#ConstantaAltfel Iată de ce a fost anulat proiectul privind Parcul de Miniaturi din parcul Tăbăcărie. Motivarea judecătorilor

  • Proiectul privind Parcul de Miniaturi din parcul Tăbăcărie a fost anulat definitiv de Curtea de Apel Constanța.
  • Potrivit susținerilor Asociației Constanța Alfel, finalitatea urmărită prin promovarea acestei acțiuni este păstrarea spațiilor verzi.
  • Judecătorii susțin că acest proiect vizează principalul parc al orașului sau, mai exact, de singurul parc în adevăratul sens prin suprafața și locația deținută.


Cotidianul ZIUA de Constanța prezintă motivarea judecătorilor Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal din Curtea de Apel Constanța în dosarul (2236/118/2018) în care Asociația Constanța Alfel a solicitat și obținut anularea celor două hotărâri de Consiliu Local Municipal - 334/12.10.2017 şi 335/12.10.2017 - referitoare la amenajarea obiectivului de investiţii „Joint Romania-Bulgaria Cultural and Historical Heritage - Miniature Park“ - Parcul de Miniaturi din parcul Tăbăcărie.


Decizia a anula cele două hotărâri referitoare la amenajarea obiectivului Parcul de Miniaturi din parcul Tăbăcărie a fost luatăm în primă instanță, de Marilena Mircioi, judecător al Tribunalului Constanţa. În motivarea deciziei, prima instanță a precizat, printre altele, că, „în lipsa reperului cu privire la suprafaţa totală a spaţiului verde, în raport de care se calculează procentul de 10%, suprafaţa de spaţiu verde ar putea fi diminuată de fiecare dată cu 10% din suprafaţa deja redusă cu 10%, ca urmare a schimbării destinaţiei de spaţiu verde, până la epuizarea spaţiului verde“.


„Potrivit art. 2 din Legea nr. 24/2007 , Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare. Potrivit art. 2 din Legea nr. 24/2007, Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri , grădini, scuaruri, fâşii plantate; Din înscrisurile depuse la dosar (Memoriul tehnic de arhitectură-faza Studiu de fezabilitate, anexat HCL nr. 334/12.10.2017 ), instanţa reţine că parcul va fi împrejmuit, aspect recunoscut de pârât în chiar cuprinsul întâmpinării“, potrivit motivării primei instanțe.
 

Îngrădirea unei porţiuni din parc (...) este de natură a limita accesul liber şi nelimitat la spaţiul verde.

Instanţa nu a reţinut apărarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa cu privire la faptul că parcul va avea împrejmuire din gard viu, câtă vreme din acelaşi memoriu de arhitectură, instanţa reţine că proiectul cuprinde edificarea unei case de bilete care va funcţiona într-un anumit interval orar, situaţie în care , în afara programului stabilit, nimeni nu va putea pătrunde în parcul de miniaturi, care va fi supravegheat de camere video şi va beneficia de pază umană.

„Limitarea accesului la un anumit interval orar reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Legea nr. 24/2007 (care garantează cetăţenilor accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică). Îngrădirea unei porţiuni din parc, chiar şi cu gard viu, cu consecinţa permiterii accesului doar într-un anumit interval orar este de natură a limita accesul liber şi nelimitat la spaţiul verde. În ceea ce priveşte critica reclamantei cu privire la durata de 10 ani, cu posibilitate de prelungire a proiectului Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical Heritage Miniature Park, instanţa reţine că potrivit art. 4 lit. i) din Legea nr.24/2007, parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării unor evenimente ; evenimentul, prin natura sa, are o durată foarte scurtă, fiind o întâmplare instantanee , iar durata de 10 ani a proiectului contravine dispoziţiilor legale cu privire la perioada pentru care poate fi amenajat un parc expoziţional întru-un spaţiu verde“, conform motivării Tribunalului Constanța.


Motivare în cazul Parcului de Miniaturi din Tăbăcărie
„Autoritatea locală a restrâns în mod nelegal şi nepermis spaţiile verzi din municipiul Constanţa“Decizia Tribunalului Constanța a fost contestată de Consiliul Local al Municipiului Constanţa la Curtea de Apel Constanța, instanță care a menținut decizia primei instanțe (de anulare a celor două hotărâri de Consiliu Local Municipal - 334/12.10.2017 şi 335/12.10.2017 - referitoare la amenajarea obiectivului de investiţii „Joint Romania-Bulgaria Cultural and Historical Heritage - Miniature Park“ - Parcul de Miniaturi din parcul Tăbăcărie), respingând acțiunea municipalității.Decizia a fost definitivă și a fost luată de completul de judecată format din judecătoarele Ramona Poppa, Camelia Trifanov și Cristina Belecciu, din Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Curții de Apel Constanța.


