Deschidere editie

Modificarea organigramei şi legea salarizării au băgat zâzanie printre angajaţi Un funcţionar al Primăriei îi cere primarului Făgădău să ia măsuri urgente. Directorul Direcţiei Administrare Locală, pus la zid! (documente)

Eduard Flavius Gongea, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, a sesizat, recent, consilierii locali din opoziţie în legătură cu situaţia creată în administraţia locală, după adoptarea noii organigrame de funcţionare.
 
Gongea a transmis sesizarea şi către primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi la Cabinetul Prim-ministrului, cu privire la „unele aspecte din activitatea unor funcţionari, fie ei cu funcţii de demnitate publică sau cu funcţii publice de conducere, care au înţeles greşit rolul pe care îl au în societate, folosind funcţia publică şi îndatoririle ce decurg din exercitarea prerogativelor de putere publică pentru aranjarea propriilor interese, rezolvarea disputelor, arătarea frustrărilor şi pedepsirea celor care au curajul să arate cu degetul calea greşită pe care au ales să o urmeze“, se arată în reclamaţia care a ajuns la o parte dintre aleşii locali municipali.
 
Iată ce i-a scris angajatul Primăriei edilului-şef Decebal Făgădău: „Subsemnatul, Gongea Eduard Flavius, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, vă aduc la cunoştinţă unele aspecte care tind să afecteze nu numai profesional, dar şi familial un număr destul de însemnat de funcţionari din cadrul instituţiei în care îmi desfăşor activitatea. Mult-aşteptata lege de aşa-zisă aşezare şi, de ce nu, de creştere a salariilor a adus haos în Primăria Municipiului Constanţa. Împreună cu ea, în calitate de primar, aţi dat frâu liber antipatiilor, frustrărilor, urii şi altor sentimente mascate până atunci, supunând atenţiei consilierilor locali, pe lângă alte proiecte de hotărâri, şi aşa-zisa organigramă cu noile funcţii din aparatul de specialitate al primarului.
 
Nimic anormal, până la studierea cu atenţie a acestei noi organigrame, lucru constatat de o parte a consilierilor locali (cei ai PNL, în număr de zece, care s-au abţinut de la vot, părându-li-se suspectă necomunicarea acestor proiecte de hotărâri într-un termen de cinci zile, în care să aibă timpul necesar studierii acestora).
 
Exemplul concret pe care doresc să-l supun atenţiei dumneavoastră se referă la reorganizarea Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, motivul nerealist şi vădit ilegal, bazat pe fals, uz de fals şi alte sofisme, fiind că activitatea acestui serviciu s-a redus vizibil prin anularea activităţii de acordare a materialelor dendrologice (flori, gard viu, gazon etc.) către asociaţiile de proprietari de pe raza municipiului Constanţa şi scăderea cererilor de atestare pentru funcţia de administrator de imobile.
 
Nimic mai greşit şi fals. Prima activitate nu a fost, nu este şi nu a apărut niciodată înscrisă nici în ROF-ul Primăriei Constanţa - în dreptul serviciului sus-amintit sau printre atribuţiile acestui serviciu, niciun funcţionar public din cadrul serviciului nu a avut vreodată înscrisă în fişa postului această activitate. Desfăşuram activităţi extra, în sprijinul altor servicii, printre care anchete pentru Asistenţa socială, primire şi verificare dosare de subvenţii la căldură - aproape toată perioada sezonului rece - ani la rând, inventarierea locurilor care pot fi transformate în locuri de parcare, dosare de reabilitare a clădirilor de locuinţe, plus multe alte activităţi necuprinse în fişa postului. Nu ne-am plâns niciodată, nici măcar de creşterea numărului de asociaţii pe fiecare inspector, ca urmare a ridicării de noi cartiere de blocuri, nici de faptul că am funcţionat fără coordonare, fără un şef de serviciu aproape doi ani de zile, nici de lipsa procedurilor, lucruri menţionate şi în Raportul de Audit Public Intern nr. 74359/18.05.2016, nici de pilele pe care unul sau altul ni le-a băgat pe gât fără a avea pregătirea necesară, singurul lucru care conta fiind gradul de rudenie. Toate neamurile şi cunoştinţele unora cu funcţii de conducere trebuie să lucreze la Primărie. Mătuşa - la Resurse Umane, fina - la Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, exemplele putând continua. 
 
Totul are o limită, dar să desfiinţezi nişte posturi pentru a-ţi satisface nevoia de răzbunare, ura şi frustrarea acumulate în decursul timpului este mult prea mult. Vă rog să verificaţi şi motivul pentru care fosta şefă a serviciului sus-menţionat a cerut trecerea pe o funcţie de execuţie, ca, ulterior, să ceară mutarea definitivă în cadrul altui serviciu, după ce a venit plângându-se de faptul că i s-a cerut să comită o ilegalitate.
 
