Declaratii de avere Constanta

Declaraţie de avere - Tudorel Lupu Inginerul din cadrul CN APMC conduce un autoturism fabricat în 2010 (document)

Tudorel Lupu, inginer în cadrul CN APM SA Constanţa, deţine, aşa cum reiese din declaraţia de avere completată în martie 2017, un apartament situat în Mangalia, cumpărat în 2006, în suprafaţă de 67,67 mp. Acesta conduce un autoturism, marca Peugeot 3008, fabricat în 2010. Nu deţine bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică sau obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. Nu are nici conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii sau forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv carduri de credit, ale căror sume totale să depăşească 5.000 de euro.
 
Potrivit aceluiaşi document, în 2015, Tudorel Lupu a contractat un credit în valoare de 30.000 de lei, cu termen scadent în 2018. În ultimul an nu a obţinut servicii, cadouri sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depăşească 500 de euro.
 
În 2016, acesta a obţinut venituri în valoare de 53.229 de lei, de la CN APM SA Constanţa. În declaraţia de interese completată în anul 2017 nu sunt menţiuni.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi de interese ale lui Tudorel Lupu, inginer în cadrul CN APM SA Constanţa.
 
Precizare: 
Aleşii locali, demnitarii, persoanele cu funcţii de conducere şi control, precum şi funcţionarii publici au obligaţia să îşi depună sau să îşi actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele demnitarilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.