Ziua Dobrogei

#scrieDobrogea Sistemul educaţional islamic. Seminarul musulman din Medgidia (II) - galerie foto


Învăţământul în limba maternă a supravieţuit după 1948, odată cu instaurarea regimului comunist, existând şcoli tătare şi turceşti. Tătarii, în marea lor majoritate, se confruntau cu analfabetismul, neştiind carte, sau prea puţină, şi aceasta numai în limba tătară. În 1948, 10% din numărul populaţiei turco-tătare a trecut prin cursul de alfabetizare.

 
Introducerea limbii tătare era gândită ca reprezentând o contrapondere la cea turcă, limbă a unui stat capitalist. Seminarul (medrese) a încetat să mai pregătească învăţători de limba turcă, pregătind doar imami. Cursurile durau patru ani, programa fiind schimbată în conformitate cu noile cerinţe, studiile fiind echivalate cu şcoala profesională. Se vor înfiinţa şcoli de ciclul II la Medgidia, fiind desfiinţate în anul şcolar 1959-1960.

În 1956-1957, şcolile cu învăţământ religios şi laic în limba turcă au fost închise, favorizându-se şcolile cu predare în limba tătară. O astfel de şcoală exista la Medgidia, ce va funcţiona în perioada 1948-1960, desfăşurându-şi activitatea sub numele de Colegiul Pedagogic Tătar, transferat mai târziu la Constanţa. După 1959, cursurile au fost reduse la doi ani. În ceea ce priveşte Seminarul, acesta pregătea doar hogi, dar îşi va înceta activitatea în anii 1965-1966. Desfiinţarea Seminarului musulman din Medgidia în 1965, ce avea drept menire pregătirea hogilor, a scăzut şi mai mult interesul pentru afirmarea spirituală. La acest lucru a contribuit şi ateismul societăţii comuniste. Interesul devine din ce în ce mai scăzut faţă de această manifestare.
 
Totodată, se desfiinţa şi secţia de limbă tătară de la Universitatea din Bucureşti. După desfiinţarea Seminarului musulman nu a mai fost format niciun imam, elitele au fost marginalizate de regimul comunist, iar publicaţiile în limba maternă au dispărut.

Clădirea a trecut în proprietatea statului, fiind în folosinţa Primăriei, care a închiriat-o pentru diverse activităţi. În 1990, în clădire se afla sediul Cooperativei Arta meşteşugarilor, care a deschis aici şi un atelier de confecţionat covoare manuale. În spaţiul mescidului îşi desfăşura activitatea un partid politic. În 1992, atât medrese, cât şi mescidul sunt eliberate de Cooperativă, rămânând închise.
 
După 1993 se vor relua cursurile, iar prima promoţie va finaliza cursurile în anul şcolar 1996-1997 (23 de absolvenţi, printre care Enan Ersoi, Ablachim Onder, Ali Selcin, Ismail Tiner).
 
În 1995 era reintrodus învăţământul în limba turcă, pentru clasele I-XII. Lua fiinţă Liceul Pedagogic Musulman „Kemal Ataturk“, care avea rolul de a continua tradiţia istorică a vechiului Seminar musulman din Medgidia (art. 2 din protocolul semnat la 13 iulie 1995), inaugurat în prezenţa preşedinţilor celor două republici la 18 aprilie 1996. Se va transforma în anii 2000-2001 în Colegiul Naţional „Kemal Ataturk“ din Medgidia.
 
În 1996, prin sentinţa civilă nr. 232, clădirile ce compuneau Ansamblul Seminarului musulman din Medgidia, mesgidul, medrese şi hammam-ul, au intrat în proprietatea Muftiatului Cultului Musulman din România, spre folosinţa lor de către Comunitatea musulmană din Medgidia. Din 1992 până în 1996 au rămas neutilizate, fără pază, înregistrându-se un grad avansat de deteriorare. În anii 2000, din cauza traficului greu din zonă, dar şi pe fondul degradării construcţiilor, au avut loc prăbuşiri ale zidurilor.
 
