O solicitare de retrocedare făcută de Cocăneanu a antrenat o serie de procese în Primăria Constanţa şi CN APMC

Curtea de Apel judecă dosarul 6171/118/2018**, în care Primăria Municipiului Constanţa şi Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime îşi dispută conflictul de competenţă. Reclamant în dosar este, de această dată, CN APMC. Dosarul iniţial de la care s-a disjuns cauza de mai sus a avut nr. 6171/118/2018 şi avea ca obiect legea 10/2001.
 
Totul a plecat de la o notificare făcută de Constantin Ioan Dumitru Cocăneanu către Primăria municipiului Constanţa, prin care solicita retrocedarea unui teren pe Legea 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
 
Primăria Constanţa a respins notificarea şi printr-o dispoziţie a cerut soluţionarea acestei notificări CN APMC, susţine Adriana Deoancă, din cadrul Biroului de presă al municipalităţii.
Între timp, Cocăneanu, beneficiarul mai multor retrocedări în municipiul Constanţa, în mandatele de primar ale lui Radu Mazăre, a chemat la judecată Municipiul Constanţa prin Primar şi Primarul Municipiului Constanţa! Dosarul (cu numărul unic 6594/118/2018) se află pe rolul Secţiei I Civile din Tribunalul Constanţa, având ca obiect Legea 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
 
În primă instanţă, Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea formulată de Constantin Ioan Dumitru Cocăneanu şi a hotărât „anularea parţială a dispoziţiei nr.19588/25.09.2018 emise de Primarul municipiului Constanţa, în sensul că dispune înaintarea dosarului de notificare nr. crt. 3847, în original, către Ministerul Transporturilor. Respinge, în rest, acţiunea ca nefondată“, potrivit minutei judecătoreşti. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în 30 de zile de la comunicare.
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, în dosarul 6594/118/2018, Constantin Ioan Dumitru Cocăneanu a solicitat instanţei să dispună, în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Constanţa prin Primar şi Primarul Municipiului Constanţa:
 
1. anularea în tot a dispoziţiei nr. 19588/25.09.2018 cu privire la terenul format din cele 19 loturi aflate în administrarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA, obligarea pârâţilor la declinarea competenţei de soluţionare a notificării către Ministerul Transporturilor în calitate de unitate deţinătoare, cu consecinţa înaintării dosarului de notificare nr.3847 în copie certificată pentru conformitate cu originalul către această unitate; cu privire la restul terenului format din cele 641 loturi ramase (660 loturi - 19 loturi), admiterea notificării transmise prin (…) sub nr.1393/10.08.2001 (înregistrată la Prefectura Judeţului Constanţa sub nr.6862/13.08.2001 şi la Primăria Mun. C. sub nr.(…)/04.11.2005) cu următoarele consecinţe:
- 3.1. în principal, restituirea în natură a imobilului ce a format obiectul notificării nr. 1393/10.08.2001, respectiv a terenului în suprafaţă de 641 loturi (parte din Lotul mare 30 din Parcelarea „(…)“) situat în intravilanul Municipiului Constanţa, amplasat în perimetrul (…) - zona Poarta 6, (…).
- În subsidiar, în măsura în care nu este posibilă restituirea în natură în tot sau în parte, acordarea de măsuri reparatorii fie prin compensarea cu un imobil de aceeaşi valoare sau prin acordarea de puncte în condiţiile Legii nr.165/2013;  
 
2. în toate cazurile, obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea prezentului litigiu.
 
De asemenea, în motivarea în fapt a cererii, Constantin Ioan Dumitru Cocăneanu a arătat că prin Dispoziţia nr. 19588/25.09.2018 Primăria Municipiului Constanţa a dispus declinarea competenţei de soluţionare a Notificării nr.1393/10.08.2001 privind imobilul compus din teren în suprafaţă de aprox. 19.000 mp către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA. 
 
Constantin Ioan Dumitru Cocăneanu consideră ca dispoziţia nr. 19588/25.09.2018 este nelegală din cel puţin următoarele considerente:
(i) nerespectarea Deciziei Civile nr.74/17.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa,
ii) raţionamentul pârâtului privind obiectul Notificării nr.1393/10.08.2001;
(iii) Notificarea nr.1393/10.08.2001 nu are ca obiect un teren în suprafaţă de 19.000 mp, ci are ca obiect terenul format din totalul de 660 loturi în suprafaţă de aprox. 90 ha (fiecare lot având o suprafaţă de 1.000 mp sau 2.000 mp)
(iv) unitatea deţinătoare a celor 19 loturi este Ministerul Transporturilor (fostul Minister al Transporturilor si Infrastructurii).

