Ziua Dobrogei

#scrieDobrogea Armenii dobrogeni

Motto: „Sunt armean, sunt bătrân / Ca muntele acesta biblic*, / Iar picioarele-mi sunt ude / Încă de la potop.“  (Cântec popular)
 
Armenii din străvechea așezare a Tomisului datează pe aceste meleaguri din vremuri de demult, risipite în istorie și legendă, de când - victime ale unui destin ilogic -, alungați din vetrele lor natale de furia bigotă și intoleranța religioasă a unor uzurpatori, și-au găsit adăpost aici, într-o încercare disperată de supraviețuire și adaptare, privindu-și noul lor cămin ca pe-o patrie adoptivă.
 
Descinși - după legendă - în linie directă din patriarhul Noe, armenii au populat platoul estic al Asiei Mici - mare parte a peninsulei -, având ieșire la trei mări: Caspică, Neagră și Mediterană. Ținut muntos și relativ arid, această poziție geografică nu le-a fost prea favorabilă decât, poate, în a-și apăra teritoriul de numeroșii năvălitori, ispitiți de prada bogată pe care o puteau jefui de la pașnica populație locală, harnică și inventivă, devastând periodic satele și orașele armenești; dar, cum armeanul este un „om al spiritului“, se explică  de ce acesta s-a ocupat mai mult de cultură și artă, însă, oricâtă imaginație a avut, nu și-a închipuit că va cădea pradă cruzimii și barbariei unor invadatori, apăruți din nisipurile Asiei centrale, al căror mod de viață era caracterizat de cruzime și jaf.
 
Câți n-au călcat acest pământ cu intenția de a-l stăpâni și a-i transforma în sclavi pe pașnicii lui locuitori? Mezii, parții, perșii, romanii, mongolii, turcii selgiucizi și otomani, încât - cu regret - mă gândesc că, poate, a avut dreptate un interlocutor, care, mai demult, îmi spunea că, dacă armenii, în loc de mulțimea de mănăstiri și biserici, lăcașuri de cult de care este plină țara, ar fi construit cetăți fortificate, soarta lor ar fi fost astăzi alta. Poate părea paradoxal că în prezent Armenia are doar 3 milioane de locuitori, în timp ce în diaspora sunt 10 milioane (declarați!),  probabil, mai mulți. Armeanul, silit de împrejurări, și-a dezvoltat capacități de adaptare, o viziune flexibilă, care să-i permită să reziste, fizic, în primul rând - condiție sine qua non a dăinuirii sale.
 
Neamul armenesc nu și-a pierdut niciodată individualitatea etnică; a pierdut, de-a lungul anilor, multe teritorii, a pierdut elemente de civilizație materială, dar niciodată limba maternă și conștiința de armean. Ceea ce spune George Coșbuc în poezia Graiul neamului se poate exemplifica prin aceasta: teritoriul pierdut se poate recupera, dar dispariția limbii înseamnă pieirea neamului.
 
În cartea sa, Patruzeci de zile și nopți pe Musa Dagh, Frantz Werfel admiră tenacitatea cu care acești armeni au știut să-și apere moștenirea culturală, apelând, pentru a ilustra această convingere, la numeroase întâmplări. Fugind din calea invadatorilor, o femeie simplă, de la țară, a înșfăcat 30 de kg. de manuscrise (cât a putut căra) și le-a salvat de la distrugere. N-a mai putut lua nimic altceva. Un popor care are astfel de oameni nu va pieri niciodată, indiferent de condiții, conchidea scriitorul. Poate acest exemplu l-a determinat să afirme la un moment dat: „Armenii sunt toți intelectuali, nu atât prin diplome și profesii, cât prin preocupări și nivel de gândire“.
 
