Politic

Deputatul Stelian Cristian Ion despre abrogarea al.9 /art.18 din Legea spaţiilor verzi, care permite construcţiile abuzive. Ce conţin propunerile de modificare legislativă. Cum ne afectează! (documente)

Comisia de Mediu a Camerei Deputaţilor va dezbate săptămâna viitoare amendamentele aduse la Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.
 
Deputatul USR de Constanţa Stelian Cristian Ion a depus un amendament pentru abrogarea literei 9 din articolul 18, potrivit căreia „terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi construcţii, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislaţiei în domeniu“.
 
În prezent, al. 9 / art. 18 permite construirea abuzivă pe spaţiul verde. Deputatul constănţean Stelian Cristian Ion spune că, prin amendarea/abrogarea art. 18, s-ar crea o protecţie reală împotriva celor care în prezent construiesc pe spaţiul verde, indiferent de regimul de proprietate.

Ce spune art. 18 din Legea 24/2007

Art. 18: „(9)Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi construcţii, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislaţiei în domeniu“.

Cum sună propunerea de modificare a art. 18

La articolul 18, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(9)Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi construcţii, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislaţiei în domeniu. Sunt exceptate de la această prevedere spaţiile verzi aferente locuinţelor de tip condominiu, prevăzute la art. 4, lit. j“.

Motivarea amendamentului

a. Introducerea prin Legea nr. 135/2014 a alineatului (9) la art. 18 din Legea nr. 24/2007 a creat o excepţie de la regula inventarierii tuturor spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, care a golit de conţinut întreaga lege, conferind spaţiilor verzi o protecţie iluzorie.
 
b. Viziunea iniţială a Legii spaţiilor verzi nr. 24/2007 a fost aceea de protecţie a tuturor spaţiilor verzi, indiferent de forma de proprietate şi de titularul dreptului de proprietate.
 
c. Pe de altă parte, cele mai multe terenuri din intravilanul localităţilor (cu spaţii verzi) sunt înscrise în cartea funciară în categoria „curţi construcţii“. Potrivit Ordinului ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, cele cinci „destinaţii“ ale terenurilor sunt: terenuri cu destinaţie agricolă, terenuri cu destinaţie forestieră, terenuri aflate permanent sub ape, terenuri din intravilan şi terenuri cu destinaţie specială. Fiecare dintre aceste cinci destinaţii este împărţită pe categorii.
 
În privinţa destinaţiei terenurilor intravilane, ordinul sus menţionat prevede, la pct. 8.1.2. din Norme că „în intravilan, în afară de categoria de folosinţă curţi construcţii, care este predominantă în cadrul destinaţiei, se includ şi alte categorii de folosinţă care ocupă suprafeţe mai mici, cum ar fi: arabil, livezi, ape etc.“.
 
d. La intabularea terenurilor este obligatorie atribuirea unei categorii de folosinţă care, după cum am menţionat, potrivit Ordinului ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, în majoritatea cazurilor nu poate fi în intravilanul localităţilor decât aceea de „curţi construcţii“ (CC). Ca atare, excepţia instituită de alin. 9 vizează de fapt cea mai mare parte a terenurilor intravilane, lipsind de eficienţă întreaga Lege a spaţiilor verzi.
 
e. Această categorisire făcută de OCPI, în ciuda denumirii categoriei de „curţi construcţii“, nu poate schimba destinaţia terenului din spaţiu verde în teren construibil deoarece:
1. Schimbarea categoriei ar trebui efectuată printr-un act administrativ al autorităţii publice locale.
2. Categoria de folosinţă are relevanţă doar sub aspectul întocmirii cărţii funciare şi al stabilirii sarcinilor fiscale (conform art. 8.1.1. din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001).
3. În ciuda denumirii sale, categoria „curţi construcţii“ este în realitate mult mai largă, înglobând şi spaţiile verzi (art. 8.2.10 din Norme: idrept.ro/Document - terenurile ocupate cu construcţii şi curţi (CC). Această categorie cuprinde terenurile cu diverse utilizări şi destinaţii, de exemplu: clădiri, curţi, fabrici, uzine, silozuri, gări, hidrocentrale, cariere, exploatări miniere şi petroliere, cabane, schituri, terenuri de sport, aerodromuri, diguri, taluzuri pietruite, terase, grădini botanice şi zoologice, parcuri, cimitire, pieţe, rampe de încărcare, fâşia de frontieră, locuri de depozitare, precum şi alte terenuri care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de folosinţă prevăzute la punctele anterioare“).
f. Aşadar, criteriul de exceptare de la regula inventarierii tuturor spaţiilor verzi este unul arbitrar, fără o justificare clară.
 
g. Trebuie realizată o corelare cu dispoziţiile art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului potrivit cu care idrept.ro/Document (1) schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.
 
idrept.ro/Document (2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.“
 
h. Amendamentul propus este în concordanţă atât cu scopul declarat al Legii nr. 24/2007, cât şi cu scopul prezentei propuneri legislative, respectiv asigurarea unei protecţii reale a spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor pentru atingerea dezideratului de asigurare a unei suprafeţe minime de spaţiu verde de 26 mp/locuitor.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Proiect de modificare a legii spațiilor verzi. Vor fi aruncate în aer afacerile imobiliare din Constanța ridicate pe terenuri reglementate drept „curți-construcții“?! (document)

05 Nov 2018 1697

Litoral Tv Legea privind interzicerea tăierii copacilor, foarte bine primită de constănțeni. Mai rămâne să fie și respectată!

03 Jun 2014 1869