Deschidere editie

Modificarea organigramei şi legea salarizării au băgat zâzanie printre angajaţi Un funcţionar al Primăriei îi cere primarului Făgădău să ia măsuri urgente. Directorul Direcţiei Administrare Locală, pus la zid! (documente)

Eduard Flavius Gongea, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, a sesizat, recent, consilierii locali din opoziţie în legătură cu situaţia creată în administraţia locală, după adoptarea noii organigrame de funcţionare.
 
Gongea a transmis sesizarea şi către primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi la Cabinetul Prim-ministrului, cu privire la „unele aspecte din activitatea unor funcţionari, fie ei cu funcţii de demnitate publică sau cu funcţii publice de conducere, care au înţeles greşit rolul pe care îl au în societate, folosind funcţia publică şi îndatoririle ce decurg din exercitarea prerogativelor de putere publică pentru aranjarea propriilor interese, rezolvarea disputelor, arătarea frustrărilor şi pedepsirea celor care au curajul să arate cu degetul calea greşită pe care au ales să o urmeze“, se arată în reclamaţia care a ajuns la o parte dintre aleşii locali municipali.
 
Iată ce i-a scris angajatul Primăriei edilului-şef Decebal Făgădău: „Subsemnatul, Gongea Eduard Flavius, inspector superior în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, vă aduc la cunoştinţă unele aspecte care tind să afecteze nu numai profesional, dar şi familial un număr destul de însemnat de funcţionari din cadrul instituţiei în care îmi desfăşor activitatea. Mult-aşteptata lege de aşa-zisă aşezare şi, de ce nu, de creştere a salariilor a adus haos în Primăria Municipiului Constanţa. Împreună cu ea, în calitate de primar, aţi dat frâu liber antipatiilor, frustrărilor, urii şi altor sentimente mascate până atunci, supunând atenţiei consilierilor locali, pe lângă alte proiecte de hotărâri, şi aşa-zisa organigramă cu noile funcţii din aparatul de specialitate al primarului.
 
Nimic anormal, până la studierea cu atenţie a acestei noi organigrame, lucru constatat de o parte a consilierilor locali (cei ai PNL, în număr de zece, care s-au abţinut de la vot, părându-li-se suspectă necomunicarea acestor proiecte de hotărâri într-un termen de cinci zile, în care să aibă timpul necesar studierii acestora).
 
Exemplul concret pe care doresc să-l supun atenţiei dumneavoastră se referă la reorganizarea Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, motivul nerealist şi vădit ilegal, bazat pe fals, uz de fals şi alte sofisme, fiind că activitatea acestui serviciu s-a redus vizibil prin anularea activităţii de acordare a materialelor dendrologice (flori, gard viu, gazon etc.) către asociaţiile de proprietari de pe raza municipiului Constanţa şi scăderea cererilor de atestare pentru funcţia de administrator de imobile.
 
Nimic mai greşit şi fals. Prima activitate nu a fost, nu este şi nu a apărut niciodată înscrisă nici în ROF-ul Primăriei Constanţa - în dreptul serviciului sus-amintit sau printre atribuţiile acestui serviciu, niciun funcţionar public din cadrul serviciului nu a avut vreodată înscrisă în fişa postului această activitate. Desfăşuram activităţi extra, în sprijinul altor servicii, printre care anchete pentru Asistenţa socială, primire şi verificare dosare de subvenţii la căldură - aproape toată perioada sezonului rece - ani la rând, inventarierea locurilor care pot fi transformate în locuri de parcare, dosare de reabilitare a clădirilor de locuinţe, plus multe alte activităţi necuprinse în fişa postului. Nu ne-am plâns niciodată, nici măcar de creşterea numărului de asociaţii pe fiecare inspector, ca urmare a ridicării de noi cartiere de blocuri, nici de faptul că am funcţionat fără coordonare, fără un şef de serviciu aproape doi ani de zile, nici de lipsa procedurilor, lucruri menţionate şi în Raportul de Audit Public Intern nr. 74359/18.05.2016, nici de pilele pe care unul sau altul ni le-a băgat pe gât fără a avea pregătirea necesară, singurul lucru care conta fiind gradul de rudenie. Toate neamurile şi cunoştinţele unora cu funcţii de conducere trebuie să lucreze la Primărie. Mătuşa - la Resurse Umane, fina - la Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, exemplele putând continua. 
 
