Justitie

Curtea de Conturi, în control la Primăria Constanţa! Municipalitatea vrea să recupereze de la Herarconi peste un milion de lei

Municipiul Constanţa prin Primar cere, prin instanţă, societăţii comerciale Herarconi SRL suma de 1.380.926 de lei, reprezentând un presupus prejudiciu stabilit de către Camera de Conturi Constanţa, compus din 1.342.194 lei debit principal şi 38.732 de lei reprezentând dobândă. Mai mult decât atât, Municipiul Constanţa prin Primar a mai solicitat obligarea SC Herarconi SRL la plata dobânzii legale calculate de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data achitării integrale a debitului datorat şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
 
Herarconi SRL are o legătură apropiată cu atât cu Primăria Constanţa, cât şi cu Consiliul Judeţean Constanţa, de-a lungul anilor societatea având relaţii contractuale cu Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa, Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, Teatrul Naţional de operă şi Balet „Oleg Danovski“.
 
Herarconi SRL se va ocupa de întreţinerea instalaţiilor interioare la parcarea supraetajată, situată în staţiunea Mamaia

Dosarul (3000/118/2018) a fost soluţionat de primă instanţă de judecătorii din Tribunalul Constanţa, pe data de 25 octombrie 2018, în sensul respingerii ca nefondată a acţiunii formulată de Municipiul Constanţa prin Primar.
 
Pe data de 7 februarie, Municipiul Constanţa prin Primar a contestat decizia Tribunalului Constanţa la Curtea de Apel Constanţa, primul termen fiind stabilit pentru data de 21 martie.
 

Povestea din instanţă

 
În cursul anului 2014, Camera de Conturi Constanţa din cadrul Curţii de Conturi a României a efectuat un control la sediul reclamantului (Municipiul Constanţa prin Primar), în urma căruia a fost emisă Decizia nr. 69/07.08.2014.
 
În cuprinsul deciziei se reţine, printre altele că Municipiul Constanţa prin Primar a efectuat „plăţi nelegale reprezentând cheltuieli de exploatare (cu combustibil, reparaţii şi forţă de muncă), efectuate pentru utilizarea autoturismelor preluate prin contracte de leasing sau contracte de comodat“.
 
În fundamentarea celor de mai sus, Camera de Conturi Constanţa a reţinut următoarele: „Pe parcursul anului 2013, a exploatat pentru serviciul de transport persoane cu autoturisme un număr valabil cuprins (…) autoturisme în raport de necesităţile fiecărei luni depăşindu-se normativul stabilit de Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice“.
 
Pentru a înlătura deficienţa constatată, prin decizia menţionată, Camera de Conturi Constanţa a impus dispunerea oricăror altor măsuri considerate necesare pentru remedierea deficienţelor constatate în urma acţiunii de verificare.
 
Împotriva Deciziei Camerei de Conturi Constanţa nr. 69/07.08.2014, Municipiul Constanţa prin Primar a formulat contestaţie administrativă respinsă prin Încheierea Curţii de Conturi nr. VI.233/27.11.2014. Împotriva Deciziei Camerei de Conturi şi a Încheierii Curţii de Conturi, Municipiul Constanţa prin Primar a formulat o contestaţie înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, care a fost soluţionată în sensul respingerii cererii. Faţă de hotărârea primei instanţe, Municipiul Constanţa prin Primar a formulat recurs, respins de către instanţa de judecată ca nefondat.
 
Prin urmare, în ceea ce priveşte concluziile Camerei de Conturi Constanţa, însuşite de Curtea de Conturi, cu privire la măsura nr. 11.3 mai sus menţionată, instanţele au decis că acestea sunt temeinice. Cu alte cuvinte, ambele instanţe învestite au considerat că sunt corecte constatările de la pct. 11.3 din Decizia emisă la 7 august 2014 a Camerei de Conturi Constanţa, cât şi aspectele reţinute de Curtea de Conturi cu ocazia soluţionării Contestaţiei împotriva Deciziei nr. 69/07.08.2014.
 
Ca urmare a respingerii contestaţiei, a fost emisă Dispoziţia Primarului Municipiului Constanţa nr. 2094/10.05.2018 pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Decizia nr. 69/07.08.2014 şi în raportul de audit nr. (…)/27.06.201 4 încheiate de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a judeţului Constanţa.
 
În vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiei imperative stabilite de Camera de Conturi Constanţa cu privire la recuperarea prejudiciului, Municipiul Constanţa prin Primar a formulat prezenta cerere de chemare în judecată.
 

Poziţia Herarconi SRL

 
Prin întâmpinare, SC Herarconi SRL a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, arătând în motivare că urmare a licitaţiei publice din data de 7.12.2009, a fost perfectat acordul-cadru de servicii privind transportul de persoane nr.(…)/1.02.2010 cu (…), cu contractele subsecvente nr. (…)/1.02.2010, nr. (…)/1.02.2011 şi nr. (…)/1.02.2012. Acestea au vizat punerea la dispoziţia prestatorului de servicii a unui număr de 66 de autoturisme (62 în ceea ce priveşte ultimul contract subsecvent) pentru asigurarea serviciului de transport persoane, autoturismele fiind deţinute în leasing de către UAT Municipiul Constanţa. Mai mult decât atât, oficialii Herarconi SRL mai arată că „acordul-cadru de servicii privind transportul de persoane nr. (…)/01.02.2010 cu contractele subsecvente a fost încheiat în baza raportului procedurii nr. (…)/21.12.2009 în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfăşurare“.
 
