Ziua Dobrogei

#citeşteDobrogea Dobrogea în contextul Primului Război Mondial

După ce ţara noastră a declarat război, la 14/27 august 1916, Imperiului Austro-Ungar, pentru eliberarea fraţilor noştri români de sub acest inamic, ţinutul dintre Dunăre şi Marea Neagră - Dobrogea - a suferit, pe la sud, invazia germano-bulgaro-otomană, concretizată prin Bătălia de la Turtucaia.
 
Turtucaia este o localitate pe Dunăre, fiind ca un cap de pod, adică o fortificaţie stabilită înaintea unui punct de trecere. Localitatea avea un diametru de 7-8 km, cu 15 centre de rezistenţă.

La 31 august 1916, bulgarii atacă grănicerii români şi îşi instalează artileria. Se mai dă un atac în noaptea de 1-2 septembrie, dar trupele române rezistă pe linia Staro-Selo. Atacul se reia pe data de 3 septembrie, lângă aceeaşi linie de apărare, iar colonelul Nicolicescu ordonă evacuarea. Românii au pierdut 2.000 de soldaţi, iar cei rămaşi au fost fie răniţi, fie demoralizaţi şi înfricoşaţi.
 
Chiar dacă generalul Teodorescu a cerut întăriri, respectiv 16 batalioane, dinspre Olteniţa, acestea au ajuns târziu şi nu toate în acelaşi timp. La data de 5 septembrie, inamicii continuă un alt bombardament asupra oraşului, dar în sectorul numit Daidâr vin bombardiere româneşti, iar centrul 8 a fost apărat de ofiţerul rezervist Lixeanu Nedelcu, învăţător din Brătianu - Ialomiţa. Deşi erau cinci batalioane, comandantul nu le-a folosit, fapt de care profită germano-bulgarii, ce atacă centrul nr. 3.
 
Generalul Teodorescu, care comandă divizia 17 infanterie, afirma că situaţia era gravă, iar generalul Aslan dorea o manevră externă, generalul Basarabescu, comandantul diviziei 9 infanterie, trebuia să atace spre Turtucaia, iar generalul rus Zaioncikovski, care înainta încet cu divizia 61 rusă, la care se adăuga şi un detaşament sârb, nu a dat un atac precis, inamicilor. Atacul decisiv a fost dat de către bulgari, prin punctul estic, în noaptea de 5-6 septembrie, iar românii cad în linia inamică. Românii ripostează, dar dezordonat, se produce haos, mulţi au trecut Dunărea spre a se salva. Au căzut 480 de ofiţeri, 6.000 de soldaţi, foarte mulţi prizonieri au fost luaţi, dar şi multe arme.

Bătăliile de la Silistra şi Bazargic 

Comandantul trupelor germano-bulgare, feldmareşalul Mackensen, optimist datorită acestui rezultat, a ordonat continuarea atacului asupra Dobrogei, pe linia Cernavodă -Constanţa. În stânga se afla brigada 3 din cadrul diviziei I Sofia, cu alte trei baterii militare, în centru, armata a III-a, ce era compusă dintr-o divizie de cavalerie, iar în dreapta, o rezervă rulată a amintitei armate, detaşamentul Varna sub generalul bulgar, Kontargiev.
 
Atacul s-a dat la 29 august, când bulgarii devastau gara oraşului Silistra, fapt ce a dus la părăsirea oraşului de către localnici, dar atacatorii au fost prinşi de divizia 9, condusă de generalul Basarabescu, şi executaţi.
 
La Medgidia se afla corpul militar rus, condus de generalul Zaioncicovski, cu divizia 61 rusă şi cea sârbo-croată. Românii şi ruşii erau împărţiţi în trei grupe armate, pe distanţe mari, izolate şi fără unitate.
 
În noaptea dintre 1 şi 2 septembrie 1916, bulgarii trec graniţa, dar sunt respinşi de români la Akkandîlar şi Kurtbunar.
 
La 3 septembrie, generalul Arghirescu planifică un atac asupra Kurtbunarului, bulgarii fiind respinşi de Brigada 6 română, dar, temându-se să nu fie înconjurat, generalul Arghirescu ordonă retragerea.
 
Ziua următoare, 4 septembrie, dă un atac asupra oraşului cu grupul Varna, în pofida prezenţei militare româneşti, prin detaşamentele Condeescu şi Paulian, sosite la Silistra la 5 septembrie.
 
La 6 septembrie 1916, comandantul Armatei a III-a, condusă de generalul de divizie, Mihail Aslan, ordonă generalului Zaioncicovski, căruia îi aparţinea şi divizia 9, să se retragă şi să reziste pe linia Constanţa - Medgidia. Marele Cartier General Român voia eliberarea oraşului Turtucaia şi crearea Armatei de Dobrogea, sub generalul rus Zaioncikovski.
 