Totul are o limită, dar să desfiinţezi nişte posturi pentru a-ţi satisface nevoia de răzbunare, ura şi frustrarea acumulate în decursul timpului este mult prea mult. Vă rog să verificaţi şi motivul pentru care fosta şefă a serviciului sus-menţionat a cerut trecerea pe o funcţie de execuţie, ca, ulterior, să ceară mutarea definitivă în cadrul altui serviciu, după ce a venit plângându-se de faptul că i s-a cerut să comită o ilegalitate.
 
Un alt motiv care ar fi condus la reorganizarea serviciului a fost scăderea numărului de solicitări de atestare pentru funcţia de administrator de imobile. Nimic mai fals. De 15 ani organizăm 3 - 4 atestări pe an, la interval de câteva luni, motivul fiind chiar cursurile de calificare organizate de către Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa şi care ne-au fost refuzate nouă, fiind pregătiţi profesional, dar ignoraţi sistematic. Ce pregătire ar trebui să aibă un funcţionar public pentru a ocupa o umilă funcţie de execuţie într-un umil serviciu care se luptă zi de zi cu sesizările, certurile, doleanţele celor care locuiesc la bloc şi pentru a se ridica la nivelul cerinţelor domnului primar?
 
Pentru a continua să mă dau drept exemplu, sunt absolvent de studii superioare - Ştiinţe juridice - specializarea Drept, am urmat un master în Administraţie publică, am un curs postuniversitar - nivel master- în Comunicare, Relaţii publice şi Mediere, am curs ECDL, am urmat cursul Standarde de Control Intern/Managerial în instituţiile publice, am curs de Operator PC, curs de Comunicare şi Comunitate I şi II  şi Participare publică la luarea deciziilor în administraţia publică organizate în colaborare cu un institut din SUA, sunt student la Facultatea de Ştiinţe Economice - specializarea Management, sunt singurul cu un curs la Institutul Naţional de Administraţie (INA) pentru organizarea şi funcţionarea birourilor de îndrumare metodologică a asociaţiilor de proprietari şi multe altele, tocmai pentru a fi în pas cu cerinţele şi vremurile.
 
Cu toate astea, nu am avut loc de pile şi relaţii la ocuparea unei funcţii publice de conducere, decât la început, când nimeni nu ştia cu ce se mănâncă administraţia publică, fiind bun să le organizez şi apoi să le pun pe tavă pilelor, relaţiilor, cunoştinţelor diverşilor directori, consilieri etc.
 
În final, mă văd pus în postura de a fi trimis acasă, sub un fals motiv - dar care foloseşte intereselor meschine ale actualei conduceri, după peste 23 de ani de administraţie publică locală, fără abateri sau/şi sancţiuni disciplinare. Menţionez că am obţinut doar calificativul «Foarte bine» în toţi aceşti ani, din septembrie 2015 nefiind evaluat şi fără să mi se aducă la cunoştinţă vreo fişă de evaluare a performanţelor profesionale individuale în această ultimă perioadă, lucru care s-a întâmplat doar unui număr de două colege care au dar examen de promovare în grad în luna mai 2017.
 