Prin întâmpinare, pârâţii Municipiul Constanţa prin Primar şi Primarul Municipiului Constanţa au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată şi obligarea reclamantului Constantin Ioan Dumitru Cocăneanu la plata cheltuielilor de judecată. De asemenea, pârâţii Municipiul Constanţa prin Primar şi Primarul Municipiului Constanţa au arătat faptul că dispoziţia a avut în vedere atât actele dosarului intern nr.3847, notificarea înregistrată la (…) sub nr.1393/10.08.2001 şi la Prefectura jud. Constanţa sub nr.6862/13.08.2001, dispoziţia de (…) nr.2529/3.06.2016, sentinţa Tribunalului Constanţa nr.3072/14.12.2016 definitivă prin decizia Curţii de apel Constanţa nr.74/C/17.05.2017, cât şi referatul nr.(…)/8.06.2018.

„Analiza notificării nr.1393 relevă faptul că aceasta nu a vizat suprafaţa de 90 ha, ci numai suprafaţa de aproximativ 19.000 mp. În urma suprapunerii planului cadastral al oraşului Constanţa întocmit în anii 1994-1997, loturile 704-715, 748-751, 754 şi 759 sunt amplasate pe teritoriul administrat de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA“, se mai arată în acţiunea pârâţilor Municipiul Constanţa prin Primar şi Primarul Municipiului Constanţa.
 
Tribunalul Constanţa a reţinut că prin adresa nr.(…)/20.06.2017, CN APM SA Constanţa a comunicat faptul că nu deţine decât atributele ce decurg din dreptul de administrare şi concesiune, respectiv posesia şi folosinţa.

Aşadar, CN APM SA Constanţa nu se încadrează în ipoteza a doua a unităţii deţinătoare, neavând înregistrate în patrimoniul său loturile de teren care fac obiectul cauzei. Mai mult decât atât, la solicitarea instanţei, prin adresa nr.(…)/BA/9.05.2019, Ministerul Transporturilor - Direcţia Achiziţii Publice şi Administrarea Domeniului Public a comunicat următoarele:
„Imobilul teren în suprafaţă de aproximativ 19.000 mp aferent loturilor de teren nr.704-715, nr.748-751 şi nr.754, 758, 759 din lotul mare 30 din Parcelarea B(…), imobil aflat în incinta Portului Constanţa, care face obiectul dosarului mai sus menţionat, face parte din categoria bunurilor proprietate publică a statului, aşa cum prevede art.136 din Constituţia României şi Legea nr.213/1998.
 
Terenul revendicat face parte din infrastructura portuară, reprezentând un bun din domeniul public al statului şi se regăseşte în inventarul centralizat al bunurilor proprietate publică a statului – Anexa nr.16 la HG nr.1705/2006 la poziţia teren natural cu nr.MF (…) şi nr. de inventar(…), potrivit adresei Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa nr. 4838/8.05.2019 şi înregistrată la Ministerul Transporturilor sub nr. (…)/8.05.2019”.
 
„În consecinţă, se constată că Ministerul Transporturilor are calitatea de unitate deţinătoare şi, totodată, de entitate învestită cu soluţionarea notificării, în sensul primei ipoteze din textul menţionat în Cap.II - Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001“, se mai arată în cele reţinute de Tribunal.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, Tribunalul a admis în parte acţiunea şi a dispus anularea parţială a dispoziţiei nr. 19588/25.09.2018 emisă de Primăria Municipiului Constanţa, în sensul că va dispune înaintarea dosarului de notificare nr. crt. 3847, în original, către Ministerul Transporturilor. În rest, Tribunalul Constanţa a respins, în rest, acţiunea ca nefondată.
 
În dosarul 6171/118/2018**, CN APMC contestă dispoziţia nr. 19588/25.09.2018 emisă de Primăria Municipiului Constanţa.
La rândul lor, reprezentanţii CN APMC susţin că pe notificarea de retrocedare bunuri imobile făcută în 2018 de Cocăneanu, instituţia în care statul roman este acţionar majoritar nu are nicio competenţă. “Ministerul Transporturilor şi CN APMC au atacat în instanţă această dispoziţie, deoarece nu avem competenţă să soluţionăm notificarea de retrocedare, terenul nefiind în proprietatea noastră”, spune Monica Velicu, şeful Biroului de comunicare – Serviciul Marketing din cadrul CN APMC.

Retrocedările lui Cocăneanu

 
Reamintim că, prin dispoziţia nr. 3694 din 5 noiembrie 2002, fostul primar al municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a dispus restituirea unor noi terenuri în municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia către Dumitru Ioan Constantin Cocăneanu, cel mai cunoscut caz în situaţia de faţă fiind cel al terenului pe care s-a ridicat ulterior parcul de distracţii Aqua Magic.

Aşa cum se arată în dispoziţia amintită mai sus, Dumitru Ioan Constantin Cocăneanu a solicitat, prin trei notificări, restituirea în natură a terenului situat în municipiul Constanţa, Km 5, lotul mare 30. Cele trei notificări au fost conexate, soluţionarea lor făcându-se în mod unitar.

Astfel că, potrivit aceluiaşi document, solicitarea lui Dumitru Ioan Constantin Cocăneanu a fost aprobată parţial, admiţându-se cererea de restituire în natură a suprafeţei de 24.440 mp (loc pe loc), precum şi „cererea prin atribuirea în compensare a suprafeţei totale de 117.480 mp (în valoare de 2.800.617 USD)“.

