Victorie în instanţă pentru zeci de angajaţi ai UPU - SMURD Tulcea!


Victorie în instanţă pentru 68 de salariaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, în compartimentul Unitatea de Primire a Urgenţelor - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD)! Spitalul Judeţean a fost obligat să plătească în favoarea fiecăruia dintre reclamanţi suma de 2.900 lei reprezentând contravaloarea voucherelor de vacanţă neacordate pentru anii 2018 şi 2019 (aproximativ 200.000 de lei).
 
În faţa judecătorilor, oficialii Spitalului Judeţean de Urgenţă au precizat că au realizat demersurile necesare pentru acordarea voucherelor de vacanţă întregului personal încadrat în structura spitalului, inclusiv pentru personalul din UPU/SMURD, cabinetul de medicină sportivă, serviciul de medicină legală, I BC, CSM/LSM, medici rezidenţi, dar fără rezultate.
 
Mai mult, reprezentanţii unităţii sanitare susţin că structurile ale căror angajaţi nu au primit până în prezent vouchere de vacanţă nu sunt producătoare de venituri proprii cum sunt restul structurilor din spital, nu se autofinanţează, finanţarea activităţii lor realizându-se în exclusivitate prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de către Direcţia de Sănătate Publică.  
 
În prezent, dosarul celor 68 salariaţi ai UPU – SMURD se află pe rolul Secţiei I-a civile a Curţii de Apel Constanţa, nefiind stabilit un prim termen de judecată în faza apelului.
 

Povestea

 
În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanţii au arătat că sunt salariaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea în compartimentul UPU - SMURD, în baza contractelor individuale de muncă aflate în derulare şi că se confruntă cu o stare de nemulţumire care s-a accentuat tot mai mult, cauzată de refuzul constant al angajatorului Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea de a le acorda voucherele de vacanţă corespunzătoare anilor 2018 şi 2019, acest refuz fiind în contradicţie cu acordarea tichetelor de vacanţă tuturor celorlalte categorii de personal din unitate (cu foarte puţine excepţii: dispensarul TBC şi Centrul de Sănătate Mintală), motiv pentru care se consideră discriminaţi.
 
Reclamanţii au mai învederat că prin introducerea voucherelor de vacanţă s-a intervenit în favoarea angajatului căruia i-au crescut veniturile reale dar şi în favoarea angajatorului care are posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, alături de salariu, vacanţe în ţară, prin intermediul tichetelor de vacanţă, cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a calităţii muncii salariatului şi de motivare a acestuia pentru a-şi menţine calitatea de salariat în unitatea respectivă, generându-se astfel stabilitate şi eficienţa crescută.
 
De asemenea, s-a mai menţionat că întreg personalul UPU - SMURD este angajat cu contract individual de muncă încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea.
 
„Daca restul angajaţilor Spitalului (peste 1.000 de salariaţi) au primit deja aceste vouchere de vacanţă, reclamanţii consideră că este legal ca şi sectorul UPU - SMURD, care are acelaşi contract individual de muncă, încheiat cu acelaşi angajator ca şi restul salariaţilor Spitalului, să primească tichetele de vacanţă de la acelaşi angajator care este obligat să le acorde“, conform cererii de chemare în judecată.

 
Reclamanţii au mai menţionat că în mod evident au fost încălcate dispoziţiile OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 94/2004, cu modificările şi completările ulterioare care, la art. l alin. (2) dispune că „Instituţiile şi autorităţile publice astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 2 alin. (l) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici astfel cum sunt definiţi de O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget, alocate cu aceasta destinaţie, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub forma de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat”. Aşadar, legea exclude în mod categoric posibilitatea instituţiei angajatoare de a acorda selectiv indemnizaţia de vacanţă sub forma de vouchere.
 

Cei 68 de angajaţi ai UPU - SMURD au mai arătat că, în temeiul principiilor echităţii şi al nediscriminării, se impune ca şi ei să primească întrucât au fost excluşi dintre salariaţii proprii ai pârâtului Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, de la beneficiul acordării voucherelor de vacanţă, implicit au fost încălcate şi dispoziţiile ar t. 5 alin. (1) din Codul muncii.   
 

Apărarea Spitalului Judeţean

 
În apărare, pârâtul Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea a formulat întâmpinare şi cerere de chemare în garanţie a Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică şi a Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, solicitând obligarea acestor entităţi să asigure fondurile financiare necesare Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea în vederea acordării voucherelor de vacanţă reclamanţilor, atât pentru anul 2018, cât şi pentru anul 2019, conform regulamentului intern aplicabil.
 
Oficialii Spitalului au mai învederat că reclamanţii sunt angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, însă nu sunt salarizaţi din fondurile Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea.
 
Finanţarea întregii activităţi din Unităţile de Primire a Urgenţelor se realizează în exclusivitate din fondurile Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Tulcea.
 
„Spitalele sunt unităţi sanitare publice finanţate integral din venituri proprii, respectiv din contractul de prestări servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate conform art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, însă, în cadrul spitalelor funcţionează şi anumite structuri care sunt finanţate integral din fonduri de la Ministerul Sănătăţii - prin Direcţia de Sănătate Publică (ca reprezentant al Ministerului Sănătăţii în teritoriu) şi printre aceste structuri se numără Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) – unde sunt încadraţi reclamanţii“, au mai precizat în faţa judecătorilor oficialii Spitalului Tulcea.
 