La 13 iulie 1995, prin semnarea protocolului româno-turc, a primit denumirea de Liceul Teologic Musulman Şi Pedagogic „Kemal Atatürk“. La 18 aprilie 1996, în prezenţa preşedinţilor Ion Iliescu şi Suleyman Demirel, a fost inaugurată această instituţie destinată pregătirii teologice şi pedagogice musulmane. În 1997-1998 au absolvit 17 elevi, în 1999-2000 au absolvit 37 de elevi, iar în 2000-2001 au absolvit 17 elevi la profilul teologic şi 21 de elevi la profilul pedagogic. Se va reînfiinţa în 1993, devenind în 1995 Liceul Teologic Musulman şi Pedagogic „Kemal Ataturk“ din Medgidia, devenit ulterior, în anul şcolar 2000-2001, Colegiul Naţional „Kemal Atatürk“ din Medgidia.
 
Elevii absolvenţi primesc atestat şi pot practica profesia de imam, iar absolvenţii profilului pedagogic beneficiază de aceleaşi drepturi cu cele ale oricărui absolvent de liceu pedagogic din ţară. Între 7-8 iulie 2001, a fost sărbătorit Centenarul Seminarului musulman din Medgidia, eveniment care a implicat deopotrivă Muftiatul Cultului Musulman şi UDTTMR. Cu acest prilej, a apărut o broşură care vine să încununeze activitatea acestei şcoli de prestigiu. Coroborând aceste date cu cele din Anuarele Seminarului musulman din Medgidia, dar şi cu alte informaţii, imagini şi date, am reuşit să îmbunătăţim şi să completăm istoria acestei instituţii de cultură.
 
Seminarul musulman din Medgidia (Medrese şi Mesgid) reprezintă un monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice/2010 la poziţia 610, cod CT-II-m-B-02910. Se propune construcţia unui edificiu nou pe locul fostului seminar şi al micii geamii, cu punerea în valoare a vestigiilor fortificaţiei medievale descoperite. Construcţia noului edificiu este estimată la 1.776.000,00 de euro, având aria construită de 1.320,00 mp, din care costuri pentru proiectare estimate la 58.600,00 de euro. Suma totală necesară realizării investiţiei se ridică la 3.494.650,00 de euro.
 
Realizarea Centrului de cultură şi tradiţie turco-tătară din Medgidia se adresează membrilor comunităţilor turcă şi tătară din Dobrogea, putând reprezenta un factor polarizator şi un exponent al culturii şi tradiţiilor musulmane, dar şi un factor de afirmare pentru oraş. 

Absolvenţi ai Seminarului musulman din Medgidia care au făcut carieră în domeniul religios sau în alte domenii:
 
1904: Omer Tair
1905: Isleam Ali Cocoi
1906: Etem Curt Mola
1911: Abdula Gemil Isleam; Sadâc Hagi Baccâ, şef de promoţie cu media 7,66, Osman Ziadin Muterem     
1912: Ablachim Selim Ismail (media 7,94)
1913-1914: Feuzi I. Ismail, Iaia S. Hasan, Cudus H. Suna
1914-1915: Ibraim Musa H. Calil, Abdula Septar Efendi     
1915-1916: Chiazim Molaşi Gazi, Ismail Abdur Reşid , Nuri Resiul
1920: Achif Muratşa Apaz
1921: Raif Seit Bechir, Enan Curt Mola, Seit Omer Abdulamit
1922: Mustafa Cult Amet, Recep B. Ibrahim, Amdi Haci Ali
1923: Şucri Ali Haci Mustafa, Cadîr Ali, Memet Amet Apaz
1924: Ismail Ibraim Cadîr, Salim Geafer Mujdaba
1925: Abdulachim Izet Cadâr, Anis Abduraman, Cheazim Seit Isleam, Iacub Haci Mehmet, Ionus Abdureşit, Muselem Iusuf Reşid, Necip Haci Fazâl - luptător pentru drepturile comunităţii tătare
1926: Aiedin Curti Cadâr, Chemal Abdulachim, Emin Omer
1927: Aziz Medgid Devlet, Chiazim Seit Isleam, Edip Duagi, Hasan Sadâc
1928: Abib Omer, Hahmet Ali, Alim Gemil, Chiazim Seid Amed, Husein Mujdaba, Ismail Selişah, Latif Osman

