Declarații de avere Constanța Maria Otilia Macovei, director tehnic la ABADL, averea și interesele. Soțul, asociat și administrator la Cantarprod SRL

  • În ediţia de astăzi, prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale Mariei Otilia Macovei, director tehnic la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.
  • Ca datorii, este menționată suma de 30.000 lei, contractantă de la CAR Apele Române, în 2020, scadentă în 2024.
  • Conform legislaţiei, directorul tehnic trebuia să menționeze achizițiile directe realizate de firma unde soțul ei este administrator și asociat.
 
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele parlamentarilor constănțeni, ale directorilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din Dobrogea şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
În ediţia de astăzi, prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale Mariei Otilia Macovei, director tehnic la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.
 
În ultima declarație de avere, depusă în ianuarie 2024, este stipulat un apartament de 68,86 mp, la Constanța, achiziționat în anul 2016. Ca autoturisme,deține un Volkswagen fabricat în 2005 și un Hyundai fabricat în anul 2020.
 
Are deschis un cont curent la Banca Transilvania, deschis în 2020, cu un sold de 13.360 lei. La Garanti Bank, are un depozit deschis în 2023, u un sold de 100.000 lei. În 2023, a mai deschis un cont la Alpha Bank, cu un sold de 54.071 lei.
 
Ca datorii, este menționată suma de 30.000 lei, contractantă de la CAR Apele Române, în 2020, scadentă în 2024.
 
La rubrica venituri, Maria Otilia Macovei a menționat suma de 74.393 lei în calitate de director tehnic ABADL. De la Administrația Națională Apele Române a încasat 21.429 lei prin contractul de muncă, iar de laCantarprod SRL a încasat 4.425 lei.
 
Soțul, Ionel Romeo Macovei, a încasat un venit de 82.995 lei de la Cantarprod SRL, în calitate de director general.
 

Potrivit declarației de interese, este membru în Sindicatul Apele Dobrogea Litoral.
 

Despre Cantarprod SRL

 
Firma este fondată în anul 2003, conform termene.ro. Pe anul 2022, a raportat 37 de salariați, o cifră de afaceri de 12.480.175 lei și un profit de 227.259 lei.

 
Sediul social este pe strada Dâmbovița nr. 12, din Constanța, firma ocupându-se cu fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală.
 
Asociați în firmă sunt Macovei Ionel-Romeo – 70,68%, Drăgoi Iulian-Cristian – 19,32% și Vasile Simona – 10%. Administratorul companiei este Macovei Ionel-Romeo.
 
Drăgoi Iulian-Cristian mai apare în Silobag Romania SRL și Agripak Romania SRL. Vasile Simona mai este asociat unic în ESSB Quality Consulting SRL.
 

Contracte directe încheiate de firma soțului

 
Conform legislaţiei, directorul tehnic trebuia să menționeze achizițiile directe realizate de firma unde soțul ei este administrator și asociat. În declarația depusă în 2024, ar fi trebuit să apară achizițiile directe din 2023, după cum urmează:
 
DA33511014 27260258 27260258 MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 01991 42923230-3 - Cantare de verificare (Rev.2) - Oferta acceptata 1957.52 RON 22.06.2023  
 
DA33253018 27302965 RO27302965 SALUBRIZARE ŞI GOSPODĂRIE CUMPĂNA 42923230-3 - Cantare de verificare (Rev.2) - Oferta acceptata 2838.31 RON 15.05.2023  
DA33252708 27302965 RO27302965 SALUBRIZARE ŞI GOSPODĂRIE CUMPĂNA 42923230-3 - Cantare de verificare (Rev.2) - Conditii neacceptate la termen 2838.31 RON 17.05.2023  
 

Obligația declarării contractelor încheiate

 
Conform ghidului de completare a declarațiilor de avere și de interese, la categoria 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar Beneficiarul de contract = pentru persoane fizice, se precizează numele şi prenumele, iar, în cazul persoanelor juridice, denumirea completă a acestora. Se va preciza adresa completă a persoanei fizice sau juridice. Instituţia contractantă = se va include instituţia publică sau societatea comercială parteneră în contract
 
Atenție: trebuie declarate toate contractele încheiate cu instituţii publice sau societăţi comerciale, nu doar cu cele la care declarantul ocupă o funcţie publică! Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile comerciale sunt persoanele juridice constituite în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acţiuni; d) societate în comandită pe acţiuni şi e) societate cu răspundere limitată. Procedura prin care a fost încredinţat contractul = se va preciza care dintre procedurile existente în legislaţie a fost folosită pentru atribuirea contractului. Tipul contractului = se preia din contract. Semnificaţia coloanelor din tabel este următoarea: o coloana A - Data încheierii contractului; o coloana B - Durata contractului; o coloana C - Valoarea totală a contractului
 
Se vor include informaţii privind contractele încheiate în mod direct de către declarant, soţul sau soţia acestuia, de către rudele de gradul I ale declarantului. De asemenea, se vor declara contractele încheiate cu persoane juridice la care persoanele de mai sus au participaţii: societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
În secţiunea „Documente“ a acestui articol puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi pe cele de interese ale Mariei Otilia Macovei, director tehnic la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. 


Sursa foto (cu rol ilustrativ): ZIUA de Constanța
 

Citește și:
 
Declarații de avere Constanța Marius - Cosmin Caraula, inginer șef la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, averea și interesele (DOCUMENTE)

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 13 februarie 2023

14 Feb 2023 1856