Ministerul Sănătăţii: cererea de chemare în judecată, neîntemeiată

 
Ministerul Sănătăţii a formulat întâmpinare la cererea de chemare în garanţie formulată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.
 
Faţă de inadmisibilitatea cererii de chemare în garanţie, Ministerul Sănătăţii a arătat că chemarea în garanţie reprezintă acea cerere de intervenţie forţată prin care una dintre părţile litigante solicită introducerea în proces a unui terţ împotriva căruia ar putea formula acţiune separată în garanţie sau în despăgubiri, pretinzând soluţionarea acesteia în litigiul pendinte. Acest instrument procesual nu este reglementat ca o formă de modificare/completare a cererii de chemare în judecată prin voinţa reclamantului sau a pârâtului, nu are menirea de a face posibilă atragerea în proces a unui nou pârât, ci, în principiu, de creare a unui nou raport juridic de drept procesual între titularul cererii de intervenţie forţată şi cel chemat în garanţie.
 

Motivarea judecătorilor

 
În motivare, judecătorii de la Tribunalul Tulcea arată că „art. 1 alin 1 din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă stipulează în sensul că, «(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanţ㻓.
 
Aşadar, conform acestor dispoziţii legale, spun judecătorii, titularul obligaţiei de plată a voucherelor de vacanţă este angajatorul care în temeiul obligaţiilor asumate faţă de salariaţi prin contracte individuale de muncă pot acorda vouchere de vacanţă.
 
„Având în vedere că pârâtul precizează în întâmpinarea formulată şi faptul că cei aproximativ 1.000 de salariaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea care sunt salarizaţi din profitul realizat în urma derulării contractului de prestări servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări  de Sănătate Tulcea au primit în anul 2018 şi 2019 vouchere de vacanţă conform prevederilor legale, instanţa constată că în temeiul principiilor echităţii şi nediscriminării se impune ca şi reclamanţii din prezenta acţiune să primească aceste drepturi“, potrivit motivării Tribunalului Tulcea.
 
Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa a admis acţiunea şi a dispus obligarea pârâtului Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea să plătească în favoarea fiecăruia dintre reclamanţi suma de 2.900 lei reprezentând contravaloarea voucherelor de vacanţă neacordate aferente anilor 2018 şi 2019.
 
Decizia a fost contestată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea la Curtea de Apel Constanţa. Până în prezent, nu a fost stabilit un prim termen de judecată.
 
Sursa text: rolii.ro

 
Citeşte şi
 
Constănţeanul supărat
Petiţie online pentru înfiinţarea unui spital de pediatrie la Constanţa!


UPDATE Motivul incredibil pentru care un tânăr cu arsuri pe 70% din corp nu a putut fi transferat în străinătate

Doi medici din Tulcea, obligaţi să plătească Spitalului Judeţean bursele de rezidenţiat

Încă un medic a fost obligat să achite Spitalului Judeţean contravaloarea burselor de rezidenţiat
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Actriţa Draga Olteanu Matei, internată în comă la spital

13 Nov 2020 2133

Programul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța de 1 și 8 iunie

29 May 2020 1078

UPDATE Incendiu pe varianta oraşului Ovidiu, zona Târgului de legume-fructe. Intervin pompierii

21 May 2020 995

Programul Spitalului Județean Constanța, vineri, 1 mai

30 Apr 2020 861

Programul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța în timpul sărbătorilor Pascale

16 Apr 2020 1354

Containere modulare sanitare, amplasate astăzi în curtea Spitalului Județean Constanța pentru triajul epidemiologic al pacienților de la UPU (galerie foto)

08 Apr 2020 1467

Mai mulți elevi au ajuns la spital după ce ar fi fost intoxicați în urma unei deratizări

20 Jan 2020 707

Constanța. Sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în minivacanța de Rusalii. Cei mai mulți pacienți au fost copii

18 Jun 2019 1554

Constanţa. Peste 1600 de persoane, înregistrate la Unitatea Primiri Urgenţe, în minivacanţa de Paşte şi 1 Mai

30 Apr 2019 1014

Sancțiuni la Spitalul Județean de Urgență Constanța după vizita ministrului Sănătății. Asistenta șefă de la Neurologie, demisă

12 Apr 2019 2655

Constanţa Accident rutier la intersecţia străzii Pandurului cu şoseaua Mangaliei, provocat de un şofer băut. O femeie, la spital (galerie foto)

17 Feb 2019 3136

O femeie lovită de maşină, chiar la intrarea în Spitalul Județean Tulcea. Au intervenit paramedicii SMURD (galerie foto)

30 Jan 2019 1008

Peste o mie de prezentări la UPU, în primele zile ale anului 2019 la Constanţa

03 Jan 2019 696

Copil de trei ani, decedat după ce a primit trei diagnostice diferite

27 Nov 2018 2811

Sute de pacienți spitalizați, în ultimele 72 ore în Constanța. La ce secție s-au înregistrat cele mai multe internări

26 Nov 2018 707