Într-adevăr, doar vitregia condițiilor naturale, loviturile populațiilor „barbare“ și, mai târziu, opresiunea regimului comunist sovietic i-au determinat pe armeni să-și părăsească - în câteva etape -  vetrele natale și să se pună la adăpost prin locuri străine. Pe lângă refugiul fizic - prin emigrare, refugiul spiritual - în cultură, armenii au fost nevoiți să suporte deportarea din teritoriile proprii, ale lor de mii de ani, dar ocupate de invadatorii musulmani, ca urmare a prigoanei permanente suferite în cadrul Imperiului Otoman. Așa au ajuns prin Nordul Moldovei, apoi în Transilvania și mult mai târziu s-au răspândit și spre sud, venind prin părțile Dobrogei. Piatra tombală găsită la Cetatea Albă, datând din anul 967(!) stă mărturie vechimii armenilor în Moldova.
 
În Dobrogea, un prim val de emigranți a venit spre sfârșitul secolului al XII-lea, fugind de năvălirea lui Tahmaz Șah în Asia Mică, stabilindu-se la Tulcea, Babadag, Sulina, dar și la Silistra și Bazargic (azi, în Bulgaria).  Cei mai mulți însă au venit în zona aceasta după 1900, consecință a persecuțiilor și masacrelor programate cu premeditare și judicios aplicate prin așa numitul genocid împotriva armenilor. Venind cu vaporul, au coborât în Constanța, de unde unii și-au continuat drumul spre nord și vest, la rude și cunoștințe; mulți au rămas pe loc, formând astfel a doua mare colonie armeană din România, după cea din București.
Primirea călduroasă  și ospitalitatea oferită de români - peste tot unde și-au dorit armenii să rămână și  să viețuiască - unor creștini despământeniți și pribegi i-au încurajat pe aceștia din urmă să vadă în România o patrie adoptivă, pe pământul căreia au clădit biserici, școli, alte diferite edificii și în pământul căreia și-au îngropat morții. Explicația acestei comuniuni armonioase se poate găsi, parțial, în comunitatea credinței religioase (creștin ortodoxă și catolică), a unor rădăcini etnice comune**, în identitatea de origine a limbii de bază, numită convențional indo-europeană, din care s-au desprins în veacuri imemoriale cele două limbi., alături de altele din aceeași mare grupă. Aș adăuga la aceste argumente, cu rezerva subiectivității, asemănarea destinelor istorice, prin aceea că ambele popoare - român și armean - au fost nevoite să ducă o luptă necontenită cu forțele expansioniste,  pentru a-și păstra hotarele și ființa națională.
 
Aici, ca și în celelalte provincii românești, au existat Companiile Armenilor, organe civile de reglementare a problemelor comercianților și meseriașilor, precum și a relațiilor dintre coloniile armenești și administrația românească. În toate centrele importante unde s-au stabilit, armenii au construit lăcașuri de cult (două mănăstiri la Suceava: Hagigadar și Zamca și nenumărate biserici și capele în cimitirele armenești din țară). Biserica din Constanța poartă hramul Sfintei Marii, Născătoarea de Dumnezeu, iar cea din Tulcea, al Sfântului Grigorie Luminitorul. De asemenea, au contribuit activ la dezvoltarea și progresul localității respective.
 
Când, după 400 de ani de stăpânire otomană, Dobrogea a revenit la patria-mamă în noiembrie 1878 (Țara Românească, pe vremea domnitorului Mircea cel Bătrân se întindea „până la Marea cea Mare“), regele Carol I adresează Proclamația către Armata Română, care cuprindea și recomandarea de a se aplica un tratament egal tuturor minorităților existente în această regiune, respectându-se credințele lor religioase.
 
La 13 noiembrie 1878, prefectul județului Constanța, Remus Opreanu, emite Legea Pentru Organizarea Dobrogei, care - la articolul 3 - stipula că toți locuitorii Dobrogei sunt cetățeni ai țării și se vor bucura de un tratament egal și tolerant, precum și cultele minorităților, printre care și Biserica Apostolică Armeană. În primul Consiliu Comunal, alături de români, turci, greci, bulgari, figura și armeanul M. Frenchian, mare comerciant cerealist și care făcea parte dintre notabilitățile orașului. Dobrogea, ca model interetnic dintotdeauna, număra printre cei 158 de consilieri ai Constanței - dintre anii 1878 - 1928 - și opt armeni: G. Frenkian, Agop Tomasian, M. Lucmanian, Mogărdici, Garabet Marcarian, A. Damadian, Calust Anton, Parsegh Poladian.
 
