Şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Colonelul Cătălin Paraschiv, poreclit „Omul în alb“ după mitingul diasporei din 10 august 2018, detaşat la Cernavodă

Colonelul Cătălin Paraschiv, şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, a chemat la judecată Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, după ce a fost detaşat la Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny“ Cernavodă. Dosarul a fost înregistrat zilele trecute pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Încă nu a fost stabilit primul termen. Colonelul Cătălin Paraschiv arată că a fost detaşat abuziv. 
 
Colonelul Cătălin Paraschiv a fost poreclit „Omul în alb“ după mitingul diasporei din 10 august 2018.
 
Purtătorul de cuvânt şi responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public al Unităţii Speciale 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny“ Cernavodă, locotenent colonel Adrian Pindic, a declarat, pentru ZIUA de Constanţa, că Paraschiv Cătălin „desfăşoară activităţi şi misiuni specifice unităţii speciale, date în competenţă prin lege“.    
 
Conform statului de organizare, Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny“ Cernavodă are în compunere structura de comandament organizată pe birouri şi compartimente independente şi structura operativă organizată pe detaşamente, plutoane şi grupe.
 
Atribuţiile Unităţii Speciale 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny“ Cernavodă 
 
Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny‟ Cernavodă este constituită şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, pe baza organigramei aprobate de ministrul Afacerilor Interne şi a statului de organizare aprobat de inspectorul general al Jandarmeriei Române. 
 
Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny“ Cernavodă este subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, fiind destinată planificării, organizării, conducerii, executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în zona de dispunere a obiectivelor aflate în responsabilitate având următoarele atribuţii:
 
a) planifică, organizează, coordonează şi controlează forţele şi mijloacele angajate în executarea misiunilor permanente şi temporare, conform legii, ordinelor ministrului afacerilor interne şi ale inspectorului general al Jandarmeriei Române;
 
b) asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zona teritorială de dispunere a obiectivelor date în competenţă, luând măsurile ce se impun pentru creşterea gradului de securitate a obiectivelor la care asigură paza şi intervenţia şi de combatere a infracţionalităţii în zona teritorială de dispunere a acestora;
 
c) organizează şi execută paza transporturilor/transporturilor speciale, având ca beneficiar obiectivele cărora le asigură paza şi protecţia;
 
d) conduce activitatea de selecţionare, formare şi promovare a cadrelor militare, de evaluare a acestora în funcţie de calităţile profesionale şi morale şi rezultatele obţinute;
 
e) planifică, organizează, coordonează şi controlează pregătirea şi activitatea de educare a personalului unităţii în funcţie de misiunile şi condiţiile specifice fiecărei structuri, ia măsuri pentru ridicarea calităţii resurselor umane;
 
f) organizează şi desfăşoară activităţi în scopul creşterii gradului de pregătire profesională, însuşirea celor mai noi cunoştinţe în domeniul militar şi juridic;
 
g) asigură aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi disciplinei militare ferme în rândul efectivelor şi ia măsuri de prevenire, cercetare şi raportare a evenimentelor grave, conform ordinelor în vigoare;
 
h) planifică, organizează, coordonează şi controlează activitatea de pregătire a efectivelor în vederea participării la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor unor calamităţi naturale şi catastrofe de mari proporţii;
 
i) organizează, conduce, îndrumă şi controlează activităţile de asigurare materială şi tehnică a misiunilor, a procesului de pregătire şi educaţie, a condiţiilor de hrănire, echipare şi cazare şi de acordare a drepturilor cuvenite personalului;
 
j) asigură condiţii pentru desfăşurarea activităţii medicale şi sanitar-veterinare în structurile subordonate, cu sprijinul cadrelor medicale din Centrul Medical Judeţean Constanţa al Ministerului Afacerilor Interne;
 
k) organizează, conduce şi controlează respectarea normelor de protecţia muncii, pază şi stingere a incendiilor, supraveghere tehnică şi protecţia mediului în unitate şi structurile subordonate;
 
l) execută controale tematice şi inopinate în structurile subordonate, analizează periodic rezultatele obţinute în îndeplinirea misiunilor şi a planului anual de pregătire continuă a personalului;
 
m) organizează şi conduce activitatea de planificare a reacţiilor în situaţii de stări excepţionale în vederea trecerii, la nevoie, de la starea de pace la starea de război sau prin trepte ale capacităţii de luptă;
 
n) realizează sistemul de comunicaţii şi informatică cu eşaloanele superioare, cu structurile subordonate şi cu cele cu care cooperează;
 
o) întocmeşte şi evaluează subprogramul de modernizare şi pregătire a forţelor din competenţa ordonatorului terţiar de credite;
 
p) acordă asistenţă şi promovează cooperarea strânsă şi constantă cu autorităţile competente, în scopul realizării prevederilor Convenţiei de implementare a Acordului Schengen;
 
q) execută, conduce, coordonează şi contribuie la realizarea misiunilor operative de protecţie, supraveghere, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit;
 
r) execută, la ordin, alte atribuţii stabilite prin lege.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.