Cum a rămas Ministerul Apărării Naționale fără 7,2 hectare de teren din unitatea militară de la Capu Midia – Corbu. Prima decizie a Judecătoriei

  • Un civil a devenit proprietar pe o parte din terenul cazărmii 769 Capu Midia, spun reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.
  • Omul devenit proprietar în UM a invocat justul titlu și buna credință pentru a își legitima dreptul asupra terenului în discuție.
  • Dosarul civil are numărul 14637/212/2019, iar judecătorii Tribunalului Constanța au anunțat că vor pronunța o hotărâre pe data de 10 noiembrie 2020.
 
Judecătorii din Constanța au de rezolvat un caz care nu se întâlnește zi de zi. Ministerul Apărării Naționale a dat în judecată autoritățile locale și județene, după ce a constatat că un civil a devenit proprietar pe o parte din terenul cazărmii 769 Capu Midia, spun militarii.
 
În replică, civilul a invocat justul titlu și buna credință pentru a își legitima dreptul asupra terenului în discuție, iar comisiile de stabilire a dreptului de proprietate au precizat, prin actele depuse la dosarul cauzei, că împroprietărirea s-a făcut cu respectarea legislației în vigoare.
 
Procesul s-a desfășurat inițial la Judecătoria Constanța, începând cu anul 2019, magistrații constatând în luna martie 2020 nulitatea absolută parțială a titlului de proprietate, cu privire la suprafața de teren în cauză.
 
În prezent, procesul a ajuns la Tribunalul Constanța, unde judecătorii au anunțat că vor pronunța o hotărâre pe data de 10 noiembrie 2020.
 
„Suprafața de 7,2 ha face parte din terenul cazărimii 769 Capu Midia“
 
Dosarul civil are numărul 14637/212/2019, iar în cererea de chemare în judecată, menționată în Hotărârea nr. 2594/2020 a Judecătoriei Constanța, se arată că MApN a solicitat „constatarea nulității absolute parțiale a titlului de proprietate nr. 6684/20.01.2009“.
 
Titlul fusese emis de Comisia Județeană Constanța pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, iar anularea se cerea „pentru terenul în suprafață de 7,2 ha situat pe teritoriul comunei Corbu, județul Constanța, identificat cu numărul cadastral 107698, înscris în cartea funciară nr. 107698 a localității Corbu, județul Constanța“.
 
Astfel, potrivit hotărârii citate pe rolli.ro, „în motivarea în fapt a acțiunii, reclamantul a arătat, în esență, că prin titlul de prorpietate nr. 6684/20.01.2009 i s-a reconstituit pârâtului G. I. dreptul de proprietate pentru terenul situat pe teritoriul comunei Corbu, județul Constanța, asupra căruia dreptul de proprietate aparține Statului Român, iar dreptul de administrare a fost atribuit Ministerului Apărării Naționale“.

 
În continuare, MApN a menținat „că suprafața de teren de 7,2 ha pentru care s-a emis titlul de proprietate face parte din terenul cazărmii 769 Capu Midia, care este inclus în ,«Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului», aprobat inițial prin  H.G. nr. 1045/2000, iar ulterior prin H.G. nr. 1326/2001, H.G. nr. 45/2003, H.G. nr. 15/2004, H.G. nr. 2060/2004, H.G. nr. 1705/2006, cu codul de clasificare 8.29.09, număr MF (...), indicativ de cazarmă 769 Capu Midia, titularul dreptului de proprietate fiind Statul Român, situație confirmată și de Direcția Generală de Reglementare în Domeniul Activelor Statului, potrivit adresei din data de 13.11.2009, anexată cererii“.
 

„Încălcarea dreptului de proprietate publică al statului“

 

În plus, MApN a afirmat că „emiterea titlului de proprietate a avut loc cu încălcarea dreptului de proprietate publică al statului și a dreptului de administrare al Ministerului Apărării Naționale, pentru suprafața de 7,2 ha teren ce face parte din suprafața totală de 611 ha, sens în care acesta este lovit de nulitate absolută parțială“.
 
