Declarații de avere Cristian Florin Zahariuc, membru în CA al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, deține șase terenuri, trei apartamente și un spațiu comercial (documente)

  • Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele directorilor şi angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
În ediţia de astăzi, prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale lui Cristian Florin Zahariuc, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Constanța și membru în consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, documente preluate de pe site-ul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

În ultima declarație de avere, depusă pe 8 iunie 2021, a menționat că deţine șase terenuri, patru dintre ele situate în județul Constanța, iar două în județul Tulcea, dobândite prin contract de vânzare-cumpărare în 2003, 2005, 2006, 2012, respectiv 2014.  De asemenea, a declarat că deține și trei apartamente, două în municipiul Constanța și unul în orașul Năvodari, precum și un spațiu comercial situat în municipiul Constanța.

La categoria „conturi și depozite bancare, loturi de investiții, forme echivalente de economisire și investite, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro, Cristian Florin Zahariuc a menționat un cont curent deschis la Revolut în anul 2020, în valoare de 23.222 lei.

La categoria „plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 euro, Cristian Florin Zahariuc a declarat un împrumut acordat în nume personal către PNL – Filiala Constanța, reprezentând o contribuție electoralî parlamentară în valoare de 100.000 lei.

La categoria „debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro” a precizat un credit bancar contractat în anul 2012, deschis la banca Milenium Bank / OTP BANK, scandent în anul 2041, în valoare de 54.100 lei și unul deschis în anul 2018 la ING BANK, scadent la 2039 și în valoare de 33.000 lei.

La categoria „venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Cristian Florin Zahariuc a menționat venituri astfel: drepturile sale salariale de la Centrul Stomatologic Z3 în valoare de 12.022 lei, un alt salariu de la Medica Z3 în valoare de 14.100 lei și o indemnizație în valoare de 10.950 lei de la Consiliul Județean.

De asemenea, au fost precizate veniturile salariale ale soției sale, în valoare de 28.220 lei de la MZ Medical Center precum și două alocații.

În declarația de interese depusă pe 14 iunie 2021, Cristian Florin Zahariuc a declarat calitatea de asociat unic și administrator al unei societăți, nr. de părți sociale sau de acțiuni – 20, iar valoarea totală a părților sociale este de 100% precum și calitatea de asociat și administrator în cadrul altei societăți, unde deține 10 părți sociale și 50% din companie. A menționat calitatea de membru în consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie din Constanța și calitatea de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi Constanța.
 

PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

În secţiunea „Documente“ a acestui articol puteţi vizualiza declaraţia de avere şi cea de interese a lui Cristian Florin Zahariuc.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Declarații de avere Gilda Valentina Lazăr, membru în CA al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, deține două autoturisme și cotă parte dintr-o moștenire (document)

27 Sep 2021 1128