Un alt motiv care ar fi condus la reorganizarea serviciului a fost scăderea numărului de solicitări de atestare pentru funcţia de administrator de imobile. Nimic mai fals. De 15 ani organizăm 3 - 4 atestări pe an, la interval de câteva luni, motivul fiind chiar cursurile de calificare organizate de către Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa şi care ne-au fost refuzate nouă, fiind pregătiţi profesional, dar ignoraţi sistematic. Ce pregătire ar trebui să aibă un funcţionar public pentru a ocupa o umilă funcţie de execuţie într-un umil serviciu care se luptă zi de zi cu sesizările, certurile, doleanţele celor care locuiesc la bloc şi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor domnului primar?
 
Pentru a continua să mă dau drept exemplu, sunt absolvent de studii superioare - Ştiinţe juridice - specializarea Drept, am urmat un master în Administraţie publică, am un curs postuniversitar - nivel master- în Comunicare, Relaţii publice şi Mediere, am curs ECDL, am urmat cursul Standarde de Control Intern/Managerial în instituţiile publice, am curs de Operator PC, curs de Comunicare şi Comunitate I şi II  şi Participare publică la luarea deciziilor în administraţia publică organizate în colaborare cu un institut din SUA, sunt student la Facultatea de Ştiinţe Economice - specializarea Management, sunt singurul cu un curs la Institutul Naţional de Administraţie (INA) pentru organizarea şi funcţionarea birourilor de îndrumare metodologică a asociaţiilor de proprietari şi multe altele, tocmai pentru a fi în pas cu cerinţele şi vremurile.
 
Cu toate astea, nu am avut loc de pile şi relaţii la ocuparea unei funcţii publice de conducere, decât la început, când nimeni nu ştia cu ce se mănâncă administraţia publică, fiind bun să le organizez şi apoi să le pun pe tavă pilelor, relaţiilor, cunoştinţelor diverşilor directori, consilieri etc.
 
În final, mă văd pus în postura de a fi trimis acasă, sub un fals motiv - dar care foloseşte intereselor meschine ale actualei conduceri, după peste 23 de ani de administraţie publică locală, fără abateri sau/şi sancţiuni disciplinare. Menţionez că am obţinut doar calificativul «Foarte bine» în toţi aceşti ani, din septembrie 2015 nefiind evaluat şi fără să mi se aducă la cunoştinţă vreo fişă de evaluare a performanţelor profesionale individuale în această ultimă perioadă, lucru care s-a întâmplat doar unui număr de două colege care au dar examen de promovare în grad în luna mai 2017.
 
În 15 ani jumătate de când funcţionează acest serviciu, niciun director sau primar nu i-a călcat pragul. Pentru noi nu a fost un lucru tocmai rău, dar tu, ca director, să nu ai habar măcar unde funcţionează unul dintre serviciile din subordine? E anormal şi, totodată, ar trebui să dea de gândit conducerii Primăriei care, culmea, a numit un şef serviciu în ultimul an şi jumătate, care nu numai că nici nu a trecut pe la noi, mulţi dintre noi nici măcar nu-l cunoaştem, dar care nici nu avea vreo legătură cu domeniul respectiv, aşa cum nu are nici cu domeniul în care funcţionează în prezent. Sunt foarte multe de spus, toată lumea vorbeşte în şoaptă, dar vor fi foarte puţini vocali“, a scris Eduard Flavius Gongea, inspector superior în cadrul Primăriei Constanţa, primarului Făgădău.
 
Aşa cum arătam mai sus, sesizări similare au fost depuse şi la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, şi la Cabinetul Prim-ministrului.
 
Eduard Gongea spune că sesizările sale nu ar fi rămas fără ecou, de vreme ce „evenimentele s-au precipitat în data de 7.08.2017, când, în jurul orei 13.00, a fost contactată telefonic o colegă şi solicitată să se prezinte în sediul central din bulevardul Tomis nr. 51 pentru ridicarea raportului de evaluare a fiecărui angajat al Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari.
 
„Din cei zece angajaţi, eu sunt singurul care, după 15 ani de evaluare cu calificativul «Foarte bine», am primit calificativul «Bine», în urma unei pseudo-evaluări, pline de ştersături, făcute la repezeală, uitând practic să treacă chiar şi notele care ar fi trebuit să conducă la rezultatul urmărit, cu vădite încălcări ale tuturor principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice, printre care: legalitate, imparţialitate şi obiectivitate în evaluare sau cinste şi corectitudine şi, de ce nu, integritate morală.
 