Totodată, ministerul „a mai menționat faptul că pentru suprafața de teren de 7,2 ha nu se putea emite nici un titlu de proprietate, acesta fiind bun proprietate publică prin raportare la prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998, iar Comisia Locală Corbu de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor nu putea dispune decât de totalitatea terenurilor proprietate privată a unității administrativ teritoriale, iar nu de teren proprietate publică a statului“.
 

„Resingerea acțiunii ca inadmisibilă și nefondată“

 
La rândul său, Comisia Locală Corbu de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor a formulat întâmpinare prin care „a solicitat, în esență, respingerea acțiunii ca inadmisibilă și nefondată, arătând că nici reclamantul și nici Statul Român nu au contestat actele administrativ jurisdicționale care au stat la baza emiterii titlului de proprietate acesta din urmă fiind emis în temeiul Legii nr. 18/1991, iar Hotărârea Comisiei Județene prin care s-a validat propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar nu a fost anulată de către o instanță de judecată în cadrul exercitării controlului de legalitate“, conform rolii.ro.
 
Totodată, Comisia Locală a susținut că la data emiterii titlului de proprietate nu era în vigoare H.G. nr. 1705/2006 și „nici nu se pronunțaseră hotărârile judecătorești invocate de reclamant în susținerea acțiunii, actul fiind emis în condiții de legalitate, în baza cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de o persoană îndreptățită“.
 
„S-a arătat că reclamantul nu a contestat actele administrativ-jurisdicționale care au stat la baza emiterii titlului de proprietate, iar în raport de dispozițiile art. 2 din Legea nr. 169/1997 nu pot fi atacate actele de reconstituire anterioare emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data emiterii“.
 

Ce a susținut Comisia Județeană

 
Și Comisia Județeană Constanța pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Constanța a ridicat excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului și excepția lipsei de interes motivat de faptul că MApN nu este titularul dreptului de proprietate, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.
 
Astfel, Comisia a argumentat „că în raport de atribuțiile conferite prin prevederile H.G. nr. 890/2005, titlul de proprietate se întocmește pe baza documentației înaintate de Comisia Locală Corbu de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor căreia îi revine competența exclusivă în efectuarea demersurilor pentru stabilirea dreptului de proprietate, anterior emiterii titlului, iar comisia județeană și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau cu privire la emiterea titlului de proprietate“, potrivit rolii.ro.
 
La rândul său, civilul care fusese împroprietărit în unitatea militară de la Capu Midia a formulat și el întâmpinare.
 

Civilul și buna credință

 
Acesta a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, motivat de faptul că a fost de bună-credință la momentul dobândirii imobilului teren în suprafață de 7,2 ha.
 
Totodată, acesta a mai arătat faptul că după emiterea titlului de prorietate nr. 6684/20.01.2009 a procedat la intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară conform încheierii nr. (...)/11.03.2019.
 
În același timp, omul a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat ca „instanța să constate că a dobândit prin uzucapiunea de scurtă durată dreptul de proprietate cu privire la suprafața de teren de 7,2 ha – (...), fiind întrunite condițiile uzucapiunii, respectiv justul titlu și buna credință“.
 
Nu în ultimul rând, acesta a formulat și cerere de chemare în garanție prin care a solicitat „obligarea pârâtei Comisia Locală Corbu de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor ca, în eventualitatea admiterii acțiunii principale, să procedeze la reconstituirea unei alte suprafețe de teren similară celei ce a făcut obiectul titlului de proprietate nr. 6684/20.01.2009, în suprafață de 7,2 ha, dar și obligarea pârâtei Comisia Județeană Constanța pentru Stabilirea Dreptului de Propriteate Privată asupra Terenurilor Constanța la emiterea titlului de propritate aferent“.
 

Ce a decis Judecătoria Constanța

 
La finalul procesului, în urma deliberărilor, magistrații Judecătoriei Constanța au hotărât să admită acțiunea Ministerului Apărării Naționale.
 
