Opt ani pentru fostul șef al CJC! Oficial. Sentință finală în dosarul fundaţiilor „Fantasio“ şi „Thalia“. Achitări și condamnări

 
 
Judecătorii Curții de Apel Galați s-au pronunțat azi în dosarul în care Nicuşor Daniel Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, a fost condamnat în primă instanţă, de Tribunalul Constanţa, la opt ani de închisoare, cu executare, în dosarul fundaţiilor „Fantasio“ şi „Thalia“!
 
Instanța modificat temeiul de drept în baza căruia s-a dispus achitarea inculpaţilor „Constantinescu Nicuşor Daniel, Zgabercea Cristian Bogdan, Oproiu (Vasile) Carmen Florentina şi Fundaţia Fantasio Constanţa pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat“ și a înlăturat din cuprinsul sentinţei penale apelate dispoziţiile privind condamnarea inculpaţilor Zgabercea Cristian Bogdan, Fundaţia Fantasio Constanţa, Părău Marcel Brâncoveanu şi Fundaţia Culturală Thalia, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
 
În continuare, Curtea de Apel a decis achitarea pe:
 
- inculpatul Zgabercea Cristian Bogdan pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 
 
- inculpata Fundaţia Fantasio Constanţa pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 
 
- inculpatul Părău Marcel Brâncoveanu pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală. 
 
- inculpata Fundaţia Culturală Thalia pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală. 

Cu suspendare pentru Zgabercea 
 
Totodată, instanța a redus pedeapsa principală aplicată inculpatului Zgabercea Cristian Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată de la 4 ani închisoare, la 3 (trei) ani închisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicate inculpatului Zgabercea Cristian Bogdan şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani.


Acțiunea civilă a Județului Constanța, respinsă 
 
„Respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă exercitată de partea civilă Judeţul Constanţa, referitoare la suma de 100.000 lei (reprezentând valoarea virată de CJ Constanţa către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, reţinută ca infracţiunea de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 alin. 1 Noul Cod penal, pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului Constantinescu Daniel Nicuşor)“.
 
Lasă nesoluționată acțiunea civilă exercitată de partea civilă Judeţul Constanţa, referitoare la suma de 13.356.904 lei (aferentă infracţiunilor de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 alin. 1 Noul Cod penal, pentru care s-a dispus achitarea inculpatului Constantinescu Daniel Nicuşor). În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluționată acțiunea civilă exercitată de ANAF- DRFP Galaţi – AFP Constanţa. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca fiind nefondate apelurile declarate de părţile civile Tăicuţu Felicia, Consiliul Judeţean Constanţa şi Judeţul Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 227/04.05.2018 pronunţate de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 2596/118/2015. În temeiul art. 272 Cod de procedură penală, dispune plata, din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul Galaţi, a onorariilor apărătorilor desemnaţi din oficiu, în sumă totală de 2.821 lei (av. Antohe Daniel - 1.736 lei, av. Ilaş Luminiţa – 217 lei, avocat Necula Cristina – 217 lei, avocat Zugrăvel Elena – 651 lei). În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelantele-părţi civile Tăicuţu Felicia, Consiliul Judeţean Constanţa şi Judeţul Constanţa la plata a câte 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul dispozi'iilor art. 275 alin. 3 Cod de procedura penală, celelalte cheltuieli judiciare avansate de către stat în apel, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată în şedinţă publică, azi 18.03.2021“, potrivit minutei judecătorești.

În prezent, Nicuşor Daniel Constantinescu se află în detenţie, el fiind condamnat definitiv la zece ani de închisoare.

Deciziile primei instanțe 

Amintim că în primă instanţă, Tribunalul Constanţa a decis achitarea lui Cristian Bogdan Zgabercea, fost consilier al şefului CJC şi producător general al TVR, pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, întrucât nu există probe că a comis infracţiunea.
 
Cristian Bogdan Zgabercea a fost condamnat, pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu (în raport de plăţile nelegale efectuate pentru acţiuni culturale şi sportive), la pedeapsa de patru ani de închisoare, iar pentru evaziune fiscală a luat doi ani de închisoare. După contopirea pedepselor şi aplicarea unui spor, instanţa a decis condamnarea lui Zgabercea la patru ani şi opt luni de închisoare, cu executare.
 
Carmen Florentina Oproiu (Vasile) a fost achitată pentru constituirea unui grup infracţional organizat, întrucât nu există probe că a comis infracţiunea, însă a fost condamnată, pentru complicitate la abuz în serviciu (în raport de plăţile nelegale efectuate pentru acţiuni culturale şi sportive), la pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare.
 
Carmen Florentina Oproiu (Vasile) a fost obligată să presteze şi o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa sau în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Constanţa, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.
 
Mai departe, Marcel Brâncoveanu Părău a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată.
 
Fundaţia „Fantasio“ a fost condamnată la pedeapsa de 7.000 de lei amendă penală.
 
Asta în timp ce Fundaţia „Thalia“ a fost condamnată la pedeapsa de 5.000 de lei amendă penală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2012, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, împreună cu inculpații Zgabercea Cristian Bogdan, Oproiu Carmen Florentina și Fundația Fantasio, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța, precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală.

În aceeași perioadă, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, ajutat de inculpații Zgabercea Cristian Bogdan și Oproiu (Vasile) Carmen Florentina, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de președinte al Consiliului Județean Constanța și a plătit, în mod nelegal, suma de 5.094.836 lei, reprezentând finanțări nerambursabile din fonduri publice către asociații și fundații.
Finanțarea și plățile au fost efectuate numai în baza unei hotărâri a Consiliului Județean, fără respectarea normelor legale în vigoare prevăzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și de O.G nr. 51/1998, actualizată, referitoare la îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile și regulile în care se pot asigura finanțări nerambursabile din fonduri publice.

