Personalități din Constanța

Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea Valentin Ciorbea (galerie foto)


Ne-am cunoscut în templul cărţii constănţene - Biblioteca Municipală Constanţa, într-o zi anume, dintr-un an anume. Interesul pentru lectură ne-a apropiat, îmi scria cândva, demult, istoricul. Pe parcursul zecilor de ani în care ne-am intersectat pe holurile bibliotecii şi ale arhivelor, la evenimente mondene, lansări de cărţi, aniversări, comemorări, Valentin Ciorbea a rămas acelaşi: profesorul respectat şi sfătos, atent cu tinerii, preocupat de marile destine ale Istoriei. Modest, galant, altruist.
 
I-am spus, cu un prilej oarecare, că face parte din tagma universitarilor constănţeni de sorginte aristocrată, contribuind cu studii complexe şi ample la aprofundarea cunoaşterii istoriei acestor locuri. Cu modestie, a refuzat aprecierea reporterului.
 
A scrie despre Dobrogea, a aborda domenii de interes precum evoluţia Dobrogei între anii 1878-1945, portul Constanţa; dezvoltarea Marinei Comerciale şi a Marinei Militare reprezintă dovada unei conştiinţe care nu putea sta deoparte când lumea de astăzi a devenit tot mai indiferentă la adevărurile istoriei. Eforturile lui Valentin Ciorbea se adună lângă cele ale colegilor săi universitari aflaţi de ceva vreme într-o provocatoare competiţie a studierii istoriei dobrogene. O emulaţie benefică pentru salvarea memoriei timpului. Cărţile sale adună evenimentele în matca timpului, le lasă dospite în judecata istoricului fără patimă şi a cercetătorului multidisciplinar care zideşte personalitatea istorică a provinciei cu datoria lucrului spus clar şi adevărat.
 
S-a născut într-un octombrie secetos al anului 1946, în localitatea Întregalde, judeţul Alba, a absolvit cursurile Facultăţii de Istorie şi Filosofie, specialitatea Istoria României, la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi, secţia Istorie. A fost repartizat profesor titular la Şcoala Generală nr. 18 din municipiul Constanţa. Câţiva ani mai târziu, a ocupat prin concurs postul de asistent universitar la Catedra de Istorie a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân“ din Constanţa (după 1989 a fost redenumit Academia Navală „Mircea cel Bătrân“). La 26 mai 1982, a susţinut public teza de doctorat cu titlul „Evoluţia Dobrogei între anii 1918-1944. Contribuţii la cunoaşterea problemelor economice, sociale şi politice“
 
Treaptă după treaptă, a reuşit, în 1995, prin concurs, să se titularizeze profesor universitar în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ din Constanţa, apoi, din 2002, a fost reconfirmat profesor universitar doctor la Universitatea „Ovidius“ din Constanţa. Din anul 2008 este conducător de doctorat, mai întâi în cadrul Şcolii Doctorale, domeniul Istorie, iar după reorganizare, la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste, domeniul Istorie.
 
A desfăşurat o activitate ştiinţifică remarcabilă, iar dacă ne referim doar la ultimul deceniu, este iniţiatorul şi coordonatorul proiectului-sesiune „Studii istorice dobrogene“. Împreună cu Fundaţia „Hanns Seidel“, a realizat proiectul dedicat cunoaşterii civilizaţiei germanilor dobrogeni, concretizat în organizarea unei sesiuni ştiinţifice internaţionale şi publicarea volumului „Germanii dobrogeni - istorie şi civilizaţie“, apărut în 2006, reeditat în 2014.
 
În parteneriat cu Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA, a promovat proiectul „Portul Constanţa între tradiţie, actualitate şi perspective“, finalizat cu un volum cu acelaşi titlu. A iniţiat proiectul „Dobrogea - 130 de ani în cadrul statului românesc“, care s-a concretizat în sesiunea ştiinţifică şi volumul „Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european“; în parteneriat cu Administraţia Canalelor Navigabile, a iniţiat şi coordonat volumul de studii „Canalul Dunăre - Marea Neagră, între istorie, actualitate şi perspective“. În cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, a iniţiat seria „Din istoria secolului XX“, din care au apărut până în prezent trei volume.
 
