Aprobarea raportului activității CA-ului CT BUS SA pentru trimestrul II din 2023 se află în atenția consilierilor locali (DOCUMENT)Consiliul local al municipiului Constanța se întrunește vineri, 26 aprilie 2024, de la ora 12:00, în ședință ordinară, desfășurată cu ajutorul mijloacelor electronice, printr-o platformă de videoconferință.
 
Consilierii vor avea pe masă peste 60 de proiecte, printre care și Proiect de hotărâre nr. 183/18.04.2024 privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății CT BUS SA pentru semestrul II al anului 2023.
 
Primarul Vergil Chițac este inițiatorul acestui proiect.
 
Mai jos prezentăm ce se menționează în raport:
 
În cursul anului 2023, reprezentantul acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor a fost consilierul local Mihai Ochiuleț, conform HCL nr. 412/27.11.2020. În cursul anului 2023 au fost convocate 14 ședințe ale A.G.A. și au fost emise 25 de hotărâri ale acestui organism.
 
Conducerea administrativă a societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație. În cursul anului 2023 din Consiliul de Administrație au făcut parte:
 • Adrian – Dan Dugăiașu (membru provizoriu până la 09.05.2023/ membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023)
 • Iorgu Paraschiv (membru provizoriu până la 09.05.2023/ membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023)
 • Sorin – Petrică Țuțuianu (membru provizoriu până la 09.05.2023/ membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023)
 • Gelu Sauciuc (membru provizoriu până la 07.05.2023)
 • Adrian Gorcea (membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023)
 • Ștefan Bitoleanu (membru provizoriu până la 14.10.2023)
 • Lavinia Anton (membru mandat de 4 ani cu începere din 02.11.2023)
 
Pe parcursul anului 2023, funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către Adrian – Dan Dugăiașu.
 
Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea ptorivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Actului Constitutiv al societății.

 
În cadrul Consiliului au funcționat următoarele comitete: Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de audit și Comitetul de gestionare a riscurilor.
 

Componența Comitetului de nominalizare și remunerare a fost:
 • Iorgu Paraschiv – președinte
 • Sorin – Petrică Țuțuianu – membru
 • Gelu Sauciuc – membru până la data de 07.05.2023
 • Adrian Gorcea – membru de la data de 18.05.2023
 
Componența Comitetului de audit a fost:
 • Adrian – Dan Dugăiașu
 • Lavinia Anton
 
Componența Comitetului de gestionare a riscurilor a fost:
 • Adrian Gorcea
 • Lavinia Anton
 
Pentru îndeplinirea mandatului, în baza contractelor de mandat încheiate, membrii Consiliului de Administrație au primit în perioada 01.01.2023 – 29.06.2023 o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 2.996 de lei, valoare stabilită de către Autoritatea Publică Tutelară începând cu 01.01.2018. Începând cu data de 29.06.2023, indemnizația fixă lunară brută a fost majorată la valoarea de 4.273 de lei, valoare stabilită prin HCL nr.285/29.06.2023 de modificare a HCL 185/2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al CT BUS SA. Valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 a fost de 215.516 lei.
 
Activitatea CA-ului s-a concretizat prin adoptarea a 118 decizii, urmare a celor 17 ședințe convocate pe parcursul anului 2023. La ședințe au participat în calitate de invitați directorii societății, șefi de compartimente, reprezentanți ai sindicatelor organizate la nivelul entității, reprezentanții acționarului unic în AGA.
 
Principalele subiecte abordate și hotărâri aprobate de Consiliul de Administrație s-au referit la:
 • Analizarea, negocierea, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli  pentru anul 2023
 • Aprobarea rapoartelor de activitate ale conducerii executive și ale auditoriului public intern
 • Analiza propunerii de ofertă pentru numirea auditoriului financiar și înaintarea către Adunarea Ordinară a Acționarilor CT BUS SA a recomandării referitoare la încheierea unui nou contract de prestări servicii
 • Avizarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2022 ale CT BUS SA
 • Aprobarea raportului privind activitatea președintelui Comisiei SCIM
 • Aprobarea raportului administratorilor întreprinderii publice CT BUS SA pentru exercțiul financiar al anului 2022
 • Aprobarea raportului administratorilor privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2022
 • Aprobarea raportului privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor întreprinderii publice CT BUS SA pentru anul 2022
 • Aprobarea raportului administratorilor asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al CT BUS SA Constanța pentru semestrul I al anului 2023
 • Avizarea raportării contabile semestriale întocmită la data de 30.06.2023
 • Avizarea planului anual de formare profesională al societății pentru anul 2023
 • Avizarea actualizării listei privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pe anul 2023
 • Aprobarea tarifului minim pentru difuzarea spoturilor publicitare pe monitoarele LCD din interiorul autobuzelor
 • Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spațiilor deținute
 • Avizare procedură privind demararea achiziției de servicii de consultanță specializată în management de proiect în vederea obținerii fondurilor nerambursabile aferente Programului – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei finanțat din Fondul pentru Modernizare, pentru proiectul „Construcție centrală fotovoltaică pe structură de tip Electric Busport între 1.000 și 1.600 Kwp”
 • Adoptarea codului de etică al angajaților CT BUS SA și aprobarea acestuia de către președintele ales al Consiliului de Administrație
 • Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al CT BUS SA
 • Alegerea președintelui Consiliului de Administrație
 • Aprobarea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CT BUS SA
 • Aprobarea componenței Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al CT BUS SA
 • Desemnarea cu mandate provizorii a directorilor societății
 • Aprobarea inițierii procedurii de selecție a directorilor societății conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Stabilirea și aprobarea criteriilor de selecție pentru contractarea serviciilor unui expert independent persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane care să realizeze selecția directorilor societății
 • Aprobarea Planului de Administrație și management al CT BUS SA – Componența de administrare pentru perioada 2023 – 2027
 • Avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2024
 • Aprobarea programului anual al achizițiilor sectoriale al societății pentru anul 2024
 • Avizarea planului de marketing al societății pe anul 2024
 • Avizarea planului anual de formare profesională pentru anul 2024
 • Avizarea Planului multianual de audit public intern 2023 – 2025
 • Aprobarea valorii nominale a tichetelor de masă acordate salariaților CT BUS SA
 • Aprobarea valorii nominale a voucherelor de vacanță acordate salariaților
 • Avizarea acordării unei prime cu ocazia Zilei Transportatorului Public Urban
 • Avizarea acordării unor ajutoare materiale
 • Acordarea unei sume fixe pentru achiziționarea de uniforme (cămașă, tricou, bluză albă, alte uniforme) pentru personalul direct implicat în activitatea de exploatare
 • Aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin vânzare a unor mijloace fixe din patrimoniul CT BUS SA
 
