Deschidere editie

Modificarea organigramei şi legea salarizării au băgat zâzanie printre angajaţi Un funcţionar al Primăriei îi cere primarului Făgădău să ia măsuri urgente. Directorul Direcţiei Administrare Locală, pus la zid! (documente)

Eduard Flavius Gongea, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, a sesizat, recent, consilierii locali din opoziţie în legătură cu situaţia creată în administraţia locală, după adoptarea noii organigrame de funcţionare.
 
Gongea a transmis sesizarea şi către primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi la Cabinetul Prim-ministrului, cu privire la „unele aspecte din activitatea unor funcţionari, fie ei cu funcţii de demnitate publică sau cu funcţii publice de conducere, care au înţeles greşit rolul pe care îl au în societate, folosind funcţia publică şi îndatoririle ce decurg din exercitarea prerogativelor de putere publică pentru aranjarea propriilor interese, rezolvarea disputelor, arătarea frustrărilor şi pedepsirea celor care au curajul să arate cu degetul calea greşită pe care au ales să o urmeze“, se arată în reclamaţia care a ajuns la o parte dintre aleşii locali municipali.
 
Iată ce i-a scris angajatul Primăriei edilului-şef Decebal Făgădău: „Subsemnatul, Gongea Eduard Flavius, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, vă aduc la cunoştinţă unele aspecte care tind să afecteze nu numai profesional, dar şi familial un număr destul de însemnat de funcţionari din cadrul instituţiei în care îmi desfăşor activitatea. Mult-aşteptata lege de aşa-zisă aşezare şi, de ce nu, de creştere a salariilor a adus haos în Primăria Municipiului Constanţa. Împreună cu ea, în calitate de primar, aţi dat frâu liber antipatiilor, frustrărilor, urii şi altor sentimente mascate până atunci, supunând atenţiei consilierilor locali, pe lângă alte proiecte de hotărâri, şi aşa-zisa organigramă cu noile funcţii din aparatul de specialitate al primarului.
 
Nimic anormal, până la studierea cu atenţie a acestei noi organigrame, lucru constatat de o parte a consilierilor locali (cei ai PNL, în număr de zece, care s-au abţinut de la vot, părându-li-se suspectă necomunicarea acestor proiecte de hotărâri într-un termen de cinci zile, în care să aibă timpul necesar studierii acestora).
 
Exemplul concret pe care doresc să-l supun atenţiei dumneavoastră se referă la reorganizarea Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, motivul nerealist şi vădit ilegal, bazat pe fals, uz de fals şi alte sofisme, fiind că activitatea acestui serviciu s-a redus vizibil prin anularea activităţii de acordare a materialelor dendrologice (flori, gard viu, gazon etc.) către asociaţiile de proprietari de pe raza municipiului Constanţa şi scăderea cererilor de atestare pentru funcţia de administrator de imobile.
 
Nimic mai greşit şi fals. Prima activitate nu a fost, nu este şi nu a apărut niciodată înscrisă nici în ROF-ul Primăriei Constanţa - în dreptul serviciului sus-amintit sau printre atribuţiile acestui serviciu, niciun funcţionar public din cadrul serviciului nu a avut vreodată înscrisă în fişa postului această activitate. Desfăşuram activităţi extra, în sprijinul altor servicii, printre care anchete pentru Asistenţa socială, primire şi verificare dosare de subvenţii la căldură - aproape toată perioada sezonului rece - ani la rând, inventarierea locurilor care pot fi transformate în locuri de parcare, dosare de reabilitare a clădirilor de locuinţe, plus multe alte activităţi necuprinse în fişa postului. Nu ne-am plâns niciodată, nici măcar de creşterea numărului de asociaţii pe fiecare inspector, ca urmare a ridicării de noi cartiere de blocuri, nici de faptul că am funcţionat fără coordonare, fără un şef de serviciu aproape doi ani de zile, nici de lipsa procedurilor, lucruri menţionate şi în Raportul de Audit Public Intern nr. 74359/18.05.2016, nici de pilele pe care unul sau altul ni le-a băgat pe gât fără a avea pregătirea necesară, singurul lucru care conta fiind gradul de rudenie. Toate neamurile şi cunoştinţele unora cu funcţii de conducere trebuie să lucreze la Primărie. Mătuşa - la Resurse Umane, fina - la Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, exemplele putând continua. 
 
Totul are o limită, dar să desfiinţezi nişte posturi pentru a-ţi satisface nevoia de răzbunare, ura şi frustrarea acumulate în decursul timpului este mult prea mult. Vă rog să verificaţi şi motivul pentru care fosta şefă a serviciului sus-menţionat a cerut trecerea pe o funcţie de execuţie, ca, ulterior, să ceară mutarea definitivă în cadrul altui serviciu, după ce a venit plângându-se de faptul că i s-a cerut să comită o ilegalitate.
 