1929: Ali Hatib Memet, Amedie Bilal, Feizula Gafar, Geafer Iusuf, Mubin Abdureşid, Sadâc Duagi (şef de promoţie cu media 8,77)

1929-1930: Abdulamit Izet, Abduraim Suleiman, Ali Şefchet Ali, Ferat H. Ali, Hasan Zecheria, Mustafa Rahim, Negimedin H. Emirbec (şef de promoţie cu media 7,87)
1930-1931: Aşim Isleam, Aziz Abdula, Agi Kerim Mustafa, Cairula Boşnac, Enver H. Asan, Fetisleam Murat, Ismail H. Ahmed (şef de promoţie cu media 8,37)
1931-1932: Şaip Veli Abdula - imam, poet şi patriot tătar
1932-1933: Ali Seit Memet, Edip M. Ali, Murat H. Husein, Reşat Z. Galip, Sait M. Memet
1933-1934: Ali O. Becmambet, Amdi Omer, Eşref Omurzac, Ferat Faic, Ibrahim Suliman, Idaet Geafer, Izet Ismail
1934-1935: Abdula Izet, Cadri I. Muratcea, Esan Iusein V. Ali, Iusni Beitula
1935-1936: Abdurefi Abdula, Anis Fetisleam Aziz, Ecrem Mahmut, Ecrem Rustem, Ilias Mârzali, Feizula R. Abdula
1936-1937: Ali Kemal Septar, Amet M. Beitula, Agi Neazi Osman, Eşref Z. Omurzac, Gevdet H. Marem
1937-1938: Ali Riza, Becmambst Iusuf, Chiazim Nuri, Geahid S. Bectemir
1938-1939:Cadâr Enan, Ibrahim Ibadula, Ibrahim Geafer, Nusret A. Calvet, Becmambet Iusuf, Nazim Suliman
1939-1940: Ali Apti, Amdi Ali, Gemal Latif , Ghemal I. Velula
1941-1942: Amdi Suleiman, Facredin Suleiman, Gelaledin Omer, Gevdet Feraim, Halil Naim, Tahsin G. Ali, Kemal Haşim (Karpat) - istoric, politolog, sociolog de renume mondial
1942-1943: Abdureuf M. Gafar, Asan Veli, Seit Mambet Menasan
1943-1944: Ecrem Menlibai, Nagi H. Geafer, Reşat Zecheria, Zia N. Resul
1944-1945: Bortemir Boramet, Chemal M. Husein, Gemal I. Seidamet, Mustafa Ali Memet - istoric de renume
1945-1946: Amet Z. Selim, Chemaledin Z. Menacai, Fetim Alim, Gevat Z. Ziadin, Irfan H. Halil, Nejmedin H. Alim
1946-1947: Chenan I. Denisleam, Iaşar M. Mujdaba, Nihat Abduraman, Nuredin M. Memet, Refic I. Apas, Sedat I. Mustafa
1947-1948: Abdulcherim M. Gafar, Adil R. Ali, Amdi N. Asan, Asan Z. Abduraim, Aziz I. Iunus, Cairedin G. Nurla, Cherim V. Abdula, Ecrem I. Memedali
1948-1949: Abib A. Anefi, Amet N. Husein, Amit A. Abdulgelil, Enver A. Resul, Ergiument Z. Amet, Geavit O. Abdulamit, Gemal I. Boşneac, Ismet I. Apas     
1949-1950: Behici O. Bectaş, Feuzi R. Latif, Murat V. Agali, Sadetin A. Calil
1951-1952: absolvenţi: Acca A. Cherim, Ibrahim I. Ablachim, Sabri Omer, Salim S. Curseit, Şucuri I. Kemal
1952-1953: Feuzi Abdula Amet, Suat R. Bormambet , Vahit Omer, Lutfi A. Veli
1953-1954: Agimurat I. Baubec, Fichiredin R. Mologani, Ismet A. Cherim
1954-1955: Amdi C. Ziadin, Ali I. Ibram, Omursen T. Curtlacai, Rachim S. Docuz
1955-1956: Gevat A. Chiusep, Lutfi I. Ibram, Memdu N. Asan, Muslim P. Beghim, Sedat I. Omer, Romi S. Soium, Turhan Cairedin
1956-1957: Amdi Cheşpedin, Boroganai Ai, Bedri Nurla, Calil Ziadin, Gelil Ablachim, Ismet Halil
1957-1958: Adnan Izet, Enver Anefi, Edip Omer, Faruc Memet, Ferodin Omer, Nursel Refic, Nejmedin Omer, Negeatin Cherim, Nuredin Idris, Sami Geafer
1958-1959 Adnan S. Aidar, Borselim Mahmut, Burhanedin Mologani, Etem A. Bolat, Iemet N. Mambet
1959-1960: Amdi Nuredin, Aziz Osman, Erol Agali, Ismet S. Amet, Ichimet S. Emin, Rasim Bozoracai, Suat N. Ablachim
1960-1961: Ceavit E. Ali, Izet I. Omer, Muzafer I. Omer, Neuzat N. Osman, Servet S. Afuz
1961-1962: Aziz O. Asan, Gemal S. Gafar, Iucsel C. Mehmedula, Moarem Resul
1963-1964: Facredin Z. Memet, Gemal S. Elmi, Salim Ibram, Tasin A. Coşali, Sabri Mehmedula
1966-1967: Bagiş Şanghirai, Oinus E. Oschim, Talip Revan
 