Iată şi suprafeţele care date în compensare, aşa cum sunt ele menţionate în dispoziţia de primar: teren liber, zona Perla - 14.900 mp (298.000 USD), teren Mangaliei - 5.302 mp (106.040 USD), teren situat în zona spital - 1.500 mp (127.500 USD), Mamaia / Unirii - 1.737,44 mp (147.682 USD), Baba - Novac - 31.873,73 mp (573.727 USD), teren liber - 8.307,8 mp (74.770 USD), Gara CFR - 6.020,39 mp (722.417 USD), teren situat în zona Metropol - 1.323 mp (79.380 USD), teren situat în zona Metropol - 2.205 mp (132.300 USD), teren situat în zona Metropol - 3.528 mp (211.680 USD), teren situat în zona Metropol - 1.044 mp (62.640 USD), teren zona Faleză Nord - 1.500 mp (135.000 USD), teren situat pe str. Mihai Eminescu - 835,17 mp (129.451 USD), valoarea totală a acestor terenuri fiind de 2.800.617 dolari.
 
„Pentru diferenţa de teren din Lotul mare 30, cererea se respinge, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege“, se mai precizează în aceeaşi dispoziţie de primar.

Vă reamintim că, pe 8 februarie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat hotărârea nr. 32/07.02.2019, în dosarul penal nr. 6536/2/2008, denumit generic Dosarul Retrocedărilor, prin care instanţa a dispus desfiinţarea totala sau parţială a mai multor dispoziţii emise în temeiul Legii nr. 10/2001, precum şi a altor înscrisuri.

Totodată, s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor cercetate în cadrul respectivului dosar, în sensul revenirii unor terenuri (aproximativ 300, unele libere de sarcini, iar altele cu sarcini, inclusiv construcţii, cu unul sau mai mulţi proprietari) în domeniul public ori privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Constanţa.
 
Citeşte şi: 
 
Vizat - un teren de aproximativ 19.000 de metri pătraţi La cererea lui Cocăneanu, judecătorii au anulat parţial o dispoziţie a Primăriei Constanţa (document)

Primăria Constanţa vrea să recupereze cheltuieli de judecată de la unul dintre personajele celebre din Dosarul Retrocedărilor

Constanţa retrocedată Ce terenuri evaluate la aproape 3 milioane de dolari au ajuns la Constantin Cocăneanu (document)
 
Ce vrăji a făcut Consiliul Local în ultima şedinţă Ping-pong cu terenurile Constanţei între Mazăre şi Cocăneanu (documente)


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Un fost viceprimar al municipiului Constanța a primit autorizație de la Primărie pentru extinderea unui hotel din stațiunea Mamaia

18 Aug 2022 752

Contractele companiei din bani publici au depășit pragul de 2 miliarde de lei. Luxten Lighting Company SA mai bifează un contract cu Primăria Constanța (DOCUMENTE)

17 Aug 2022 443

Niciun candidat nu a obținut punctajul necesar să devină director executiv al Direcției Logistice din Primăria Constanța

16 Aug 2022 1508

Încep lucrările de reamenajare a spațiilor exterioare la Școala Gimnazială Nr.17 „Ion Minulescu” și la Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart”

16 Aug 2022 554

Urmează racordarea la utilități a Sălii Polivalente de pe Badea Cârțan

16 Aug 2022 705

Doar 5 consilieri juridici și peste 2000 de noi litigii. Primăria Constanța caută casă de avocatură. Se oferă 1.257.000 lei fără TVA! (DOCUMENTE)

16 Aug 2022 668

Primăria Constanța anulează concertul corului Madrigal și focurile de artificii din această seară!

15 Aug 2022 1560

Poetul Mircea Dinescu, invitat special la un spectacol de muzică lăutărească organizat de Primăria Constanța (DOCUMENTE)

15 Aug 2022 1599

Răsturnare de situație! Primăria Constanța mai are o șansă de a recupera banii de la compania Bonello Proiect! (MOTIVARE)

13 Aug 2022 991

Apa caldă va fi oprită în municipiul Constanța timp de două săptămâni. Iată de când

11 Aug 2022 2031

Primăria Constanța a eliberat certificatele de urbanism pentru stațiile de reîncărcare - vehicule electrice amplasate de CJC

11 Aug 2022 519

Amenzi de zeci de mii de lei aplicate la Constanța pentru depozitarea ilegală de deșeuri pe domeniul public (GALERIE FOTO)

11 Aug 2022 446

Primăria Constanța a eliberat un document de urbanism pentru viitorul spital modular de la SCBI Constanța

11 Aug 2022 837

Georgeta Tapangea a pierdut un nou proces în fața Primăriei Constanța, pentru exproprierea de la Brotăcei

11 Aug 2022 1906

Florentina Nănescu dorește un camping la Saturn. Soțul este șef serviciu la Primăria Constanța și inculpat într-un dosar DIICOT

10 Aug 2022 1267