Se arată în Hotărârea nr. 2594/2020 a Judecătoriei Constanța că instanța „constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 6684/20.01.2009 emis de Comisia Județeană Constanţa pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Constanța pentru parcela Ps 274/38 în suprafaţă de 7,2 ha situată pe teritoriul comunei Corbu, județul Constanța, identificat cu numărul cadastral 107698, înscris în cartea funciară nr. 107698 a localităţii Corbu, județul Constanța“.
 
Totodată, instanța a respins excepțiile invocate, dar și cererea prin care bărbatul care primise terenul în unitatea militară solicita să i se atribuie un alt teren în proprietate, în cazul în care suprafața revendicată va reveni în proprietatea statului. Astfel, judecătorii au respins această cerere pentru că nu a fost timbrată, potrivit legislației în vigoare.
 

Aspecte care nu pot înfrânge caracterul inalienabil

 
Astfel, se arată în hotărârea instanțe că aceasta „nu poate avea în vedere afirmațiile pârâtului-reclamant G.I. în susținerea cererii reconvenționale în sensul că ar fi fost de bună credință și nici faptul că dreptul de proprietate a fost înscris în cartea funciară, întrucât aceste aspecte nu sunt de natură a înfrânge caracterul inalienabil al unui bun ce face parte din domeniul public al statului, caracter ce este consacrat inclusiv în prevederile constituționale, cu forță juridică superioară“, potrivit rolii.ro.
 
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel atât Comisia Locală Corbu de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, cât și constănțeanul civil.
 
Dosarul a ajuns la Tribunalul Constanța, unde pronunțarea unei hotărâri a fost anunțată pentru data de 10 noiembrie.
 
Citește și:

La peste 72 de ani de la naționalizare:
Despăgubiri pentru vechea fabrică de țiglă „Industria Dobrogeană“, deținută de Setrac Girgirian

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Aproape două hectare din terenul cazărmii Capu Midia au fost vândute între civili. Contractele și titlul de proprietate, anulate definitiv

19 Jan 2021 2120

Aproape două hectare din unitatea militară de la Capu Midia – Corbu, vândute între civili. Intervenția judecătorilor

14 Jan 2021 3083

„Am pierdut un brav reprezentant al Armatei României” A contribuit decisiv la modernizarea Poligonului de la Capu-Midia

19 Dec 2020 1106

Civil din Corbu, proprietar pe o parte din terenul unității militare de la Capu Midia. Ce hotărâre a luat Tribunalul Constanța

21 Nov 2020 991

Exercițiul militar Rapid Falcon Ludovic Orban, în vizită de lucru la Constanța (video)

19 Nov 2020 1145

Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Midia Exercițiul comun româno-american Rapid Falcon

16 Nov 2020 639

Militari polonezi, în vizită de lucru la Capu Midia

29 Oct 2020 664

Scenarii tactice, în Poligonul Capu Midia, pentru viitorii specialiști JTAC

15 Oct 2020 734

Ludovic Orban, la startul lucrărilor la conducta submarină Midia – MGD (video)

17 Sep 2020 1074

Ceremonia de recepție a primului sistem de rachete sol-aer PATRIOT, programată joi

14 Sep 2020 920

Piloții de la Câmpia Turzii, în antrenamentele aer-aer Au nimicit toate țintele lansate de la sol, în Poligonul Capu Midia

11 Sep 2020 619

MApN Sosesc în țară echipamentele principale ale primului sistem de rachete sol-aer PATRIOT

19 Aug 2020 424

​Detașamentul de militari care va pleca în misiune în Polonia, evaluat la Capu Midia

26 Jul 2020 642

Misiune îndeplinită cu succes Trageri reale asupra unor ținte aeriene și terestre, în Poligonul capu Midia (galerie foto)

08 Jul 2020 717

Trageri de luptă, în poligonul din Capu Midia

07 Jul 2020 613