Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unor terenuri

 
Compania Națională “ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” SA CONSTANȚA
Adresa poștală: Incinta Port Constanța, Gara Maritimă, Cod poștal: 900900, România, RC: J13/2308/1998; CUI: 11062831; CIF: RO11062831; Tel: +40.241.611.540; Fax: +40.241.619.512, telefon persoană de contact: 0241/602.199, 0241/602.169 adresă e-mail de contact: licitatii_inchirieri@constantza-port.ro, organizează licitație publică deschisă cu strigare, pentru atribuirea contractului de închiriere pentru următoarele parcele de teren domeniu public:
 1. Parcela nr. 35.3 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public amenajat
Informații generale privind obiectul închirierii:
Parcela 35.3 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. b din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren amenajat cu platformă îmbrăcăminte asfalt, în suprafață de 782 mp și este situată în Port Constanța sector Nord (zona Poarta 2).
Prețul de pornire al licitației este de: 3,47 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA), format din:
 • 1,91 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața a parcelei de 782 mp,
 • 1,56 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere platformă raportat la suprafața platformei de 782 mp.
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de depozitare.
Durata contractului de închiriere: 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în
vigoare.
 1. Parcela nr. 349 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public amenajat
Informații generale privind obiectul închirierii:
Parcela 349 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. b din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren amenajat cu platformă îmbrăcăminte asfalt și împrejmuire din plăci de beton armat, în suprafață de 568 mp și este situată în Port Constanța sector Nord (zona Policlinică Port).
Prețul de pornire al licitației este de: 3,42 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA), format din:
 • 1,86 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața a parcelei de 568 mp,
 • 1,56 lei/mp/lună reprezentând preț închiriere platformă raportat la suprafața platformei de 568 mp.
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de depozitare.
Durata contractului de închiriere: 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în
vigoare.
 1. Parcela nr. 78 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public neamenajat
Informații generale privind obiectul închirierii:
Parcela 78 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren neamenajat, în suprafață de 15 mp și este situată în Port Constanța sector Nord (zona Poarta 9).
Prețul de pornire al licitației este de: 4,78 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafață a parcelei de 15 mp.
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități comerciale.
Durata contractului de închiriere: 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii cu încă 1 an.
 1. Parcela nr. 77 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public neamenajat
Informații generale privind obiectul închirierii:
Parcela 77 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren neamenajat, în suprafață de 25.000 mp și este situată în Port Constanța sector Nord (zona Poarta 6).

Prețul de pornire al licitației este de: 0,93 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 25.000 mp.
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de comerciale/industriale.
Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.
 1. Parcela nr. 43 Port Constanța sector Nord – teren domeniu public amenajat parțial cu platformă
Informații generale privind obiectul închirierii:

Parcela 43 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. b din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren domeniu public amenajat parțial cu platformă din beton aflată în proprietatea CNAPM, în suprafață de 5.489 mp și este situată în Port Constanța sector Nord (sector fluvio-maritim).
Prețul de pornire al licitației este de: 8.920,44 lei/lună calculat astfel: (1,07 lei x 5.489 mp) + (1,56 lei x 1.953,34 mp), unde:
 • 1,07 lei/mp/lună reprezintă preț închiriere teren raportat la întreaga suprafață a parcelei de 5.489 mp
 • 1,56 lei/mp/lună reprezintă preț închiriere platformă raportat la suprafața  platformei de 1.953,34 mp.
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de comerciale/industriale.
Durata contractului de închiriere: 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii cu încă 1 an.
 1. Parcelele nr. 6.1 și 6.3 Port Constanța sector Sud – teren domeniu public neamenajat
Informații generale privind obiectul închirierii:
Parcelele 6.1 și 6.3 fac parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv reprezintă teren neamenajat, în suprafață totală de 10.370,50 mp și sunt situate în Port Constanța sector Sud (la sud de pasajul Vasile Pistolea).
Prețul de pornire al licitației este de: 1,82 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) reprezentând preț închiriere teren raportat la întreaga suprafață de 10.370,50 mp.
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de comerciale/industriale.
Durata contractului de închiriere: 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.
 1. Parcela nr. 6.2 Port Constanța sector Sud – teren domeniu public neamenajat
Informații generale privind obiectul închirierii:
Parcela 6.2 face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval menționată la art. 2 lit. a din Ordinul Ministrului Transporturilor 1286/2012, respectiv este teren neamenajat, în suprafață de 10.218,50 mp și este situată în Port Constanța sector Sud (la sud de pasajul Vasile Pistolea).
Prețul de pornire al licitației este de: 1,72 lei/mp/lună (la care se adaugă TVA) reprezentând preț închiriere teren raportat la suprafața parcelei de 10.218,50 mp.
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcelă: activități de comerciale/industriale.
Durata contractului de închiriere: 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.
Informații privind procurarea documentației de atribuire și data la care se ține licitația:
Metode de intrare în posesia documentației de atribuire a infrastructurii de transport naval:
 1. Solicitare pe e-mail la adresa: licitatii_inchirieri@constantza-port.ro în care să specificați datele de identificare ale societății și parcela de teren vizată, și care să conțină de asemenea, dovada achitării contravalorii documentației de licitație. Prețul documentației de licitație este de 402,66 lei (338,37 lei + TVA) și se poate achita prin transfer bancar în contul RO83 BRDE 140SV 063 7300 1400 sau prin depunere numerar la casieria CN APM SA Constanța.
 2. Documentația de atribuire poate fi procurată pe e-mail (după transmiterea dovezii achitării contravalorii acesteia, conform punctului 1 de mai sus) sau pe suport de hârtie, zilnic de la sediul CN APM SA Constanța (Serviciul Contracte Închirieri și Concesiuni, camera 229).
 
                Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 05.01.2023, ora 1600. Perioada de răspuns la clarificările formulate este 06 – 10.01.2023, ora 1600.
                Documentațiile pot fi depuse la sediul CN APM SA constanța (Registratură, camera 10), în perioada: 11 – 16.01.2023, ora 1600.
                Licitația de atribuire se va desfășura la sediul CN APM SA Constanța din Gara Maritimă, sala de conferință de la parter, în data de 20.01.2023, începând cu ora 1000.
               În situația în care la licitația de atribuire se prezintă un singur ofertant, aceasta se va repeta în data de 03.02.2023, ora 1000. În acest caz, data limită pentru solicitarea clarificărilor este 25.01.2023, ora 1600, perioada de răspuns la clarificări este 26 – 27.01.2023, ora 1600, iar perioada de depunere a ofertelor este 30 – 31.01.2023, ora 1600.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.