Achizitie motorina fara acciza si motorina cu acciza - 14.10.2013

CONTRACT NR:  103 / 14.10.2013
OBIECT:  Achizitie motorina fara acciza si motorina cu acciza
VALOARE:   2.925.709,40 RON
ATRIBUIT:    OMV PETROM S.A.
Adresa postala:  STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Tel.  0730170866, Email:  magdalena.vlad@petrom.com, Fax:  0212069581
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI
Adresa postala:  GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800025, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII, Tel.  +04 236460016-300, In atentia:  Nicoleta Cristina Dontu, Email:  licitatii@afdj.ro, Fax:  +40 236460847, Adresa internet (URL):  www.afdj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activitati portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie motorina fara acciza si motorina cu acciza         

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare

Locul principal de livrare: Conform destinatiilor finale din caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1 – 505 tone motorina EN 590 sau echivalent, fara accize, pentru navigatie (380 tone + 165 tone)Lotul 2 – 133 tone motorina EN 590 sau echivalent, cu accize, pentru activitatea de dragaj (100 tone + 33 tone)Lotul 3 – 186 tone motorina EN 590 sau echivalent, cu accize, pentru functionarea instalatiei de încalzire de la bordul navelor si pentru încalzirea sediilor (140 tone + 46 tone)Cantitatea totala pentru fiecare lot a fost calculata luând în considerare si suplimentarea, cu maxim 33%, în primele 4 luni ale anului 2014, a cantitatilor deja achizitionate in anul 2013, functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134220-5 - Motorina (EN 590) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2,925,709.4 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S150-261729 din 03.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 103 Denumirea: motorina fara acciza si motorina cu acciza
V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMV PETROM S.A.
Adresa postala:  STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Tel.  0730170866, Email:  magdalena.vlad@petrom.com, Fax:  0212069581
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3182600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2925709.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2,3,1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Management si Juridic al A.F.D.J. Galati
Adresa postala:  str. Portului, nr. 32, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800025, Romania, Tel.  +04 236460016-204, Fax:  +04 236460847, Adresa internet (URL):  www.afdj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 11:36

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare cumpără motorină (document)

04 Sep 2019 1680

Utilități Publice - Gospodăria Comunală din Cernavodă achiziționează combustibil (document)

25 Jul 2018 1335

Constanţa. Primăria va încheia un acord-cadru pentru achiziţia de carburant auto pe bază de carduri

21 Feb 2018 1266

Confort Urban SRL cumpără carburant de la o societate din Oradea care vinde piese auto (document)

23 Oct 2017 2189

Achizitie motorina Euro Diesel 5 necesara pentru lucrari agricole - 19.03.2013

19 Mar 2013 881

Achizitie motorina EURO 5, scutita de accize, pentru navele ARSVOM - 06.10.2011

06 Oct 2011 1005

Achizitie carburanti auto pe baza de bonuri valorice - 22.08.2011

22 Aug 2011 1047