Sedinte consiliu

Premieră la Constanța. Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa va avea loc la sediul CNAPM Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime

Consiliul local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară,  joi, 29 noiembrie 2018, ora 14.00, la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime.

Decizia de a organiza ședința la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime este o premieră la Constanța. Motivația pentru alegerea acestei locații va fi oferită în debutul ședinței de consiliu local din data de 29 noiembrie 2018 de primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:
 
1.         Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 02.10.2018;
 
2.         Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.10.2018;
 
3.         Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
5.         Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru     premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada iunie-octombrie 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
6.         Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada iulie-august 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
8.         Proiect de hotărâre privind stabilirea tranșei tichetelor valorice pentru anul 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
9.         Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
10.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și       funcționare al Direcției generale de asistență socială Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
11.         Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de Direcția generală de asistență socială Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
12.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
13.         Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
14.       Proiect de hotărâre privind aprobarea hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
15.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
16.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
17.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
18.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 266/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 10 m”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
19.       Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 65/2011 privind „Programul de construire unitățí locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campus Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - cartier Palazu Mare amenajare Prelungirea Recoltei;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
21.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare  a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții „Sistematizare a circulației și reparații pe b-dul Aurel Vlaicu pe sectorul strada Alba-Iulia - b-dul Tomis, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
22.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 158532/21.09.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 809/05.09.2003, adiționat, nr. 980/05.07.2004, adiționat, nr. 1782/12.10.2004, adiționat și nr. 1325/29.08.2008;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
23.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181150/24.10.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Orizontului nr. 34A, în suprafață de 18 mp, în vederea vânzării directe către Zaharia Gina;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
24.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181155/24.10.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Cleopatra, în suprafață de 29 mp, în vederea vânzării directe către S.C. Mamaia 2000 SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
25.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181162/24.10.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Modern, magazin 294, în suprafață de 26 mp, în vederea vânzării directe către SC Alliance Qwest Company SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
26.       Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical în suprafață totală de 69,72 mp, pentru specialitatea medicină de familie situat în municipiul Constanța, b-dul I.C. Brătianu nr. 47, în vederea desfășurării activității medicale în sistem de tură/contratură;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
27.       Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical în suprafață totală de 105,22 mp, pentru specialitatea medicină de familie situat în municipiul Constanța, b-dul I.C. Brătianu nr. 47, în vederea desfășurării activității medicale în sistem de tură/contratură;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
28.       Proiect de hotărâre privind aprobarea  oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, strada Traian nr. 98A, în suprafață de 20,00 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
29.       Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, strada Poporului nr. 143A, în suprafață de 33,00 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
30.       Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, intrarea Slt. Bogdan Vasile nr. 11, în suprafață de 31,00 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
31.       Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în  municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Mal Lac Siutghiol, în suprafață de 622,00 mp către Autoritatea Navală Română;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
32.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 258/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ovidiu nr. 5, etaj 1, ap. 2, către Enache Mariana, în conformitate cu Sentința civilă nr. 17329/04.11.2009 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 10935/212/2008;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
33.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 338/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Mercur nr. 11, etaj 1, ap. 4, către Haralambescu Mihail și Haralambescu Paulina, în conformitate cu Sentința civilă nr. 3230/22.03.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 13344/212/2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
34.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 339/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Traian nr. 20, etaj 2, ap. 6, către Coman Mitică și Miu Rada, în conformitate cu Sentința civilă nr. 13393/13.11.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 32203/212/2014;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
35.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 340/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, parter, către Damian Profirel, Damian Mariana, Damian Silviu și Damian Aurelia, în conformitate cu Sentința civilă nr. 5210/07.05.2015 pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin Decizia civilă nr. 1155/04.12.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 14524/212/2014;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
36.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 341/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Arhiepiscopiei nr. 1, etaj 1, către Tufeanu Victoria și Tufeanu Constantin, în conformitate cu Sentința civilă nr. 10448/29.09.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța, în conformitate cu Sentința civilă nr. 104448/29.09.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 3113/212/2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
37.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 342/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ion Lahovari nr. 7, parter, ap. 1, către Nucu Erica Maria, în conformitate cu Sentința civilă nr. 16756/26.10.2012 pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin Decizia civilă nr. 381/11.06.2013 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 966/212/2012;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
38.       Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
39.       Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
40.       Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
41.       Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa stațiunea Mamaia, zona Hotel Orfeu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
42.       Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și SC Somaco Construct SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
43.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Irimia Petru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
44.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Andrieș Ioan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
45.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Ganea Gelu, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
46.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Jarnea Emil, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
47.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Toma Dumitru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
48.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Smârdan, str. Mircea cel Bătrân și alei carosabile, inițiator Popescu Traian;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
49.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+1E, b-dul Mamaia nr. 412, investitor Buicli Alexandra;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
50.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana Daniela;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
51.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+4E locuință colectivă, str. Berlin nr. 13, investitor SC Magenta Construct SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
52.       Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice carosabile aprobate prin HCL nr. 198/2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
53.       Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor a SC CT BUS SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
54.       Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
55.       Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 157/2006 privind înființarea unei comisii specializate în domeniul eficienței energetice la nivelul municipiului Constanța.
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Primar,
 
Decebal Făgădău
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiect se află pe Ordinea de zi

26 Jul 2019 500

Consiliul local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară (document)

19 Jul 2019 462

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa este convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

22 May 2019 584

Ce valoare au dividendele oferite de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

23 Apr 2019 507

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Mai multe proiecte pe ordinea de zi

19 Apr 2019 677

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

21 Feb 2019 824

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședinţă ordinară. Sunt mai multe proiecte pe ordinea de zi

15 Feb 2019 719

Consiliul local al comunei Cumpăna, convocat în ședință ordinară. Sunt mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi

25 Jan 2019 635

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”Constanța. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Jan 2019 737

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (document)

22 Jan 2019 680

Ședință de îndată a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Un proiect pe ordinea de zi

17 Dec 2018 553

Ședinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

06 Dec 2018 931

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Nov 2018 738

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 782

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Oct 2018 834