Proiectele, pe masa consilierilor locali Două școli din Constanța, reabilitate energetic. Valoarea lucrărilor a fost majorată (DOCUMENTE)

  • Două proiecte de hotărâre care se referă la reabilitarea eneregetică a două unități școlare au fost incluse pe ordinea de zi a CLM Constanța.
  • Primul proiect de referă la creșterea eficienței energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 36 „Comandor Dimitrie Ştiubei”.
  • Al doilea proiect se referă la „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 6, Constanța.
 
Consiliul local al municipiului Constanţa  a fost convocat în ședință ordinară joi, 28.03.2024, ora 17.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța. Pe ordinea de zi se află două proiecte de hotărâre care se referă la reabilitarea eneregetică a două unități școlare.
 
Este vorba despre proiectul de hotărâre nr. 127/2024 pentru modificarea HCL nr. 415/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 36 „Comandor Dimitrie Ştiubei” Constanța».

Cel de-al doilea proiect este Proiectul de hotărâre nr. 128/2024 pentru modificarea HCL nr. 416/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 6, Constanța″. Invițiatorul celor două proiecte, care au avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 4, este primarul Vergil Chiţac.
 
Municipiul Constanța implementează proiectul «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 36 „Comandor Dimitrie Știubei", Constanța» prin Planul Național de Redresare și Reziliență, fiind semnat în acest sens contractul de finanțare nr. 22076/22.02.2023, înregistrat la sediul U.A.T. municipiul Constanța sub nr. 43528/03.03.2023.

Având în considrerare faptul că una dintre activitățile proiectuiui o reprezintă elaborarea documentației tehnico-economice;  documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-conomici pentru obiectivul de investiții  «Cresterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 36 „Comandor Dimitrie Știubei", Constanța au fost aprobate prin HCL nr. 415/2023.

La data de 23.11.2023 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente oblectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. De asemenea, a fost elaborată documentația tehnico-economică la faza proiectului tehnic de execuție și a fost supusă dezbaterii în Comisia Tehnico-Economică din cadrul instituției în data de 15.03.2024, obținând aviz favorabil.
Nu în ultimul rând,  s-a actualizat devizul general rezultând următorii indicatori tehnico-economici:

- total investiție 15.165.138,31 lei fără TVA, respectiv 18.029.996,37 lei cu TVA,
- din care C+M: 7.559.828,95 lei fără TVA, respectiv 8.996.196,45 lei cu TVA.


Astfel, Consiliul Local al municiplului Constanța urmează să aprobe proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 415/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărlior de intervenți și a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilulul Școala Gimnaziala nr. 36 Comandor Dimitrie Știubei, Constanța".
 


Proiectul „Creșterea eflcienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 6" are o valoare de peste 21 de milioane de lei Municipiul Constanța implementează proiectul „Creșterea eflclenței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.6, Constanța" prin Planul Național de Redresare și Rezilență.  Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico economici pentru oblectivul de investiții „Cresterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.6, Constanta" au fost aprobate prin HCL nr. 416/2023. Ținând cont că a fost elaborate documentația tehnico-economică la faza protect tehnic de execuție, din care a rezultat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, indicatori aprobați în cadrul ședinței Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul instituției din data de 15.03.2024, în temeiul prevederilor art. 136 aln. (1) si alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 416/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.6, Constanța".Luând în considerare faptul că una dintre activitățile proiectului o reprezintă elaborarea documentației tehnico-economice; documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.6, Constanța" au fost aprobate prin HCL nr. 416/2023; la data de 23.11.2023 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 1.116 din 16 nolembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii  Guvernlui nr. 907/2016 privind etapele de elaborare conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finantate din fonduri publice a fost elaborate documentația tehnico-economică la faza proiect tehnic de executie și a fost supusă dezbateri în Comisia Tehnico-Economică din cadrul instituției în data de 15.03.2024, obținând aviz favorabil.

Astfel, s-a actualizat devizul general rezultând următorii indicatori tehnico-economici:

- total investiție: 18.250.155,49 lei fără TVA, respectiv 21.697.882,96 lei cu TVA,
- C+M: 9.062.733,43 lei fără TVA, respectiv 10.784.652,78 lei cu TVA.

Astfel, Consiul Local al municipiului Constanța urmează să aprobe proiectul de hotărarâre pentru modificarea HCL nr.416/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrăilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de Investiții „Creșterea eficței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.6, Constanța".

În secțiunea Documente puteți consulta cele două proiecte de hotărâre la care facem referire.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Proiectele, la mâna consilierilor locali: Trei grădinițe din municipiul Constanța vor fi reabilitate, modernizate și dotate cu mobilier (DOCUMENTE)

Aleșii locali vor aproba procedurile de închiriere a terenului de sport al Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” și a unei săli de clasă a Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” (DOCUMENTE)


Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Școlile gimnaziale 6, 14 și 36 din Constanța High Construct Project SRL, încă 100.000 de euro de la Primăria Constanța (DOCUMENTE)

17 May 2023 1360