Teodor Zadig (venit din Basarabia) a ocupat funcția de subprefect la plasa Mangalia (1906); au fost primari și viceprimari în alte localități dobrogene: D. Burlea, M. Grigoriu, Gabriel Frenkian.
 
După cum menționam anterior, armenii au contribuit la dezvoltarea economică și culturală a localităților în care s-au stabilit.  Este bine-cunoscută istoria Farului Genovez, azi fără utilitate practică, ci doar cu valoare istorică și turistică, ce înfrumusețează faleza peninsulară a orașului. Lăsat în paragină, el a fost restaurat în întregime la inițiativa și pe cheltuiala unui armean (dar și a altor câțiva proprietari de corăbii), pe nume Artin Aslan (inginer francez de origine armeană, stabilit în Constanța). În fundația construcției, el ar fi îngropat o casetă cu numele filantropilor care contribuiseră la recondiționarea monumentului. Sunt cunoscute semețele edificii ridicate cândva de armeni - ca și poveștile lor romantice -, precum Casa cu Lei a lui Dicran Emirzian, casa lui Damadian, a lui Bohcelian, Palatul Manissalian (demolat, din păcate) ș.a.
 
Parcurgând vremuri vitrege, cu înălțări și coborâșuri succesive, pierzând ireversibil - prin repatrieri și emigrări - o mare parte din membrii săi, obstrucționată în ultimii ani ai dictaturii, când i s-au confiscat sediul și viața culturală, comunitatea armeană din Constanța  s-a încrâncenat să rămână și să existe. Singură, biserica, ultim bastion al conștiinței naționale, a preluat povara unității de neam, de limbă, de spirit a armenilor - câți mai suntem - spre a o menține pentru vremuri mai prielnice.
 
Când albul zăpezii din ianuarie 1990 s-a așternut peste însângeratele zile ale Revoluției - ca semn că jertfa fusese acceptată - toți am înțeles că venise vremea înnoirilor: erau multe de făcut, doar timp de pierdut nu era. Ai noștri - armenii din Constanța - au început acțiunea de a reînchega comunitatea etnică locală și astfel, în februarie 1990, s-a creat filiala din Constanța a Uniunii Armenilor din România, organizație constituită pe criterii etnice, apolitică, ce luase ființă, după o considerabilă pauză de ani de zile, la București. Armenii din Constanța, membrii unei comunități pe cale de a-și răzleți conștiința etnică, dar rezistând încă, dăinuind prin forța limbii și a credinței religioase, s-au mobilizat, s-au regrupat și, în a doua duminică din februarie a acelui an de început, au votat înființarea filialei, stabilind prin vot deschis componența primului Comitet de Conducere. Enoriașii (membrii fondatori), adunați în număr mare la biserica armeană din strada Callatis nr. 1, au devenit astfel prima Adunare Generală, cea de constituire a organizației constănțene. Primul nostru Comitet a fost alcătuit din: Sarchis Ehsighian (președinte), Diran Agopian, Ervant Concegulian, Harry Tavitian, Arșaluis Sarchisian (Gurău), Arsen Sarchizian, Vraj Derderian, Eduard Kerpician, Emanuel Merdinian. Începutul fusese făcut.
 
Munca neobosită a celor mai mulți dintre membrii comitetului, priceperea și dăruirea lor, dar și a întregii comunități au dat roadele scontate, pentru a reconfirma credința că lucrul făcut cu dragoste și sacrificiu poate bucura și dăinui.
 
