Justitie

O femeie amendată pentru că ar fi lovit o maşină în parcarea de la City Park Mall neagă acuzaţiile. Ce a decis instanţa

Pe rolul Judecătoriei Constanţa s-a aflat, la data de 29 mai 2019, cauza civilă având ca obiect plângere contravenţională - PV nr. xxxxxxx/02.08.201, acţiune formulată de petenta P.A.C. în contradictoriu cu intimatul IPJ Constanţa - Serviciul Rutier, cu intervenienta forţată S. D. şi cu asigurătorul AV IG SA.
 
În motivarea cererii, petenta a învederat că, prin procesul-verbal contestat, s-a reţinut că, la data de 12.06.2018, a condus autoturismul marca Seat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX în parcarea aferentă City Park Mall, a efectuat manevra de mers înapoi şi a acroşat autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, care era parcat, iar apoi nu s-a prezentat la unitatea de poliţie pentru eliberarea documentelor de constatare.
 
Petenta a susţinut că aceasta a fost sancţionată exclusiv în baza declaraţiei unui agent de pază din cadrul City Mall, care e posibil să fi observat, în mod eronat, că autoturismul petentei, având marca şi numărul de înmatriculare indicate, a fost cel care a lovit maşina marca Peugeot cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, cu atât mai mult cu cât pe maşina petentei nu există urme de lovire sau alte semne de vopsea.
 
De asemenea, intimatul a indicat că petenta a fost sancţionată cu amenda în cuantum de 580 de lei (4 puncte-amendă) şi i-a fost aplicată măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile întrucât nu s-a prezentat la unitatea de poliţie pentru eliberarea documentelor de constatare, în termen de cel mult 24 de ore de la accident, fapta fiind prevăzută de art. art. 79 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 195/2002 şi sancţionată de 100 alin. (3) lit. g) din acelaşi act normativ.
 
Intimatul a arătat că procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este legal întocmit, cuprinzând toate elementele obligatorii prevăzute de dispoziţiile art. 16-17 din OG nr. 2/2001, iar cu privire la temeinicia actelor sancţionatoare, a precizat că petenta nu a demonstrat, prin nicio probă pertinentă, neconcordanţa cu realitatea a menţiunilor din cuprinsul procesului-verbal. Intimatul a evidenţiat că, până la proba contrară, care este în sarcina petentei, procesul-verbal de contravenţie, ca act administrativ emis urmare a constatărilor făcute de agentul constatator, beneficiază de o prezumţie relativă de temeinicie şi face dovada situaţiei de fapt menţionate în cuprinsul său. Intimatul a susţinut că petenta nu a făcut dovada faptului că este nevinovată ori că cele constatate în cuprinsul procesului-verbal sunt nereale, motiv pentru care a solicitat menţinerea actului administrativ atacat ca fiind temeinic şi legal.
 
Intervenienta forţată a depus întâmpinare la data de 15.01.2019, solicitând respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată. În motivare , intervenienta a învederat că, la data de 12.06.2018, ora 20:30, în timp ce se afla la sala de fitness Worldclass din incinta City Park Mall din mun. Constanţa, unde îşi desfăşoară activitatea ca antrenor, a fost chemată de paznicul din parcarea superioară a complexului comercial, care i-a spus că autoturismul acesteia a fost lovit de o doamnă căreia i-a solicitat să aştepte, dar care a plecat de la faţa locului. Intervenienta a arătat că agentul de pază i-a dat o fotografie cu autoturismul identificat de acesta ca fiind cel care a lovit autovehiculul intervenientei, autoturismul indicat de paznic având numărul de înmatriculare XXXXXXXXX.
 