Bătălia de la Bazargic a avut loc între 4 şi 5 septembrie 1916, între trupele ruse şi bulgare ca rivale, atacuri cu baionetă, generalul bulgar Contargiev cerând ajutor de la divizia 6 vecină. Deşi ocupat de bulgari, satul Ghelengic va fi reocupat de trupele române. Din cauza greşelii generalului rus Zaioncikovski de a se retrage, bulgarii reocupă localitatea.
 
Luptele se continuă spre nord, unde sunt antrenate diviziile 2 infanterie sub generalul Găisescu, a V-a infanterie sub Constantin Petală, a Xv-a sub Eremia Grigorescu, a IX-a română între Câşla şi Dobromiru de Vale, divizia a III-a rusă între Dobromiru din Deal şi Apta At şi divizia sârbă între Apta At şi Hagichioi, iar cele germano-bulgare făceau parte din Brigada Bode.
 
În aceste condiţii, la 14-15 septembrie, trupele române se retrag pe linia Rasova-Cobadin -Tuzla, anunţând alte lupte înverşunate.
 
Luptele de la Oltina date între batalionul diviziei IX, a generalului N. Petală, divizia a XIX-a, a colonelului C. Scărişoreanu, centru - sub comanda generalului Zaioncikovski, ruşi şi sârbi.

Trupele germano-bulgare, conduse de Mackensen, ce coordona grupul Bode, diviziile I Sofia şi IV Preslav - atacul din 12-13 septembrie contra românilor.
 
La 14 septembrie, armatele conduse de Mackensen şi generalul bulgar Toşev dau lupte contra ruşilor şi sârbilor la Apta At. Brigada 36 română a fost bombardată de o artilerie grea germano-bulgară, fapt ce a condus la retragerea românilor.
 
Luptele de la Cobadin-Tuzla - 16-21 septembrie 1916, cu participarea diviziei 19 a colonelului Scărişoreanu, cu atac contra bulgarilor la Osmancea. Bulgarii înaintează cu diviziile I Sofia, a IV-a Prestlav şi a VIa Vidin, fiind deci superiori românilor, prin tunuri germane, austriece, mitraliere, blindate şi aeroplane.
 
Pe linia Rasova-Arabagi, românii îi atacă pe germani, dar, prin intervenţia diviziei I bulgare, românii se retrag.
 
Bătălia de la Amzacea din 4 octombrie 1916, cu participarea diviziilor româneşti 2, 15 şi 12, ultima sub comanda unui general rus, anume Freiman - în centru se afla grupul rus Simonski, iar la est, grupul generalului român Hartel şi diviziile 9 română - Petală, brigada Poetaş. Turcii din divizia 3 atacă, în încercarea cuceririi satului Perveli.
 
La Topraisar, Mackensen participă cu armata a III-a germano-bulgară, dar şi divizia 19 a colonelului C. Scărişoreanu şi a colonelului Poetaş, oprind pentru moment înaintarea inamică.
 
Căderea Cobadinului şi a Topraisarului. Deşi colonelul Scărişoreanu, a intervenit, diviziile 51 şi 39 se retrag, localitatea Topraisar fiind ocupată de germani la 21 octombrie, ca şi Cobadin, tot în aceeaşi zi, pe fondul rezistenţei slabe a ruşilor, dar şi al laşităţii, aceştia fugind din faţa atacurilor cu baionetă ale bulgarilor.
 
Importantă a fost Operaţiunea de la Flămânda, din 18 septembrie - 1 octombrie/22 septembrie - 5 octombrie 1916, cu participarea generalului de divizie Alexandru Averescu, comandantul armatei 3 - Gh. Văleanu, diviziile 10,16,18, 21, 22 şi divizia 1 cavalerie română, împreună cu Armata de Dobrogea, condusă de generalul Zaioncikovski.
 
Trecerea Dunării s-a făcut cu cinci divizii de infanterie pe la Giurgiu şi Olteniţa, unde fluviul este mai îngust şi cu malul puţin înclinat, pe un pod de vase, dar având în vedere situaţia din Transilvania, Marele Cartier General Român renunţă la această operaţiune. Rămâne Armata de Dobrogea, ce a efectuat o manevră, cea de la Flămânda, între Aliman-Deleni, Amzacea.
 