Un alt motiv care ar fi condus la reorganizarea serviciului a fost scăderea numărului de solicitări de atestare pentru funcţia de administrator de imobile. Nimic mai fals. De 15 ani organizăm 3 - 4 atestări pe an, la interval de câteva luni, motivul fiind chiar cursurile de calificare organizate de către Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa şi care ne-au fost refuzate nouă, fiind pregătiţi profesional, dar ignoraţi sistematic. Ce pregătire ar trebui să aibă un funcţionar public pentru a ocupa o umilă funcţie de execuţie într-un umil serviciu care se luptă zi de zi cu sesizările, certurile, doleanţele celor care locuiesc la bloc şi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor domnului primar?
 
Pentru a continua să mă dau drept exemplu, sunt absolvent de studii superioare - Ştiinţe juridice - specializarea Drept, am urmat un master în Administraţie publică, am un curs postuniversitar - nivel master- în Comunicare, Relaţii publice şi Mediere, am curs ECDL, am urmat cursul Standarde de Control Intern/Managerial în instituţiile publice, am curs de Operator PC, curs de Comunicare şi Comunitate I şi II  şi Participare publică la luarea deciziilor în administraţia publică organizate în colaborare cu un institut din SUA, sunt student la Facultatea de Ştiinţe Economice - specializarea Management, sunt singurul cu un curs la Institutul Naţional de Administraţie (INA) pentru organizarea şi funcţionarea birourilor de îndrumare metodologică a asociaţiilor de proprietari şi multe altele, tocmai pentru a fi în pas cu cerinţele şi vremurile.
 
Cu toate astea, nu am avut loc de pile şi relaţii la ocuparea unei funcţii publice de conducere, decât la început, când nimeni nu ştia cu ce se mănâncă administraţia publică, fiind bun să le organizez şi apoi să le pun pe tavă pilelor, relaţiilor, cunoştinţelor diverşilor directori, consilieri etc.
 
În final, mă văd pus în postura de a fi trimis acasă, sub un fals motiv - dar care foloseşte intereselor meschine ale actualei conduceri, după peste 23 de ani de administraţie publică locală, fără abateri sau/şi sancţiuni disciplinare. Menţionez că am obţinut doar calificativul «Foarte bine» în toţi aceşti ani, din septembrie 2015 nefiind evaluat şi fără să mi se aducă la cunoştinţă vreo fişă de evaluare a performanţelor profesionale individuale în această ultimă perioadă, lucru care s-a întâmplat doar unui număr de două colege care au dar examen de promovare în grad în luna mai 2017.
 
În 15 ani jumătate de când funcţionează acest serviciu, niciun director sau primar nu i-a călcat pragul. Pentru noi nu a fost un lucru tocmai rău, dar tu, ca director, să nu ai habar măcar unde funcţionează unul dintre serviciile din subordine? E anormal şi, totodată, ar trebui să dea de gândit conducerii Primăriei care, culmea, a numit un şef serviciu în ultimul an şi jumătate, care nu numai că nici nu a trecut pe la noi, mulţi dintre noi nici măcar nu-l cunoaştem, dar care nici nu avea vreo legătură cu domeniul respectiv, aşa cum nu are nici cu domeniul în care funcţionează în prezent. Sunt foarte multe de spus, toată lumea vorbeşte în şoaptă, dar vor fi foarte puţini vocali“, a scris Eduard Flavius Gongea, inspector superior în cadrul Primăriei Constanţa, primarului Făgădău.
 
Aşa cum arătam mai sus, sesizări similare au fost depuse şi la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, şi la Cabinetul Prim-ministrului.
 
Eduard Gongea spune că sesizările sale nu ar fi rămas fără ecou, de vreme ce „evenimentele s-au precipitat în data de 7.08.2017, când, în jurul orei 13.00, a fost contactată telefonic o colegă şi solicitată să se prezinte în sediul central din bulevardul Tomis nr. 51 pentru ridicarea raportului de evaluare a fiecărui angajat al Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari.
 
„Din cei zece angajaţi, eu sunt singurul care, după 15 ani de evaluare cu calificativul «Foarte bine», am primit calificativul «Bine», în urma unei pseudo-evaluări, pline de ştersături, făcute la repezeală, uitând practic să treacă chiar şi notele care ar fi trebuit să conducă la rezultatul urmărit, cu vădite încălcări ale tuturor principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice, printre care: legalitate, imparţialitate şi obiectivitate în evaluare sau cinste şi corectitudine şi, de ce nu, integritate morală.
 