În 15 ani jumătate de când funcţionează acest serviciu, niciun director sau primar nu i-a călcat pragul. Pentru noi nu a fost un lucru tocmai rău, dar tu, ca director, să nu ai habar măcar unde funcţionează unul dintre serviciile din subordine? E anormal şi, totodată, ar trebui să dea de gândit conducerii Primăriei care, culmea, a numit un şef serviciu în ultimul an şi jumătate, care nu numai că nici nu a trecut pe la noi, mulţi dintre noi nici măcar nu-l cunoaştem, dar care nici nu avea vreo legătură cu domeniul respectiv, aşa cum nu are nici cu domeniul în care funcţionează în prezent. Sunt foarte multe de spus, toată lumea vorbeşte în şoaptă, dar vor fi foarte puţini vocali“, a scris Eduard Flavius Gongea, inspector superior în cadrul Primăriei Constanţa, primarului Făgădău.
 
Aşa cum arătam mai sus, sesizări similare au fost depuse şi la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, şi la Cabinetul Prim-ministrului.
 
Eduard Gongea spune că sesizările sale nu ar fi rămas fără ecou, de vreme ce „evenimentele s-au precipitat în data de 7.08.2017, când, în jurul orei 13.00, a fost contactată telefonic o colegă şi solicitată să se prezinte în sediul central din bulevardul Tomis nr. 51 pentru ridicarea raportului de evaluare a fiecărui angajat al Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari.
 
„Din cei zece angajaţi, eu sunt singurul care, după 15 ani de evaluare cu calificativul «Foarte bine», am primit calificativul «Bine», în urma unei pseudo-evaluări, pline de ştersături, făcute la repezeală, uitând practic să treacă chiar şi notele care ar fi trebuit să conducă la rezultatul urmărit, cu vădite încălcări ale tuturor principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice, printre care: legalitate, imparţialitate şi obiectivitate în evaluare sau cinste şi corectitudine şi, de ce nu, integritate morală.
 
Raportul de evaluare contestat, înregistrat sub nr. 5389/17.01.2017, precum şi Raportul de evaluare nr. 2756/11.01.2017, de asemenea contestat, mi-au fost comunicate în data de 7.08.2017, la fel şi colegilor mei, având înscrisă nota finală a evaluării, dar nu şi notele care au condus la obţinerea acesteia, fiind urmărit doar rezultatul. Culmea ironiei şi ignoranţei, asta ca să fiu blând şi demn în exprimare, deşi sunt prezumate a fi întocmite de două persoane diferite, ambele cu pretinse funcţii de conducere, cuprind un singur scris, fiind întocmite de o singură persoană, dar semnate de două în dreptul pretinsului evaluator, fiind contrasemnate şi asumate de directorul executiv al Direcţiei Administrare Publică Locală, care, în opinia mea, este principalul vinovat şi chiar subiectul reclamaţiei mele“, mai susţine Eduard Gongea. Este vorba despre Irina Roxana Pânzariu, cea care conduce această direcţie din cadrul municipalităţii.
 
Pentru evidenţierea eficienţei şi eficacităţii exercitării funcţiei publice, precum şi a profesionalismului, principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici, acesta solicită primarului Constanţei şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către funcţionarii publici cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei APL, exemplificând astfel: sesizarea nr. 17661/04.02.2016, semnată şi expediată cu întârziere în data de 30.03. 2016; sesizarea nr. 16706/03.02.2016, semnată în data de 30.03.2016; sesizarea nr. 13289/28.01.2016, semnată în data de 30.03.2016.

Primarul spune că nu a primit sesizarea inspectorului Gongea  

Contactat pentru un punct de vedere legat de toate aspectele semnalate de inspectorul din cadrul municipalităţii, edilul-şef Decebal Făgădău a precizat că nu cunoaşte subiectul sesizării, însă o va studia în zilele următoare. Menţionăm că vom reveni cu alte amănunte, în funcţie de măsurile de verificare pe care le va dispune sau nu primarul Constanţei sau celelalte instituţii sesizate de funcţionarul public.
 