Căderea Constanţei a avut loc în seara de 22 octombrie, pe o ploaie cu tunete şi fulgere, într-un oraş abandonat, între bulgari şi ruşi, primii lansând, cu ajutorul aeroplanelor, bombe, atât în oraş, cât şi asupra gării, a trenurilor, dar şi asupra Podului de la Cernavoda, de aceea oraşul era pustiu. Bulgarii dărâmă statuia lui Ovidius, pe care germanii o repun la loc. La 23 octombrie a fost ocupată şi Medgidia, unde se afla Cartierul General Rus, divizia 5 română, atacată de inamic.
 
Luptele din regiunea Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu şi Dorobanţu s-au dat pe 24 octombrie, în condiţiile în care Mackensen a cerut generalului bulgar Toşev cucerirea Rasovei de către divizia I Sofia şi a Cernavodei, ceea ce s-a şi întâmplat, când ai noştri se retrag la Hârşova. A fost o luptă îndârjită, generalul rus Zaioncikovski a fost înlocuit cu generalul Saharov, dar trupele de cavalerie bulgare se opresc pe linia judeţelor Constanţa - Tulcea.
 
După Pacea de la Bucureşti - Buftea - aprilie 1918, au continuat jafurile. Dobrogea se afla în stăpânirea bulgaro-germanilor, raţia era de 500 de grame de mămăligă pe zi de om, muncă forţată.
 
România reintră în război, tot de partea Antantei, la 10 noiembrie 1918, câteva zile mai târziu aveau să se unească cu România alte două provincii vechi româneşti, în afara Basarabiei, unită la 27 martie 1918, şi anume Bucovina, dar mai ales Transilvania, la 1 decembrie 1918 realizându-se visul românilor de a trăi în cadrul aceleiaşi ţări.

Bibliografie selectivă 

- Atanasiu, V., România în anii Primului Război, Editura Militară, vol. 1 Bucureşti, 1987
- Kiriţescu, C., Istoria războiului pentru întregirea României - 1916-1918, vol. 1-3, Bucureşti 1925-1927.

Despre Mihai Bucur 

Profesor de istorie şi geografie
2014 - prezent, Profesor titular la Școala Gimnazială nr. 1 Dorobanţu, comuna N. Bălcescu / Școala Gimnazială „Iuliu Valaori“ Nisipari; 
2010-2014: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Costineşti/ Școala Gimnazială nr. 1 din 2 Mai
2000-2010: Școala Gimnazială nr. 1 Fântânele
1999-2000: Grup Școlar Construcţii de Maşini Constanţa
1998-1999: Grup Școlar Construcţii de Maşini Medgidia
2005-2008 şi 2009-2010 - director la Școala Gimnazială nr. 1 Fântânele 
2009: Gradul I în învăţământul preuniversitar, Universitatea „Ovidius“ Constanţa
2009: licenţiat în geografie la Universitatea „Spiru Haret“ din Bucureşti
2007: master în istorie, la Universitatea „Ovidius“ Constanţa
1998: licenţiat în istorie, Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Facultatea de Litere, Drept, Istorie şi Teologie. 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#citesteDobrogea Scriitorul dobrogean Octavian Georgescu sărbătoreşte 81 de ani

23 May 2018 260

Techirghiol. Legende, istorii şi amintiri (II) Doctorul fără arginţi, „contele“ lacului vărgat şi vacanţele lui Eliade

22 May 2018 619

Techirghiol. Legende, istorii şi amintiri (I) Bătrânul tătar Tekir, Mârza Bey, firmanele lui Soliman Magnificul şi sfântul cu cap de câine

21 May 2018 3134

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (VIII)

21 May 2018 671

#citeşteDobrogea 131 de ani de la naşterea sculptorului Ion Jalea, cel care a donat Constanţei mare parte din lucrările sale

18 May 2018 759

#citeșteDobrogea Semnele prevestitoare de moarte la macedoneni. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

16 May 2018 6643

Inginerul Anghel Saligny. „Sclav al muncii şi al datoriei“

16 May 2018 1039

#citeșteDobrogea În prim-planul obiceiurilor de nuntă la aromâni sunt cântecele. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

15 May 2018 5826

Stăpânirea lui Mircea cel Bătrân în Dobrogea (II)

15 May 2018 1203

Odiseea unui proiect fără precedent în Dobrogea Incredibila memorie a teatrului constănţean

14 May 2018 1775

#citeșteDobrogea Credințele macedonenilor legate de botez. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

14 May 2018 1715

Stăpânirea lui Mircea cel Bătrân în Dobrogea (I)

14 May 2018 1263

Imagini de la eveniment Micii rutieri care au participat la Cupa „Mării Negre“, premiaţi (galerie foto)

13 May 2018 907

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (VII)

12 May 2018 1150

#citeşteDobrogea Ritualuri macedoneşti la naştere. Cum aflau sexul viitorului nou-născut. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

