Ziua Dobrogei

#scrieDobrogea La 1 Decembrie 1918, rănită grav de ocupanți, Dobrogea își chema cetățenii acasă

Războiul devastator pentru Dobrogea, așa cum mai fuseseră atâtea în istorie, se încheiase. Reinstalarea autorităților românești se face la 30 noiembrie 1918, prin numirea prefectului D.N. Negulescu.
 
În 12 noiembrie 1918, mai toată intelectualitatea dobrogeană din București s-a întrunit în biroul notarial al lui Constantin Sarry pentru a discuta reluarea apariției publicației „Dobrogea Jună“. În ziua de 17 noiembrie 1918, după doi ani de întrerupere (3 august 1916-noiembrie 1918), cauzată de mobilizarea generală, la care au participat directorul și redactorii publicației1, dar și de ocupația bulgaro-germană din Dobrogea, refugiul populației, rechiziționarea tuturor tipografiilor locale de către ocupanți, sosise momentul reluării activității. Deoarece situația financiară a directorului era precară, prezent printre participanții la discuții, comerciantul P. Șapira, furnizor al Casei Regale, a deschis o listă de subvenție și s-au adunat 40.000 de lei, suficienți pentru asigurarea independenței editoriale.2
 
În primul număr, la nicio săptămână de la încetarea Primului Război Mondial, a fost publicat un manifest către „frații Dobrogeni“ prin care se reaminteau necazurile îndurate („Evacuați și desgrădinați dela căminurile noastre, rupți printr’un tratat silnic de trupul Țării-Mume, pribegi și urgisiți pretutindeni, în lipsă și mizerie pe pragul iernii, cu munca noastră risipită, fără stăpânire și totuși cu o mie de stăpâni și în neputință de a pune picior pe pământul părinților noștri“3) și se făcea un apel la afirmarea „legal, drept, dar hotărât“ a voinței băștinașilor dobrogeni. Declarația este semnată de 23 de persoane, jurnaliști cunoscuți ai vremii, printre care Const. Sarry și Ioan Neicu. Totodată, a fost dat publicității un pios omagiu „vechilor, apreciaților și pe veci neuitaților colaboratori, morți pe câmpurile de datorie și de onoare“4.
 
Numirea prefectului D.N. Negulescu, în acele momente de maximă dificultate pentru județ, este analizată critic în coloanele ziarului „Dobrogea Jună“: „D.N. Negulescu, numit în capul județului Constanța, e un homo novas în administrația publică. Director al liceului din localitate, bun profesor, el nu pare prea pregătit pentru o asemenea funcție publică. Dar, continuă editorialistul publicației, nimeni altul decât directorul ei, Constantin Sarry, în afară de orice spirit de partid, răspunderea de românitate în Dobrogea fiind o operă mare. Singura politică ce trebuie să o facem este aceea după Rousseau de a trăi viața poporului nostru, a-i pătrunde nevoile, a-i simți aspirațiunile, a-i pricepe până și visurile lui - strâns uniți în jurul «Dobrogei June» și al acelor principii după care vom ști să fim față de oricine sprijin necondiționat și dezinteresat sau judecători fără de cruțare“.
 
De altfel, numirea prefectului se datora intervenției la Consiliul de Miniștri și la reprezentanții Puterilor aliate a unei delegații de intelectuali dobrogeni din rândul cărora nu lipsea ziaristul Constantin Sarry.

Printr-o publicațiune, Prefectura județului face cunoscută populației data reinstaurării autorităților administrative și judecătorești în județ. „Mâine 1/15 decembrie 1918, orele 10 dimineața, se va oficia un serviciu în catedrala orașului pentru reocuparea Dobrogei de către autoritățile române. După terminarea serviciului religios, va urma solemnitatea instalării autorităților administrative și judecătorești în localul Palatului de justiție de aici. Semnează Prefectul județului Constanța, N. Negulescu.“ 