Raportul de evaluare contestat, înregistrat sub nr. 5389/17.01.2017, precum şi Raportul de evaluare nr. 2756/11.01.2017, de asemenea contestat, mi-au fost comunicate în data de 7.08.2017, la fel şi colegilor mei, având înscrisă nota finală a evaluării, dar nu şi notele care au condus la obţinerea acesteia, fiind urmărit doar rezultatul. Culmea ironiei şi ignoranţei, asta ca să fiu blând şi demn în exprimare, deşi sunt prezumate a fi întocmite de două persoane diferite, ambele cu pretinse funcţii de conducere, cuprind un singur scris, fiind întocmite de o singură persoană, dar semnate de două în dreptul pretinsului evaluator, fiind contrasemnate şi asumate de directorul executiv al Direcţiei Administrare Publică Locală, care, în opinia mea, este principalul vinovat şi chiar subiectul reclamaţiei mele“, mai susţine Eduard Gongea. Este vorba despre Irina Roxana Pânzariu, cea care conduce această direcţie din cadrul municipalităţii.
 
Pentru evidenţierea eficienţei şi eficacităţii exercitării funcţiei publice, precum şi a profesionalismului, principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici, acesta solicită primarului Constanţei şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către funcţionarii publici cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei APL, exemplificând astfel: sesizarea nr. 17661/04.02.2016, semnată şi expediată cu întârziere în data de 30.03. 2016; sesizarea nr. 16706/03.02.2016, semnată în data de 30.03.2016; sesizarea nr. 13289/28.01.2016, semnată în data de 30.03.2016.

Primarul spune că nu a primit sesizarea inspectorului Gongea  

Contactat pentru un punct de vedere legat de toate aspectele semnalate de inspectorul din cadrul municipalităţii, edilul-şef Decebal Făgădău a precizat că nu cunoaşte subiectul sesizării, însă o va studia în zilele următoare. Menţionăm că vom reveni cu alte amănunte, în funcţie de măsurile de verificare pe care le va dispune sau nu primarul Constanţei sau celelalte instituţii sesizate de funcţionarul public.
 
Prezenta sesizare cuprinde mai multe documente anexate, pe care le puteţi vizualiza în secţiunea „Documente“.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE. Bărbat din Tuzla, angajat ca pompier la Primăria Eforie, reținut după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea mită. Ce s-a angajat să facă în schimbul banilor primiți

19 Jan 2018 3414

Oil Terminal Constanţa, declaraţii de avere Şeful Serviciului Marketing Comercial din cadrul societăţii, „colecţie“ de terenuri, case şi conturi bancare! (documente)

16 Jan 2018 653

Revista presei locale

15 Jan 2018 508

Oil Terminal, declaraţii de avere Adrian Manea, şef Compartiment Contorizare, are trei maşini şi un moped (document)

11 Jan 2018 497

Un angajat a suferit arsuri după ce bateria unui telefon a explodat într-un magazin din Zurich

10 Jan 2018 553

Cum s-a întâmplat accidentul din această dimineaţă din Valu lui Traian. O femeie a murit. Ce spune IPJ Constanţa

08 Jan 2018 3231

Tragedie! Imagini devastatoare Un angajat al Poliției de Frontieră a murit (galerie foto)

01 Jan 2018 6570

Ce schimbări a adus 1 ianuarie 2018 Măsuri controversate. Ce crește și ce scade

01 Jan 2018 736

Ce va fi de la anul? Premierul Mihai Tudose, declarații despre salariile românilor

29 Dec 2017 685

UPDATE. Şocant. Un client a murit într-un magazin din Craiova, după ce un motostivuitor a căzut peste el

27 Dec 2017 1375

Incident şocat în judeţul Argeş. Poliţist atacat cu maceta de mai mulţi indivizi

24 Dec 2017 492

Patronul pizzeriei Scoica din Constanţa, şantajat de un fost angajat. Avem sentinţa definitivă

21 Dec 2017 2358

Act normativ de care trebuie să știe de orice angajat. Oficial. A fost publicată HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor-REVISAL

20 Dec 2017 2544

Petre Krapcenco, angajat al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, condamnat

20 Dec 2017 391

Transferului contribuţiilor la angajat. IT-iștii vor primi ajutor de la stat pentru a diminua costurile

19 Dec 2017 336

Constanţa. Preşedintele Asociaţiei „Best Events“, organizatorul „Revelionului 2018“, angajat la Confort Urban şi condamnat cu suspendare în Dosarul Retrocedărilor?!