Activitățile comunității armene din Constanța, condusă cu profesionalism și eficiență de către comitetul ales, în frunte cu Sarchis Ehsighian, președinte, au fost dintre cele mai variate și interesante, ca dovadă reușind să strângă în jurul său pe toți membrii comunității, cca 300 de armeni. Același lucru se poate spune și despre Comitetul și președintele următor, Hacic Garabet, ca și despre cel care i-a luat, ulterior, locul, dr. Liviu Merdinian. Clubul este frecventat de peste 100 de persoane, ce-i trec pragul săptămânal, atrase de atmosfera plăcută, prietenească, de comuniunea de spirit și bucuria de a-și întâlni co-etnicii - rude și cunoscuți -, spre a schimba noutăți și impresii, ceea ce dă viață acestui așezământ, ca și acțiunile multiple și variate, printre care: pelerinaje la bisericile armenești din țară (inclusiv la catedrala catolică de la Gherla, fostă Armenopolis!), de la Suceava, București, Pitești, Galați, Focșani, Bacău, Roman, Tulcea etc.; conferințe pe teme de istorie, literatură, cultură, susținute de unii dintre membrii comunității, precum Garabet Kumbetlian (Franz Werfel și genocidul armean; Sfinții Vartanank. Din tradițiile religioase și laice ale armenilor; H.Dj. Siruni - istoric, orientalist, armenolog, jurnalist, poet și traducător român de origine armeană;  Suren Cedighian - inginer, cercetător, om de știință și inventator armean ș.a.), Mihai Chircor (100 de ani de la genocidul otoman împotriva armenilor)Arșaluis Gurău (Epopeea națională armeană, David din Sasun; Acad. Ana Aslan - creatoarea Școlii românești de gerontologie; Garabet Ibrăileanu - scriitor, critic și istoric literar român; Simion Tavitian - jurnalist și scriitor; Dăruirea prin cultură ș.a.), Florin Pietreanu (Oameni de cultură de origine armeană din Constanța), Anaid Tavitian (Teatrul antic. Modele și arhetipuri) și alții.
 
În afara conferințelor pe plan local, s-au organizat și deplasări - la invitația celorlalte filiale ori la propunerea UAR, pentru lansări de carte, prelegeri, referate: Sulina - Comunicarea interetnică în spațiul cultural dobrogean - contribuții armene. (Comunicare redactată și prezentată de A. Gurău în cadrul Programului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, derulat sub înaltul patronaj al UNESCO, 2010, Anul Internațional al Apropierii dintre culturi - Sulina 29 - 31 iulie 2010); Pitești - Lansare de carte la Biblioteca Județeană (Luiza Terzian, Flori de laur -poeme - și A. Gurău, Al treilea ochi - nuvele -); Bacău (Traduceri de Siruni în limba armeană din poezia eminesciană. Au prezentat Alis Avachian și A. Gurău); Medgidia (Istoria, religia, cultura armenilor - expunere - A.G.) etc.
 
S-au desfășurat, de asemenea, și alte activități de natură culturală și socială: a funcționat câțiva ani buni o școală armeană de duminică (s-a reluat și în prezent) cu elevi de vârstă școlară (15 elevi), un curs de învățare rapidă a limbii materne cu adulții interesați (opt cursanți). S-au organizat expoziții, vernisaje, seri culturale și muzicale  - la sediu ori la biserică -, au fost sărbătorite evenimente importante din istoria Armeniei și României (Luptele de la Avarayr/ Sardarabad; Marea Unire de la 1918), au fost traduse predicile părintelui paroh, spre a deveni accesibile tuturor enoriașilor; s-au organizat spectacole cu texte bilingve, mese festive, serbări câmpenești. S-au făcut donații către cei mai nevoiași. Recent, au fost donate de către un om de afaceri - armean din Liban (Kevork Akchehirlian), care trăiește în România, peste 600 de perechi de adidași, precum și îmbrăcăminte  copiilor armeni și români de la diferite așezăminte de binefacere (Centrele de plasament Micul Rotterdam și Traian și Cluburile de fotbal Victoria, Arca și Phoenix);  s-a donat Muzeului de Artă Populară din oraș, de către Anaid Tavitian, un costum național armenesc cu o vechime de peste 100 de ani.
În primăvara aceasta, cu eforturi comune din partea autorităților locale, a reprezentanților minorității armene și a Bisericii Armene (părinte paroh: Oshakan Khachatryan), s-a instalat, pe faleză, un monument primit în dar de către orașul Constanța din Armenia: un impozant HACIKAR (cruce de piatră), sculptură specifică tradiției armene, manifestarea cea mai concisă a spiritului național, exprimată în dantelăria din piatră - limbaj netraductibil, dar elocvent sinestezic:
 
Hacikarul de tuf***
în desenul său încrustată
toată istoria
 
Locul ales este cu adevărat special: centrul unei ample fântâni arteziene, unde, seara, va fi luminat de reflectoarele deja montate.
 