Te Deum-ul de la Catedrală a fost oficiat de parohul Ion Grigorescu. Oamenii încep să se întoarcă din refugiu la casele lor. În scopul acordării despăgubirilor pentru gospodăriile distruse, se constituie o comisie pentru fiecare localitate afectată. În paralel cu refacerea legăturilor cu Moldova, a început reconstruirea liniei ferate București - Constanța, strict necesară pentru aprovizionarea populației. Americanii au trimis, cei dintâi, 42 de vagoane cu alimente care să se distribuie gratuit familiilor eroilor, soldaților întorși de pe front, săracilor. Alimentele au fost depuse în depozitele din port și de acolo s-a făcut distribuirea lor.5
 
Traficul feroviar a fost reluat repede, dar cu transbordare la Fetești, unde podul peste brațul Borcea, cu cele trei deschideri de 140 m, distruse de armatele române în retragere, a fost reparat abia în decembrie 1921.
 
Inginerul Anghel Saligny s-a oferit să ajute la această lucrare, întocmind proiectul reconstrucției podului cu un tronson tip „pasaj“ carosabil, pentru circulația pietonilor și vehiculelor. Nu i s-a acceptat propunerea pentru că piesele necesare trebuiau executate în străinătate și ar fi fost nevoie de circa 11 milioane de lei. Dată fiind starea de austeritate a țării, s-a convenit ca unele piese și subansamble să fie executate la Uzina din Reșița. Podul va fi reconstruit din alte două părți metalice6. În data de 20 martie, în ziarul „Farul“ se anunța că la Fetești se află depozitate 63 de vagoane cu material metalic, majoritatea corpurilor metalice fiind segmente de poduri adunate din Ardeal.
 
Legea pentru Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Satmarului și Maramureșului cu România a fost dată la 11 decembrie 1918, sub semnătura regelui Ferdinand și a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion I.C. Brătianu. Ratificarea ei are loc abia în ianuarie 1920, când este și publicată în Monitorul Oficial nr. 206.
 
„Articol unic: Se ratifică investindu-se cu putere de lege Decretul lege cu nr. 3631 din 11 decembrie 1918, publicat în Monitorul Oficial 212 din 13 decembrie 1918, privitor la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Satmarului și Maramureșului cu Vechiul Regat al României în cuprinderea următoare:
 
Ferdinand l, Prin grația lui Dumnezeu și voința națională Rege al României, la toți de față și viitori, sănătate: asupra raportului președintelui Consiliului nostru de Miniștri sub nr. 2171 din 1918; luând act de hotărârea unanimă a Adunării naționale din Alba Iulia, am decretat și decretăm: l. Ținuturile cuprinse în hotărârea Adunării Naționale din Alba Iulia de la 18 noiembrie (1 decembrie) 1918 sunt și rămân de-a pururi unite cu Regatul României. ll. Președintele Consiliului nostru de Miniștri este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a decretului lege de față. Dat la București, la 11 Decembrie 1918.“
 
La sfârșitul războiului, se cerea tuturor primăriilor din Dobrogea să întocmească dosare, declarându-se pagubele aduse de armata germano-bulgară și turcă în Primul Război Mondial. La Iași, un grup de refugiați dobrogeni, avându-l în mijlocul lor pe I.N. Roman, în așteptarea păcii ce urma să se încheie între România și Puterile Centrale, făceau lobby pentru provincia greu încercată. De altfel, în preliminariile de la Buftea erau stabilite câteva repere inclusiv cedarea Dobrogei către puterile centrale. Grupul dobrogean a intervenit la guvernul Marghiloman pentru a înlătura clauza aceasta din tratatul de pace. I.N. Roman a redactat un memoriu cuprinzând toate argumentele pertinente pentru cauza cerută, punctând mai ales drepturile românilor în acest teritoriu vechi românesc. Pentru a putea fi înțelese mesajele pe această temă, articolele publicate în „Neamul românesc“ au fost traduse în limba franceză de dr. A. Demetrescu și reunite într-un volum intitulat „La Dobroudja roumaine“, Etudes et documents, Bucarest,1919.7 Au fost redactate memorii înmânate atât Președintelui Consiliului de Miniștri, cât și miniștrilor Angliei, Franței și Americii.
 
