Sedinte consiliu

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședinţă ordinară. Sunt mai multe proiecte pe ordinea de zi

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă este convocat în ședinţă ordinară în data de 22.02.2019, ora 15.00(şedintele pe comisii în data de 22.02.2019, ora 14.00, la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 
l. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind: 
 
1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Lucrări de întreţinere străzi pietruite satul Ţibrinu, comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
2. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modemizare străzi în localitatea Mircea Vodă (Gară), comuna Mircea Vodă, jud. Constanța". iniţiator: primar Ionaşcu George
 
3. Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în com. Mircea Vodă judeţul Constanţa". iniţiator: primar Ionaşcu George
 
4. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modemizare trotuare în comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa". iniţiator: primar Ionaşcu George
 
5. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Înflinţare reţea de canalizare în localitatea Mircea Vodă — zona Gării, jud. Constanţa". iniţiator: primar Ionaşcu George
 
6. Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice, pentru anul 2019. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
7. Aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 121,2057 ha pajişte, aparţinând domeniului privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, potrivit art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
8. Aprobarea rectificării HCL nr. 18/31.01.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unor imobile teren. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
9. Aprobarea reţelei unităţilor de invăţămant preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul şcolar 2019-2020. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
10. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din invăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna ianuarie 2019. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
11. Rectificarea HCL nr. 89/28.06.2018 privind aprobarea completării şi actualizării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Mircea Vodă jud. Constanţa, aprobat prin HCL nr. 75/20.04.2011. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
12. Acordarea de sprijin financiar unei familii din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
13. Aprobarea implementării proiectului "Achiziţie buldoexcavator".
iniţiator: primar Ionaşcu George
 
14. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Achiziție Buldoexcavator". iniţiator: primar Ionaşcu George
 
15. Aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acțiuni şi lucrări de interes local pentru lun februarie 2019.
iniţiator: primar Ionaşcu George
 
16. Aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanța. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
17. Aprobarea completării şi actualizării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Mircea Vodă jud. Constanța, aprobat prin HCL nr. 75/20.04.2011. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
DIVERSE:  Raport de activitate al Primarului comunei Mircea Vodă, pe anul 2018.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiect se află pe Ordinea de zi

26 Jul 2019 496

Consiliul local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară (document)

19 Jul 2019 455

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa este convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

22 May 2019 582

Ce valoare au dividendele oferite de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

23 Apr 2019 507

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Mai multe proiecte pe ordinea de zi

19 Apr 2019 674

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

21 Feb 2019 824

Consiliul local al comunei Cumpăna, convocat în ședință ordinară. Sunt mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi

25 Jan 2019 635

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”Constanța. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Jan 2019 737

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (document)

22 Jan 2019 678

Ședință de îndată a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Un proiect pe ordinea de zi

17 Dec 2018 551

Ședinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

06 Dec 2018 930

Premieră la Constanța. Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa va avea loc la sediul CNAPM Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime

23 Nov 2018 1291

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Nov 2018 738

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 782

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Oct 2018 833