Justitie

Peste 400 de metri pătraţi în cartierul Compozitorilor Judecătorii din Constanţa au ridicat sechestrul instituit de DNA pe un teren din Dosarul Retrocedărilor

La aproximativ patru luni de la soluţionarea definitivă a celebrului Dosar al Retrocedărilor din Constanţa, unde judecătorii de la Înalta Curte au decis ca zeci de terenuri din acest dosar să revină în posesia statului sau, după caz, în domeniul public ori privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Constanţa, o instanţă din Constanţa a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 29/P/2008/15.02.2008 a DNA asupra unui teren din acest proces, bun situat în cartierul Compozitorilor din municipiul Constanţa.
 
Potrivit datelor oficiale, terenul amplasat în cartierul Compozitorilor, lot 60, în suprafaţă de 412 metri pătraţi, a aparţinut, potrivit surselor noastre, până în iulie 2018, Paraschivei Barbu, inculpată în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani. În motivarea deciziei se mai arată, printre altele, că noul proprietar al terenului nu are calitatea de parte în Dosarul Retrocedărilor şi este subdobânditor de bună-credinţă al imobilului.
 

Povestea din sala de judecată

 
Prin cererea înregistrată la data de 19.04.2019, reclamantul Doru Maceac în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Constanţa şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor a solicitat ridicarea măsurii asigurătoare a sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 29/P/2008/15.02.2008 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul de urmărire penală nr. 29/P/2005 soluţionat prin sentinţa penală nr. 148/F/10.07.2017 a Curţii de Apel Bucureşti în dosarul penal nr. 6536/2/2008, modificată prin decizia penală nr. 32/A/07.02.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a dispus menţinerea sechestrului judiciar cu privire la imobilul teren situat în Constanţa (…), Compozitorilor lot 60, în suprafaţă de 412 mp.
 
În motivare s-a arătat că „prin procesul-verbal de licitaţie din 12.07.2018 s-a transmis dreptul de proprietate asupra terenului astfel cum rezultă din Încheierea de intabulare nr. (…)/17.07.2018 şi că imobilul a fost deţinut anterior de B.P. (nr. cel mai probabil Barbu Paraschiva) inculpat în Dosarul penal nr. 6536/2/2008. Mai mult, tot din motivare mai reiese că «prin Decizia penală nr. 32/A/07.02.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus menţinerea sechestrului instituit asupra terenurilor indicat în Ordonanţa nr. 29/P/15.02.2008, însă măsura este generică fără a ţine cont de evoluţia juridică şi transmisiune succesivă a proprietăţii acestui imobil; s-a mai arătat că actualul proprietar nu are calitatea de parte în dosarul penal şi este subdobânditor de bună credinţă al imobilului»“.
 
Prin întâmpinare, pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesual pasive, iar pe fond, respingerea cererii.
 
Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că „din Planul amplasament rezultă că imobilul teren situat în Constanţa (…) Compozitorilor lot 60 în suprafaţă de 412 mp a figurat în martie 2005 cu proprietar B.P. în baza contract vânzare-cumpărare nr. 255/29.01.2003“.
 
„Prin Ordonanţa nr. 29/P/2008/15.02.2008 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul de urmărire penală nr. 29/P/2005, având ca inculpat numita B.P., s-a dispus aplicarea măsurii sechestrului judiciar asupra mai multor imobile printre care şi cel situat în Constanţa (…) Compozitorilor lot 60 în suprafaţă de 412 mp. Ulterior, imobilul a devenit proprietatea societăţii (…) executată silit în dosarul de executare nr.(…)/2012. Din procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile / ansamblu de bunuri imobile nr.(…)/16.07.2018 emis de ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa - Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice în dosarul de executare nr. (…)/2012, rezultă că reclamantul M.D. (n.r. Doru Maceac) a adjudecat imobilul teren intravilan lot 60 în suprafaţă de 412 mp situat în Constanţa (…) Compozitorilor înscris în cartea funciară nr. (…), debitor în cadrul dosarului de executare fiind (…)“, se mai arată în motivarea judecătorilor.
 
„Ordonanţa nr. 29/P/2008/15.02.2008 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul de urmărire penală nr. 29/P/2005 a fost soluţionată prin Sentinţa penală nr. 148/F/10.07.2017 a Curţii de Apel Bucureşti în Dosarul penal nr. (…). Prin Decizia penală nr. 32/A/07.02.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială - Oraşul Năvodari, inculpaţii (…) şi de petenta S.C. Pomacost S.A. împotriva sentinţei penale nr. 148/F din 10 iulie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală, în dosarul nr. 6536/2/2008; extinderea efectelor apelurilor declarate de inculpatele (…) şi în privinţa inculpatei (…), desfiinţată în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând, printre altele, în baza art. 397 alin. (3) C.pr.pen. raportat la art. 256 C.pr.pen. şi art. 25 alin. (3) C.pr.pen. s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor, în sensul revenirii următoarelor terenuri în domeniul public al statului sau, după caz, în domeniul public ori privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiului Constanţa: - teren intravilan, în suprafaţă de 412,21 mp, situat în Constanţa, Zona Compozitorilor- B N, lot 60, intabulat în CF nr.(…), cu nr. cadastral (…)/6. Totodată s-a dispus ca Ministerul Finanţelor Publice, ca reprezentant al Statului Român, şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiului Constanţa să întreprindă, în condiţiile legii civile, demersurile necesare pentru a (…) în privinţa cărora s-a restabilit situaţia anterioară“, potrivit motivării.
 