Dintre absolvenţii Seminarului, unii au ocupat importante demnităţi, precum: Izet Baubec - preşedinte al Tribunalului mahomedan Constanţa, Izet T. Caia - preşedinte al Tribunalului mahomedan Caliacra, Osman Bectaş - preşedinte al Tribunalului mahomedan Durostor, Cadâr Bectemir - muftiu de Caliacra; Isleam Ali - confesor militar (promoţia 1905), Sabri Remzi - profesor al Seminarului musulman (promoţia 1906), Etem Curt Mola - muftiu de Tulcea şi Muftiu General (promoţia 1906), Seit Veli Reşid - muftiu de Constanţa (promoţia 1910), Sadâc Bolat Septar - muftiu de Constanţa (promoţia 1911), Halil Cadâr - muftiu de Constanţa şi al judeţelor Durostor şi Silistra (promoţia 1915), Resul Nuri - muftiu de Constanţa (promoţia 1916), Şaip H. Abduraman - muftiu de Constanţa (promoţia 1916), Mustafa Curt Amet - muftiu de Constanţa (promoţia 1922), Iacub Hagi Mehmet - muftiu de Constanţa (promoţia 1925), Husein Mujdaba - muftiu de Tulcea (promoţia 1925), Sadâc Ibram - muftiu de Constanţa (promoţia 1929).

Despre Adrian Ilie 

Licenţiat şi masterat în istorie -Universitatea „ Ovidius“ Constanţa, şef de promoţie;
Doctor în istorie şi cursuri postuniversitare - Universitatea din Bucureşti;
Director adjunct Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi“ Medgidia;
Metodist, responsabil Cerc pedagogic şi membru în Consiliul Consultativ (ISJ Constanţa);
Autor al mai multor lucrări şi studii despre Medgidia şi Dobrogea; 
Autor al unor studii şi cărţi de metodică şi management; 
Membru în Comisia Naţională de Istorie din cadrul MEN;
Membru în grupurile de lucru pentru realizarea programelor şcolare pentru gimnaziu în cadrul MEN (Istorie/Istoria minorităţii turce în România);
Membru în Comisia monumentelor istorice - Medgidia. 
 
Citeşte şi: 
 
#scrieDobrogea Sistemul educaţional islamic. Seminarul musulman din Medgidia (I) - galerie foto
 
ZIUA de Constanţa lansează, în curând, Îndreptarul de iubire
 
Zi după zi, până la Ziua Dobrogei, ZIUA de Constanţa va fi semnalul, apelul, conştiinţa care #sărbătoreşte Dobrogea

Ziua Dobrogei, 139 de ani. 14 noiembrie 1878 - 14 noiembrie 2017
 
Ziua Dobrogei

#sărbătoreşteDobrogea Ion Simionescu - „Pământul Dobrogei nu are asemănare în pământul ţării noastre“

#citeşteDobrogea „Toți locuitorii din Cadrilater au devenit cetățeni români“ (document)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#Dobrogeaetnică Repere și somități. Medicul sufletelor, Krikor Pambuccian - „L-am considerat pe doctor ca o ființă deosebită“

