Sedinte consiliu

Consiliul local al comunei Cumpăna, convocat în ședință ordinară. Sunt mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi

Primarul comunei Cumpăna, județul Constanța, Mariana Gâju, convoacă Consiliul local Cumpăna în ședința ordinară din data de 31.01.2019 care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local la ora 17.00 cu următoarea ordine de zi :
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de acțiune și de lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001.
2. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgență și a ajutorului de înmormântare pentru anul 2019.
3. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de Funcții ale Serviciului Public de Asistență Socială aflat în subordinea Consiliului local Cumpăna.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei și a Planului de acțiuni privind serviciile sociale de la nivelul comunei Cumpăna.
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cumpăna.
6. Proiect de hotărâre privind includerea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli a cotei de cofinanțare aferentă comunei Cumpăna din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014- 2020 ".
7. Proiect de hotărâre privind completarea Programului Achizițiilor Publice pentru anul 2019.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici rezultați în urma procedurii de achizitie și încheierii contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții "Construire Grădiniță cu program prelungit ", în comuna Cumpăna, județul Constanța finanțat prin PNDL.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici rezultați în urma procedurii de achiziție și încheierii contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții " Construire Creșă, în comună Cumpăna, județul Constanța" finanțat prin PNDL.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici rezultați în urma procedurii de achiziție și încheierii contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investitii Modernizare și reabilitare străzi, 10,7 km în comuna Cumpăna, județul Constanța" finanțat prin PNDL.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii "Locuințe pentru tineri destinate închirierii - 64 u.l." cartier Alexandru Ioan Cuza, în comuna Cumpăna, județul Constanța. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Cumpăna, judctul Constanța finanțat prin PNDL.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico —economică pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri în comuna Cumpăna — 3,6 km ", județul Constanța .
14.Proiect de hotărâre privind transferul din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al comunei Cumpăna a imobilului construcții și teren în suprafață de 24.705 mp .
15.Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra Imobilelor (construcţii) către beneficiarii Proiectului " Construirea de locuinţe sociale (inclusiv mică infrastructură) pentru 8 familii de romi din comuna Cumpăna, judeţul Constanţa".
16. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 493,00 mp situat în comuna Cumpăna, Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 19, în 2 loturi.
17.Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2112 din 4.03.2011 , modificat prin actul adițional nr. 1 din 20.05.2011 încheiat între Consillul Local Cumpăna și S.C. Rihana Anisia SRL.
18. Proiect de hotărâre privind înlocuirea contractelor individuale de muncă ale colectivului tehnic, încadrat la CS Victoria Cumpăna, cu contracte de activitate sportivă, conform O.U.G. nr. 25/ 2018.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor sociale, educative și al manifestărilor cultural - sportive de la nivelul comunei Cumpăna în anul 2019.
20. Întrebări și interpelări.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiect se află pe Ordinea de zi

26 Jul 2019 496

Consiliul local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară (document)

19 Jul 2019 453

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa este convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

22 May 2019 582

Ce valoare au dividendele oferite de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

23 Apr 2019 507

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Mai multe proiecte pe ordinea de zi

19 Apr 2019 674

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

21 Feb 2019 824

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședinţă ordinară. Sunt mai multe proiecte pe ordinea de zi

15 Feb 2019 715

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”Constanța. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Jan 2019 737

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (document)

22 Jan 2019 678

Ședință de îndată a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Un proiect pe ordinea de zi

17 Dec 2018 551

Ședinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

06 Dec 2018 930

Premieră la Constanța. Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa va avea loc la sediul CNAPM Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime

23 Nov 2018 1291

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Nov 2018 738

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 782

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Oct 2018 833