„De asemenea, în baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen., s-a dispus menţinerea sechestrul instituit, prin ordonanţa nr. 29/P/2008 din 15 februarie 2008 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, asupra bunurilor dobândite de următorii inculpaţi (…) B.P. - pct. 1.1, 1.5 -1.8; (…) precum şi menţinerea sechestrului instituit asupra terenurilor indicate la pct. 4 (4.10 şi 4.11); pct. 8 (8.1 - 8.23, 8.25, 8.27 - 8.29); pct. 9 (9.1 - 9.24, 9.29 - 9.41, 9.44, 9.46- 9.49, 9.51- 9.53, 9.57 - 9.60, 9.62, 9.63 şi 9.66) şi pct. 10 (10.1 - 10.6, 10.8, 10.11, 10.14 - 10.17, 10.19 - 10.22, 10.25) din ordonanţa nr. 29/P/2008 din 15 februarie 2008 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
 
În ceea ce priveşte dispoziţiile legale aplicabile instanţa are în vedere că prezenta acţiune nu este una care să se reprezinte o contestaţie împotriva executării dispoziţiilor civile, reglementată de art. 600 C.pr.pen. ci una prin care, potrivit art. 250 C .pr.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii, s-a formulat contestaţie potrivit legii civile asupra modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii.
 
Astfel, deşi măsura asigurătoare a sechestrului nu a fost transformată într-una executorie, prin executare silită imobiliară, se constată că bunul a intrat în patrimoniul reclamantului, din patrimoniul societăţii (…). Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile nr. (…)/16.07.2018 emis de ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa - Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice în dosarul de executare nr. (…)/2012, având ca debitor (…)“, se mai arată în consemnările judecătorilor.
 
Pe final, magistraţii au constatat că nici societatea (…), nici reclamantul nu au vreo calitate în cadrul dosarului penal nici în faza de urmărire penală (29/P/2005 şi nici în faza de judecată.
 
„Cu toate acestea măsura asigurătoare nu a fost ridicată, sub acest aspect putându-se aprecia că modul de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătoare nu mai este conform cu scopul pentru care a fost instituită, bunul rămânând indisponibilizat, deşi suma a cărei plată o garanta a fost achitată. Instanţa apreciază că legea civilă aplicabilă este reprezentată de art. 908 din noul C.civ. care prevede posibilitatea rectificării unei înscrieri provizorii din cartea funciară (aşa cum este şi sechestrul asigurător), la alin. 3 prevăzându-se că rectificarea este posibilă dacă «nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea».
 
În cursul procesului penal, măsurile asigurătoare se pot dispune pentru a se garanta executarea pedepsei amenzii, a unei confiscări, plata cheltuielilor de judecată ori repararea prejudiciilor produse prin săvârşirea infracţiunii, iar în cauză, reclamantul nu are nicio calitate în cadrul dosarului penal, astfel că menţinerea măsurii asigurătoare în ceea ce priveşte bunul imobil proprietatea sa nu mai este justificată, ceea ce echivalează cu situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris ori au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea, căci evident măsura asigurătoare poate fi menţinută doar până la momentul achitării sumei a cărei plată o garantează, neexistând nicio raţiune pentru care sechestrul asigurător să mai fie menţinut după acest moment“, potrivit motivării.
 
Faţă de aceste considerente, Judecătoria Constanţa a admis cererea formulată şi a dispus ridicarea măsurii asigurătoare a sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 29/P/2008/15.02.2008 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul de urmărire penală nr. 29/P/2005 soluţionat prin Sentinţa penală nr. 148/F/10.07.2017 a Curţii de Apel Bucureşti în Dosarul penal nr. 6536/2/2008, modificată prin Decizia penală nr. 32/A/07.02.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în ceea ce priveşte imobilul teren situat în Constanţa, cartierul Compozitorilor, lot 60, în suprafaţă de 412 mp, proprietatea reclamantului. Decizia Judecătoriei Constanţa nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în termen de cinci zile de la pronunţare.
 
În Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, cea mai mare pedeapsă a primit-o Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, respectiv nouă ani de închisoare.
 
Potrivit datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, acesta fiind consultat la data de 1 septembrie, numele lui Doru Maceac este legat de cinci societăţi comerciale, însă doar una mai este în funcţiune, respectiv: Vedys Gold SRL, cu sediul pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, zona Piata Tomis III.
 
Sursa text: rolii.ro
 
Citeşte şi:
 
Adunarea Generală a Asociaţilor a decis. Societatea Selecta Extra SRL, radiată

117 ani de închisoare pentru un prejudiciu de 114 milioane de euro Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, judecata pas cu pas (documente)
 
120 de ani de închisoare în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. Cine cere rejudecarea procesului

Decebal Făgădău - „Nu s-a mai eliberat nicio autorizaţie de construire pentru terenurile din Dosarul Retrocedărilor. Cine construieşte pe vechile autorizaţii îşi asumă riscul!“

Anchetă "România, te iubesc!" cu privire la Dosarul Retrocedărilor. Primarul Constanţei - “N-am câştigat maşina timpului”

Nemulţumiri Radu Mazăre, prima reacţie oficială după cei nouă ani de închisoare primiţi în Dosarul Retrocedărilor

info-sud-est Dosarul „Retrocedărilor”. Alte 102 terenuri, în afara celor 80 din minută, sunt vizate de sentinţa judecătorilor

 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.