„În cauză nu există nicio faptă ilicită care să fie imputată societăţii şi nu există nici vinovăţie. Reclamantul (Municipiul Constanţa) nu afirmă în cererea de chemare în judecată faptul că există în facturi sau în avizele de expediţie date nereale. Astfel, în foile de parcurs care au stat la baza întocmirii facturilor au fost trecuţi kilometrii parcurşi zilnic şi au fost confirmaţi de şofer/utilizator, şef departament prin semnătură: pentru 17 autovehicule foile de parcurs au fost completate de şoferii puşi la dispoziţie de prestator; pentru 49 autovehicule foile de parcurs au fost completate de şoferii reclamantului. Este absurd să se reţină o eventuală culpă a Heraconi SRL în condiţiile în care toate foile de parcurs au fost confirmate de şeful de departament sau şeful ierarhic care confirmă astfel numărul de kilometrii parcurşi, confirmare în baza căreia s-a făcut plata facturilor“, au mai arătat reprezentanţii Herarconi SRL.
 
 
În motivarea deciziei, Tribunalul Constanţa arată că „este de principiu că, în cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligaţiilor contractuale, creditorul este îndreptăţit să solicite repararea prejudiciului suferit prin obligarea debitorului la plata sumelor de bani reprezentând preţul prestaţiilor efectuate şi neachitate, dar şi prin obligarea debitorului la plata de daune interese“.
 
„Coroborând probatoriul administrat, instanţa reţine ca pârâta (n.r. Herarconi SRL) şi-a îndeplinit întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile pe care şi le-a asumat faţă de reclamant, respectându-se dispoziţiile art. 969 şi art. 1073 C. civ. Atâta vreme cât plata sumelor de bani deduse judecăţii a fost efectuată în temeiul unui contract convenit între părţi, restituirea acestor sume nu poate fi efectuată decât în temeiul răspunderii contractuale, impunându-se a se stabili în contradictoriu cu co-contractantul care era întinderea reală a obligaţiei de plată a reclamantei“, conform motivării.
 
„Nu se poate reţine în sarcina pârâtei nicio culpă cu privire la antrenarea de cheltuieli bugetare întrucât aceasta a încheiat acordul-cadru în urma licitaţiei publice în baza OUG nr. 34/2006, reclamantul angajând cheltuielile bugetare cu încălcarea dispoziţiilor legale. Din interpretarea art. 13.3 din acordul-cadru rezultă că pârâta răspunde numai în situaţia în care în urma unui control al organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi etc.), se constată că au fost înscrise date inexacte în facturi şi avizele de însoţire a mărfii, iar datorită datelor inexacte sumele decontate ar fi fost încasate necuvenit, aspect ce nu a fost dovedit în speţă“, potrivit Tribunalului Constanţa.
 
Faţă de considerentele enunţate, judecătorii au apreciat ca nefondată acţiunea Municipiului Constanţa, motiv pentru care au şi respins cererea.
 
Sursa text: rolii.ro
 
Potrivit Registrului Comerţului, acesta fiind consultat la data de 17 februarie, SC Herarconi SRL, cu sediul în Constanţa, a fost înfiinţată în anul 1998 şi o are drept asociat unic pe Carmen Jitaru, care îndeplineşte şi funcţia de administrator. Capitalul social al firmei este de 100.200 de lei. Pentru anul fiscal 2015, Herarconi SRL a raportat o cifră de afaceri de 4.167.181 de lei, profit net de 318.493 de lei şi 188 de salariaţi. În 2016, cu 105 salariaţi, firma a raportat un profit de 208.347 de lei şi o cifră de afaceri de 2.647.487 de lei. În 2017, cu 86 de salariaţi, unitatea a declarat o cifră de afaceri de 2.319.185 de lei şi pierdere de 198.755 de lei.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Municipiul Constanța a pierdut definitiv procesul cu Herarconi SRL!

30 Oct 2019 667

Municipiul Constanţa pierde din nou în faţa Herarconi SRL

15 Aug 2019 640

Câţi bani a cerut municipalitatea UAT Municipiul Constanţa a pierdut în instanţă în faţa Herarconi SRL. Povestea completă

29 Nov 2018 824

UAT Municipiul Constanţa, la judecată cu Herarconi SRL. Ce se solicită

29 Oct 2018 1425

Herarconi SRL se va ocupa de întreținerea instalațiilor interioare la parcarea supraetajată, situată în stațiunea Mamaia

18 Apr 2017 2183

În funcţie de descoperirile Curţii de Conturi Primăria Constanţa ia la puricat colaborarea cu SC Herarconi SRL

26 Oct 2016 3704

Herarconi SRL, un nou contract cu Primăria Constanța. Acum va oferi servicii de fotocopiere (document)

18 Feb 2016 2018

Continuă „tradiţia” şi la final de an! Herarconi SRL, o nouă colaborare cu Primăria Constanţa (document)

02 Jan 2016 1791

Contract încredințat în Ajunul Crăciunului Cine va face curățenie pe banii municipalității

26 Dec 2015 2211

Herarconi SRL are „lipici“ la contracte cu municipalitatea Cine va imprima şi multiplica documentele Primăriei Constanţa?

11 Nov 2015 1198

Herarconi SRL asigură curățenia RAEDPP Constanța (document)

30 Aug 2015 1731

Încă un contract pentru Herarconi SRL RAEDPP Constanța a atribuit contractul privind servicii de curățenie (document)

29 Aug 2015 1253

Încă un contract bănos pentru Herarconi SRL Şi în următorii doi ani va mătura sediile CJC şi Pavilionul Expoziţional (document)

15 Jul 2015 1493

În 2012, contractul fusese adjudecat de Herarconi SRL Municipalitatea, gată să achite 3 milioane de lei pentru curăţenia din sedii (document)

24 Jun 2015 1681

Trei ani la rând, contractul a fost adjudecat de Herarconi SRL Cine va mătura sediile SPIT Constanţa în acest an (document)

21 May 2015 1900