19 Nov 2018 220

Bandele de tâlhari suprimate de autoritățile române în Dobrogea anului 1880

19 Nov 2018 271

#Dobrogeaetnică Repere și somități. Prima zi de școală din viața lui Petre Frangopol. „Tu ai nume grecesc, dar ești român“

17 Nov 2018 478

#Dobrogeaetnică „Toate popoarele din Balcani și din jurul Pontului Euxin erau aici“. Filologul grec Stavros Manesis, de azi, în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

17 Nov 2018 370

#Dobrogeaetnică Moravuri tătărești din Pervelia. Extrase din „Analele Dobrogei“. Dansuri și cântece tătărești (III)

17 Nov 2018 681

Răsfăț culinar și cultural la 140 de ani de Dobrogea! La ce evenimente sunt invitați constănțenii

16 Nov 2018 358

Sub egida Societății de Științe Istorice din România, Filiala Constanța La școlile din Siminoc și 23 August - sărbătorirea Zilei Dobrogei (galerie foto)

16 Nov 2018 379

La Mihail Kogălniceanu Noile generații ale comunității turco-tătarilor și aromânilor au cinstit Ziua Dobrogei (galerie foto)

16 Nov 2018 874

#Dobrogeaetnică Moravuri tătărești din Pervelia. Extrase din „Analele Dobrogei“. Despre sfârșitul lumii, cutremure și cina în familie (II)

16 Nov 2018 560

#Dobrogeaetnică Repere şi somităţi. Haig Acterian - povestea de dragoste desprinsă din tragediile shakespeariene

16 Nov 2018 476

#Dobrogeaetnică Moravuri tătărești din Pervelia. Extrase din „Analele Dobrogei“. Despre căsătorie, porecle și anecdote obscene (I)

15 Nov 2018 1180

ZIUA de Constanţa vă prezintă „Imnul Centenar“, compus de Ovidiu Komornyik, pe versurile poetei Carmen Aldea Vlad, interpretat de vocile de aur ale muzicii uşoare

15 Nov 2018 670

Momente istorice la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“. Simpozionul „Unitate în diversitate pe pământ“, organizat de ISJ Constanţa, de Ziua Dobrogei (galerie foto + document)

15 Nov 2018 736

Târg cu produse tradiţionale de Ziua Dobrogei, la Pavilionul Expoziţional. Ce surprize le sunt pregătite constănţenilor (galerie foto)

15 Nov 2018 1006

Primarul comunei Cumpăna, ec. Mariana Gâju, mesaj pentru dobrogeni „Dumnezeu să binecuvânteze România! La mulţi ani, Dobrogea!“

15 Nov 2018 287

#Dobrogeaetnică Repere şi somităţi. Din Medgidia până la Casa Albă a Statelor Unite - Kemal Karpat, istoric, sociolog şi om de bază pe trei continente

15 Nov 2018 438

#Dobrogeaetnică Primul bibliograf al Dobrogei, Stan Greavu-Dunăre, de azi, în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

15 Nov 2018 425

Interviu live de Ziua Dobrogei Imnul Dobrogei, festivalurile Constanței îngropate politic și soarta artistului român pe care îl plângem trei zile și apoi îl uităm (video)

15 Nov 2018 530

Târg de bunătăți la Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” Năvodari, cu ocazia Zilei Dobrogei (galerie foto)

14 Nov 2018 324

Seară folclorică de Ziua Dobrogei, la Sala Sporturilor din Tulcea (galerie foto)

14 Nov 2018 341

Ziua Dobrogei Mesaj transmis de Simona Halep

14 Nov 2018 369

De Ziua Dobrogei, mai mulți copaci au fost plantați la granița dintre județele Constanța și Tulcea (galerie foto)

14 Nov 2018 752

Ziua Dobrogei Ce mesaj a transmis Dorin Popescu, Președintele Asociației Casa Mării Negre/ Black Sea House Constanța

14 Nov 2018 243

“140 de ani de la Unirea dintre Dobrogea și Patria Mamă, România”, omagiați de Asociația “Dobrogea Unită”(galerie foto)

