Anunț pentru depunerea de oferte financiare pentru întocmire bilanț de mediu al Gospodărie Apă Canal și Salubritate Cogealac SRL

 
 
Subscrisele Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. și Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Gospodărie Apă Canal și Salubritate Cogealac S.R.L. Cogealac – Constanța, cu sediul în sat Cogealac, com. Cogealac, str. Liceului, nr. 32, jud. Constanța, C.U.I. 30531101, nr. de înreg. O.R.C. J13/1693/2012, numite în consorțiu potrivit Sentinței civile nr. 481/03.05.2023, pronunţată de Tribunalul Constanța, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 8532/118/2021, invită toți agenții economici interesați ca, până la data de 11.08.2023, ora 16:00, să depună o ofertă financiară și o ofertă tehnică în plic închis pentru întocmirea bilanţului de mediu nivel I al S.C. Gospodărie Apă Canal și Salubritate Cogealac S.R.L. Cogealac – Constanța.

Condiții de formă: Ofertele vor fi depuse la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, etaj 2, jud. Neamț, într-un plic închis şi sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai jos menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ: numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, precum şi menţiunea „ofertă întocmire bilanț de mediu, a nu se deschide înainte de data de 11.08.2023, ora 16.00”.
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 16.08.2023, ora 16.00.

Solicităm ca oferta financiară să conţină următoarele elemente obligatorii:
  • Preț (va fi exprimat în lei, fără T.V.A.);
  • Acordul expres al ofertantului ca plata prețului să se efectueze în conformitate cu dispozițiile Legii 85/2014, pe măsură ce se vor obține fonduri din valorificari de active din patrimoniul societății debitoare.
Solicităm ca oferta tehnică să conţină următoarele elemente obligatorii:
  • Termen de execuţie;
  • Certificatul de atestare din care reiese că ofertantul este calificat şi atestat în vederea întocmirii documentaţiei aferente bilanţului de mediu.
Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate.
Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de mediu, accesul în incinta societăţii debitoare se face cu programare (48 de ore) şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a acesteia care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-243.864 sau e-mail neamt@insolventa.ro intenţia de vizitare.
Relații suplimentare se pot obține de la tel. 0755.132.477, fax: 0232-212.231, email:  neamt@insolventa.ro
 
Lichidator judiciar,
 
Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.  
Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Bacău
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.