În urma acestui demers al dobrogenilor, generalul Coandă a dat asigurări că guvernul este preocupat de situația provinciei și că „nici un deget de pământ nu se va pierde din Dobrogea“. A cerut, în schimb, timp pentru ca lucrurile să se rezolve, îndemnând populația la „puțintică răbdare, de câteva zile numai“. De asemenea, prim-ministrul a promis că „se va proceda la măturarea armatelor bulgare din Dobrogea, pornind de la Tulcea“. Doar după ce întreaga provincie va intra sub stăpânirea autorităților române se va permite populației refugiate să se întoarcă acasă. „În răstimpul acesta, nu e prudent ca cine să încerce a trece în Dobrogea, deoarece, scăpat de refugiu, riscă să fie masacrat“, spunea generalul Coandă, președintele Consiliului de Miniștri, în răspunsul formulat în urma memoriului depus de gazetarii și intelectualii dobrogeni. Toate reacțiile oficialilor europeni și români în urma acestor scrisori au fost publicate în „Dobrogea Jună“.
 
În același ziar de atitudine, „Dobrogea Jună“, se scria: „Evacuați și dezrădăcinați de la căminele noastre, rupți printr-un tratat silnic de trupul țării-mume, pribegi și urgisiți pretutindeni, în lipsă și în mizerie, în pragul iernii, cu munca noastră risipită, fără stăpânire și totuși cu o mie de stăpâni și în neputința de a pune picior pe pământul părinților noștri, asistăm impasibil cu o resemnare vinovată, față de evenimente atât de hotărâtoare pentru destinele tuturor neamurilor, fără să desprindem nici un învățământ din Cartea Vremurilor și fără să ținem seama că aceia care se uită pe sine sunt uitați de Dumnezeu?“
 
Prima mare festivitate a Marii Uniri s-a desfășurat la Constanța pe 1 decembrie 1919, în sala „Elpis“.
 
Despre Aurelia Lăpuşan 
 
Aurelia Lăpuşan, poetă, prozatoare, publicistă, cadru universitar. Născută la 24 iulie 1948 în Constanţa. Absolventă a Facultăţii de limba şi literatura română - Universitatea Bucureşti. Cursuri postuniversitare de jurnalistică. Doctorat în teoria şi estetica teatrului. Activitate jurnalistică, universitară şi bibliografică. Este autoarea a numeroase volume de poezii, proză, din lista sa de lucrări publicate făcând parte şi 14 monografii dedicate Dobrogei, cele mai multe scrise în coautorat cu Ștefan Lăpuşan. 
 
1  Dobrogea Jună, an XIII, 1918, nr. 1, 17 noiembrie, p. 3.
2  Const. N. Sarry, După un an, Dobrogea Jună, an XIV, 1919, nr. 1, 17 decembrie, p. 1.
3  Frați Dobrogeni în Dobrogea Jună, an XIII, 1918, nr. 1, 17 noiembrie, p. 1.
4  Idem
5  “Farul”, 1, 19, 20 mai 1919, p.1.
6  “Farul”, 1, nr. 28, 10 martie 1920, p.1.
7  Arhiva Dobrogei, vol ll,nr.3-4, iulie-dec.1919, p.166

Citește și:

Ziua Dobrogei, 139 de ani. 14 noiembrie 1878 - 14 noiembrie 2017
 
Categorie Ziua Dobrogei

#sărbătoreșteDobrogea 
Mesajul Dr. Dan Gabriel Sîmbotin, cercetător științific I, Filiala Iași a Academiei Române. 
Dobrogea și regăsirea de sine a românilor


#sărbătoreșteDobrogea
Mesajul acad. Prof. Dr. Păun Ion Otiman, Președintele Filialei Timișoara a Academiei Române


#sărbătoreșteDobrogea 
Mesajul ministrului Culturii și Identității Naționale, Lucian Romașcanu


#sărbătoreşteDobrogea 
Mesajul companiei Comvex SA, unul dintre cei mai importanţi operatori portuari din Europa Centrală și de Est


#scrieDobrogea
Salvăm Edificiul Roman cu Mozaic sau... timpul mai are răbdare?