12 May 2018 1521

#scrieDobrogea Muftiii cultului musulman în perioada 1947-2018 (II)

11 May 2018 2170

#citeșteDobrogea 105 ani de la nașterea artistului emerit dobrogean Florica Cordescu-Jebeleanu

10 May 2018 699

#citeșteDobrogea „Folclorul dezvăluie mentalitatea satului.“ Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

10 May 2018 789

O călătorie prin oraşul Tulcea (1878 -1918) (I)

10 May 2018 2113

Dobrogenii şi Transilvania înainte şi în timpul marilor frământări naţionale (1917-1918)

09 May 2018 997

#citeșteDobrogea Practici medicale empirice și descântece. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

09 May 2018 1565

9 Mai 1877 - proclamarea Independenței de Stat a României

09 May 2018 2324

#citeşteDobrogea Despre infecţii la naştere şi rufărie neigienică. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

08 May 2018 2041

Dobrogea medievală Conducători militari şi formaţiuni statale din sec. XIV. Balica, marele despot Dobrotici şi Ivanco

08 May 2018 2378

Dobrogea medievală Conducători militari şi formaţiuni statale din sec. XII - XIII. Ioniţă Caloian şi Ioan Asan al II-lea

07 May 2018 1121

#citeşteDobrogea La Constanţa se importau, în 1877, petrol din America şi „hăinărie“ din Austria. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

07 May 2018 1433

#citeșteDobrogea Promiscuitatea excesivă determina gravele îmbolnăviri. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

05 May 2018 1644

#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (VI)

04 May 2018 805

#citeşteDobrogea Cândva, la Tomis - „Străzile sunt pline de bucăţi cu inscripţiuni, coloane şi sculpturi“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

04 May 2018 1583

#citeşteDobrogea Ce alimente preferate aveau dobrogenii la 1939. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

03 May 2018 6419

#citeşteDobrogea 67 de ani de la spectacolul inaugural al primei instituţii de teatru profesionist din Constanţa. Evocarea unei istorii necesare

02 May 2018 1941

#citeşteDobrogea Cartierele Constanţei engleze, la lumina lămpilor de petrol. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

02 May 2018 1791

Mocanii care au devenit mari proprietari, crescători de animale, comercianţi, „industriaşi“, dezvoltând Dobrogea

02 May 2018 2012

Dobrogea medievală Conducători militari şi formaţiuni statale din sec. XII. Revolta Asăneştilor - Ioan Asan şi Petru

01 May 2018 1039

#citeşteDobrogea Ce salarii primeau în America emigranţii macedoromâni. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

01 May 2018 2578

#citeşteDobrogea Monedele antice topite de argintari nu sunt o pagubă pentru ştiinţă? Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

30 Apr 2018 1084

Dobrogea medievală Conducători militari şi formaţiuni statale din sec. X-XI (jupanii Dimitrie şi Gheorghe; Tatos, Seslav şi Saccea, căpetenia Pudilă)

30 Apr 2018 1418

#citeșteDobrogea „Mortalitatea infantilă atinsese cote fantastice.“ Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

28 Apr 2018 1572

#scrieDobrogea Mustafa Ismail Ali, un primar al Medgidiei de origine turcă (galerie foto)

28 Apr 2018 1354

#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (V)

27 Apr 2018 781

#citeșteDobrogea „Casele suspecte, tripourile cu jocurile de noroc, cârciumile dădeau mult de lucru poliției.“ Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

27 Apr 2018 1223

#citeșteDobrogea Satul în care nu au avut loc divorţuri. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

26 Apr 2018 3050

Mulţi dintre învăţătorii dobrogeni nu s-au mai întors de pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial (galerie foto)

25 Apr 2018 1032

#citeşteDobrogea Cum era privită moralitatea femeii, în funcţie de naţionalitate. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

24 Apr 2018 5829

Povestea regelui get Dapyx - Luptele cu romanii, campania lui Crassus, taina peşterii Keiris şi asediul Genuclei (II) (galerie foto)

24 Apr 2018 1938

#citeşteDobrogea 117 ani de la naşterea scriitorului Grigore Sălceanu. Biblioteca „I.N. Roman“ deține câteva manuscrise şi fotografii

23 Apr 2018 373

Povestea regelui get Dapyx Luptele cu romanii, campania lui Crassus, taina peşterii Keiris şi asediul Genuclei (I)

23 Apr 2018 1248

#citeşteDobrogea Lăcaşuri creştine transformate în geamii. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

23 Apr 2018 1497

#citeşteDobrogea „Omul în Dobrogea nu este sigur de ziua de mâine.“ Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

21 Apr 2018 1191

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (IV)

21 Apr 2018 1007