18 Dec 2017 2281

Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de bază brut în registrul general de evidență a salariaților

14 Dec 2017 847

Angajat al unei spălătorii, prins beat în trafic. Conducea o maşină furată de la un client

13 Dec 2017 653

Călători străini prin Dobrogea (CLXVI) - Căpitanul Edmund Spencer (Marea Britanie/Anglia) - galerie foto

11 Dec 2017 609

Angajatorii pot face închisoare, dacă au datorii la stat

08 Dec 2017 885

Incident la Penitenciarul Poarta Albă. O angajată s-a automutilat. Ce spun reprezentanții instituției

06 Dec 2017 1175

Tribunalul Tulcea. Mandat de arestare preventivă pentru bărbatul care a agresat un polițist

04 Dec 2017 673

Fost director general al CNADNR, audiat în dosarul Tel Drum

04 Dec 2017 531

Caz şocant ieşit la iveală la Penitenciarul Poarta Albă după ce un gardian a fost agresat de deţinuţi. Ce a păţit o angajată

29 Nov 2017 1564

Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar, la Primăria Constanţa

29 Nov 2017 358

Ioan Neculaie, fostul patron al FC Braşov, condamnat la doi ani de închisoare cu executare

23 Nov 2017 365

Un ajutor de bucătar de la Taverna Sârbului s-a accidentat în timp ce era la serviciu. ITM Constanța face cercetări

21 Nov 2017 672

Imagini de la evenimentCe a scăpat tuturor din vedere la incendiul de la City Park Mall. Cu ce a legat un angajat uşile mall-ului ca să stea deschise şi să iasă fumul şi clienţii (galerie foto+galerie foto)

16 Nov 2017 7496

Sondaj de opinie Constănţenii sunt convinşi - salariile se vor micşora după trecerea contribuţiilor sociale la angajat

13 Nov 2017 357

Condamnare definitivă pentru un fost angajat al Serviciului de Impozite şi Taxe Constanţa

13 Nov 2017 1589

UPDATEProtest în Piața Victoriei. 1000 de oameni prezenți la manifestare

08 Nov 2017 363

Președintele BNS, despre transferul contribuţiilor sociale ”Vom sesiza Avocatul Poporului”

08 Nov 2017 432

Ionuţ Mişa, despre măsurile adoptate de Guvern ”Sunt benefice şi pentru cetăţeni şi pentru companii”

08 Nov 2017 660

Profit.ro Calcule exacte după schimbarea Codului Fiscal

08 Nov 2017 587

Imagini de la evenimentMiting în fața Prefecturii din Constanța. Membrii BNS, nemulțumiți de soarta salariilor (galerie foto+video)

08 Nov 2017 803

UPDATEPersoană în stop cardio-respirator la Primăria Eforie. Medicii la fața locului

08 Nov 2017 847

Guvernul a adoptat modificarea Codului fiscal

08 Nov 2017 485

Protest în Capitală faţă de adoptarea proiectului de modificare a Codului Fiscal. Zeci de persoane au ajuns în Piaţa Victoriei

08 Nov 2017 389

Sindicaliştii ameninţă cu proteste în cazul adoptării Ordonanţei pentru modificarea Codului fiscal

08 Nov 2017 372

Modificarea Codului fiscal urmează să fie adoptată în şedinţa de guvern

08 Nov 2017 534

Ordonanța de urgență de modificare a Codului Fiscal va fi adoptată, miercuri, de Guvern

07 Nov 2017 624

Modificările Codului Fiscal ar putea să nu fie analizate în ședința de Guvern de miercuri

06 Nov 2017 461

Sondaj de opinie Credeţi că salariile se vor micşora după trecerea contribuţiilor sociale la angajat?

06 Nov 2017 1167

Uzina Dacia intră în grevă. Sindicaliştii pregătesc un miting de amploare

03 Nov 2017 637

Codul fiscal nu va conține nicio prevedere care să-i oblige pe patroni să nu scadă salariile nete

01 Nov 2017 813

Premierul Mihai Tudose a precizat la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social că salariile vor crește după trecerea contribuțiilor la angajat

31 Oct 2017 375

Salariul minim se va majora de la 1 ianuarie 2018. Ce spune ministrul Muncii

26 Oct 2017 7008

UPDATE. Imagini de la eveniment Cadavre de porci mistreţi descoperite pe o plajă din Mamaia Nord (galerie foto+video)

25 Oct 2017 1677

Sindicaliștii din sănătate ies în stradă. La protestul din București participă și sindicaliști din Constanța

18 Oct 2017 503

Călători străini prin Dobrogea (CLII) - Warington Smyth (Marea Britanie) - galerie foto

18 Oct 2017 770