Prezenta sesizare cuprinde mai multe documente anexate, pe care le puteţi vizualiza în secţiunea „Documente“.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Imagini de la evenimentCe a scăpat tuturor din vedere la incendiul de la City Park Mall. Cu ce a legat un angajat uşile mall-ului ca să stea deschise şi să iasă fumul şi clienţii (galerie foto+galerie foto)

16 Nov 2017 7042

Sondaj de opinie Constănţenii sunt convinşi - salariile se vor micşora după trecerea contribuţiilor sociale la angajat

13 Nov 2017 151

Condamnare definitivă pentru un fost angajat al Serviciului de Impozite şi Taxe Constanţa

13 Nov 2017 1389

UPDATEProtest în Piața Victoriei. 1000 de oameni prezenți la manifestare

08 Nov 2017 218

Președintele BNS, despre transferul contribuţiilor sociale ”Vom sesiza Avocatul Poporului”

08 Nov 2017 255

Ionuţ Mişa, despre măsurile adoptate de Guvern ”Sunt benefice şi pentru cetăţeni şi pentru companii”

08 Nov 2017 525

Profit.ro Calcule exacte după schimbarea Codului Fiscal

08 Nov 2017 412

Imagini de la evenimentMiting în fața Prefecturii din Constanța. Membrii BNS, nemulțumiți de soarta salariilor (galerie foto+video)

08 Nov 2017 684

UPDATEPersoană în stop cardio-respirator la Primăria Eforie. Medicii la fața locului

08 Nov 2017 736

Guvernul a adoptat modificarea Codului fiscal

08 Nov 2017 365

Protest în Capitală faţă de adoptarea proiectului de modificare a Codului Fiscal. Zeci de persoane au ajuns în Piaţa Victoriei

08 Nov 2017 249

Sindicaliştii ameninţă cu proteste în cazul adoptării Ordonanţei pentru modificarea Codului fiscal

08 Nov 2017 226

Modificarea Codului fiscal urmează să fie adoptată în şedinţa de guvern

08 Nov 2017 385

Ordonanța de urgență de modificare a Codului Fiscal va fi adoptată, miercuri, de Guvern

07 Nov 2017 449

Modificările Codului Fiscal ar putea să nu fie analizate în ședința de Guvern de miercuri

06 Nov 2017 409

Sondaj de opinie Credeţi că salariile se vor micşora după trecerea contribuţiilor sociale la angajat?

06 Nov 2017 822

Uzina Dacia intră în grevă. Sindicaliştii pregătesc un miting de amploare

03 Nov 2017 489

Codul fiscal nu va conține nicio prevedere care să-i oblige pe patroni să nu scadă salariile nete

01 Nov 2017 687

Premierul Mihai Tudose a precizat la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social că salariile vor crește după trecerea contribuțiilor la angajat

31 Oct 2017 285

Salariul minim se va majora de la 1 ianuarie 2018. Ce spune ministrul Muncii

26 Oct 2017 2641

UPDATE. Imagini de la eveniment Cadavre de porci mistreţi descoperite pe o plajă din Mamaia Nord (galerie foto+video)

25 Oct 2017 1523

Sindicaliștii din sănătate ies în stradă. La protestul din București participă și sindicaliști din Constanța

18 Oct 2017 419

Călători străini prin Dobrogea (CLII) - Warington Smyth (Marea Britanie) - galerie foto

18 Oct 2017 694

Cine va asigura conducerea SC RAJA SA Constanța după numirea lui Felix Stroe în funcția de Ministru al Transporturilor

17 Oct 2017 1355

Trafic de influență în sistemul militar. Un plutonier adjutant a plătit mai multe sume de bani unui angajat al Spitalului Militar Timișoara pentru a ieși mai repede la pensie

16 Oct 2017 776

Claudiu Palaz cere demiterea directorului Artagea de la Aeroport. Reacţia lui Artagea. Ce spune IPJ