În cursul anului 2012, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța, beneficiind de ajutorul acelorași doi inculpați, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, finanțând în mod nelegal, cheltuieli cu activitățile sportive, în sumă de 13.305.000 lei, ce au reprezentat plăți nerambursabile din fonduri publice către asociații și cluburi sportive.

Și de această dată, finanțarea și plățile respective au fost efectuate numai în baza hotărârilor Consiliului Județean, cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr. 350/2005, care reglementează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități non-profit de interes general și a prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, privind organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România și condițiile finanțării activității sportive din fonduri publice.

La data de 08.01.2015, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța, a emis o dispoziție prin care, în mod nelegal, a deposedat o persoană de atribuțiile funcției de director general al unei direcții din cadrul Consiliului Județean Constanța, totodată retrăgându-i acesteia dreptul de acordare a vizei de control. Prin aceasta, inculpatul i-a provocat persoanei respective o vătămare nepatrimonială a drepturilor și intereselor legitime privind exercitarea atribuțiilor unui post pe care îl ocupase prin concurs, cât și o pagubă patrimonială reprezentată de diminuarea salariului.

În perioada 2009 – 2014, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în scopul obținerii direct sau indirect a unui folos patrimonial pentru sine sau pentru altul, a efectuat următoarele acțiuni:
-a aprobat virarea sumei de 100.000 lei către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța la solicitarea acestei instituții, pentru achitarea unui avans către un hotel, în condițiile în care acesta este deținut de o societate la care inculpatul deține 25% din părțile sociale,
-a finanțat echipa de handbal a municipiului Constanța, în mod ilegal, de la bugetul județean, cu suma de 3.750.000 lei, iar din această sumă clubul sportiv, al cărui președinte era tot el, a achitat societății la care inculpatul deținea 25% din părțile sociale, suma de 113.032 lei,
-a încheiat 7 contracte de prestări servicii, cu trei firme, la care asociat este o persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestor contracte, în mai multe rânduri, în cuantum total de 13.365.903,94 lei (peste 3.000.000 euro).

În cursul anului 2012, inculpatul Zgabercea Cristian Bogdan, împreună cu inculpata Fundația Fantasio, a disimulat realitatea prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale (impozitul pe venit datorat bugetului de stat), pentru veniturile plătite din fonduri publice pe baza unor contracte de sponsorizare, întocmite fictiv cu ocazia organizării a două festivaluri de muzică.
În acest sens, inculpatul Zgabercea Cristian Bogdan a înregistrat în contabilitate facturile emise de Fundația Culturală Thalia, prin inculpatul Părău Marcel Brâncoveanu și a efectuat plăți în temeiul lor, deși cunoștea că operațiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv, iar cheltuielile subsecvente erau nereale.

Aceste documente nu au fost însoțite de documente justificative, iar serviciile a căror plată se solicitase nu fuseseră recepționate de către beneficiarii lor, aceștia din urmă cunoscând de altfel și împrejurarea că Fundația Thalia nu le prestase în fapt.
În această modalitate a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma de 152.180 lei.

Prejudiciul produs Unității Administrativ Teritoriale Constanța este de peste 8 milioane de euro.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Gabriel Mustaţă rămâne judecătorul dosarului privind Herghelia Mangalia și lacul Corbu. Cererea de recuzare a lui Nicușor Constantinescu, respinsă

31 May 2023 568

Judecătorul Gabriel Mustaţă, recuzat de Nicușor Constantinescu, fostul șef al CJC!

29 May 2023 888

Tribunalul Constanța a confirmat planul de reorganizare a activităţii Ideea Contrast SRL

27 May 2023 985

Martorii lui Nicușor! Mai mulți foști șefi din CJC vor fi audiați în dosarul privind Herghelia Mangalia și lacul Corbu

13 May 2023 2136

Prescripție Pedeapsă micșorată pentru Nicușor Constantinescu, fostul șef al CJC, în dosarul fundaţiilor „Fantasio“ şi „Thalia“!

08 May 2023 3572

Judecătorii din Constanța au încetat procesul penal față de Nicușor Constantinescu, fostul șef al CJC! Iată în ce dosar

03 May 2023 4444

Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJC, achitat în primă instanță! Pronunțarea în apel, amânată

19 Apr 2023 1171

Insolvența Ideea Contrast SRL merge mai departe la tribunal! Asociați - Mazăre, Strutinsky, Constantinescu și Săvulescu

22 Jan 2023 1449

Dosarul fundaţiilor „Fantasio“ şi „Thalia“ se va rejudeca, în parte! Acțiunea lui Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJC, admisă!

16 Jan 2023 1478

Probleme cu exectarea silită, pentru fostul președinte CJC Nicușor Constantinescu. Apelul, perimat – spune Tribunalul Constanța!

10 Sep 2022 1605

Prescripție sau achitare! Curtea de Apel a suspendat judecata în dosarul lui Nicușor Constantinescu

28 Jun 2022 1195

Trei mașini aparținând Conpress Group SRL, vândute la licitație (DOCUMENT)

07 Jun 2022 1709

Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJC, achitat într-un dosar DNA! Decizia finală se va lua azi

27 May 2022 1819

Care este ordinea de zi Creditorii Ideea Contrast SRL, convocați în adunare! Asociați, Constantinescu, Mazăre, Strutinsky și Săvulescu (DOCUMENT)

20 May 2022 1830

Martorii lui Nicușor! Curtea de Apel declanșează procedura de audiere într-unul dintre dosarele fostului șef al CJC

15 Feb 2022 1715