Proiectele actelor normative adoptate în ședința de guvern de azi. Unul se referă și la Constanța

  • Guvernul României a transmis lista proiectelor de acte normative adoptate în ședința de astăzi.

Printre acestea, se numără și hotărârea „privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova, Timişoara şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz“.

Iată comunicatul oficial remis de Guvernul României:

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele de acte normative adoptate în ședința Guvernului României din 3 septembrie 2020

 

 

I.               PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a căror activitate comerciala a fost intrerupta partial sau total în perioada starii de urgență si a starii de alerta, în contextul crizei COVID-19


2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice

4.    HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

5.    HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr.282/2020

7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind Programul de susţinere a ȋntreprinderilor mici şi mijlocii – „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a ȋntreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”

II.            PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020

 III.         ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hybrid plug-in, prin Programul de finanțare “ELECTRIC UP“

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea programului de finanţare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile

5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative

6.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță

7.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri

IV.          HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 929/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului

2.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

3.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova, Timişoara şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

4.    HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

6.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviație pentru funcționarea Unității Speciale de Aviaţie Caransebeș

7.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

9.    HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

10.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sălaj de către domnul Vegh Alexandru

11. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sălaj de către domnul Vasvari Robert-Gergely

V.             MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Primului program executiv în domeniile educației, învățământului superior și cercetării academice al Acordului de cooperare în domeniile învățământul, științei și culturii între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea aderării României, în calitate de membru, la Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Sistemului european de observare a plăcilor tectonice (EPOS ERIC)

3.    MEMORANDUM cu tema: Exercitarea calităţii de preşedinte al consiliului de administraţie al CEC Bank S.A. de către doamna Mirela CĂLUGĂREANU, președinte cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

4.    MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru supleant din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025

5.    MEMORANDUM cu tema:“Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2021-2023”

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Mironel PANȚUROIU – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A., unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

VI.          INFORMĂRI

7.    INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind Statutul rezerviştilor voluntari

28 Nov 2020 574

IPS Teodosie, scrisoare deschisă către Guvernul României

25 Nov 2020 1940

Ședință la Guvernul României

23 Nov 2020 1458

Guvernul a adoptat hotărârea Bilete de tratament balnear și de recuperare pentru pensionarii militari

19 Nov 2020 2265

Bilete de tratament balnear și de recuperare pentru pensionarii militari

18 Nov 2020 1071

Proiectele actelor normative adoptate în ședința de guvern de azi. Unul se referă și la comuna Cumpăna

12 Nov 2020 634

#DobrogeaDigitală Totul despre Cloud-ul Guvernamental, un proiect de zeci de milioane de euro. De la administrator la timpii de implementare

09 Nov 2020 1153

Proiecte de hotărâri ce vizează Tulcea, analizate în ședința de Guvern de mâine

21 Oct 2020 1996

Sindicatele din învățământ propun „sancțiuni clare pentru părinții și elevii care aduc grave prejudicii de imagine unor cadre didactice”

07 Oct 2020 2356

CN APM Constanța. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe agenda ședinței de Guvern

24 Sep 2020 653

Într-o interpelare adresată ministrului Sănătății, senatorul Ștefan Mihu solicită sprijinul guvernamental pentru un început de an școlar în siguranță

08 Sep 2020 1966

Ședință la Guvernul României, programată joi. Un proiect are legătură cu Constanța

02 Sep 2020 2367

România Proiectele de acte normative adoptate în ședința de Guvern de astăzi

31 Aug 2020 565

Coronavirus România Ce norme specifice vor fi impuse pentru funcționarea, de la 1 septembrie, a restaurantelor, a teatrelor și a cinematografelor (document)

31 Aug 2020 754

Azi este ședință de Guvern. Ce se discută. Tot astăzi Parlamentul dezbate moțiunea de cenzură

31 Aug 2020 654