Intervenienta a adăugat că agentul de pază i-a dat şi numărul de telefon al doamnei care acroşase autoturismul, intervenienta apelând, fără succes, respectivul număr de mai multe ori, iar a doua zi, respectiv la data de 13.06.2018, a răspuns o doamnă care i-a spus că locuieşte în Bucureşti şi că nu ştie nimic despre eveniment, între numărul de telefon pe care l-a primit de la paznicul complexului comercial şi numărul petentei una dintre cifre fiind diferită.
 
Intervenienta a precizat că, la aceeaşi dată, în jurul orei 12:30, s-a deplasat la Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa şi a completat o declaraţie cu privire la cele întâmplate la data de 12.06.2018, iar la data de 11.07.2018 a fost chemată la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa unde a fost informată de către agentul de poliţie căruia i-a fost încredinţată spre soluţionare lucrarea aferentă accidentului de circulaţie soldat cu pagube materiale că nu persoana indicată de intervenientă a fost cea care a lovit autoturismul Peugeot.
 
Intervenienta a menţionat că lucrătorul de poliţie a informat-o că petenta a afirmat că a văzut pe altcineva care s-ar face vinovat de evenimentul rutier şi, din acest motiv, s-a dus la paznicul complexului comercial să-i spună despre acest aspect, i-a dat numărul ei de telefon pentru a fi contactată de intervenientă, astfel încât acesteia să îi comunice numărul maşinii care i-a avariat autoturismul, petenta afirmând că numărul era scris pe o notiţă pe care o avea într-o agendă în autoturismul personal, notiţă pe care pe care ulterior nu a mai găsit-o.
 
Intervenienta a precizat că lucrătorul de poliţie i-a adus la cunoştinţă faptul că imaginile video înregistrate au fost şterse, deoarece nu se păstrează mai mult de 20 de zile, motiv pentru care, în perioada ce a urmat, intervenienta l-a căutat pe paznicul numit M. S. ocazie cu care acesta i-a confirmat că doamna ale cărei date i le-a transmis este cea care i-a lovit maşina.
 
Astfel, dat fiind caracterul preventiv, punitiv şi disuasiv al sancţiunii aplicate pentru încălcarea normelor legale prevăzute în procesul-verbal de contravenţie, specific sancţiunilor penale, sunt aplicabile garanţiile prevăzute de art. 6, par. 2 din Convenţie în materie penală referitoare la prezumţia de nevinovăţie, acestea presupunând că sistemul probator aferent reglementării naţionale să nu ducă la impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit sub aspectul sarcinii probei, fiind criticată doar modalitatea de administrare a probelor, nu şi atribuirea unei valori probante procesului-verbal contravenţional.
 
Prima faptă contravenţională a petentei, sancţionată prin procesul-verbal nr. xxxxxxx/02.08.2018, a fost încadrată juridic în prevederile art. 54 alin. (1) din OUG nr. 195/2002, conform cărora „conducătorul de vehicul care (…) urmează să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic”.
 
 
Art. 108 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 195/2002 prevede că „(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul (…) a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de (…): b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: 3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi , schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale ”.
 
Potrivit art. 100 alin. (2) din acelaşi act normativ, „(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice (…). (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul (…) care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare , conform art. 108 alin. (1) lit. b). ” . Conform art. 98 alin. (4) din OUG nr. 195/2002, „clasele de sancţiuni sunt următoarele: b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă”.
 
Art. 7 din OG nr. 2/2001 prevede că ”(1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. (2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. (3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune”.
 
Din probatoriul administrat, instanţa apreciază că nu se poate reţine, în sarcina petentei, că, la data de 12.06.2018, ora 20:00, aceasta a condus autoturismul marca Seat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, în parcarea aferentă City Park Mall şi, fără a se asigura în mod corespunzător în timpul efectuării manevrei de mers înapoi, a intrat în coliziune cu autoturismul Peugeot cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, care era parcat în proximitate.
 
Cea de-a doua faptă contravenţională a petentei, sancţionată prin procesul-verbal nr. xxxxxxx/02.08.2018, a fost încadrată juridic în prevederile art. 79 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 195/2002, conform cărora „Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi: b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare”.
 
