C O N V O C A T O R Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

C O N V O C A T O R

 
            Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   în data de  26.03.2021  ora-  12,00 , ce  va  avea loc în sala  de şedinţe  a  Consiliului Local, cu  luarea măsurilor de siguranţă care se  impun situaţiei actuale (purtarea de măşti) în contextul epidemiei de coronavirus şi  pentru  prevenirea riscului  de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu  virusul  CODID-19.
 
            Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele puncte:        
    1. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  organizată  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, aprobată  prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu  modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
    2. Proiect de  hotărâre  privind stabilirea  unor  normative  de  cheltuieli pentru autorităţile  administraţiei  publice  locale  ale comunei Valu lui Traian  şi pentru  serviciile  publice locale  din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
    3. Proiect de hotărâre pentru modificarea   poz.3, Cap.VII din anexa la H.C.L. nr.21/18.01.2021 privind   stabilirea  tarifelor  pentru  activităţile  prestate  de  S”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ VALU  LUI  TRAIAN”SRL
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
    4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă  asupra  unui  teren atribuit  în  baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
    5. Proiect  de  hotărâre  pentru modificarea  H.C.L. nr.15/18.01.2021 privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de folosinţă  şi stabilirea  unor  măsuri asupra unor terenuri atribuite  în  baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
    6. Proiect de hotărâre pentru modificarea  art.1 din H.C.L. nr.43/17.02.2021 privind  aprobarea scutirii de la plata  taxelor locale unor persoane fizice
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

   7. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea  scutirii de la plata  taxelor locale unei persoane fizice.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
   8. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea vânzării, cu plata în rate, a  unui teren  intravilan ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian

Iniţiator- primar FLORIN MITROI
   9. Proiect de hătărâre  privind  aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2021,  a  cheltuielilor   ce  se vor efectua  cu  deplasarea  a  3 sportivi  ai Clubului Sportiv Seiken Constanţa,  la  Campionatul European de Karate SKDUN-Novo Mesto, SLOVENIA din perioada 18-20.06.2021.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
  10. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  închirierii, prin licitatie, a  unei  suprafeţe de  3 m.p. teren intravilan ce face parte din domeniul public  al comunei Valu lui Traian.
  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
  11. Proiect  de  hotărâre   pentru modificarea  anexei  la H.C.L. nr.1925&09.09.2020 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii: „CONSTRUIRE  COMPLEX SPORTIV, str. Stadion, nr.3, lot 2/1, sat Valu lui Traian,  comuna  Valu  lui  Traian, judeţul Constanţa”.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
  12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
  13. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.18/18.01.2021, cu modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
  14. Proiect de hotărâre  privind  atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
  15. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui   ajutor  de  urgenţă  doamnei  Bunu Gabriela.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
  16. Proiect  de  hotărâre  privind  predarea  către  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei  prin  Compania Naţională  de Investiţii  „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului  şi asigurarea  condiţiilor în vederea  executării  obiectivului  de investiţii-„CĂMIN CULTURAL, sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian,  judeţul Constanţa”.
Iniţiator- primar FLORIN  MITROI
 17. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea    BUGETULUI LOCAL pe anul 2021.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  CONTULUI  DE  EXECUŢIE   al  bugetului  local  pe anul 2020.
 Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
 19. Proiect  de  hotărâre  privind  crearea  unui  FOND  de  REZERVĂ  BUGETARĂ   de 1 % din  totalul  cheltuielilor,  în  cadrul   bugetului  local  pe  anul 2021.


 
Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
        Intocmit:
    Secretar  general comună,
    DRAGOE  ILONA-IRINA
P R I M A R,
FLORIN  MITROI

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

CONVOCATOR privind Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din cadrul CAMPIO ICM S.A.

18 Mar 2021 405

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi

19 Feb 2021 694

Consiliul Judeţean Constanţa a fost convocat în ședință ordinară

11 Feb 2021 1081

CONVOCATOR Primarul comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, Florin Mitroi

29 Jan 2021 643

Convocator Ședință de Consiliu local la Valu lui Traian. Iată ordinea de zi

28 Jan 2021 697

C O N V O C A T O R Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

12 Jan 2021 1222

C O N V O C A T O R Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

08 Jan 2021 1201

Consiliului Judeţean Constanţa, convocat în ședință ordinară

11 Dec 2020 1095

C O N V O C A T O R Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

04 Dec 2020 766

C O N V O C A T O R Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

16 Nov 2020 387

C O N V O C A T O R Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian

09 Oct 2020 1100

Asociații societății Deltanav Tulcea, întruniți în ședință. Modificări în structura firmei

03 Oct 2020 1341

Consiliul Județean Constanța se întrunește în ședință ordinară. Lista proiectelor

16 Sep 2020 1121

C O N V O C A T O R ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

15 Sep 2020 748

C O N V O C A T O R Ședință de Consiliu Local Valu lui Traian 09.09.2020

03 Sep 2020 554