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Adrian V. Rădulescu şi devenirea universitară a Constanţei (galerie foto)

19 Sep 2018 349

Scurtă istorie a Portului modern Constanţa (I)

18 Sep 2018 643

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Dr. Gheorghe Papuc, despre extraordinarele realizări muzeistice ale directorului Adrian Rădulescu (galerie foto)

18 Sep 2018 542

Bolşevicul Trotski, Dobrogea în 1913 şi vizita la Pecineaga

17 Sep 2018 1132

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Activitatea ştiinţifică a profesorului Adrian Rădulescu, oglindită în studiile şi monografiile dedicate istoriei Dobrogei (galerie foto)

17 Sep 2018 553

Mangalia în timpul stăpânirii otomane (II) Istoricul şi evoluţia oraşului medieval şi a portului

15 Sep 2018 777

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea - „Profesorul Adrian Rădulescu (1932-2000), personalitate plurivalentă a Constanţei“ (galerie foto)

15 Sep 2018 691

Urmează conferinţa ZF Branduri Româneşti, Constanţa, 20 septembrie. Care a fost reţeta companiilor locale pentru a-şi construi un brand puternic?

14 Sep 2018 116

Mangalia în timpul stăpânirii otomane (I) Istoricul şi evoluţia oraşului medieval şi a portului

14 Sep 2018 1358

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Cercetarea, protejarea şi promovarea unei comori inestimabile, Tezaurul de sculpturi de la Tomis (galerie foto)

14 Sep 2018 724

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Dr. Liviu Lungu - „Cu emoţie calmă, despre Adrian Rădulescu, scurte amintiri răvăşite...“ (galerie foto)

13 Sep 2018 740

#citeşteDobrogea Participarea musulmanilor din Medgidia la cel de-al Doilea Război Balcanic şi la Primul Război Mondial

12 Sep 2018 1158

#citeşteDobrogea 131 de ani de la naşterea dirijorului George Georgescu, un dobrogean de renume mondial

12 Sep 2018 556

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Adrian Rădulescu şi situl arheologic Albeşti-Cetate - un nou punct pe harta cercetării sistematice dobrogene

12 Sep 2018 677

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Prof. univ. dr. Ionel Cândea - „Adrian Rădulescu, un nume de prestigiu al muzeografiei româneşti“ (galerie foto)

11 Sep 2018 837

Interviuri live Cele mai importante etape în dezvoltarea comunităţii Satişchioi, actuala comună Crucea din judeţul Constanţa, în ultimul secol (galerie foto + documente)

10 Sep 2018 1210

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Conferenţiar Emanuel Plopeanu - „Niciodată personalitatea profesorului nu transmitea impresia suficienţei şi detaşării“ (galerie foto inedită)

10 Sep 2018 862

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Frânturi de arheologie constănţeană - Adrian Rădulescu şi Parcul Catedralei (galerie foto)

08 Sep 2018 750

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Dr. Doina Păuleanu - „Adrian Rădulescu era un om pe care puteai conta, care ţinea la oamenii lui şi ştia să-i apere indiferent de ce s-a întâmplat“ (galerie foto)

07 Sep 2018 995

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Adrian Rădulescu, fondatorul marelui Complex Muzeal de la Adamclisi (Tropaeum Traiani)

06 Sep 2018 1550

#citeşteDobrogea Cernavodă - Bogazchioi, aşezarea de la revărsarea Dunării (I) (galerie foto)

05 Sep 2018 2141

Obiceiuri de căsătorie în comuna Caramurat (Mihail Kogălniceanu) la mijlocul secolului trecut, la tătari

05 Sep 2018 2942

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Dr. Constantin Chera - „Am venit la muzeul din Constanţa adus chiar de domnul Adrian Rădulescu. Un om care a sprijinit evoluţia mea profesională“ (galerie foto inedită)