Raportul de evaluare contestat, înregistrat sub nr. 5389/17.01.2017, precum şi Raportul de evaluare nr. 2756/11.01.2017, de asemenea contestat, mi-au fost comunicate în data de 7.08.2017, la fel şi colegilor mei, având înscrisă nota finală a evaluării, dar nu şi notele care au condus la obţinerea acesteia, fiind urmărit doar rezultatul. Culmea ironiei şi ignoranţei, asta ca să fiu blând şi demn în exprimare, deşi sunt prezumate a fi întocmite de două persoane diferite, ambele cu pretinse funcţii de conducere, cuprind un singur scris, fiind întocmite de o singură persoană, dar semnate de două în dreptul pretinsului evaluator, fiind contrasemnate şi asumate de directorul executiv al Direcţiei Administrare Publică Locală, care, în opinia mea, este principalul vinovat şi chiar subiectul reclamaţiei mele“, mai susţine Eduard Gongea. Este vorba despre Irina Roxana Pânzariu, cea care conduce această direcţie din cadrul municipalităţii.
 
Pentru evidenţierea eficienţei şi eficacităţii exercitării funcţiei publice, precum şi a profesionalismului, principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici, acesta solicită primarului Constanţei şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către funcţionarii publici cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei APL, exemplificând astfel: sesizarea nr. 17661/04.02.2016, semnată şi expediată cu întârziere în data de 30.03. 2016; sesizarea nr. 16706/03.02.2016, semnată în data de 30.03.2016; sesizarea nr. 13289/28.01.2016, semnată în data de 30.03.2016.

Primarul spune că nu a primit sesizarea inspectorului Gongea  

Contactat pentru un punct de vedere legat de toate aspectele semnalate de inspectorul din cadrul municipalităţii, edilul-şef Decebal Făgădău a precizat că nu cunoaşte subiectul sesizării, însă o va studia în zilele următoare. Menţionăm că vom reveni cu alte amănunte, în funcţie de măsurile de verificare pe care le va dispune sau nu primarul Constanţei sau celelalte instituţii sesizate de funcţionarul public.
 
Prezenta sesizare cuprinde mai multe documente anexate, pe care le puteţi vizualiza în secţiunea „Documente“.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Poliţia municipiului Constanţa are un nou şef! Vine din Serviciul de Informații

21 Sep 2017 2959

Mama vicepremierului Sevil Shhaideh a ajuns la spital. S-a accidentat la locul de muncă. Ce spune ITM Constanţa

20 Sep 2017 1670

Un militar român a murit în Afganistan, iar alți doi au fost răniți. Cine sunt aceștia și de cât timp se află în teatrul de operații din Afganistan

15 Sep 2017 819

Au trecut 8 ani de la moartea unui mare actor român. S-a născut la Eforie Sud

14 Sep 2017 360

Constanţa. Şapte ani de la moartea scafandrilor Cătălin Ispas şi Cristian Zarafu. Au murit în interiorul epavei navei Medy

09 Sep 2017 3225

Interviu online cu balerina constănţeană Diana Ionescu, laureată a „Prix de Lausanne“ şi angajată a Operei din Stuttgart „Am învăţat să-mi dozez puţinul timp, să le rezolv pe toate“

26 Aug 2017 2920

Atac armat în orașul american Charleston. O persoană a fost împușcată. În clădire ar fi mai mulți ostatici

24 Aug 2017 704

Vă mai amintiţi? Comemorare. Andreea Diana Oaida, tânăra care a murit în cumplitul accident de la Mihai Viteazu, ar fi împlinit 20 de ani

23 Aug 2017 5747

Jaf la stația de taxare de la Giurgeni-Vadu Oii. Ar fi fost sustrase încasările în timp ce una dintre angajate era la toaletă

15 Aug 2017 1048

Editorial România, din nou în minivacanţă. Restricţii, aglomeraţie şi efectul de turmă!

12 Aug 2017 1331

Declarație de avere - Elena Mihaela Singeorzan Angajată în cadrul CN APMC, cu trei bunuri imobile și două mobile (documente)

10 Aug 2017 1704

Ionuț Mișa, ministrul de Finanțe, vine cu clarificări în scandalul privind scăderea veniturilor românilor

07 Aug 2017 1263

„Nu va schimba nimic...“ Ce au răspuns cititorii la întrebarea „Credeţi că noul director al Spitalului Judeţean Constanţa va îmbunătăţi activitatea medicală?“

07 Aug 2017 864

Declaraţie de avere - Irina Beşcucă Iacob Angajată a CN APMC, cu trei bunuri imobile şi unul mobil (documente)

07 Aug 2017 987

DNA nu vrea ca Sandu Nelu Valentin, fost vameş din Agigea, să fie eliberat condiţionat

04 Aug 2017 659

Declarație de avere - Georgiana Puia Angajată în cadrul Biroului Relații Internaționale din CN APMC, cu o mașină și un apartament (document)

04 Aug 2017 1039

Ce alcoolemie avea şoferul de la ambulanța Mangalia prins băut în trafic

02 Aug 2017 3391

Șofer de la Ambulanța Mangalia prins băut la volan. Era în timpul serviciului

01 Aug 2017 7119

Sondaj de opinie Credeţi că noul director al Spitalului Judeţean Constanţa, Bogdan Obadă, va îmbunătăţi activitatea medicală?

