Sedinte consiliu

Şedinţă ordinară a Consiliului Local al municipiului Constanţa. Ce subiecte se vor discuta

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa
în şedinţă ordinară, vineri, 30 iunie 2017, ora 11.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
 
1.      Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.05.2017;
 
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
3.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 314/2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.481.756 lei;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al RADET Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
5.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 71/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă Proiectului ”Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța - Ialomița”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
7.      Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aprobate prin HCL nr. 81/2017, precum și aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
8.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
11.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 260/2014 privind aprobarea Planului urbanistic zonal delimitat de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Făgetului, str. Pescăruș;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, aleea Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
13.    Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu - supraetajare cu trei nivele imobil parter existent - spațiu comercial, birouri și servicii, str. Eliberării nr. 2D, inițiator SC Intercom Topaz SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
14.    Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru construire imobil P+4E - locuințe colective, str. I.L. Caragiale nr. 47A, inițiator Caramihai Constantin;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
15.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - supraetajare imobil birouri P+1E cu 2E+M, str. Interioară nr. 4;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
16.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 96/2008 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil parter – garaj, atelier auto și stație spălare camioane, str. Interioară nr. 4;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
17.    Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
         iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
18.    Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
19.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
20.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea municipiului Constanţa către UAT oraş Năvodari, pe termen determinat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
21.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Alecsandri nr. 14, proprietatea SC Agexcom Internațional Ltd. SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
22.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Grivița nr. 44, proprietatea SC Tur-Yap Group SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
23.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ion Corvin nr. 45, proprietatea domnului Țăranu Petrică, doamnei Hușanu Lucia și doamnei Turuhano Niculina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
24.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2017, pentru terenul situat în municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr. 217, proprietate a SC K-Publicitate Marketing - Consultanță SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
25.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Traian nr. 4, proprietatea domnului Antoniewicz Cristian Ioan și doamnei Antoniewicz Pena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
26.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Traian nr. 11, proprietatea domnului Pețu Mihai Mario, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
27.    Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale către SC Timona SRL.
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Județean Constanța convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

21 Nov 2017 451

Consiliul Local al comunei Chirnogeni, convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

06 Oct 2017 1008

Proiecte de Consiliu Local municipal de majorare cu 300% a impozitului pe teren neîngrijit. Cui vrea Decebal Făgădău să îi aplice sancțiunile

23 Sep 2017 684

Consilierii locali ai municipiului Constanța convocați în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

22 Sep 2017 829

Consiliul local al comunei Tîrgușor, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi

20 Sep 2017 839

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

19 Sep 2017 1378

A fost convocată adunarea generală extraordinară a acţionarilor societăţii Şantierul Naval "2 Mai" SA

13 Sep 2017 556

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

18 Aug 2017 2243

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă convocat ​în şedinţă ordinară. Ce se va discuta

24 Jun 2017 3183

Şedinţă ordinară a Consiliului Local a Comunei Tîrguşor. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Jun 2017 3120

Consiliul Local Cumpăna convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

23 Jun 2017 3049

Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Jun 2017 3161

Şedinţă ordinară la Primăria Techirghiol. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (document)

09 May 2017 1101

Consiliul Local Valu lui Traian convocat în şedinţă! Ce proiecte se află pe ordinea de zi (document)

09 May 2017 2120

Şedinţă ordinară la Primăria Mircea Vodă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

21 Apr 2017 2256

Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

20 Apr 2017 2820

Consiliul Local Valu lui Traian convocat în şedinţă! Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

14 Mar 2017 1391

Consiliul Local Valu lui Traian, convocat în ședință. Proiectele de pe ordinea de zi (document)

20 Feb 2017 1414

O nouă şedinţă a Consiliului Local Horia (document)

27 Jan 2017 1312

Consilierii locali din Pecineaga se întrunesc în şedinţă pe 9 ianuarie

05 Jan 2017 926

Ședință la Consiliul Local Peștera. 16 proiecte pe ordinea de zi (document)

25 Nov 2016 1252

Consiliul Local Pecineaga, convocat în şedinţă. Vezi ordinea de zi (document)

24 Nov 2016 1300

Consiliul Local Tîrguşor, convocat în şedinţă (document)

23 Nov 2016 1400

Consiliul Local Chirnogeni, convocat în şedinţă. Şase proiecte pe ordinea de zi (document)

22 Nov 2016 1253

Consiliul Local Horia, convocat în şedinţă. Cinci proiecte pe ordinea de zi (document)

17 Nov 2016 1204

Consiliul Local Castelu, convocat în şedinţă (document)

15 Nov 2016 1187

Ședință de Consiliu Local la Cumpăna! Se schimbă componența consiliului

14 Nov 2016 1360

Administrația din comuna Valu lui Traian acordă burse de ajutor social elevilor (document)

08 Nov 2016 1386

Consiliul Local Mangalia, convocat în şedinţă. 46 de proiecte pe ordinea de zi (document)

31 Oct 2016 1671

Ședință de Consiliu Local la Ostrov. Pe ordinea de zi apare rectificarea privind bugetul local de venituri și cheltuieli (document)

31 Oct 2016 1281

Saligny oferă ajutor financiar pentru şapte persoane (document)

29 Oct 2016 957

Consilierii locali ai comunei 23 August sunt convocați în ședință ordinară (document)

28 Oct 2016 1522

Ședință de Consiliu Local la Pecineaga. Pe ordinea de zi apare proiectul privind rectificarea bugetului local (document)

28 Oct 2016 1805

Consilierii locali ai comunei Cerchezu sunt convocați în ședință ordinară (document)

26 Oct 2016 956

Administrația din comuna Chirnogeni renovează Căminul Cultural din localitate (document)

26 Oct 2016 902

Şedinţă de Consiliu Local la Tortoman. Pe ordinea de zi apare proiectul pentru rectificarea bugetului local (document)

26 Oct 2016 632

Consilierii locali ai comunei Peştera sunt convocaţi în şedinţă ordinară (document)

25 Oct 2016 814

Consilierii din Medgidia au de votat zece proiecte în şedinţa CLM (document)

25 Oct 2016 1291

Administraţia din comuna Tuzla a găsit soluţia pentru problema câinilor maidanezi (document)

22 Oct 2016 1056

Consilierii locali ai comunei Crucea sunt convocați în ședință ordinară

22 Sep 2016 1005

Consilierii locali din Mircea Vodă se întâlnesc pentru ședință ordinară. 17 proiecte pe ordinea de zi (document)

22 Sep 2016 873

Ședință de consiliu local la Cumpăna. Pe ordinea de zi apare proiectul pentru rectificarea bugetului local (document)

21 Sep 2016 1540

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință ordinară (document)

12 Sep 2016 1034

Ședința Consiliului Local Municipal Constanța. 41 de proiecte. Am subliniat ce am considerat important. Ordinea de zi completă

31 Aug 2016 2180

Consiliul Județean Constanța se reunește miercuri în ședință ordinară. Iată lista completă de proiecte (document)

11 Aug 2016 1509

„Prin această decizie, compania este mai puternică” Eximtur SRL se divide. Cine preia proprietăţile societăţii

27 Jul 2016 1172

Convocator primăria Valu lui Traian - 25 aprilie 2016

21 Apr 2016 2309

Convocator primăria Valu lui Traian

05 Apr 2016 694

Convocator Comuna Valu lui Traian

22 Mar 2016 1733

Primarul din Valu lui Traian propune o ordine de zi foarte încărcată pentru următoarea şedinţă de consiliu

09 Mar 2016 1390