Potrivit art. 100 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 195/2002, „constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: g) neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2)”.
 
Instanţa reţine că petenta nu s-a prezentat la unitatea de poliţie pentru eliberarea documentelor de constatare în termen de 24 de ore de la producerea accidentului din data de 12.06.2018, din cele statuate anterior rezultând existenţa unui dubiu rezonabil cu privire la existenţa faptei constând în manevrarea defectuoasă a autoturismului marca Seat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX în parcarea aferentă imobilului City Park Mall, în cadrul mersului înapoi, şi intrarea în coliziune cu autoturismul Peugeot cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX.
 
Dat fiind că, în sarcina petentei, nu s-a reţinut săvârşirea faptei prevăzute de art. 54 alin. (1) din OUG nr. 195/2002, acesteia nu i se poate imputa nerespectarea obligaţiei de a se prezenta la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare, astfel cum prevede art. 79 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 195/2002.
 
Astfel, dat fiind că amenda achitată se restituie, la cerere, de la instituţia care a încasat-o, operând, în măsura în care este cazul, compensarea cu eventuale obligaţii restante ale plătitorului, petentei nu îi este deschisă calea procesuală a solicitării restituirii acestei sume în cadrul plângerii contravenţionale, cu eludarea procedurii administrative şi speciale instituite de lege în acest scop. Instanţa admite plângerea contravenţională formulată de petenta P. A.C. în contradictoriu cu IPJ Constanţa împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. xxxxxxx din data de 02.08.2018.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Un constănţean, amendat pentru un picnic în loc nepermis. Totuşi, a câştigat în instanţă

14 Jun 2019 2002

Ce a decis instanţa Un minor din Constanţa a condus un autoturism fără a deţine permis de conducere. A produs un accident

13 Jun 2019 2075

O societate din Constanţa, pe care funcţionează un local cu acces privat, amendată pentru fumat. S-a ajuns în instanţă

13 Jun 2019 2599

Când se va judeca apelul în dosarul fostului primar de la Tuzla, acuzat de conflict de interese

12 Jun 2019 616

S-au cunoscut pe Facebook. În final, tânăra din Constanţa a cerut ordin de protecţie împotriva fostului logodnic

11 Jun 2019 1113

Amendă pentru construcţie fără autorizaţie, anulată de instanţă. Cum a câştigat o firmă în faţa Primăriei Constanţa

11 Jun 2019 1055

Mandat de arestare pus în executare de poliţiştii constănțeni

09 Jun 2019 676

Un tânăr din Constanţa şi-a produs răni singur şi a declarat că a fost tâlhărit. Cum a fost prins cu minciuna de anchetatori

07 Jun 2019 590

Un bărbat violent a muşcat de deget un poliţist, în localitatea Ovidiu din Constanţa. Ce s-a întâmplat

07 Jun 2019 664

Constanţa. Noi amănunte în dosarul morţii judecătoarei Mihaela Şerban (video)

06 Jun 2019 883

Maraton de spargeri în Constanţa şi Tuzla. Ce a furat un bărbat din Constanţa şi ce metodă folosea

06 Jun 2019 888

O femeie din Constanţa a cerut ordin de protecţie împotriva soţului. O bătea zi de zi şi o acuza că are relaţii intime cu fiul lor

05 Jun 2019 430

O constănţeancă s-a răzgândit. Vrea să se împace cu soţul ei, dar are ordin de protecţie împotriva lui. Ce a spus instanţa

04 Jun 2019 591

Un constănţean a contestat amenda primită pentru că a parcat pe un loc cu plată, motivând că nu are telefon. Ce s-a întâmplat

03 Jun 2019 1696

Un bătrân a fost lovit de un autoturism, în stațiunea Mamaia. Șoferul este bun de plată! Ce daune trebuie să plătească familiei

01 Jun 2019 917