O preocupare constantă a constituit-o pentru profesorul V. Ciorbea depistarea de izvoare istorice inedite în diverse fonduri de arhive, precum şi de lucrări rare, dar cu mare valoare documentară, cu scopul aducerii în circuitul ştiinţific. Se pot menţiona: „Bilder aus der Dobrudscha“ / „Imagini din Dobrogea“ (prima ediţie în 1918), retipărit în anul 2011; „Memoriul Administraţiei germane din Dobrogea“, întocmit în aprilie 1917 şi retipărit în 2011; a reeditat în ediţie anastatică tomul „Dobrogea în pragul veacului XX“, dedicat lui Marin Ionescu-Dobrogianu (prima ediţie în 1903, a doua ediţie în 2010), proiecte iniţiate şi derulate prin Centrul de Studii şi Cercetări ale Istoriei şi Civilizaţiei Zonei Mării Negre (sec. XIX-XXI) (Tip B), al cărui director a fost între anii 2008-2011.
 
Ca director al Şcolii Doctorale, domeniul Istorie, pentru a da posibilitatea doctoranzilor şi tinerilor doctori de a-şi valorifica rezultatele cercetării, a fondat revista „Orizonturi istoriografice“ (2010). Sub egida Universităţii „Ovidius“, a Arhiepiscopiei Râmnicului şi a Serviciului Istoric al Armatei, a iniţiat proiectul „Generalul Paul (Pavel) Teodorescu şi Mănăstirea Dintr-un Lemn“, concretizat în două sesiuni ştiinţifice (2013, 2014) şi în tipărirea unui volum de studii - „Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu. Vocaţia creativităţii (1888-1981)“. În iunie 2014 a fondat Centrul de Cercetare al Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu“, cu sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn, şi periodicul „Misiunea“.
 
A publicat 32 de cărţi (zece ca unic autor), între care se află: „Portul Constanţa de la antichitate la mileniul III“; „Portul Constanţa 1896-1996“; „Istoricul Navelor Şcoală «Mircea», vol. I „Bricul «Mircea»“, 1997; „Istoricul Navelor Şcoală «Mircea», vol. II“, 1999; „Evoluţia Dobrogei între 1918-1944. Contribuţii la cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, demografice, navale şi ale vieţii politice şi militare“, 2005, ediţia a II-a, revăzută şi reîntregită, Cuvânt-înainte Florin Constantiniu, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2008; „Din istoria secolului XX. Volumul I: 1918-1939, Vol. II - 1939-1945. Principalele teatre de operaţiuni militare“; Istoricul navei-şcoală «Mircea». Epopeea 75 (17 mai 1939-mai 2014)“; Nava-şcoală «Mircea». Epopeea 75 - O istorie în imagini; Istoricul bricului «Mircea»“.
 
Perioada analizată de monografist este, fără îndoială, una dintre cele mai semnificative pentru creşterea Dobrogei, un timp mărginit, şi dintr-o parte, şi din alta, de două conflagraţii mondiale care şi-au avut front deschis chiar pe aceste locuri. Istoricul ştie să scormonească meandrele unui timp neliniştit, repezit în toate articulaţiile lui, dar convingător pentru România.
 
Pentru cercetările sale istorice, a fost deseori răsplătit cu premii şi distincţii. Premiul „Gheorghe I. Brătianu“, acordat de Biroul Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice pentru lucrarea „Studii istorice dobrogene“ (2004); premiul „Mihail Kogălniceanu“, acordat de Academia Română, Bucureşti, 2007, pentru lucrarea „Evoluţia Dobrogei între 1918-1944. Contribuţii la cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, demografice, navale şi ale vieţii politice şi militare“, cea de-a doua lucrare premiată de acest for suprem al autorităţii intelectuale unei monografii a Dobrogei, prima fiind a lui Marin Ionescu Dobrogianu.
 