31 Jul 2017 2189

Bogdan Obadă este oficial noul director medical al Spitalului Clinic de Urgență Constanța

28 Jul 2017 4152

Precizări privind obligațiile CAS şi CASS datorate de către angajatori de la 1 ianuarie 2018

28 Jul 2017 938

Maraton Trans SRL şi Vlaser Cons SRL se vor ocupa de transportul personalului angajat la Transelectrica SA (document)

28 Jul 2017 571

Ce se întâmplă, azi, în toate unitățile militare. Care este motivul. În ce structură secretă a Armatei a avut loc evenimentul

27 Jul 2017 10509

Paraşutist român mort în timpul unui exerciţiu militar. Avea 30 de ani. Era căsătorit şi avea un copil

26 Jul 2017 10853

Aveţi obiceiul să beţi cafea de la automate? De unde şi-a făcut plinul de apă un angajat al Seara Company SRL. Ce spun reprezentanţii societăţii (galerie foto)

25 Jul 2017 29496

Fost angajat al Camerei de Conturi Constanța a decedat

24 Jul 2017 612

Dosar cu ramificaţii naţionale Cum a ajuns în arest părintele „Gabi Viteză“, managerul Mănăstirii Galeşu

24 Jul 2017 3184

Surse judiciare Preotul misionar Popa Gabriel, managerul mânăstirii Galeșu, din Poarta-Albă, a fost arestat preventiv

23 Jul 2017 895

Manager din Arhiepiscopia Tomisului, reținut pentru contrabandă. Reacția Arhiepiscopiei Tomisului

22 Jul 2017 2138

Cazul casierei Luminiţa (Ştefan) Tomiţă Cum să furi aproape 50.000 de euro din ograda Universităţii „Ovidius“ Constanţa (documente)

22 Jul 2017 19124

Accident de muncă la magazinul Profi din Murfatlar. Angajat, căzut de la înălţime. A fost demarată o anchetă

20 Jul 2017 3802

Dosarul „Păgubiţii Vectra“, redeschis azi de Tribunalul Constanţa. Ce se va întâmpla la acest termen

18 Jul 2017 1058

Anunţ important al judecătorilor din Constanţa. Este vizat cunoscutul dosar „Păgubiţii Vectra“

13 Jul 2017 1769

Accident de muncă la DRDP Constanţa. Un angajat de 56 de ani a luat foc la locul de muncă

08 Jul 2017 1601

Donald Trump şi Vladimir Putin au ajuns la un acord de încetare a focului în S-V Siriei

07 Jul 2017 1106

Corespondenţă specială de la Bruxelles. Reuniunea Consiliului European Reprezentanţi a 28 de ţări discută propunerile de proiecte pentru „Europa în mişcare“ (video)

28 Jun 2017 779

Şoferul unui autobuz, prins în flagrant de jandarmi

26 Jun 2017 6664

200 de constănţeni ar fi fost înşelaţi de dezvoltatori imobiliari. Ultimele decizii ale judecătorilor

16 Jun 2017 4036

Procurorii, nemulţumiţi de pedeapsa primită de Petre Krapcenco, angajat al Protecţiei Mediului Constanţa,

06 Jun 2017 544

O femeie a încercat să introducă un telefon mobil în Penitenciarul Poarta Albă. Cine este

27 May 2017 944

Judecătoria Constanţa, decizie în cazul unui angajat APM care ar fi dat informaţii despre controale

27 May 2017 654

Jaf armat la o bancă din Bucureşti. Poliţiştii sunt pe urmele suspectului

25 May 2017 776

Valentin Preda, fostul consilier al lui Mazăre, şi Dan Emil Manolachi, fost angajat DNA, condamnaţi

22 May 2017 5179

Banc Fabrica lui Ion

20 May 2017 615

Un fost angajat al Serviciului Impozite şi Taxe Constanţa, condamnat

10 May 2017 1853

Femeie împușcată mortal în cap de soțul ei, în Bucureşti. În cursul nopții, bărbatul a fost găsit decedat

10 May 2017 1766

UPDATE. Accident rutier la Saraiu. O victimă

28 Apr 2017 3040

Călători străini prin Dobrogea (XCIX) - lord William Bentinck (Marea Britanie/Anglia) (galerie foto)

28 Apr 2017 2955

Român ospătar pe nave de croazieră Înrolat în armata americană după un anunț din ziar. Test trecut cu ușurință. Acum este asistent universitar

15 Apr 2017 3088

Doi foşti profesori ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ Constanţa, sub control judiciar (rechizitoriu)

15 Apr 2017 1578