Cruce de piatră
spre veșnicie privind
Hacikarul veghează

Marile colectivități au - se pare - un destin, ca și indivizii; destinul armenilor a fost ingrat, chiar dacă explicabil istoricește. Popor mândru și iubitor de neam, armenii își făceau (și continuă să o facă) un titlu de glorie din istoria lor zbuciumată, din modul cum au reușit să supraviețuiască - în timp ce alte neamuri vechi, contemporane cu el,  au pierit -, din întâietatea pe care au avut-o sub diverse aspecte (Armenia este prima țară din lume care a adoptat creștinismul în mod oficial, ca religie de stat, sub regele Dărtad sau Tiridates al III-lea, în 301 d.C.;  Erevan, construit chiar pe plaiul de unde s-a întors porumbelul lui Noe cu ramura de măslin în cioc****, este cea mai veche capitală din lume, păstrată ca atare), precum și din alte direcții în care se revendică înaintași.
 
Poate că întâmplarea, hazardul nu există și cine știe ce rațiuni superioare au făcut ca cele două popoare, - român și armean -, aparent, atât de deosebite, dar esențial atât de asemănătoare să se întâlnească astfel pe traiectoria imprevizibilă a istoriei. Poate că nici prezența, de acum, veșnică, a Hacikarului nu este întâmplătoare… căci
Mâini de prieteni
se întind peste mare
simbol de iubire.
*Aluzie la muntele Ararat, pe care s-ar fi oprit arca lui Noe și unde - potrivit  legendei - ar fi ancorat.
**Este vorba de o ramură tracă la ambele neamuri, recunoscută și confirmată prin studii chiar de savantul Nicolae Iorga. 
***Tuf - piatră vulcanică, rezultată din solidificarea lavei. 
****Sursă: Biblia                                            

CÂNTEC DE RECUNOȘTINȚĂ   

                                                                         Silit de nenoroc și vitregii
Și după ani întregi de pribegii,
Gonit din țara mea de-un tragic rost,
La tine am găsit un adăpost;
Căci m-am simțit de vatra mea aproape.
Aceiași codri verzi, aceleași ape,
Același soare blând, același cer              
Peste al tău pământ ospitalier.
                                                           
Refren:
 
Te port în gând și,-oricât mi-ar fi de bine,
Cu mine ești mereu, mereu mi-e dor de tine;
Și-oriunde-aș fi, vreau să mă-ntorc acasă,
Căci tu mi-ești prag, și patrie, și casă.
Mi-ai dat atât de multe, m-ai iubit
Și sunt aici de veacuri fericit.
Ca fiu, m-ai învățat să te iubesc
Și pentru toate astea-ți mulțumesc.
 
Din câte știu de la părinți și buni,
Mi-ai fost mereu alături, din străbuni.
M-ai apărat, te-am apărat și eu –
Avem în cer același Dumnezeu.
Ca să aspir în viață înainte,
Mi-ai dat învățătură și cuvinte.
Că m-ai vegheat și m-ai crescut cu dor,
Atât îți sunt de recunoscător.
 
Refren:...
 
Poate cândva, de-ar fi să-ți fie greu,
Ți-oi fi atuncea pavăză și eu.
Ești pentru mine tot ce am mai sfânt,
Chiar de mai am o patrie în gând;
Că sorb din țărna ta atâta vlagă
Și mi-ești mereu din ce în ce mai dragă.
Te simt aprinsă-n inimă și-n minte,
 Avem pe veci destine înfrățite.
                                                                       
 Refren:...
 