12 Oct 2017 576

Câștigătorul premiului cel mare la Loto și coincidențele de la Iași. Ce s-a mai întâmplat la loteria unde s-a înregistrat biletul norocos

10 Oct 2017 1224

Doliu la Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile. S-a stins din viață unul dintre cei mai vechi angajați

09 Oct 2017 1678

Editorial Protestele în România, la ordinea zilei! Sănătatea, din nou în stradă

09 Oct 2017 955

Ce salariu încasează lunar Liviu Dragnea de la Camera Deputaţilor. Cât câştigă un şofer angajat la Parlament

05 Oct 2017 832

Unul dintre tinerii înjunghiaţi la Medgidia este angajat al Penitenciarului Poarta Albă. Suspectul, arestat pentru 30 de zile

04 Oct 2017 1255

Accident feroviar grav în acestă dimineață. CFR trage un semnal de alarmă către șoferii inconștienți (galerie foto)

30 Sep 2017 10320

Toate contractele de muncă vor trebui modificate până la sfârșitul acestui an. Ce spune ministrul Muncii

27 Sep 2017 2376

Anunț important de la ANAF referitor la formularele 100 si 710

27 Sep 2017 832

Protest în zona Prefecturii Constanţa! Vasile Zelcă - „Sunt aşteptaţi cât mai mulţi poliţişti şi personal contractual“

26 Sep 2017 805

Patronul pizzeriei Scoica, şantajat de un fost angajat. Cel din urmă a fost condamnat

25 Sep 2017 1681

Poliţia municipiului Constanţa are un nou şef! Vine din Serviciul de Informații

21 Sep 2017 4097

Mama vicepremierului Sevil Shhaideh a ajuns la spital. S-a accidentat la locul de muncă. Ce spune ITM Constanţa

20 Sep 2017 2170

Un militar român a murit în Afganistan, iar alți doi au fost răniți. Cine sunt aceștia și de cât timp se află în teatrul de operații din Afganistan

15 Sep 2017 1078

Au trecut 8 ani de la moartea unui mare actor român. S-a născut la Eforie Sud

14 Sep 2017 568

Constanţa. Şapte ani de la moartea scafandrilor Cătălin Ispas şi Cristian Zarafu. Au murit în interiorul epavei navei Medy

09 Sep 2017 3363

Interviu online cu balerina constănţeană Diana Ionescu, laureată a „Prix de Lausanne“ şi angajată a Operei din Stuttgart „Am învăţat să-mi dozez puţinul timp, să le rezolv pe toate“

26 Aug 2017 3617

Atac armat în orașul american Charleston. O persoană a fost împușcată. În clădire ar fi mai mulți ostatici

24 Aug 2017 847

Vă mai amintiţi? Comemorare. Andreea Diana Oaida, tânăra care a murit în cumplitul accident de la Mihai Viteazu, ar fi împlinit 20 de ani

23 Aug 2017 6007

Jaf la stația de taxare de la Giurgeni-Vadu Oii. Ar fi fost sustrase încasările în timp ce una dintre angajate era la toaletă

15 Aug 2017 1163

Editorial România, din nou în minivacanţă. Restricţii, aglomeraţie şi efectul de turmă!

12 Aug 2017 1622

Declarație de avere - Elena Mihaela Singeorzan Angajată în cadrul CN APMC, cu trei bunuri imobile și două mobile (documente)

10 Aug 2017 3187

Ionuț Mișa, ministrul de Finanțe, vine cu clarificări în scandalul privind scăderea veniturilor românilor

07 Aug 2017 1381

„Nu va schimba nimic...“ Ce au răspuns cititorii la întrebarea „Credeţi că noul director al Spitalului Judeţean Constanţa va îmbunătăţi activitatea medicală?“

07 Aug 2017 1421

Declaraţie de avere - Irina Beşcucă Iacob Angajată a CN APMC, cu trei bunuri imobile şi unul mobil (documente)

07 Aug 2017 1630