Sedinte consiliu

Consiliul Județean Constanța convocat în ședință ordinară. Sunt 23 de proiecte incluse pe ordinea de zi

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de 19 Iunie 2018, ora 13,00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:  

1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului social cu cazare Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
2.         Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului social cu cazare Locuinţe Protejate Topraisar Casa Albatros şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
3.         Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului social cu cazare Locuinţe Protejate Lazu Casa Ionuţ şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului social cu cazare Locuinţe Protejate Lazu Casa Aurelia şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi  Funcţionare al acestuia.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului social cu cazare Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Luca Negru Vodă şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
  
6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Universitatea Ovidius din Constanţa – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Institutul pentru Educaţie şi Asistenţă Sociala ( ITES) Brest – Franţa şi Asociaţia de Prietenie     Brest – Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui imobil din domeniul public al UAT Comuna Cogealac în domeniul public al UAT Judeţul Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea Medico-Socială Agigea, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
9.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
10.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, însoţită de referatele şi rapoartele de specialitate.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
11.       Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere şi reprezentare juridică a Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa şi împuternicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
12.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri pentru anul 2018, finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
13.       Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr.2 şi nr.3 la HCJC nr. 288/28.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de funcţii pentru Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en  redressment.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
14.       Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă” şi a cheltuielilor legate de acesta.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
 15.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 12/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 244/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
16.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, pentru derularea Proiectului “Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
17.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2018, pentru Teatrul de Stat Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
18.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
19.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul de Artă Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
20.       Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
21.       Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Protocolului de colaborare cu Direcţia Generală Anticorupţie în vederea implementării proiectului „Gândesc, vorbesc şi acţionez pro-integritate”, aprobat prin HCJ Constanţa nr. 187/30.05.2018.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
22.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, al judeţului Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
23.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului judeţean şi a Listei de investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2018.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.