Ședință CJ Constanța Rectificarea bugetului Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” pe ordinea de zi (DOCUMENT)

Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, ședință ce se va desfășura în format fizic.

Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte printre care proiect de hotărâre nr.104/16.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.

Inițiator este președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu.

Potrivit proiectului, la proiectul de hotărăre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanta „Căluțul de Mare"

Având in vedere:
• proiectul de hotărâre pfivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii şi Tinerei Constanţa „ Căluţul de Mare", referatul de aprobare nr.15337 /14.05.2024 al Preşedintelui Consiliului Judetean Constanta;
• prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora pe parcursul exercitiului bugetar, autorită(ile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1), lit.a) şi b), in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoarc a legii de rectificarc a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentale ale ordonatorilor principali de credite.Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării a acestora, cu excep(ia termenelor din calendarul bugetar;
• prevederile art. 67, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/2006 priv ind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluțul de Mare" se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local;
• prevederile art.49, alin (4), (5), (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: „

Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare si de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor.

Virările de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, inclusiv intre programele același capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentei articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenţa fiecărui  ordonator principal de credite, pentru bugetul proprii bugetele instituţilor si seviciilor publice subordonate, se pot efectua inainte de angajarea chehuieldor.

Propunerile de virări de credite bugetare sunt insoţite de justificări, detalieri necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum si a programului de la care se disponibilizează si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificaţiei bugetare a programului la care se suplimentează prevederile bugetare";

• prevederile Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024; • HC1 nr.20/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024;
• hotărârea nr.259/2023 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2024;
• execuţia bugetară Incheiatil la data de 30.04.2024;
• adresa nr.882/13.05.2024, înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa cu nr.15331 /14.05.20243, prin care Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa „ Căluțul de Mare" a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024.

Analiza execuţiei bugetare pe trimestrul 12024, precum şi asigurarea execuţiei bugetare in perioada următoare, a evidenţiat necesitatea efectuării de virări de credite bugetare între articolele bugetare aferente secţiunii de funcţionare.

Proiectul în integralitate poate fi consultat în secțiunea Documente a materialului.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Ședință ordinară a CJ Constanța! Retragerea UAT Județul Constanța din Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, pe ordinea de zi (DOCUMENTE)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședinţă ordinară, 29 mai 2024, la CJ Constanța 13 proiecte nu au primit votul favorabil al aleșilor județeni. Iată care sunt acestea

29 May 2024 611

Mihai Lupu, la finalul ședinței ordinare a CJ Constanța -„ Am un gust amar de eșecul pe care l-am avut astăzi!”

29 May 2024 890

Ședință CJ Constanța Mihai Lupu către Stelian Gima - „De ce nu vă dați demisia din funcția de vicepreședinte a CJC?”

29 May 2024 939

Tensiuni la ședința CJ Constanța între Mihai Lupu și Nicoleta Bercaru - „Opriți-i microfonul!” (VIDEO)

29 May 2024 1808

LIVE TEXT Consilierii CJ Constanța, convocați astăzi. în ședință ordinară. 41 de proiecte pe ordinea de zi (FOTO+VIDEO)

29 May 2024 836

Ședință CJ Constanța Bugetul de cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța se rectifică (DOCUMENT)

28 May 2024 494

Ședință CJ Constanța Situația mai multor locuințe protejate pentru persoane adulte din județul Constanța, în atenția consilierilor județeni (DOCUMENTE)

28 May 2024 1082

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al județului Constanța pentru 2024 așteaptă aprobarea consilierilor județeni (DOCUMENT)

27 May 2024 679

Consilierii județeni vor vota pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului de Artă Constanța (DOCUMENT)

26 May 2024 703

Ședință CJ Constanța Se rectifică Bugetul și se modifică Lista de Investiții ale DGASPC pe anul 2024 (DOCUMENT)

26 May 2024 649

Ședință CJ Constanța Un imobil va trece din proprietate publică a UAT Comuna Limanu la UAT Județul Constanța (DOCUMENT)

26 May 2024 412

Ședințe CJ Constanța Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități elevilor din județul Constanța care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu (DOCUMENT)

26 May 2024 796

Ședință CJ Constanța. Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont, în atenția consilierilor județeni (DOCUMENT)

25 May 2024 2629

Ședință CJ Constanța Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța, în atenția consilierilor (DOCUMENT)

25 May 2024 598

Organizarea Festivalului „Mamaia” În ședința CJ Constanța se așteaptă aprobarea protocolului încheiat între organizatori (DOCUMENT)

25 May 2024 904