Adăugăm premiul „Colonel de marină Mihail Drăghicescu“ în domeniul Istoria navigaţiei, geografie maritimă şi fluvială, acordat de Clubul Amiralilor, Bucureşti, 2008, pentru volumul colectiv „Portul Constanţa între trecut, prezent şi viitor“; premiul „Alexandru D. Xenopol“, acordat de Biroul Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice, Bucureşti, 2008, pentru volumul colectiv „Portul Constanţa între trecut, prezent şi viitor“; premiul de excelenţă „Colonel de marină Mihai Drăghicescu“, Bucureşti, 2009, acordat de Clubul Amiralilor pentru volumul „Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european“; premiul de excelenţă „Colonel de marină Mihai Drăghicescu“, Bucureşti, 2014, acordat de Clubul Amiralilor pentru volumul „Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1891). Vocaţia creativităţii“.
 
Una dintre cele mai importante iniţiative lansate recent de profesorul Ciorbea, adresată autorităţilor locale, este realizarea monumentului Unirii Dobrogei, care ar trebui să aibă loc anul viitor, cu prilejul centenarului ţării şi împlinirii a 140 de ani de la revenirea provinciei acasă. Vis vechi al înaintaşilor, care ar merita dus la împlinire.
 
Valentin Ciorbea, un istoric pentru Dobrogea, un om al Cetăţii, un spirit tânăr, o conştiinţă...

Despre Aurelia Lăpuşan

Aurelia Lăpuşan, poetă, prozatoare, publicistă, cadru universitar. Născută la 24 iulie 1948 în Constanţa. Absolventă a Facultăţii de limba şi literatura română - Universitatea Bucureşti. Cursuri postuniversitare de jurnalistică. Doctorat în teoria şi estetica teatrului. Activitate jurnalistică, universitară şi bibliografică. Este autoarea a numeroase volume de poezii, proză, din lista sa de lucrări publicate făcând parte şi 14 monografii dedicate Dobrogei, cele mai multe scrise în coautorat cu Ștefan Lăpușan.
 
Citeşte şi:
 
Personalităţi din Constanţa
 
Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea Adrian Rădulescu (galerie foto+document)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Povestea ctitoririi Mănăstirii Dintr-un Lemn, la opt decenii de la consacrarea ca lăcaș al aviatorilor și marinarilor

18 Jul 2019 596

Jubileul de la Mănăstirea Dintr-un Lemn

02 Jul 2019 825

Dublă lansare de carte la Centrul „Jean Constantin“ - dr. Maria Pariza şi Catia Maxim

08 May 2019 1254

Lansarea lucrării colective, în limba engleză, dedicate Dobrogei

04 May 2019 814

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Cotidianul ZIUA de Constanţa, iniţiatorul recunoaşterii, post-mortem, a istoricului Adrian V. Rădulescu ca cetăţean de onoare al judeţului Constanţa

18 Dec 2018 896

Volume dedicate celebrării Dobrogei care vor face istorie „140 de ani de la unirea Dobrogei cu România” şi „Localităţi ale judeţului Constanţa la 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România”

12 Dec 2018 1313

1 Decembrie 1918 - ziua când Dumnezeu „a auzit întâia oară «Deșteaptă-te, române!»“

01 Dec 2018 468

Elevii şi profesorii Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanța sărbătoresc Centanarul Marii Uniri

27 Nov 2018 446

Dr. Ion I. Solcanu lansează la Constanţa două volume cu remarcabilă valoare documentară

09 Nov 2018 1075

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea - „Profesorul Adrian Rădulescu (1932-2000), personalitate plurivalentă a Constanţei“ (galerie foto)

15 Sep 2018 1363

Participare constănţeană reprezentativă, la Congresul Naţional al Istoricilor din România

25 Aug 2018 1108

Manifestări dedicate Centenarului, la Biblioteca Judeţeană - „Dobrogea în tratate politice internaţionale“

12 Jul 2018 1012

Revista „Misiunea“, fondată de universitarul constănţean Valentin Ciorbea, a fost lansată la Vâlcea

04 Jul 2018 824

#citeșteDobrogea De vorbă cu istoricul Valentin Ciorbea. Legătura dintre generalul Paul Teodorescu, Mănăstirea Dintr-un Lemn și marinari

19 Jun 2018 1173

Imagini de la eveniment Istoricii Valentin Ciorbea și Stoica Lascu au fost premiați de Academia Oamenilor de Știință din România (galerie foto + document)

31 Mar 2018 1879