Petiţie cu 22 de întrebări Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul“ insistă în problema salariilor

Reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor din România „Diamantul“ readuc în atenţia publică problema salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Recent, în mediul online a fost postată de către preşedintele organizaţiei SPR Diamantul-Ilfov o petiţie către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov cu 22 de întrebări care vizează coeficienţii de ierarhizare, compensaţiile de risc/pericol deosebit şi salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 
Iată textul integral:
 
„În baza dreptului meu la informaţie de interes public şi de interes personal, vă rog să îmi comunicaţi răspunsurile la următoarele întrebări:
1) Este adevărat că aţi folosit, în perioada 01.02.2017 - prezent, pentru calculul salariului subsemnatului, coeficienţi de ierarhizare din anexa 1 la OG 38/2003, abrogată?
 
2) Este adevărat că aţi folosit în perioada 1.02. 2017 - prezent, pentru calculul salariului subsemnatului, valoarea de referinţă de „197,33 lei“ din anexa 1 la OG 38/2003, abrogată?
 
3) Este adevărat că aţi folosit în perioada 1.02.2017 - prezent, pentru calculul salariului subsemnatului, formula de calcul al salariului de funcţie, prevăzută la art. 10 alin 1 din Legea 284/2010, articol abrogat?
 
4) Este adevărat că, de la data de 1 iulie 2017, nu aţi folosit, pentru calculul salariului subsemnatului, coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor de poliţie, prevăzuţi în anexa VI din Legea 153 din 2017?
 
5) Este adevărat ca, de la data de 1 iulie 2017, nu aţi folosit, pentru calculul salariului subsemnatului, formula de calcul al salariului de funcţie, prevăzuta la art. 12, alin. 2 din Legea 153 din 2017?
 
6) Recunoaşteţi că, de la 1 iulie 2017, nu aţi acordat subsemnatului dreptul prevăzut de art. 19 din anexa VI la Legea 153 din 2017 potrivit căruia „Pentru realizarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 7,5%“?

 
7) Pentru ce motiv nu s-a acordat subsemnatului, de la data de 1 iulie 2017, dreptul prevăzut de art. 19 din anexa VI la Legea 153 din 2017?
 

8) Recunoaşteţi că de la 1 iulie 2017, nu aţi acordat subsemnatului dreptul la „compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază“, drept prevăzut la art. 14 alin. 1 din anexa VI la Legea 153 din 2017?
 
9) Pentru ce motiv, de la 1 iulie 2017, nu aţi acordat subsemnatului dreptul la „compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază”, drept prevăzut la art.14 alin. 1 din anexa VI la Legea 153 din 2017?
 
10) Este adevărat că, pentru organizarea executării OG 38/2003, Legii 330/2009, Legii 284/2010, Legii 153 din 2017, s-au emis hotărâri de guvern clasificate „secret“?
 
11) Vă rugăm să precizaţi pentru OG 38/2003, Legea 330/2009, Legea 284/2010, Legea 153 din 2017, hotărârile de guvern clasificate prin care s-a organizat executarea normelor sus menţionate, data emiterii lor, dacă IPJ Ilfov a deţinut sau deţine aceste hotărâri de guvern clasificate, integral sau parţial şi la ce data s-au comunicat IPJ Ilfov, în materialitatea lor.
 
2) Este adevărat că subsemnatul nu a avut şi nu are acces la informaţiile clasificate „secret”?
 
13) Care este numărul poliţiştilor din IPJ Ilfov şi câţi dintre aceştia au acces la informaţii „secret”?
 
14) Vă rugăm să precizaţi pentru OG 38/2003, Legea 330/2009, Legea 284/2010, Legea 153 din 2017, ordinele normative de ministru MAI prin care s-a organizat executarea normelor susmenţionate, dacă sunt secretizate, nivelul de clasificare, data emiterii lor, dacă IPJ Ilfov a deţinut sau deţine aceste ordine , integral sau parţial şi la ce dată s-au comunicat IPJ Ilfov, în materialitatea lor.
 
15) Recunoaşteţi ca nu aţi aplicat subsemnatului HG 1/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ?
 
16) Recunoaşteţi că, la 1 iulie 2017, salariul de funcţie al subsemnatului era 573 de lei, calculat după formula CI xVR, unde CI era un coeficient de ierarhizare prevăzut în OG 38/2003 şi „197, 33 lei” era valoarea de referinţă prevăzută în anexa 1 la OG 38/2003, respective art. II din OG 8/2008?
 
17) Recunoaşteţi că nu aţi aplicat subsemnatului, HG 846 din 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată?
 
18) Recunoaşteţi că aţi ascuns intenţionat, în actele de numire în funcţie şi de stabilire a drepturilor salariale, emise pentru subsemnatul, în perioada 2017-prezent, sediul legal al coeficientului de ierarhizare aflat efectiv în plată, sediul legal al valorii de referinţă, sediul legal al formulei matematice de calcul al salariului de funcţie, precum şi existenta unor „sume compensatorii” incluse în salariul de funcţie, pentru a-l induce în eroare pe subsemnatul cu privire la valoarea reală a salariului de funcţie şi pentru a ascunde că salariul subsemnatului era calculat prin utilizarea unor norme abrogate?
 
19) Care este actul normativ în vigoare care stabileşte primar, funcţia de poliţie de pentru agenţii de poliţie, care sunt aceste funcţii şi care este plaja de coeficienţi pentru aceste funcţii?
 
20) Care este actul normativ în vigoare care stabileşte primar, funcţiile de poliţie de ofiţeri, care sunt aceste funcţii şi care este plaja de coeficienţi pentru aceste funcţii?
 
21) Recunoaşteţi că programul informatic de salarizare MAISAL utilizat de IPJ Ilfov pentru calculul salariului subsemnatului, foloseşte, şi de la data 1 iulie 2017, coeficienţii de ierarhizare şi valoarea de referinţă prevăzuţi de anexa abrogată la OG 38/2003?
 
22) Recunoaşteţi că IPJ Ilfov nu poate modifica programul MAISAL, fiind doar un utilizator al acestui program?“
 
Reamintim că, zilele trecute, la solicitarea Sindicatului Poliţiştilor din România „Diamantul“, Tribunalul Ialomiţa a dispus obligarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa să se „conformeze prevederilor HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sensul recalculării şi acordării reclamanţilor, de la data de 1.02.2017, a salariului minim brut în cuantum de 1.450 de lei, pe care îl echivalează cu salariul de funcţie al fiecărui reclamant, fără alte sporuri şi adaosuri incluse în acesta“.
 
Decizia Tribunalului Ialomiţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea recursului urmând a se depune la Tribunalul Ialomiţa - Secţia Civilă.
 
Conform reprezentanţilor Sindicatului Poliţiştilor din România „Diamantul“, decizia mai sus precizată este „prima hotărâre judecătorească prin care un tribunal a obligat un inspectorat de poliţie să recalculeze salariile de funcţie ale reclamanţilor şi să le ridice la valoarea de 1.450 de lei, fără alte sporuri şi sume compensatorii incluse în salariul de funcţie“.
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.