În motivarea deciziei, cele trei judecătoare arată, printre altele, că potrivit susținerilor reclamantei (Asociația Constanța Alfel), finalitatea urmărită prin promovarea acestei acțiuni este păstrarea spațiilor verzi, pentru asigurarea sănătății membrilor Asociației și a celorlalți cetățeni ai municipiului Constanța“.
 

Este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi definite de Legea 24/2007

„Acțiunea se circumscrie capacității de folosință a asociației, interesul său fiind personal și actual, ceea ce îi conferă calitate procesual activă din perspectiva Legii 554/2004. Pe fondul cauzei, se constată că instanța de fond a reținut în mod temeinic și legal că cele două hotărâri de consiliu local încalcă dispozițiile Legii 24/2007“, conform motivării Curții de Apel Constanța.


Raportându-se la prevederile art.18 alin. 5 și 7 din Legea 24/2007, potrivit cărora: „(5)Este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi definite de prezenta lege.


(7)Prin excepție de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spațiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.”, în mod corect instanța de fond a înlăturat apărările pârâtului în sensul că reclamanta nu a indicat suprafața spațiului verde în raport de care pretinde că limita de 10% nu a fost respectată, în condițiile în care pârâtul era cel care trebuia să facă dovada că a respectat limitele legale la momentul adoptării hotărârii, prin depunerea documentației de urbanism.
 

Susținerile Consiliului Local Constanţa, respinse

În lipsa acestei documentații, se arată în motivarea instanți de apel, nu se cunoaște care este suprafața totală a parcului și care este suprafața cumulată a tuturor construcțiilor amplasate în parc, inclusiv cea care se dorește a fi ridicată prin hotărârile ce fac obiectul litigiului, în condițiile în care este de notorietate că s-au edificat în ultimii ani multe construcții (unele de amploare) în principalul parc al orașului , neputându-se verifica astfel limita legală de 10% a suprafeței cumulate a construcțiilor din parc.


Curtea de Apel Constanța nu a primit susținerile Consiliului Local al Municipiului Constanţa în sensul că doar suprafața construită din întreaga zonă în care urmează a fi edificat parcul de miniaturi trebuie să respecte limita de 10%, întrucât textul de lege vorbește explicit de suprafața cumulată a tuturor construcțiilor în sens larg, raportat la întreaga suprafață a parcului („suprafața totală a spațiului verde ”), evident intenția legiuitorului fiind de a asigura o suprafață a spațiului verde, liber de orice construcție, cât mai mare.


De asemenea, nu au primite nici susținerile Consiliului Local al Municipiului Constanţa potrivit cărora parcul de miniaturi care urmează să fie amplasat nu ar determina schimbarea destinației terenului, acesta având în continuare destinația de spațiu verde, producându-se doar o amenajare și, mai mult, că implementarea proiectului va avea un efect pozitiv asupra mediului , contribuind la creșterea responsabilității față de mediul înconjurător prin revitalizarea unei zone neamenajate, iar soluția tehnică aleasă minimizează totodată impactul poluant al lucrărilor realizate pe amplasament asupra mediului, prin prisma faptului că elementele prefabricate din beton nu produc poluare cu pulberi în suspensie.
 

„Amplasarea parcului expozițional se produce o îngrădire a accesului liber al cetățenilor la spațiul verde“.

„Sub un prim aspect, nu vorbim de o zonă neamenajată, ci de principalul parc din oraș, faptul că autoritățile neglijează îngrijirea corespunzătoare a acestuia neechivalând cu existența unei zone neamenajate. Pe de altă parte, amplasarea unor elemente prefabricate din beton într-un parc nu poate duce la un plus de valoare a acestuia și la un impact pozitiv asupra mediului, chiar dacă scopul urmărit de autoritățile locale - un produs atractiv turistic - ar fi justificat. Întrucât studiul de fezabilitate face trimitere la „Mini Europa” din Belgia, trebuie menționat că acest parc tematic se află la o margine a orașului Bruxelles“, potrivit motivării. .


„Efectul pozitiv de care face vorbire recurenta - amenajarea spațiilor verzi prin plantarea de arbori, arbuști, flori și gazon – se poate realiza și fără asocierea acestora cu proiecte ce presupun amplasarea de elemente prefabricate din beton în mijlocul parcului pe o suprafață de 19.322 mp. În mod temeinic a reținut instanța de fond și că prin amplasarea parcului expozițional se produce o îngrădire a accesului liber al cetățenilor la spațiul verde, întrucât durata amplasării acestuia este proiectată pentru o perioadă de timp mult prea mare. Nu pot fi primite apărările recurentului în sensul că prevederile legale nu cuprind nicio limitare în timp a „duratei” parcului expozițional“, se mai arată în decizia instanței de apel.


Sub un prim aspect, legea prevede amplasarea de „construcții pentru expoziții și activități culturale”, ceea ce duce la ideea de expoziții de artă, prin expunerea unor lucrări artistice, și nu la construirea unui „obiectiv turistic”, care urmează să ocupe o suprafață mare, în care nu se mai pot desfășura alte activități, contrar a ceea ce a prevăzut legiuitorul.
 