05 Sep 2018 714

Povestea unei expresii celebre - „Torna, Torna, Fratre“

04 Sep 2018 1053

Dobrogea sub asediul migratorilor Invazia kutrigurilor lui Zabergan

03 Sep 2018 1344

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Academicianul Ioan Opriş, despre proiectul iniţiat de ZIUA de Constanţa - „Restituiţi comunităţii o personalitate de primă mână“ (galerie foto inedită)

03 Sep 2018 889

#citeşteDobrogea 162 de ani de atestare documentară a oraşului modern Medgidia

01 Sep 2018 1980

#citeşteDobrogea Memorabila personalitate a ctitorului Adrian Rădulescu, evocată într-o campanie ZIUA de Constanţa. Străbatem graniţele judeţului, nemurindu-i realizările

31 Aug 2018 1280

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Un nou proiect marca ZIUA de Constanța. „Adrian Rădulescu a fost, totodată, om al cetății și al țării“ (galerie foto)

30 Aug 2018 1015

Obiceiuri de căsătorie în comuna Caramurat (Mihail Kogălniceanu) la mijlocul secolului trecut, la români

29 Aug 2018 4310

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Un nou proiect marca ZIUA de Constanța, dedicat personalității impresionante a istoricului Adrian V. Rădulescu

29 Aug 2018 912

Demoni, spirite, genii funeste și ursitoare în anticul Tomis (II)

28 Aug 2018 910

Proiecte pentru „Festivalul etniilor dobrogene - Ziua Dobrogei“. Până când se pot depune

27 Aug 2018 561

Demoni, spirite, genii funeste şi ursitoare în anticul Tomis (I)

27 Aug 2018 933

#citeşteDobrogea 94 de ani de la naşterea artistului plastic dobrogean Ion Biţan (galerie foto)

23 Aug 2018 546

#citeșteDobrogea Sărbătorile tătarilor, descrise în cartea „Un sat dobrogean Ezibei“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

23 Aug 2018 1103

Județul Constanța în 1881, anul în care România devine regat (I) (galerie foto)

21 Aug 2018 1453

Costineşti (Mangea Punar, Buffelbrunnen) Originea numelor purtate, legenda ospăţului şi câteva amintiri despre germanii dobrogeni (III)

20 Aug 2018 1125

#citeșteDobrogea Ion Apolozan și Dumitru Chiravola, eroi ai Primului Război Mondial

17 Aug 2018 802

Interviu cu arhitectul Radu Cornescu „Deși ne batem cu Clujul, Iașiul sau Timișoara, la capitolul cultură stăm cu puțin peste zero“

16 Aug 2018 2381

#citeşteDobrogea Fondatorul revistei „Tomis“ ar fi împlinit astăzi 81 de ani. In memoriam Constantin Novac

15 Aug 2018 804

Costineşti (Mangea Punar, Buffelbrunnen) Originea numelor purtate, legenda ospăţului şi câteva amintiri despre germanii dobrogeni (II)

14 Aug 2018 1999

Costineşti (Mangea Punar, Buffelbrunnen) Originea numelor purtate, legenda ospăţului şi câteva amintiri despre germanii dobrogeni (I)

13 Aug 2018 4857

#citeșteDobrogea Alexandru Alecu, organizatorul școlii musulmane la Medgidia (galerie foto)

12 Aug 2018 759

Interviuri live George Scupra - „Acum tehnica ne permite, lucrăm în continuare la identitatea orașului nostru și la dezvoltarea lui pentru generațiile viitoare“ (video)

09 Aug 2018 1848

#citeşteDobrogea Regele Carol I semna, în urmă cu 138 de ani, decretul de înfiinţare a Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Lucrări valoroase din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

09 Aug 2018 1409

Biserica Ortodoxă Română sub toleranţa ocupantului musulman (galerie foto)

08 Aug 2018 2203

„Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Constanţa. Anul XXXIX. 28 oct. 1928“

08 Aug 2018 929

„Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Constanţa. Anul XXXIX. 28 oct. 1928“

08 Aug 2018 131

Cum arăta Constanța în perioada 1880-1895? Populația, vechile străzi și clădirile publice (II)

07 Aug 2018 2963