Despre Arșaluis Gurău
 
Arșaluis Gurău (n. Sarchisian) a urmat Școala Armeană din Constanța, apoi Liceul „Mihai Eminescu“, Institutul Pedagogic din Constanța, apoi Facultatea de Filologie (secția Limbă și Literatură Română) a Universității din București. A predat, ca stagiară, limba și literatura română la Școala Generală din com. Limanu, Mangalia (unde a fost repartizată), apoi la Școala Generală din com. Cumpăna. A venit, prin concurs (locul I) la Liceul Pedagogic (azi, Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu“). A ocupat, prin transfer, o catedră de română la Liceul „Mihai Eminescu“ (azi, Colegiul „Mihai Eminescu“), apoi la Liceul Economic (azi, Colegiul Comercial „Carol I“). A fost în tot acest timp, cu excepția câtorva ani, șefa Catedrei de Limba și Literatura română sau Șefa Comisiei Diriginților.
 
Membră a Societății de Științe Filologice. Face parte din organizația apolitică, culturală, Uniunea Armenilor din România. A făcut parte cca 20 de ani din comitetul de conducere al filialei constănțene a UAR, în funcția de secretar cultural (voluntariat). A condus și  efectuat nenumărate acțiuni culturale în această calitate. Face parte din Cenaclul „Mihail Sadoveanu“ al Cercului Militar Constanța. A scris și a publicat numeroase articole, studii, recenzii, prezentări de carte în reviste din țară și străinătate. A publicat patru cărți: 1. „Ghid de conversație român-armean“; 2. „Critice și Lirice“; 3. „Al treilea ochi“;  4. „Interviuri, Portrete, Analize, Articole“.
 
A primit diferite distincții, printre care: o diplomă de recunoștință din partea guvernului Armeniei, un premiu pentru cartea „Al treilea ochi“ din partea Cenaclului „M. Sadoveanu“, un Hrisov de binecuvântare și apreciere din partea Arhiepiscopiei Armene din România pentru întreaga activitate.
 
Citește și: 
 
ZIUA de Constanța lansează, în curând, Îndreptarul de iubire
 
Zi după zi, până la Ziua Dobrogei, ZIUA de Constanța va fi semnalul, apelul, conștiința care #sărbătorește Dobrogea

Ziua Dobrogei, 139 de ani. 14 noiembrie 1878 - 14 noiembrie 2017

Ziua Dobrogei

#sărbătoreșteDobrogea General-maior (r) Mihail E. Ionescu - „Dobrogea. Rezonanțe istorice și speranțe împlinite“

#citeşteDobrogea „Numai astfel putem cinsti numele de român“ (document)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#scrieDobrogea Colecția muzeală George Neacșu din Medgidia (galerie foto)

26 Jul 2018 1045

#scrieDobrogea Oprea Hârâciu - eroul Medgidiei în Primul Război Mondial

18 Jul 2018 1265

#scrieDobrogea Dr. Ibrahim Themo, fiul adoptat al Medgidiei (galerie foto)

11 Jul 2018 1681

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (XI)

06 Jul 2018 1426

#scrieDobrogea Citakii, grup etnic dobrogean evidenţiat în secolele XVI-XVII

05 Jul 2018 1242

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (X)

30 Jun 2018 1291

#scrieDobrogea Ioan N. Roman, „patriarhul Dobrogei“. Personalitate marcantă a Constanţei şi a Medgidiei (galerie foto)

26 Jun 2018 1111

#scrieDobrogea Abdul Hagi Cherim şi Kemal Hagi Amet, primarii care au construit şi modernizat Medgidia (galerie foto)

23 Jun 2018 2062

#scrieDobrogea Sayd Mârza Paşa - tătarul care a modernizat Dobrogea şi a întemeiat oraşul Medgidia

19 Jun 2018 4967

#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (IX)

29 May 2018 871

#scrieDobrogea. Canalul Dunăre - Marea Neagră. 34 de ani de la inaugurarea „Magistralei Albastre“ Primele proiecte de realizare a canalului navigabil (II)

25 May 2018 1941

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (VIII)

21 May 2018 1190

#scrieDobrogea Abdul Medgid - fondatorul orașului modern Medgidia (galerie foto)

17 May 2018 11616

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (VII)

12 May 2018 1726

#scrieDobrogea Muftiii cultului musulman în perioada 1947-2018 (II)

11 May 2018 2744

#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (VI)

04 May 2018 1286

#scrieDobrogea Muftiii cultului musulman în perioada 1878-1947 (I) (galerie foto)

