situaţiei juridice a imobilului apare ca fiind formulată şi menţinută fără cunoaşterea prevederilor legale în vigoare“, după cum se arată în hotărârea încărcată pe site-ul www.rolii.ro.


„Dacă aparţine patrimoniului judeţului Constanţa nu poate aparţine patrimoniului comunei. Un muzeu nu poate exista în domeniul public aparţinând a două autorităţi ale administraţiei publice“, s-a argumentat pe parcursul procesului.


În replică, reprezentanţii Curţii de Conturi au solicitat instanţei de judecată să respingă acţiunea comunei Topalu. La rândul lor, reprezentanţii Curţii de Conturi au arătat că „împrejurarea potrivit căreia, în esenţă, în contabilitatea entităţii este înregistrată suma de 88,10 Iei, reprezentând contravaloarea a 242 lucrări de artă, aflate în custodia Muzeului de Artă Constanţa, din care: 229 lucrări de artă, aparţinând Muzeului „Dinu şi Sevasta Vintilă“ din Topalu şi 13 lucrări aflate spre conservare la Constanţa, iar respectivele opere de artă au fost inventariate ca obiecte de inventar, nefiind clasificate ca mijloace fixe şi nefiind reevaluate şi înregistrate în contabilitate, potrivit dispoziţiilor OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, constituie o abatere de la legalitate care trebuie înlăturată prin aplicarea măsurilor care se impun“.


Legat de clădirea muzeului, Curtea de Conturi a arătat că, potrivit Anexei la Legea nr. 213/1998, domeniul public local al comunei este alcătuit şi din terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea.
 

Ce a decis instanţaAstfel, au argumentat reprezentanţii Curţii de Conturi, „susţinerile potrivit cărora imobilul s-ar afla în evidenţa Consiliului Judeţean Constanţa sunt nerelevante întrucât, pe de o parte, acest aspect trebuia demonstrat, iar pe de altă parte, este evident că entitatea verificată are posibilitatea de a face toate demersurile legale pentru reglementarea situaţiei juridice a imobilului, potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile“.


În urma raportului, Curtea de Conturi a pus în vedere Comunei Topalu să efectueze reevaluarea tuturor activelor fixe pentru a determina valoarea justă a acestora şi înregistrarea lor corespunzătoare în evidenţa financiar-contabilă, dar şi efectuarea demersurilor pentru înregistrarea în evidenţa financiar-contabilă a imobilului clădire şi teren în care este organizat Muzeul Dinu şi Sevasta Vintilă.


După ce au analizat actele depuse la dosar, judecătorii au ajuns la concluzia că „invocarea efortului financiar în realizarea acestei activităţi se apreciază că nu poate conduce la aprecierea nelegalităţii dispunerii măsurii contestate, fiind în sarcina autorităţilor locale realizarea demersurilor în acest sens“, conform www.rolii.ro.


Cu alte cuvinte, judecătorii au stabilit că aspectul efortului financiar pe care l-ar presupune o evaluare de specialitate a operelor de artă nu înseamnă că cele consemnate de Curtea de Conturi nu sunt reale ori că măsura prin care s-a decis înscrierea valorii reale ar fi nelegală.


Legat de clădirea Muzeului Dinu şi Sevasta Vintilă, judecătorii constănţeni au concluzionat că, în acte, imobilul apare ca fiind înscris cu titlu provizoriu în proprietatea publică a Judeţului Constanţa, „aspect care însă se apreciază că nu împiedică entitatea în efectuarea demersurilor legale ce se impun pentru lămurirea situaţiei juridice a imobilului în discuţie“, potrivit sursei citate.


Acţiunea comunei Topalu a fost respinsă şi de către judecătorii Tribunalului Constanţa, dar şi de către cei ai Curţii de Apel Constanţa.
 

Ce spune primarul Valentin Stanciu


Contactat telefonic, Valentin Stanciu, primarul comunei Topalu, a explicat că, la momentul de faţă, comuna se află în căutarea unui expert care să evalueze lucrările de artă. Cu toate acestea, primarul a subliniat faptul că nici în cadrul procesului privind revendicarea operelor de artă nu s-a putut găsi un expert pentru operele de artă.


În ce priveşte clădirea muzeului, primarul a explicat că legea nu îl obligă să facă demersurile necesare pentru a prelua imobilul de la Consiliul Judeţean Constanţa, cu atât mai mult cu cât o astfel de preluare implică mai multe costuri pentru comună.


„Nu avem bugetul necesar pentru a administra corect clădirea muzeului, nu avem bani să angajăm 3-4 paznici, de pildă. Sunt nişte costuri destul de ridicate în total, pentru că acolo sunt anumite condiţii ce trebuie respectate întocmai pentru conservarea operelor de artă, temperatura trebuie menţinută constant la 22 de grade, indiferent că este iarnă sau vară şi sunt şi alte aspecte“, a explicat primarul.


În acest context, dar şi pentru a putea realiza evaluarea corectă a operelor de artă, primarul ne-a declarat că a explicat situaţia inclusiv reprezentanţilor Curţii de Conturi, solicitând prelungirea termenului pentru aplicarea măsurilor.


Sursa foto Valentin Stanciu: Facebook
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

„Testamentul“ regretatei Doina Păuleanu Procesul pentru Colecția Dinu și Sevasta Vintilă. Primul termen fără directorul Muzeului de Artă Constanța

15 Jan 2021 1252

Donație de circa două milioane de euro Colecția Dinu și Sevasta Vintilă, miza lui Mario Vintilă. Ce s-a întâmplat în proces

21 Sep 2020 883

Colecția Dinu și Sevasta Vintilă, în continuare cu o situație incertă în instanță. Ce s-a decis la Curtea de Apel Galați

29 Jun 2020 500

Colecția Dinu și Sevasta Vintilă, în continuare cu o situație incertă în instanță. Ce s-a decis la Curtea de Apel Galați

27 Jun 2020 1072

Lupta pentru Colecția Dinu și Sevasta Vintilă. Lipsește expertiza. Cazul, în atenția vicepreședintelui Curții de Apel Galați

05 Jun 2020 1221

Procesul privind Colecția Dinu și Sevasta Vintilă, repus pe rol. Ce se va discuta la următorul termen

29 May 2020 1520

Ce au decis judecătorii gălățeni în procesul pentru Colecția Dinu și Sevasta Vintilă, din Topalu

07 May 2020 723

Procesul pentru Colecţia Dinu şi Sevasta Vintilă. Se efectuează expertiza asupra tablourilor

07 Jan 2020 1106

Tablourile de la Topalu, supuse expertizei

06 Nov 2019 883

Cazul Colecţiei Dinu şi Sevasta Vintilă - se discută despre expertiză

04 Nov 2019 725

Cerere de recuzare admisă Experţi noi în procesul pentru Colecţia Dinu şi Sevasta Vintilă

23 Oct 2019 814

O nouă înfăţişare în procesul pentru Colecţia Dinu şi Sevasta Vintilă din Topalu Ce solicita Gheorghe Vintilă în actul prin care a donat cele peste 200 de tablouri

21 Oct 2019 1374

Inventarul exact al Colecţiei Dinu şi Sevasta Vintilă din Topalu. 20 de opere semnate de Tonitza

15 Oct 2019 1455

Tablouri de peste 2 milioane de euro, trecute cu 80 de lei în inventar Situație imposibilă! Nu s-a găsit niciun evaluator pentru Colecția Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu

14 Oct 2019 1493

Procesul pentru Colecţia Dinu şi Sevasta Vintilă, amânat la Galaţi

09 Oct 2019 566