Conducerea executivă a societății a fost asigurată de:
 • Aristide – Cătălin Dumitrache (director general provizoriu până pe 26.11.2023)
 • Fănel Popa (director general provizoriu din 27.11.2023)
 • Inna – Mihaela Bela (director economic provizoriu până la 13.10.2023/director financiar – economic cu contract de mandat pentru 4 ani din 14.10.2023)
 • Gabriel Ciobanu (director exploatare provizoriu până pe 10.05.2023)
 • Fănel Popa (director tehnic provizoriu până pe 26.11.2023)
 
În anul 2023 funcția de director de exploatare a fost ocupată doar 4 luni și 10 zile, iar funcția de director tehnic a fost vacantă în perioada 26.11 – 31.12.2023. Pentru funcția de director financiar – economic s-a organizat și finalizat procedura de selecție, în conformitate cu prevederile legale. Pentru funcția de director general s-au organizat și demarat două proceduri (prima procedură nu s-a finalizat cu numirea candidatului din lista scurtă, din cauza negocierii eșuate a remunerației).
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Ședință CLM Constanța CT BUS SA a înregistrat un profit de peste 6,5 milioane de lei în anul 2023 (DOCUMENT)  

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință CLM Constanța CT BUS SA a înregistrat un profit de peste 6,5 milioane de lei în anul 2023 (DOCUMENT)

23 Apr 2024 729

Licitații Constanța CT BUS cumpără servicii pentru medicina muncii de la Medical Cermed SRL (DOCUMENT)

02 Apr 2024 670

Constanța Anunț important al CT BUS. Vizate, autobuzele ce circulă pe linia 3

01 Apr 2024 705

Ședința CLM Constanța Aprobarea bugetului pentru venituri și cheltuieli al CT BUS SA pentru 2024, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

24 Mar 2024 566

Licitații Constanța CT Bus SA, achiziție de elemente vitrate pentru autobuze (DOCUMENT)

21 Mar 2024 678

Licitații Constanța CT Bus SA a cumpărat gaze naturale de la Engie România SA (DOCUMENT)

17 Feb 2024 840

Constanța Anunț important al CT BUS! Vizată, o stație de autobuz de pe bulevardul Mamaia

14 Feb 2024 1022

Justiție Constanța Dosarul dintre Mariana Soceanu, fost director economic la CT Bus SA și CT BUS SA, pe masa magistraților

11 Feb 2024 852

UPDATE. Constanța Anunț important al CT BUS! Cum circulă astăzi autobuzele liniei 14

01 Feb 2024 840

Licitații Constanța. Cine livrează elementele de caroserie pentru autobuzele CT BUS? (DOCUMENT)

22 Jan 2024 881

Licitații Constanța Autobuzele CT BUS, cu asigurare Casco de la Allianz - Țiriac Asigurări SA (DOCUMENT)

17 Jan 2024 917

CT BUS Liniile 42, 44, 48, 51, 51B ȘI 101, traseu deviat din cauza unei avarii RAJA Constanța

17 Jan 2024 1305

Are mandat pânâ în aprilie 2024. Ce indemnizație încasează noul director general provizioriu al CT BUS Constanța?

02 Jan 2024 2026

Știri Constanța UPDATE. CT BUS. Linia 5-40, traseu deviat pe Șoseaua Mangaliei

18 Dec 2023 952

Știri Constanța UPDATE. CT BUS. Traseul liniei 2-43, deviat pe strada Viorelelor

15 Dec 2023 873