03 May 2018 2292

#scrieDobrogea Mustafa Ismail Ali, un primar al Medgidiei de origine turcă (galerie foto)

28 Apr 2018 2552

#scrieDobrogea Evoluția Portului Constanța pe drumul refacerii (1945-1957) (V)

27 Apr 2018 1167

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (IV)

21 Apr 2018 1560

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia. Absolvenţi, organizarea în perioada comunistă şi reorganizarea după 1990 (VII)

19 Apr 2018 1297

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (III)

13 Apr 2018 1466

#scrieDobrogea Constanţa/Dobrogea în Anul Centenar - teme minore şi semne sporadice de coeziune (II)

11 Apr 2018 1484

#scrieDobrogea Constanța/Dobrogea în Anul Centenar - teme minore și semne sporadice de coeziune (I)

10 Apr 2018 1487

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1932-1947) (V)

05 Apr 2018 1930

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (II)

31 Mar 2018 1658

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1923-1932) (IV) (galerie foto)

29 Mar 2018 1312

#scrieDobrogea Învățământul vocațional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1923-1932) (III)

23 Mar 2018 1493

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1912-1922) (II)

15 Mar 2018 2161

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1902-1912)

09 Mar 2018 2085

#scrieDobrogea Familia Golea, brașovenii care au modernizat și condus Medgidia

02 Mar 2018 2554

#scrieDobrogea Biserica ortodoxă cu hramul „Sf. Apostoli Petru și Pavel“ din Medgidia - o biserică a creștinilor ridicată de un musulman

27 Feb 2018 2459

#scrieDobrogea Învăţământul din Dobrogea centrală după anul 1878 până la începutul secolului al XX-lea (II)

23 Feb 2018 1433

#scrieDobrogea Învăţământul din Dobrogea centrală după anul 1878 până la începutul secolului al XX-lea (I)

22 Feb 2018 1798

#scrieDobrogea Apeductele Tomisului, lungul drum al apei şi al legendelor

31 Jan 2018 6482

#scrieDobrogea Casa cu Lei, despre mărire şi decădere la Constanţa (galerie foto)

29 Jan 2018 4385

#scrieDobrogea Sport şi artă în centrul Constanţei (galerie foto)

26 Jan 2018 1313

#scrieDobrogea Integrarea Dobrogei. Implicaţii socio-economice

25 Jan 2018 1193

#scrieDobrogea Povești despre ieri și azi la umbra zidului de incintă al cetății Tomis (galerie foto)

24 Jan 2018 1348

#scrieDobrogea Hotelul Palace, simbolul din „umbra“ Cazinoului (galerie foto)

22 Jan 2018 2805

#scrieDobrogea Spitalul Județean Constanța, aproape de semicentenar (galerie foto)

19 Jan 2018 2349

#scrieDobrogea Istoria zbuciumată a celui mai vechi lăcaş musulman din Constanţa, Geamia „Hunkiar“ (galerie foto)

17 Jan 2018 1447

#scrieDobrogea Cartierul antic Tomis sau povestea ruinelor de la Constanţa din Parcul Catedralei (galerie foto)

15 Jan 2018 2731

#scrieDobrogea Administraţie şi politică în Dobrogea de la Războiul de Independenţă la Marea Unire

12 Jan 2018 1119

#scrieDobrogea Ion Bănescu, primarul-învățat care... a inventat stațiunea Mamaia (galerie foto)

12 Jan 2018 1637

#scrieDobrogea „Vecinică amintire“ eroilor neamului din Cimitirul Central Constanța! (galerie foto)

10 Jan 2018 1404

#scrieDobrogea A fost odată, pe strada Mircea cel Bătrân, Teatrul de Stat Constanța (galerie foto)

08 Jan 2018 2038

#scrieDobrogea Vila Şuţu sau impresionanta poveste a clădirii în stil maur care a străbătut trei secole (galerie foto)

05 Jan 2018 4384

#scrieDobrogea Odă în marmură pentru eroii neamului - „Glorios am știut să murim“ (galerie foto)

03 Jan 2018 1639

#scrieDobrogea Semne bune anul are când... silozurile Saligny sunt pline (galerie foto)

01 Jan 2018 1537