Anunturi speciale

Lansarea proiectului „Reabilitare, modernizare şi construire infrastructură educaţională pentru învaţământul primar şi gimnazial din comuna Cobadin, judeţul Constanţa”

Comunicat de presă
                                                                                                        21.10.2019

Lansarea proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI CONSTRUIRE
INFRASTRUCTURĂ EDUCAŢIONALĂ PENTRU ÎNVAŢĂMÂNTUL
PRIMAR ŞI GIMNAZIAL DIN COMUNA
COBADIN, JUDEŢUL CONSTANŢA”

 
COMUNA COBADIN, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE ŞI CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ EDUCAŢIONALĂ PENTRU ÎNVAŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL DIN COMUNA COBADIN, JUDEŢUL CONSTANŢA”, cod SMIS 121213, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Operaţiunea  10.1b: “Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 8.089.971,21 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 7.807.615,81 lei.
Prezentul proiect propune crearea unei infrastructuri educationale moderne destinate copiilor din ciclul primar si gimnazial din Comuna Cobadin. Astfel prin proiect se propune:
1. extinderea, reabilitarea și modernizarea corpului C1 cu suprafață actual construită de 419,00 mp și destinația de unitate de învățământ (școala cu clasele I-IV). Urmare a implementarii proiectului, clădirea C1 cu o suprafață construită de 481,14 mp, va cuprinde: 4 săli de clasă (1 sală cu scenă), 2 grupuri sanitare (fete și băieți), 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, 1 grup sanitar pentru cadrele didactice, 1 cancelarie cadre didactice, 3 holuri de acces;
2. construirea unui centru educațional destinat elevilor din ciclul educțional primar dar și gimnazial, cu o suprafață construită de 470,56 mp, imobil ce va cuprinde: 2 săli de clasă, 1 sală de mese, 2 grupuri sanitare (fete și băieți), 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, 1 cameră, 1 cameră a centralei semnalizare detecție de incendiu, 1 cancelarie pentru profesori, 1 hol de acces și 1 cameră centrală termică;
3. construirea unei săli de sport, destinată elevilor din ciclul educțional primar dar și gimnazial, cu o suprafață construită de 1140,00 mp, ce va cuprinde: sala de sport propriu-zisă, 2 vestiare fete/baieți (fiecare cu grup sanitar și duș), 2 grupuri sanitare (femei și bărbați), 1 grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, 2 vestiare (femei și bărbați, fiecare cu grup sanitar și duș), 2 holuri de acces.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
  • Reabilitarea, modernizarea și construirea infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și gimnazial din Comuna Cobadin;
  • Reducerea riscului de părăsire timpurie a invățământului obligatoriu primar și gimnazial pentru elevii din comuna Comuna Cobadin
  • Informarea publicului  privind Programul Operațional Regional 2014-2020 și proiectul finanțat în cadrul acestuia (obiective, activități, rezultate) și promovarea investiției.
Durata de implementare a proiectului este de 51 luni (03.12.2017 – 28.02.2022).
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
COMUNA COBADIN
Str. Primaverii nr. 2, Comuna Cobadin , judetul Constanta, cod postal 907065, România
Telefon/fax: 0241855129 / 0241855129
Adresa e-mail: primaria@primariacobadin.ro


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.