Direcția Națională Anticorupție angajează doi șoferi! Cât costă taxa de înscriere
Direcția Națională Anticorupție organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de șofer din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – nivel central.

Concursul va avea loc la data de 29 mai 2023, ora 10.00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, din Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1 - 3, Sector 1, București.

Potrivit dispozitiilor art. 11 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex aprobat prin Hotărârea nr.185/2007 a Consiliului Superior al Magistraturii, concursul constă în susținerea unei probe practice.

În conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. 2 din Regulament, pentru a fi declarați admiși la proba practică eliminatorie, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7,00, iar în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. 4 din Regulament, la proba practică eliminatorie nu se admit contestatii.

Pentru a se înscrie la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) au cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
b) nu au antecedente penale, cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
c) cunosc limba română;

d) sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
e) au studii medii (bacalaureat);
f) posedă permis de conducere, categoria B.


Dosarele de concurs se vor depune la sediul Direcției Naționale Anticorupție, din Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1 - 3, sector 1, București, până la data de 18 mai 2023, ora 1600.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate, în copie;
c) certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie, în copie;
d) diploma de absolvire a studiilor medii, însoțită de foaia matricolă sau, după caz, cu diploma de bacalaureat, în copie;
e) certificatul de cazier judiciar, în original;
f) certificatul de cazier fiscal, în original;
g) curriculum vitae;
h) adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei, în original;
i) carnet de muncă (copie) sau adeverință privind vechimea în muncă;
j) recomandare privind profilul profesional și moral;
k) permis de conducere, în copie;
l) adeverință de la autoritatea competenta, de la domiciliul candidatului, din care să rezulte date referitoare la candidat cuprinse în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie prevăzută de OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în original;
m) chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul concursului.

Cuantumul taxei de înscriere la concurs este de 50 lei și se achită la sediul Direcției Naționale Anticorupție, din str. Piata Valter Mărăcineanu, nr.1 - 3, sector 1, București.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021/3121497 interior 2660 sau 2662.
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA angajează! Se cer abilități în utilizarea calculatorului - nivel mediu

11 Sep 2023 919

Ai minim opt clase? DNA angajează

04 Sep 2023 2580

Concurs la DNA!

24 Jul 2023 1685

DNA angajează! Printre condiții, vârsta de minimum 18 ani împliniți. Condiții specifice

23 Apr 2023 1945

Direcția Națională Anticorupție angajează șofer!

07 Apr 2023 1611

DNA angajează! Se cer minim 8 clase

09 Mar 2023 19752

Vrei să lucrezi la DNA? A fost declanșată o procedură de ocupare prin transfer

19 Feb 2023 1613

Polițist trimis în judecată de DNA!

04 Jan 2023 1156

DNA caută un procuror pentru Constanța! Sunt peste 40 de posturi libere la nivel național

16 Dec 2022 1700

Director de la Protecția Copilului, trimis în judecată de DNA

15 Nov 2022 1477

DNA angajează! Iată ce posturi sunt vacante

09 Nov 2022 2590

DNA acuză! Angajări nelegale la Ambulanta din Neamț! Oficial

25 Oct 2022 1019

DNA angajează! Iată ce post este vacant și care sunt condițiile

20 Sep 2022 4986

DNA angajează! Se cer minim 8 clase

30 May 2022 13548

DNA angajează! Trebuie să ai minim 8 clase

05 Apr 2022 2219