14 Nov 2018 444

Ziua Dobrogei, desfășurată la Liceul Tehnologic Poarta Albă, județul Constanța (galerie foto)

14 Nov 2018 240

Reuniune afectiv-memorială, închinată Dobrogei, la Şcoala „Ciprian Porumbescu”

14 Nov 2018 635

Ziua Dobrogei, sărbătorită la Monumentul Independenței din Tulcea (galerie foto)

14 Nov 2018 342

„Bibliografia Dobrogei - 425 a.Hr. - 1928 d.Hr.“, de S. Greavu - Dunăre

14 Nov 2018 174

Ziua Dobrogei. Senatorul PSD Constanța, Ștefan Mihu a susținut o declarație politică în ședința Senatului

14 Nov 2018 349

Ce mesaj a transmis preşedintele României, Klaus Iohannis, cu prilejul zilei Dobrogei şi al sărbătoririi a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România

14 Nov 2018 213

Ziua Dobrogei la Constanța. Seniorii invitați la o porție de mâncare tradițională în mai multe parcuri (galerie foto)

14 Nov 2018 587

Ziua Dobrogei. Ce mesaj a transmis primarul Decebal Făgădău la împlinirea a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România

14 Nov 2018 248

Muzeul de Artă Populară Constanța celebrează Ziua Dobrogei prin Ziua Porților Deschise

14 Nov 2018 229

Forțele Navale Române vor sărbători Ziua Dobrogei, prin activități cu caracter militar și cultural

14 Nov 2018 354

Mai multe evenimente organizate de Asociația Dobrogea Unită, de Ziua Dobrogei

14 Nov 2018 329

140 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mamă. Ce mesaj le transmite deputatul Robert Turcescu dobrogenilor de ziua lor

14 Nov 2018 284

#citeșteDobrogea 107 ani de la nașterea pictorului tulcean Victor Rusu Ciobanu. A fost premiat de celebre instituții internaționale

14 Nov 2018 245

#Dobrogeaetnică Repere și somități. Coloniștii germani de acum 100 de ani. Printre ei, arhitectul-șef al orașului, care a clădit Portul Constanța

14 Nov 2018 474

#citeșteDobrogea 142 de ani de la nașterea cercetătorului dobrogean Orest Tafrali. „Nici o regiune din România nu-i este comparabilă Dobrogei...“

14 Nov 2018 391

Comunităţi străine stabilite în Dobrogea şi la Medgidia. Turcii (I)

14 Nov 2018 1156

Interviu cu profesorul Stoica Lascu „Reintegrarea Dobrogei este termenul care acoperă cel mai bine și în chip real procesul istoric“ (document)

14 Nov 2018 1019

#AdrianV.Rădulescu - ctitorul Studenții de la UMC vor afla ce îi leagă de istoricul Adrian V. Rădulescu, prin vizionarea documentarului dedicat acestuia

14 Nov 2018 349

#Dobrogeaetnică 14 noiembrie. Astăzi este despre Dobrogea, la 140 de ani de la revenirea pe harta României. „Iubiţi ţara la a cărei soartă este lipită de acum şi soarta voastră!“

14 Nov 2018 773

Constănţenii, invitaţi să guste preparate tradiționale, de Ziua Dobrogei. Iată unde se află corturile special amenajate!

13 Nov 2018 4630

Intrare libera în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Constanța, de Ziua Dobrogei

13 Nov 2018 385

Cazinoul din Constanţa, în vreme de război. Eveniment cultural, de Ziua Dobrogei

13 Nov 2018 529

Ziua Națională a Dobrogei, omagiată de ISJ Constanța prin Simpozionul „Unitate în diversitate pe pământ dobrogean”

13 Nov 2018 539

#Dobrogeaetnica George Călinescu - „Cutare face o istorie a artei, altul o teorie, numai K.H. Zambaccian se logodește cu tabloul“

13 Nov 2018 344

Poveştile Histriei (II) Moştenirea centurionului Saturninus, veteranii romani şi tragedia lui Chrysippos

13 Nov 2018 332

#Dobrogeaetnică Ziua Dobrogei, sărbătorită la Muzeul Etnografic „Gheorghe Celea“ din Mihail Kogălniceanu

13 Nov 2018 671