Parcul a mai fost „valorificat“ în ultimii ani cu diverse construcții.

Pe de altă parte, dat fiind că parcul expozițional de miniaturi ar urma să fie îngrădit, iar accesul să se facă pe bază de bilet de intrare, evident rezultă o îngrădire a posibilității locuitorilor de a avea acces la întregul parc, cu limitarea semnificativă a zonei de plimbare sau pentru alte activități specifice.


În ceea ce privește afirmația Consiliului Local al Municipiului Constanţa că obiectivul de investiții prezintă un impact pozitiv în plan antropic, întrucât conferă utilitate socială și turistică unui teren nevalorificat din intravilanul Municipiului Constanța, așa cum s-a arătat, instanța a reținut că „nu este vorba de un teren nevalorificat, ci, dimpotrivă, de principalul parc al orașului sau, mai exact, de singurul parc în adevăratul sens prin suprafața și locația deținută, care, așa cum arată intimata reclamantă, a mai fost «valorificat» în ultimii ani cu diverse construcții“.

„Se constată astfel că, prin investiția aprobată prin cele două hotărâri de Consiliu Local se încalcă evident interdicția expresă prevăzută de art.18 alin.5 din Legea 24/2007 privind schimbarea destinației și reducerea spațiului verde. Mai mult decât atât, recurentul pârât (Consiliul Local al Municipiului Constanţa) încalcă obligațiile puse în seama sa de legiuitor în ceea ce privește protejarea spațiilor verzi, astfel cum acestea sunt prevăzute în art. 7 și 8 din Legea 24/2007:


„ Art. 7 - Prin administrarea spațiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:


a) protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;


b) menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții;


c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;


d) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor;


e) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;


f) extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.


Art. 8 - (1) Administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritățile administrației publice locale și de alte organe împuternicite în acest scop.


(2) Administrarea spațiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.”, potrivit motivării Curții de Apel Constanța.


Față de aceste considerente, constatând că sentința recurată este temeinică și legală, Curtea de Apel onstanța a respins recursul Consiliului Local al Municipiului Constanţa ca nefondat.


Citește și

#ConstanțaAltfel
PUD-ul prin care un investitor italian intenţionează să construiască un P+18 în Faleză Nord, atacat în instanță!


Motivare în cazul Parcului de Miniaturi din Tăbăcărie „Autoritatea locală a restrâns în mod nelegal şi nepermis spaţiile verzi din municipiul Constanţa“

Exclusiv! Decizie importantă în cazul Parcului de Miniaturi din Tăbăcărie
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Sondaj de opinie Val de nemulțumiri cu privire la vegetația crescută pe lângă blocurile din Constanța

07 Jun 2021 346

Tensiuni în Consiliul Local Corbu. Doi foști consilieri PNL își caută dreptatea în instanță

03 Jun 2021 594

Fotoreportaj Turul parcurilor constănțene. Unde a crescut iarba cel mai mult?

02 Jun 2021 1930

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ Constanța, în haine de sărbătoare! Teatru, lansări de reviste, flash-mob și concursuri dedicate aniversării celor 125 de ani de excelență în învățământ

25 May 2021 833

„Războiul“ pentru Faleză Nord! Bloc de 12 etaje ridicat în buza plajei Reyna, în pericol! Ce instanță l-a „clătinat“ (video)

20 May 2021 2105

După ce a anulat o autorizație de construire, Constanța Altfel a deschis acțiune în răspundere delictuală împotriva primarului, Consiliului Local și unui investitor imobiliar

19 May 2021 970

#DobrogeaDigitală „Ideea naţională trebuie să ne călăuzească paşii”

13 May 2021 1904

Sensul giratoriu de la Lazu, construit de un investitor privat, a prins contur

12 May 2021 1514

#DobrogeaDigitală „Ziua de ZECE MAI a fost, este şi rămâne ziua renaşterii Neamului”

10 May 2021 1887

Constănțeanul supărat. Căutând prin buruieni de un metru, Constanța... altfel ! (galerie foto)

10 May 2021 5851

Șase luni de administrație liberală. Primarul știe ce se întâmplă prin oraș?

05 May 2021 3442

Ce se construiește Primăria Constanța a eliberat un Certificat de Urbanism pentru blocul de șase etaje al lui Tudorel Economu

21 Apr 2021 1690

Ce se construiește Mamaia Resort Hotels SRL ridică un aparthotel de 11 etaje, lângă Hotel Zenith

13 Apr 2021 1380

FC Farul, în coborâre în play-out. Ianis Zicu, supărat „Trebuie să jucăm cu inimă, pentru că altfel nu se poate”

12 Apr 2021 2559

Cheltuielile de dezvoltare reprezintă 28.3%. Cum se împarte bugetul pe 2021 la nivelul municipiului Constanța?

30 Mar 2021 1275